Tag : Herman Miller

1 ผลลัพธ์
ชนินทร์ ลิฟวิ่ง เปิดตัวโชว์รูม เฮอร์แมน มิลเลอร์ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ลิฟวิ่ง ออฟฟิศ” แฟลกชิป แห่งแรกในประเทศไทย

ชนินทร์ ลิฟวิ่ง เปิดตัวโชว์รูม เฮอร์แมน มิลเลอร์ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ลิฟวิ่ง ออฟฟิศ” แฟลกชิป แห่งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – ชนินทร์ ลิฟวิ่ง ร่วมกับ Herman Miller แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับไอคอนของโลก เปิดตัวโชว์รูมภายใต้แนวคิด Living Office (ลิฟวิ่ง ออฟฟิศ) คอนเซ็ปต์สถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างและยกระดับประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน โดยโชว์รูม Herman Miller และ Living Office ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง ชั้น 18 อาคาร จีพีเอฟ ถนนวิทยุ คอนเซ็ปต์ Living Office  ช่วยองค์กรจัดการพื้นที่ทำงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและสไตล์ขององค์กร เพราะ Herman Miller เชื่อว่าการออกแบบพื้นที่ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กรจะช่วยให้พนักงานตระหนักถึงเป้าหมายและหน้าที่ของตนเอง ออฟฟิศที่ดีจะช่วยสื่อสารวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของคนในองค์กร และจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่นำไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้น ลูกค้าของ Herman Miller ที่ใช้คอนเซ็ปต์ Living Office ทั่วโลก เช่นใน ฮ่องกง เมลเบิร์น ซานฟรานซิสโก จนถึงบังกาลอร์ ต่างเห็นผลลัพธ์และได้รับประโยชน์จากคอนเซ็ปต์นี้อย่างชัดเจน  โดยการเปลี่ยนออฟฟิศจากสถานที่ที่มาเพื่อทำงาน ให้กลายมาเป็น “สถานที่ทำงานที่น่ามาทำงานที่สุด” โดยคอนเซ็ปต์ Living Office ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมี Herman Miller’s Passport ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถช่วยแนะนำและปรับปรุงการใช้พื้นที่ส่วนต่างๆของออฟฟิศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อสินทรัพย์ของบริษัทและองค์กรในระยะยาว แนวทางในการกำหนดคอนเซ็ปต์ Living Office สำหรับแต่ละออฟฟิศ Herman Miller ใช้ระบบการวิจัย Office Discovery Process ในการเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล และจำแนกรูปแบบ ลักษณะงาน เป้าหมาย กิจกรรมหลักขององค์กรนั้นๆ ตลอดจนพนักงาน และกลุ่มงานที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก โดยข้อมูลและมุมมองต่างๆจากฐานข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยองค์กรเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่า สถานที่ทำงานที่ดีที่จะสะท้อนเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรของเขาควรจะเป็นเช่นไร และเพื่อออกแบบพื้นที่ให้องค์กรนั้นๆมีพื้นที่ใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการ และสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างสรรค์อยู่ ทำไมถึงต้องเป็น Living Office? หลายออฟฟิศในปัจจุบัน ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีจากยุคก่อน  ซึ่ง Herman Miller มองเห็นศักยภาพของสถานที่ทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต  ด้วยการออกแบบที่เข้าใจมุมมองของบุคลากร รูปแบบงานและพฤติกรรม ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ซึ่ง Living Office จะเป็นสถานที่ที่ยกระดับประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้พนักงานอยากมาและกระตือรือร้นในการทำงานมากกว่าเพียง “ต้องมาทำงาน” การจัดสรรพื้นที่ สถานที่สามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย วัฒนธรรมและบุคลากรของแต่ละองค์กร ย่อมมีความแตกต่างกัน แต่โดยมากออฟฟิศทั่วๆไปกลับมีรูปแบบ หน้าตาและบรรยากาศเหมือนๆกัน Herman Miller  ได้นำระบบ Living Office Discovery มาใช้ เพื่อช่วยให้องค์กรเห็นภาพและช่วยการออกแบบพื้นที่ Living Office ของแต่ละองค์กร ให้เหมาะสม 10 กิจกรรมหลักในการทำงาน การพูดคุย (Chat): การพูดคุยทักทายชีวิตประจำวันระหว่างเพื่อนร่วมงาน การสนทนา (Converse): การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานในหัวข้อประชุม การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Create): การสร้างสรรค์ คิดค้นไอเดียใหม่ๆร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม การแบ่งงานเพื่อร่วมสร้าง (Divide & Conquer): การแบ่งงานระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อกระจายตัวไปคิดงานในส่วนที่รับมอบหมายของตน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโปรเจกต์ใหญ่ ร่วมกัน การรวมตัว (Huddle): กิจกรรมนี้หมายถึงเมื่อเวลาทีมต้องการจะประกาศหรือบอกกล่าวเกี่ยวกับ เรื่องด่วน การหารือ หรือการกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงาน การอุ่นเครื่อง และเตรียมสรุป (Warm Up, Cool Down): เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมประชุมแบบเป็นทางการ การสร้างสรรค์ (Create): การสร้าง และผลิตผลงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนอ และบอกเล่า (Show & Tell): การนำเสนองานระหว่างเพื่อนร่วมงานในทีมนั้นๆ โดยจะมีหรือไม่มีลูกค้าในการนำเสนอนั้นก็ได้ การดำเนินงาน และการตอบรับ (Process & Respond): การทำงาน ตอบรับ ประสานงาน ไม่ว่าในรูปแบบของอีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง การทบทวน (Contemplate): พฤติกรรมเมื่อพนักงานแต่ละคนสามารถหยุดเพื่อทบทวนความคิดเกี่ยวกับงานของตนเอง หรือพักงานไว้ก่อนเพื่อให้สมองปลอดโปร่ง ทั้งนี้ การออกแบบ  Living Office โดย Herman Miller มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ เช่น ชุดโต๊ะทำงาน Optimis Desking System, เก้าอี้ Activity Chair, โต๊ะ  T2 Smart Desk, ชุดเฟอร์นิเจอร์รุ่น Public Office Landscape, ชุดโต๊ะทำงาน Imagine Desking, เก้าอี้ Mirra 2 Butterfly Back, เก้าอี้ Sayl เป็นต้น Living Office โดย Herman Miller พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วที่ ชนินทร์ ลิฟวิ่ง สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +662 015 8889 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟวิ่ง ออฟฟิศ – ภูมิทัศน์ใหม่ของการทำงาน http://www.hermanmiller.com/global/en_apc/solutions/living-office.html