Tag : Home Builder Association

1 ผลลัพธ์
HBA พลิกกลยุทธ์ย้ำความสำเร็จงานรับสร้างบ้าน เผยยอดจอง “HBEXPO 2018”ทะลุเป้า 3 พันล้าน  ++ราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทมาแรงสุด

HBA พลิกกลยุทธ์ย้ำความสำเร็จงานรับสร้างบ้าน เผยยอดจอง “HBEXPO 2018”ทะลุเป้า 3 พันล้าน ++ราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทมาแรงสุด

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยความสำเร็จงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018” ภายใต้แนวคิด ”สร้างบ้านที่ชอบ ในราคาที่ใช่” 4 วัน กวาดยอดขายทะลุกว่า 3,000 ล้านบาท สูงเกินเป้า 12% สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี เผยราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทยังคงมาแรงสุด   นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association :HBA) เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน “Home Builder & Materials Expo 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “สร้างบ้านที่ชอบ ในราคาที่ใช่” ซึ่งตลอด 4 วันของการจัดงาน มียอดจองสร้างบ้านภายในงานกว่า 3,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12% จากเป้าที่ตั้งไว้ 2,700 ล้านบาท นับว่าประสบความสำเร็จ และเป็นการทำสถิติด้านยอดจองสร้างบ้านสูงกว่าการจัดงานที่ผ่านมา โดยประเภทแบบบ้านราคาตั้งแต่ 2-5 ล้านบาทขึ้นไปได้รับยอดจองจากลูกค้ามากสุด   ทั้งนี้ จากตัวเลขยอดจองปลูกสร้างบ้านภายในงานที่เพิ่มขึ้น น่าจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ขยายตัวสูงถึง 4.8% การเร่งลงทุนโครงการของภาครัฐ และมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคเติบโต และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่สมาคมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารและเพิ่มงบประมาณ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเน้นสื่อออนไลน์ และโฆษณาทางโทรทัศน์ ทำให้มีจำนวนยอดผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดจองในงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา     จากการประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม ผู้เข้าชมงาน พบว่า ระดับราคาบ้านที่ได้รับความสนใจจองปลูกสร้างมากที่สุด ยังเป็นแบบบ้านกลุ่มราคา 2-5 ล้านบาท คิดเป็น 21.95% รองลงมาเป็นราคา 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 19.51% กลุ่มราคา 8-10 ล้านบาท คิดเป็น 4.88% ขณะที่กลุ่มราคา 5-8 ล้านบาท และราคา 10-15 ล้านบาท คิดเป็น 2.44% เท่ากัน   สำหรับเหตุผลที่เลือกสร้างบ้านเองกับสมาชิกสมาคมฯ พบว่าส่วนใหญ่ มีที่ดินเปล่าอยู่แล้ว ในทำเลที่ต้องการ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถเลือกแบบบ้านและวัสดุสร้างบ้านได้ตามความต้องการและงบประมาณ     “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักสำคัญของสมาคมฯที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมถึงการเพิ่มศักยภาพความเชื่อมั่นธุรกิจรับสร้างบ้านโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ครั้งนี้มีบริษัทรับสร้างบ้านที่ร่วมออกงานกว่า 40 บริษัท พร้อมด้วยแบบบ้านที่มีให้เลือกมากมาย ถือเป็นงานเดียวที่รวบรวมแบบบ้านไว้มากที่สุด นอกจากนี้ หลายบริษัทยังมีการนำแบบบ้านที่ออกแบบใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ