Tag : REM

1 ผลลัพธ์
“พฤกษา” เหนือชั้นด้วยระบบ REM ยกระดับการก่อสร้างสู่นวัตกรรมบ้านแข็งแรง

“พฤกษา” เหนือชั้นด้วยระบบ REM ยกระดับการก่อสร้างสู่นวัตกรรมบ้านแข็งแรง

บ้านที่มั่นคงแข็งแรง นับเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่ลูกค้าในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญ และปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในอนาคตเมื่อโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ที่เริ่มมีสัญญาณว่าจะเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งบ้านที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะต้านทานและรับมือกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ การทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านของ พฤกษา เรียลเอสเตท จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การนำนวัตกรรม พฤกษา พรีคาสท์ มาใช้เท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปอีกขั้นด้วยการผสานจุดเด่นของพฤกษา พรีคาสท์ เข้ากับระบบ Real Estate Manufacturing เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับบ้าน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Manufacturing หรือ REM เป็นระบบที่พฤกษา เรียลเอสเตท คิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยนำกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการก่อสร้างบ้าน ยกตัวอย่างกระบวนการผลิตรถยนต์ที่แบ่งการทำงานออกเป็นสายการผลิต มีทีมงานประจำแต่ละจุด จากนั้นชิ้นส่วนรถยนต์จะเลื่อนไหลไปตามสายพานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตออกมาเป็นรถยนต์ ระบบการทำงานของ REM ก็เช่นเดียวกัน ต่างกันตรงที่บ้านจะอยู่กับที่แต่ทีมงานก่อสร้างจะเป็นฝ่ายเคลื่อนไปตามจุดที่ตั้งบ้าน โดยแบ่งทีมงานออกเป็นหลายทีมตามประเภทงาน อาทิ งานตอกเข็ม งานฐานราก  งานประปาใต้พื้น งานประปารอบบ้าน งานติดตั้งแผ่นพฤกษา พรีคาสท์ งานโครงหลังคา งานประปาภายใน งานวางเหล็ก งานวงกบประตูหน้าต่าง งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า งานฝ้า งานกันซึม งานฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเทปูน งานกระเบื้อง รวมไปถึงงานติดตั้งบันไดสำเร็จรูป งานพื้นลามิเนต งานอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานสี และสิ้นสุดที่งานทำความสะอาดบ้านเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้า จากกระบวนการทำงานภายใต้ระบบ REM ทำให้ทีมงานก่อสร้างของพฤกษา เรียลเอสเตท ได้ทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบประเภทเดิมๆ จนเกิดการพัฒนาทักษะ มีความชำนาญ ซึ่งแน่นอนว่าบ้านที่ก่อสร้างด้วยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญย่อมมีคุณภาพและแข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ ตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้าไปควบคุมคุณภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ร่วมด้วยทีม Quality Construction Service ที่จะเข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจรับบ้าน ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงผนึกกำลังร่วมกันเพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านของพฤษา เรียลเอสเตท มีคุณภาพและแข็งแรงสูงสุด เป็นบ้านแห่งนวัตกรรมเพื่ออนาคต เพราะเชื่อเสมอว่า “บ้านที่มีคุณค่า” คือที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิต “พฤกษา” คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคุณภาพจาก พฤกษา เรียลเอสเตท ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.pruksa.com หรือ โทร 1739