Tag : ธีร์ บุญวาสนา

2 ผลลัพธ์
HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดแผนดันองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ชู Content Marketing วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ “HBEX : Home Builder Expert” หวังดึงดูดและเสริมทักษะผู้ประกอบการ รับสร้างบ้านรุ่นใหม่ มั่นใจเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ พร้อม เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้โตแบบมีคุณภาพ เปิดรับสมัครถึง 31 ก.ค. นี้     นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ การสร้างบ้านหนึ่งหลังให้สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่เฉพาะซัพพลายเชนเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องหลายส่วน ทั้ง การถมดิน งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งานจัดสวน เป็นต้น การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ   ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านต้องปรับตัวและรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้     นอกจากนี้ เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กร สมาคมฯ จึงได้เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชิง Content Marketing เน้นเนื้อหาหลากหลายมิติ หลายแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยอัพไซส์องค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสมาคมฯในปีนี้ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกสมทบเพิ่มอีกอย่างน้อย 10% ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ ที่ประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายใน 3 ปี เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของธุรกิจรับสร้างบ้าน จากปัจจุบันที่มีสมาชิกอยู่ 136 ราย เพื่อสร้างมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมราว 11,000 ล้านบาท ทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น   สำหรับปีนี้ ในการสร้างตลาด สมาคมฯจะใช้เนื้อหาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเริ่มเปิดตัวแคมเปญแรกไปแล้ว กับ “โอกาสทางธุรกิจ” ด้วยคลิปวีดีโอ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่แล้วทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ผลิต รายการสาระความรู้ ”สร้างบ้าน สร้างสุข” จะออกอากาศทุกวันพฤหัส หลังข่าว ทางสถานีดิจิตอลทีวี ช่อง NEW18 เริ่ม 21 มิ.ย.-23 สิงหาคม ศกนี้ โดยเป็นการออกอากาศคู่ขนาน ไปพร้อมกับผ่านทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม โดยเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่คนอยากสร้างบ้านควรรู้ตั้งแต่จนจบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สมาคมฯ มักได้รับการสอบถามจากผู้บริโภคบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนจะสร้างบ้าน การเลือกใช้วัสดุ การขอสินเชื่อ ฯลฯ เราก็ได้รวบรวมมาเป็นตอนๆ ได้ 10 ตอน เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น   ด้านนายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมรับสมาชิกภาคสมทบ ทางสมาคมได้เปิดหลักสูตร อบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ HBEX (เอชบีเอ็กซ์) : Home Builder Expert เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานสายงานจากการถ่ายทอดประสบ การณ์ จากเจ้าของธุรกิจรับสร้างบ้านชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ ไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือผู้รับเหมาที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อขยายฐานสมาชิกสมทบ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น โดยทางสมาคมฯ อยากให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ทักษะ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ กับเหล่าวิทยากร นักคิด นักบริหารตัวจริงของวงการ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลัง ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านไปพร้อมกัน   ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการอบรมในภาคเช้า และการ Work shop ในภาคบ่าย จำนวน 5 ครั้ง และการดูงานร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอีก 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง โดยหัวข้อจะเน้นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านแบบเจาะลึก ได้แก่ การสร้างแบรนด์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล , การออกแบบที่อยู่อาศัยให้อยู่สบายและถูกใจลูกค้า ,การบริหารต้นทุนและการเงิน ธุรกิจเดินไม่สะดุด , การบริหารคุณภาพ เหนือความคาดหวัง , สร้างบ้านเสร็จตามเวลา ในราคาที่ลงตัว และการร่วมศึกษาดูงาน Home Builder & Materials Expo 2018 ซึ่งสมาคมได้เชิญวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ทั้งที่อยู่ในและนอกวงการรับสร้างบ้าน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง อาทิ คุณสุริยะ อัม-พันศิริรัตน์ คุณปราโมทย์ ธีรกุล คุณศักดา โควิสุทธิ์ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ คุณไผท ผดุงถิ่น คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ฯลฯ โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติที่เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร 02 570-0153 , 02 970-2744 หรือสืบค้นเว็ปไซต์สมาคม http://www.hba-th.org FACEBOOK : homebuilderclub  
เอวายบีรุกหนักบ้านสไตล์รีสอร์ท  เปิดตัว2แบบ ลด 12 % รับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 38

เอวายบีรุกหนักบ้านสไตล์รีสอร์ท เปิดตัว2แบบ ลด 12 % รับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 38

อยุธยา สร้างบ้าน เดินหน้าแผนธุรกิจเปิดตัวแบบบ้านใหม่  2 สไตล์ New C-House  และ New Similan ครั้งแรกในงาน" Home Builder & Materials Focus 2018 " ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 15-18 มี.ค.นี้ คาดยอดขายปีนี้มีแนวโน้มเติบโตดี นายธีร์ บุญวาสนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านในสไตล์ รีสอร์ท (Resort Home) มากว่า 18 ปี  ภายใต้แบรนด์ “AYB RESORTHOUSE”(เอวายบี รีสอร์ท เฮาส์) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกปี 2561 มีแนวโน้มที่ดี ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจประเทศที่มีการเติบโต ทั้งการท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง และการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการบริโภคในประเทศที่พื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างยอดจองสร้างบ้านแล้วกว่า 30 ล้านบาท สะท้อนถึงกำลังซื้อในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในปีนี้ตั้งเป้ารายได้ 180 ล้าน เติบโต 8 % ดังนั้น บริษัทวางแผนเดินหน้ารุกตลาดรับสร้างบ้านสไตล์รีสอร์ทอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดตัวแบบบ้านใหม่เพิ่ม  2 แบบ ประกอบด้วย New C-House และ New Similan  ที่ออกแบบใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์พื้นที่แห่งความสุขที่ให้ได้มากกว่า ด้วยรูปแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท (Resort House Design) ที่ทันสมัยในรสนิยมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร พร้อมการตกแต่งพื้นที่ภายนอกที่ถูกออกแบบให้เป็นบ้านรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการอยู่อาศัยในแบบบ้านที่เหมาะสมกับตนเอง "กลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่ชื่นชอบบ้านสไตล์รีสอร์ท จากฐานข้อมูลที่บริษัทได้สำรวจ จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ นักลงทุน รูปแบบบ้านจะเน้นไปที่ Function และ Lifestyle การอยู่อาศัยมากกว่า style ของบ้านที่หรูหราหรืออลังการ  ส่วนใหญ่ต้องการบ้านอยู่อาศัยนอกเมืองสไตล์รีสอร์ทที่จะทำให้การใช้ชีวิตที่ต้องการบรรยากาศแห่งการพักผ่อน" นายธีร์กล่าว ทั้งนี้ จะเปิดตัวแบบบ้านใหม่ 2 แบบครั้งแรกในงาน" Home Builder & Materials Focus 2018 " ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ A15/3 พร้อมกับส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกแบบบ้าน เช่น รับส่วนลดพิเศษ 12% ในการจองบ้านหลังแรกของแต่ละแบบบ้าน และลุ้นจับฉลากส่วนลดเพิ่ม 200,000 บาท 1 รางวัล  พร้อมเลือกอัพเกรดวัสดุพรีเมียม  เพื่อตอบสนองความสุขของการอยู่อาศัย  ช่องแสงหน้าต่างขนาดใหญ่ที่สูงถึง 2.60 เมตร ที่จะเปิดมุมมองความสุขที่มากกว่าและใช้กระจกลามิเนต กันเสียงและป้องกันความร้อน ,ผนังภายนอกเป็นอิฐมวลเบาหนา 20 ซม ป้องกันความร้อนและควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร  ฉนวนกันความร้อนและกันเสียงรบกวนจากภายนอก ที่ฝ้าเพดานและหลังคา วัสดุตกแต่ง ภายนอกที่ออกแบบให้ดูดีมีสไตล์ ตามแบบฉบับของบ้านไสตล์รีสอร์ท (เฉพาะลูกค้าที่เลือกวัสดุแบบ Premium Top ) เพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านในช่วงไตรมาสแรกของปี  โดยงานครั้งนี้ คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการขายหรือขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจบ้านแนวโฮมรีสอร์ท สำหรับรายละเอียดแบบบ้านใหม่ทั้ง 2 แบบนั้น นายธีร์เผยว่า   New C-House เป็นแบบบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ ที่ออกแบบการวางผังให้เป็นตัว U โดยเปิดมุมมองของทุกพื้นที่ภายในบ้าน ให้เชื่อมโยงสัมผัสบรรยากาศ ด้วยพื้นที่สวนกลางบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในบ้าน โดยการออกแบบคำนึงถึงการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความเป็นส่วนตัว มีธรรมชาติแวดล้อม ให้อารมณ์บรรยากาศรีสอร์ท การออกแบบภายนอกเน้นความเรียบง่ายมีรสนิยม เพิ่มความโดดเด่นด้วยเนินที่สร้างบรรยากาศคล้ายกับบ้านบนเชิงเขา การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติผสมผสานอย่างลงตัว มีการออกแบบให้มีเปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงบรรยากาศธรรมชาติกลางบ้าน และปิดทึบในพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ตอบสนองการอยู่อาศัยในทุกพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม ในขณะนี้ แบบบ้าน New Similan เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่มีความโดดเด่นด้วยแบบบ้าน 3 ชั้น 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ  3 คัน ออกแบบให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สง่างามและทันสมัย  มีการเล่นระดับลดหลั่นของพื้นที่ให้มีความงดงามลงตัว การวางผังให้พื้นที่บ้านโอบล้อมสระว่ายน้ำและชานกลางลานบ้าน ให้มีความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ส่วนกลางของครอบครัวที่จะสร้างความสุขให้ทุกๆวัน โดยการเปิดมุมมองที่ดีของทุกพื้นที่ภายในบ้านสู่สระว่ายน้ำกลางบ้านด้วยหน้าต่างกระจกบานใหญ่ มีการออกแบบให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเชื่อมโยงทุกพื้นที่ให้ใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ทุกส่วนภายในบ้านถูกออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศได้อย่างดี   ไม่สะสมความร้อนภายในบ้าน โอ่โถงด้วยฝ้าภายในบ้านทุกชั้นที่สูง 2.80 ม. พื้นที่ชั้น 3 ทั้งชั้นเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีพื้นที่พักผ่อน ห้องน้ำและห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ที่ให้ความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกที่อยู่อาศัยได้อย่างครบสมบูรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมของบริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัดได้ที่ www.ayb.co.th หรือติดตามในหน้าเพจ Facebook : https://www.facebook.com/aybuilder/