Fd Post 060123 1200x628

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนมกราคม 2566 แบงก์ไหนให้ดอกต่ำสุด

Categories : Life+Style

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนมกราคม 66 ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจอสังหาฯ ยังได้อานิสงค์จากของขวัญปีใหม่ 2566 จากรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ซื้อบ้าน และคอนโด

 

ตอนนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2566 กันแล้ว หลายคนคงได้ใช้เวลานี้ในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อตัวเอง และครอบครัว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันชิ้นใหญ่ในชีวิต ก็คงหนีไม่พ้น การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งช่วงปลายปี 2565 รัฐบาลก็ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับคนไทย ด้วยมาตรการต่าง ๆ

 

โดยหนึ่งในของขวัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง สำหรับการซื้ออสังหาฯ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แม้ว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะไม่ได้ให้ส่วนลดมากเท่าเมื่อก่อน แต่ก็นับว่ายังเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อบ้าน ซื้อคอนโดมิเนียมในปี 2566 นี้ ได้ระดับหนึ่ง

 

นอกจาก เรื่องมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการดจำนอง ที่คนซื้อบ้านต้องวางแผนในเรื่องการเงิน เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้แล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องต้องวางแผนถ้าจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง หรือคอนโดสักห้อง นั่นก็คือ การกู้เงินกับแบงก์ต่าง ๆ ที่ต้องคำนวณกันให้ดีว่าจะกู้กับแบงก์ไหนได้ง่าย หรือแบงก์ไหนได้ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน หรือคอนโดที่คิดเรทถูกสุด ซึ่งในเดือนมกราคม 2566 มีหลายธนาคารปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน หรือคอนโดกันหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่มีการปรับเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 

แล้วเดือนมกราคม 2566 แบงก์ไหนมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เท่าไรบ้างนั้น Reviewyourliving รวบรวมอัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโดเอาไว้ให้แล้ว ​ ​​

Fd Post 060123

อัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด

1.ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับธนาคารกรุงเทพ มีสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่ให้บริการลูกค้า 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าพนักงานที่มีรายได้ประจำ และลูกค้าทั่วไป  โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ประจำเดือนมกราคม ​2566 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 ไม่พบเอกสารข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ จึงนำเอาข้อมูลของช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มาใช้อ้างอิงแทน  ​ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท  (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.95% (MRR-1.00%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.65%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1-3  อัตราดอกเบี้ย 4.2% (MRR-1.75%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.65%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.45% (MRR-1.50%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2% (MRR-0.75%)
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1-3  อัตราดอกเบี้ย 4.075% (MRR-1.875%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48%

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.95% (MRR-1.00%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.45%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.87%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.45%(MRR-1.50%)
 • หลังจากนั้น 5.45%  (MRR-0.50%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.45%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.9%

ลูกค้าทั่วไปวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.7%(MRR-1.25%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.57%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.075%(MRR-1.875%)
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.075% (MRR-1.875%)
 • หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.58%

-กรณีวงเงิน ตั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก MRR-1.20% หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีหลักประกันสิทธิการเช่า คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีหลักประกันที่ดินเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่  10 พฤษภาคม​ – 30 มิถุนายน​ 2565 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อ และจดทะเบียนจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรกหรือทั้งหมดภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

-พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง พนักงานที่มีรายได้หลัก หรือ มีความสามารถในการชำระคืนหลัก จากรายได้ประจำ

-รูปแบบการชำ ระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก/รูปแบบการผ่อนชำ ระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือกที่ 1

-อัตราส่วนวงเงินกู้สูงสุดและมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 7 ธันวาคม​ 2564 เท่ากับ 5.95% ต่อปี

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

Home Interest 2

2.ธนาคารกรุงไทย

สำหรับธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่อสำหรับกู้ซื้อบ้าน และคอนโด โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นอัตรา 3,500 บาทต่อเดือนนาน 3 เดือน โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.94% (เดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0.66% เดือนที่ 4-12 ดอกเบี้ย MRR-3.45%=3.22%) ลดลง 0.83% จากช่วงเดือนก่อนหน้าที่คิดอัตราดอกเบี้ย 2.77%
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย MRR-3.00% = 3.22% เพิ่มขึ้น 0.45% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 2.77% (MRR-3.45%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.51% เพิ่มขึ้น 0.74% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย  2.77%
 • ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา4.82% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.22%

ทางเลือกที่ 2 แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.99% ลดลง 0.88% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 2.87% (MRR-3.35%)
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย MRR-2.9% =3.32% เพิ่มขึ้น 0.45% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 2.87% (MRR-3.35%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี =3.60% เพิ่มขึ้น 0.73% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 2.87%
 • ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา 4.85% เพิ่มขึ้น 0.59% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.26%

หมายเหตุ :

1.การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ *ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

(การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ)

2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)**คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 4 ตุลาคม 2565)

3.สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค / ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย /ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

4.เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรี มีสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่/บ้านมือสอง) สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยมีแคมเปญฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจ และค่าประเมิน  ซึ่งเดือนมกราคม 2566 มีการ​ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน และคอนโดใหม่ โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สำหรับการกู้ในวงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.125%=4.529% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดอกเบี้ย 3.925%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.53% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 3.93%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 5.06% เพิ่มขึ้น 0.61% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.45%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 2.50% เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย MRR-1.9%=4.75% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.15%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-1.5% = 5.15% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.55%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.64% เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.14% ​
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.08% เพิ่มขึ้น 0.54% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.54%

สำหรับการกู้เงินในวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.375%=4.275% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 3.675%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.28% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 3.68%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.83% เพิ่มขึ้น 0.61% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.22%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.99%  เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย​ MRR-1.9% = 4.75% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.15%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.7%=4.95% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.35%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.42% เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้าคิดออกเบี้ย 3.92%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.87% เพิ่มขึ้น 0.54% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 33%

หมายเหตุ

-ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 ม.ค. 66 อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.65% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 66 –30 เม.ย. 66 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66

-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

-การพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และไม่เกินกว่าวงเงิน กู้สูงสุดต่อมูลค่าหลักประกัน (ราคาซื้อขาย) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระ หนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา) คิดเป็น 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

Home Interest 3

4.ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย มีสินเชื่อกู้ซื้อบ้านสำหรับบ้านใหม่ให้กับลูกค้าทั่วไป แต่ข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่เปลี่ยนแปลง  ยังคงแสดงข้อมูล เดือนธันวาคม 2565 โดยมีการให้สินเชื่อกับลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ​โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท*

อาชีพรายได้ประจำ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = MRR+0.93% = 6.9%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  6.90%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.94%

ลูกค้าผู้ประกอบการ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = MRR+1.43% = 7.4%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.40%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 7.44%

กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป**

อาชีพรายได้ประจำ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = MRR-0.07% = 5.9%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  5.9%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.94%

ลูกค้าผู้ประกอบการ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = MRR+0.43% = 6.4%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.44%

*หมายเหตุ

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 จดจำนองภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566

-วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

-อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 ถึงน้อยกว่า 50,000 บาทและทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ / บ้านมือหนึ่ง / บ้านพร้อมโอน
(ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง)

**หมายเหตุ

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และจดจำนองภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566

-วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

-อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ / บ้านมือหนึ่ง / บ้านพร้อมโอน  (ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง)

5.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (KKP Home Loan เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย) กรณี บ้านใหม่ : ซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.65-3.1% เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 2.84-3.04%

แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.75-3.312% เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 3.04-3.24%

หมายเหตุ
1.อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว  โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการและ เว็บไซต์ของธนาคาร

2.MLR ณ วันที่ 7 ตุลาคม​ 2563 เท่กับ 6.775% ต่อปี

3.เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)ผ่านธนาคาร ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี กรณีที่ระยะเวลาการกู้ไม่ถึง 10 ปี ให้ระยะเวลาเอา ประกันภัยเท่ากับระยะเวลาการกู้

4.กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปี แรก คิดค่า Prepayment Penalty 3% ของเงินต้นคงค้าง

5.กรณีเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง หากลูกค้า Re-Finance หรือชำระปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าต้องชำระค่าจดจำนองที่ธนาคาร เคยสำรองจ่ายให้แก่ธนาคาร

6.ค่าประเมินหลักประกันเริ่มต้น 3,210 บาท  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

7.ค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ ค่างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

8.เบี้ยประกันอัคคี เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โดยผู้กู้สามารถเลือกทำประกันกับบริษัทที่น่าเชื่อถือใดก็ได้
a.อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุด ต่อหลักประกัน 100% ของราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ยกเว้นธนาคารมีกำหนดเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ สำหรับบางโครงการ อาจจะได้รับอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน 100%

b.ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี (อายุผู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว)

Home Interest 1

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบี สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ให้กับพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท หรือเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท

ประเภททำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-3.1%=4.85% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.65%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.65%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.67% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.47%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.15% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.95%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.15% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.95%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.75% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.55%

หมายเหตุ

-สำหรับซื้อบ้านและคอนโดจากโครงการทั่วไป

-ธนาคารยังมีสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำรายได้ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท หรือเจ้าของกิจการรายได้ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (MRR=7.95% ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)

7.ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบี มีสินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.85% ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดจากโครงการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

ทางเลือก 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.23%= 4.85% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.25%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.25%
 • ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.25% เพิ่มขึ้น 0.59% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย4.66%

ทางเลือก 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.88%=5.2% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.6%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.20% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.6%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.37% เพิ่มขึ้น 0.66% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.77%

ทางเลือก 3 สมัครผลิตภัณฑ์ไม่ครบ 3 รายการ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.63%= 5.45% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.85%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 5.45%เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.85%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา ดอกเบี้ย 5.45% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย4.85%

รายละเอียดเงื่อนไข

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

1.สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สไมล์โฮม หรือ สไมล์โฮม พลัส

2.สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

3.สมัครบัตรเดบิต ttb (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต ttb แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

กู้ซื้อบ้าน คอนโดใหม่ กับทีทีบี รับข้อเสนอพิเศษ ด้วยอัตราดอกเบี้ย ให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

-รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน 3 ปี

-ฟรีประกันอัคคีภัยมูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

-ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท

-ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรม จำนอง

แบบที่ 2 สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

-ฟรีประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

-ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรม จำนอง

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อทำเพื่อประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับผู้กู้ในขณะที่ยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้กู้และธนาคาร และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

-ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ในกรณีที่ธนาคารเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองหลักประกันแทนผู้กู้หากผู้กู้มีความประสงค์จะไถ่ถอนหลักประกันและชำระหนี้คืนทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบิกใช้เงินกู้ ครั้งแรก ผู้กู้ตกลงคืนเงินค่าธรรมเนียมจดจำนองหลักประกันตามจำนวนเงินที่ธนาคารได้ช าระไปให้แก่ธนาคาร ในวันที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น (ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)

-กค้าต้องสำรอง จ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง

-MRR = 7.08%% ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน​ 2566

8.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยข้อมูลเว็บไซต์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.995%
 • ปีต่อไป MRR = 5.995%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.995%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.995%

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.95%
 • ปีต่อไป MRR = 5.995%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.95%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.983%
 • หมายเหตุ

-กรณีใช้ดอกเบี้ย แบบทำประกัน Credit Life 70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10  ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำ 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

-ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทนเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

หากต้องการสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันภัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โท ร. 1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุก ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น การพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ 5.995% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) ซึ่งอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร

-อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ระบุในตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจะมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีลูกค้าบอกเลือกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป  ตามประกาศธนาคาร ระยะเวลากู้ตามสัญญา วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารปรกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

-สมัครขอใช้สินเชื่อตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565

Property Real Estate

9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ ธอส. มีสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านหลากหลายประเภท โดยประเภทสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566  มีการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.8%= 3.35% เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 3.15%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.4%=3.75% ลดลง 0.15% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 3.9%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.8%= 4.35% ลดลง 0.4% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.75%
 • ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.85% ลดลง 0.55% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.4%

หมายเหตุ

-ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม -30 ธันวาคม 2566 (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเติมวงเงินของโครงการแล้ว) และกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

-อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.15% ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

-วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท

10.ธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบี มีสินเชื่อบ้านสำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 โดย อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

ทางเลือก 1 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.95%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.95%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.38% เพิ่มขึ้น 0.12% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.26%

ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.15%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 4.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.46% เพิ่มขึ้น 0.12% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.34%

ทางเลือกที่ 3 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.4%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย  5.35%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 4.05%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.39% เพิ่มขึ้น 0.11% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.28%

ทางเลือกที่ 4 ไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.6%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 5.55%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.25%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.47% เพิ่มขึ้น 0.11% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 5.36%

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผ่านธนาคารยูโอบี

>ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

>ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=7.75% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร วันที่ 3 ตุลาคม 2565) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก นับจากวันที่กู้ จะมีค่าปรับ 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง (เฉพาะวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้น)

-การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

-อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้  และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร

-ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันชีวิต เลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น  รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Real Estate Bangkok Condo

11.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้าน โฮมโลน โดนใจ ที่คิดดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.9% ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเดือนนี้ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย  1.9% (MRR-5.85%)
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2.30%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.65%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.41%

แบบที่ 2

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ 1.99%
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ยคงที่ 2.5%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.2%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.9%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.48%

แบบที่ 3

 • ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 2.59%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.59%
 • ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.4%

แบบที่ 4

 • ปีที่ 1 คงที่ 1.99%
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3.2%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.8%
 • ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.46%

เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร :

1.กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

2.กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

หมายเหตุ

-โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*

-ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท

-ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้

-ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***

-ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****

-วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1) ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.75% = 5.00% หรือ 2) ไม่ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.25% = 5.50% , หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR = 7.75% *****

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.75% (ณ วันที่ 19 ต.ค. 65) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566

12.ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสินเชื่อเพื่อการกู้ซื้อบ้าน มีโปรโมชั่น สินเชื่อเคหะ สำหรับให้บริการผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือคอนโด  โดยปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก เมื่อพ้นระยะปลอดชำระหนี้ สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ​ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วงเงินกู้สินเชื่อต่ำกว่า 10 ล้านบาท  กลุ่มลูกค้าทั่วไป

กรณีทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.99%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.98%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.65%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.144%

กรณีไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.24%
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3.605%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.328%

วงเงินกู้สินเชื่อมากกว่า 10 ล้านบาท  กลุ่มลูกค้าทั่วไป (เดือนที่ผ่านมาไม่ได้แยกวงเงินกู้)

กรณีทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.99%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.755%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.5%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.089%

กรณีไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.24%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 3.38%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.274%

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

-ปีที่ 1 ผ่อนชำระ 2,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 ผ่อนชำระ 4,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 3 ผ่อนชำระ 5,500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ

–การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

-เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

-การปลอดชำระเงินงวด คือ ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาที่ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน

-*กรณี ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินที่จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง โดยธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ

-กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน

-หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ความนิยมของอสังหาฯ ไทยในชาวต่างชาติ 1

หมายเหตุ Reviewyourliving รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคาร ณ วันที่ 5 มกราคม 2566

บทความที่เกี่ยวข้อง

-อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนพฤศจิกายน 2565

บทความ Life+Style ล่าสุด