Add Covid19

แอดเทค ฮับ ห่วงใยแจกถุงยังชีพ

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)  ส่งความห่วงใยให้ประชาชน แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 100 ครัวเรือนโดยนายทวี รุ่งรัศมี รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และผู้จัดการฝ่ายดูแลบริการเสริมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนชาวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด