10 อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด ระลอก 3

ติดต่อโครงการ


Ryl Post 270721 1200x628

10 อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด ระลอก 3

Categories : Life+Style
Tags :

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดระลอก 3 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนัก ต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะการทำงาน ที่ส่งผลทำให้คนจำนวนมาก ต้องอยู่ในภาวะ “ว่างงาน” เพราะบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานอยู่นั้น ไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการลง

 

แต่ทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าหากเราค้นหาโอกาสนั้นเจอ โดยเฉพาะโอกาสในสายงานอาชีพ ที่เป็นอาชีพดาวรุ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

รายงานจาก​ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งได้ทำการสำรวจและประเมินตลาดแรงงานช่วงโควิดระลอก 3 พบว่า ยังมีอาชีพดาวรุ่งในวิกฤตโควิด-19 ที่ส่องแสงให้ตลาดงานยังคึกคัก และทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ ๆ มีทั้งงานประจำ และงานเสริมสร้างรายได้เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้

Ryl Post 270721 06

10 อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด ระลอก 3

1.สายงานด้านไอที

ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงมากเพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้นในยุคโควิด  ซึ่งมีตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น

Programer

2.สายงานด้านการขาย

ถือเป็นสายงานที่เป็นส่วนการขับเคลื่อนรายได้ให้ธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง อาชีพในสายงานนี้  ได้แก่ ​งานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ  และยังมีงานพัฒนาธุรกิจ  เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้ารับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

3.สายงานด้านการตลาดดิจิทัล

ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ เรื่อง สายงานด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นอีกหนึ่งสายที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำตลาดยุคดิจิทัล  นอกจากนี้ ยังต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ที่รู้จักกันว่า “ยูทูปเบอร์”  (YouTuber) และบล็อกเกอร์ (Blocker) ซึ่งเป็นช่องทางการของการสื่อสารการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการผ่านกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งยังมีการปรับตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไปสู่การให้บริการออนไลน์ ได้แก่  เทรนเนอร์ออนไลน์ ,ติวเตอร์ออนไลน์ ,ธุรกิจให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมทั้งสายงานการเรียนรู้และสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิถีที่หลายอาชีพมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Logistic

4.สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาและยังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ งานคลังสินค้าและการขนส่ง ได้แก่ งานการจัดการคลังสินค้า, งานจัดส่งสินค้าหรือไรเดอร์, งานขับรถส่งอาหาร (Delivery) , งานขับรถส่งสินค้าและพัสดุ เป็นต้น

5.สายงานบัญชีและการเงิน

ไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความต้องการในสายงานด้านบัญชีและการเงินไม่ได้แผ่วลงเลย เพราะทุกธุรกิจเงินคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการสูง และมีความต้องการต่อเนื่องมาโดยตลอด  ได้แก่ พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน และงานที่ปรึกษาด้านการเงิน

Accouting

6.สายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง

สายงานที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องตอบสนองปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต นั่นคือ แพทย์  พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้  จึงนับว่าเป็นสายงานอาชีพที่มีความต้องการสูงในขณะนี้

Doctor

7.สายงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานที่ต้องการในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต ในบางอุตสาหกรรม เลือกใช้บริการในรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือเป็นแบบสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม สายงานดังกล่าวถึงแม้จะได้รับผลกระทบในช่วงการปรับตัว แต่ในด้านการผลิตตามคำสั่งซื้อยังมีความต่อเนื่องอยู่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ตามแผนการผลิตสินค้าและกำลังซื้อที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาในช่วงปลายปี

8.สายงานบริการลูกค้า

โดยเฉพาะงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันในการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลและบริการต่าง ๆ

9.สายงานด้านประกันภัย

อีกหนึ่งสายงานมาแรงรับกระแสยุคโควิด-19 คือ สายงานด้านประกันภัย ทั้งงานขายประกัน, งานบริการลูกค้าธุรกิจประกัน รวมถึงงานด้านประกันภัยออนไลน์ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

10.งานระยะสั้นประเภทต่าง ๆ

ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างที่ต้องการแนะนำและโดดเด่นในยุคโควิดระลอก 3 คือ

-สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ พนักงานส่งสินค้า, พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงานแพ็คของเพื่อรอจัดส่ง และพนักงานแพ็คของ

-สายงานธุรการและบริการลูกค้า ได้แก่  พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานขายของออนไลน์ และพนักงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)

-สายงานฝั่งไอที ลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ,โลจิสติกส์ ,ฟินเทค , และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นั้นยังมีการสรรหาตำแหน่งงานด้านไอทีแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนและต้องการบุคลากรเพื่อการขึ้นงานระบบใหม่ที่เน้นแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ตามแผนงาน ซึ่งกลุ่มงานดังกล่าวจากผลการสำรวจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตลาดงานในยุคโควิด

Engineer

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 3 ของประเทศไทย  ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างก็มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทั่วโลก ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในปีที่ผ่านมา

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนธุรกิจยังเป็นกลไกสำคัญที่ตลาดงานต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีโควิด  ซึ่งคุณสมบัติของลูกจ้าง ที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง สำหรับงานประเภทระยะสั้นนั้น คือ ความสามารถของพนักงานที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ และใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรับ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เพราะต้องทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงาน ที่จะคอยติดตามและแนะนำงานให้  ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

 

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิด-19 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี, ระบบใหม่ ๆ และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ แรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกล

 

อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่ดีในการรับมือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของนายจ้างด้านการวางแผนกำลังคนและจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญ  ตั้งแต่มาตรการคัดกรองที่ชัดเจนและเป็นระบบ การตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน มาตรการในการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งการใส่หน้ากากและการล้างมือ การสนับสนุนการฉีดวัคซีน  การนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น รวมถึง การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อหาแนวทางรับมือและเสนอความช่วยเหลือต่อไป

 

การเตรียมพร้อมไว้เสมอในทุกภาคส่วน ทั้งภาคแรงงานและนายจ้าง นำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และทันเวลาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง  การวิเคราะห์สถานการณ์จากทุกมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นที่การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้ทุกคนมีทางเลือกที่ดีขึ้น แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมที่จะไปสู่ภาวะปกติต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ

 

บทความ Life+Style ล่าสุด