ไทยอยู่อันดับที่ 38 ในรายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกประจำปี 2559

การลงทุนซื้อขายอาคารในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ ไทยขาดแคลนสินทรัพย์ที่มีเสนอขาย

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2559 – มูลค่าการลงทุนซื้อขายอาคารที่มีประโยชน์การใช้ในเชิงธุรกิจ (อาทิ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง 5% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ด้วยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 23,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดการซื้อขายหลักมีปริมาณการลงทุนซื้อขายลดลง แม้ฮ่องกง ออสเตรเลียและเกาหลีใต้จะมีมูลค่าการซื้อขายอาคารปรับเพิ่มขึ้น

ปริมาณการลงทุนซื้อขายอาคารในญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,600 ล้านดอลลาร์ ตามการรวบรวมข้อมูลโดยเจแอลแอล

มีแกน วอลเตอร์ส ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย หน่วยบริการด้านการลงทุนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของเจแอลแอล กล่าวว่า “เมื่อต้นปีนี้ ธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจประกาศใช้นโยบายดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น และเป็นเหตุให้การตกลงซื้อขายอาคารจำนวนหนึ่งไม่เกิดขึ้น”

ในช่วงเดียวกัน มูลค่าการลงทุนซื้อขายในออสเตรเลียปรับเพิ่มขึ้น 32% เมื่อคำนวณเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 44% เมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย 40% ของผู้ซื้อเป็นนักลงทุนต่างชาติ

ที่จีน มูลค่าการลงทุนซื้อขายปรับเพิ่มขึ้น 10% แม้ตลาดการเงินของประเทศจะมีความผันผวนในช่วงต้นปีนี้

ที่ฮ่องกง มีการซื้อขายอาคารรายการใหญ่เกิดขึ้นสองรายการในไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การเข้าซื้ออาคารต้าสิงไฟแนนเชียลโดยไชน่า เอเวอร์ไบรท์ มูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการซื้ออาคารที่เป็นสินทรัพย์จากรัฐบาลฮ่องกงโดยลิงค์รีทส์มูลค่า 760 ล้านดอลลาร์ ดันให้มูลค่าการลงทุนซื้อขายอาคารในฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้น 186% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่เกาหลีใต้ มูลค่าการซื้อขายในไตรมาสที่ผ่านปรับเพิ่มขึ้น 207% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การลงทุนรายการใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นคือ การเข้าซื้ออาคารสำนักงานเกรดเอโดยอัลฟา อินเวสต์เม้นท์ พาร์ทเนอร์ ด้วยมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดการลงทุนซื้อขายอาคารในไทยไตรมาสแรกเงียบเหงา

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการเจแอลแอลในประเทศไทย กล่าวว่า “ทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติแสดงความสนใจสูงในการหาซื้ออาคารที่มีคุณภาพดีในประเทศไทยเพื่อลงทุน โดยเฉพาะอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีการซื้อขายอาคารเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากการขาดแคลนสินทรัพย์ที่มีเสนอขาย”

ธุรกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายการใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในไทยในไตรมาสแรกของปี คือธุรกรรมการเช่าที่ดินขนาดประมาณ 6 ไร่บนถนนสีลมโดยบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัดร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยอายุสัญญาเช่า 50 ปี โดยมีเจแอลแอลเป็นตัวแทนในฝั่งของเจ้าของที่ดินในการจัดหาผู้เช่า อย่างไรก็ดี ธุรกรรมดังกล่าวนี้ไม่นับรวมในรายงานการลงทุนซื้อขายอาคาร

นางสุพินท์อธิบายว่า “นายณ์ เอสเตท และกลุ่มไมเนอร์ ทำสัญญาเช่าเฉพาะแปลงที่ดินเท่านั้น ซึ่งอาคารสำนักงาน 3 อาคารปัจจุบันที่มีอยู่บนแปลงที่ดิน จะถูกแทนที่โดยโครงการอาคารสำนักงานใหม่ ที่ผู้เช่าประกาศการร่วมกันลงทุนเพื่อสร้างขึ้น”

นักลงทุนเอเชียเน้นลงทุนซื้ออาคารในภูมิภาค

จากการที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน นักลงทุนเอเชียจึงสนใจซื้ออาคารในประเทศเอเชียมากกว่าที่จะลงทุนในภูมิภาคอื่น ทำให้สัดส่วนการลงทุนซื้อขายอาคารโดยนักลงทุนภายในภูมิภาคปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ การลงทุนซื้อขายอาคารภายในภูมิภาคโดยนักลงทุนเอเชียมีมูลค่ารวม 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 1,100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด