ยูนิเวนเจอร์ อวดรายได้ไตรมาสแรกทะลุ 3

ยูนิเวนเจอร์ อวดรายได้ไตรมาสแรกทะลุ 3,712.0 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2559 มีรายได้รวม  3,712.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2559 มีรายได้อยู่ที่ 3,712.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 975.7 ล้านบาท หรือมีการเติบโตกว่า 36% โดยมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,036.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 82% ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จากโครงการแนวสูง มูลค่ารวม 913.9 ล้านบาท และจากโครงการแนวราบ มูลค่ารวม 2,122.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 6,000 ล้านบาทจาก 22 โครงการ

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่ามีรายได้ 331.0 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของรายได้รวม มาจากอาคารสำนักงานเกรดเอ “ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์” จำนวน 89.0 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเช่าเต็ม 100% ของพื้นที่ให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่ากลุ่มแผ่นดินทอง 242.0 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ 344.8 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของรายได้” นายวรวรรต กล่าว

นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2559 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ได้นำอาคารสำนักงานปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ส่วนโรงแรม ดิโอกุระฯ) และอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน อาคารพร้อมทั้งส่วนควบและงานระบบ กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) โดยได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,761 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกเป็นรายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง อีกทั้งบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าลงทุนใน GVREIT ในอัตราร้อยละ 25.1 เป็นจำนวนเงิน 2,045 ล้านบาท

นายวรวรรต กล่าวเสริมว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจต่างๆ เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ และไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นอยู่เสมอ

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด