อนันดาฯ ยืนยันไม่มีนโยบายในการซื้อที่ดินแพงที่สุด!! พร้อมยึดหลักในการมอบสิ่งที่ดีที่สุด ในราคาสมเหตุผลแก่ลูกค้า

อนันดาฯ ยืนยันไม่มีนโยบายในการซื้อที่ดินแพงที่สุด!! พร้อมยึดหลักในการมอบสิ่งที่ดีที่สุด ในราคาสมเหตุผลแก่ลูกค้า

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่คำนึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ในกรณีมีข่าวเรื่อง “อนันดาฯ ซื้อที่ดินแพงที่สุดถึง 2.2 ล้านบาท/ตารางวา”  พร้อมยืนยันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการซื้อที่ดินที่แพงที่สุด  โดยที่ดินแปลงดังกล่าวได้ซื้อมาในราคา 1.2 ล้านบาท/ตารางวา ย้ำห่วงก่อให้เกิดปัญหาทำให้ราคาที่ดินในท้องตลาดสูงขึ้น ส่งผลต่อผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อไม่สูงมาก ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาย่อมเยา หวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า  เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงอย่างยิ่ง เรื่อง “ อนันดาฯ ซื้อที่ดินแพงที่สุดถึง 2.2 ล้านบาท/ตารางวา” โดยความเป็นจริงแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่าวซื้อมาในราคา 1.2 ล้านบาท/ตารางวา  ซึ่ง อนันดาฯ ไม่มีนโยบายในการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการในราคาที่แพงที่สุด เพราะเป้าหมายในการพัฒนาที่ดินของ อนันดาฯ ยังคงยึดหลักคำนึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และไม่เคยซื้อที่ดินที่แพงขึ้นหรือทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นเลย เนื่องจากทราบดีถึงปัญหาในเรื่องกำลังซื้อของคนในประเทศที่ไม่ได้สูงมาก ดังนั้น อนันดาฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุผล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชน นักลงทุน จะให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในการบริหารงานที่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคของอนันดาฯ  ต่อไป

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด