อีเอ็มซี เร่งผุด “แลนด์มาร์ค มหาชัย” คอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์รวมไอทีแห่งใหม่ รองรับการเติบโต “มหาชัย” เมืองศักยภาพแห่งใหม่ในการลงทุน

อีเอ็มซี เร่งผุด “แลนด์มาร์ค มหาชัย” คอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์รวมไอทีแห่งใหม่ รองรับการเติบโต “มหาชัย” เมืองศักยภาพแห่งใหม่ในการลงทุน

“เมืองมหาชัย”  ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการประมง การค้า และการเกษตร โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่มีถนนสายหลัก คือ ถนนพระราม 2 เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ของกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้  ที่สำคัญจังหวัดสมุทรสาครยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงเป็นอันดับต้นๆจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยคาดว่าปลายปี 2559 จะมีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 5.1  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.8  ซึ่งภาคธุรกิจการค้าและการลงทุนของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีการกระจุกตัวโดยมากอยู่ที่บริเวณถนนสายหลัก คือ ถนนพระราม 2  และมหาชัยเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

โดยแนวโน้มของการเติบโตสามารถเห็นได้จากภาพรวมของราคาที่ดินเมืองมหาชัยที่มีการประกาศขายในราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อาทิ  ที่ดินติดถนนท่าปรง  เนื้อที่ 16 ไร่  ราคา 20 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 50,000 บาท, ที่ดิน ซอย 8 หลังวัดเจษฎาราม  ถนนเจษฎาวิถี  เนื้อที่ 1 ไร่  3 งาน 83 ตารางวา  ราคา 12,258,000 บาท  หรือตารางวาละ 16,000 บาท และที่ดินติดถนนเอกชัย เนื้อที่ 2 ไร่  ราคา 26 ล้านบาทต่อไร่  หรือตารางวาละ 65,000 บาท  นอกจากนั้น  ราคาที่ดินตามแนวทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) โดยบริเวณช่วงต้นถนนกาญจนาภิเษกอยู่ที่ 40,000 – 50,000 บาทต่อตารางวา  ขณะที่บริเวณต้นถนนพระราม 2  ซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองตามผังเมืองในบางแปลงนั้น  ราคาที่ดินพุ่งสูงถึง 60,000 – 70,000 บาทต่อตารางวา แต่ถ้าเป็นที่ดินแนวถนนกาญจนาภิเษกฝั่งโซนพื้นที่สีเขียว ตารางวาละ 30,000 – 40,000 บาท  และสำหรับบริเวณมหาชัยซึ่งเป็นแยกเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร  ราคาที่ดินอยู่ที่ 70,000 – 80,000 บาทต่อตารางวา

สอดคล้องกับการที่ภาครัฐได้มีนโยบายในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  ได้มีโครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 19 กม. งบประมาณ 32,000 ล้านบาท  โดยผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เหลือแต่การออกแบบรายละเอียดโครงการ  ซึ่งคืบหน้ากว่า 80% แล้ว  โดยภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้  และจะสามารถลงนามสัญญาได้ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคมปี 2560  ซึ่งแนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นที่ กม.10+700 ถนนพระราม 2  เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร  สร้างซ้อนทับบนทางด่วนขั้นที่ 1 จนถึงถนนพระราม 3 ใกล้แยกต่างระดับบางโคล่  และบรรจบกับทางด่วนขั้นที่ 1 และ 2  ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ  ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการสร้างสะพานใหม่ขนานกับสะพานพระราม 9  ขนาด 8 ช่องจราจร  ใช้เวลาก่อสร้างรวม 39 เดือน  วางแผนเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560 – กรกฎาคม 2563  แน่นอนว่าทางด่วนสายใหม่นี้จะทำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่รอบนอกกับกรุงเทพมหานครมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  และจะช่วยเสริมศักยภาพของพื้นที่โดยรอบให้เพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคต

นอกจากนี้  ล่าสุดกรมทางหลวง ยังได้ปรับแผนโครงการก่อสร้างถนนยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร  วงเงินลงทุนกว่า 89,000  ล้านบาท  ให้เป็นมอเตอร์เวย์ขนาด 6 ช่องจราจร  แนวเส้นทางเชื่อมจากบริเวณสิ้นสุดทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  บริเวณบางขุนเทียน – พระราม 2  ให้สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางนครปฐม – ชะอำ ที่บริเวณใกล้กับแยกวังมะนาว  ซึ่งจะพาดผ่านพื้นที่จุดขึ้น-ลงที่พื้นที่บางขุนเทียน พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร แยกบ้านแพ้ว พื้นที่สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้แยกปากท่อ  มีศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษในช่วงบางขุนเทียน ศูนย์บริหารทางหลวงที่สมุทรสาคร และสถานีบริการทางหลวงใกล้กับสมุทรสงคราม ส่วนแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดเพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม  โดยรัฐบาลเร่งให้ดำเนินการเพื่อเป็นเส้นทาง    โลจิสติกส์  เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนบางขุนเทียน-พระราม 2 สู่พื้นที่ภาคใต้  ที่สำคัญกรมทางหลวงยังมีแผนก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางพระราม 2 ไปตามถนนวงแหวน   รอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก)  หรือถนนกาญจนาภิเษกไปสิ้นสุดที่บางปะอิน  ซึ่งแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์สายนี้ จะสามารถเชื่อมโยงกับมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่ – กาญจนบุรี  และบางปะอิน – นครราชสีมาได้อีกด้วย

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีแผนแม่บทในการพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่ 2  ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จปี 2560 – 2561  เพื่อเป็นแผนงานสำหรับส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป  โดยกำหนดแผนการพัฒนาไว้ในระยะ 10 – 20 ปีนับจากปี 2562  ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเส้นทางเป็นวงแหวนเพื่อเชื่อมในส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น  และเพื่อต่อขยายจากเส้นทางเดิมให้เป็นขาใยแมงมุม  โดยเน้นการเชื่อมต่อกรุงเทพฯกับเมืองบริวาร ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  พร้อมเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองและรถไฟวิ่งระหว่างเมือง เช่น รถไฟทางคู่  ทำให้คนที่อยู่ชานเมืองใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมงเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองได้  และยังเป็นการกระจายความเจริญในการอยู่อาศัยและแหล่งงานออกไปนอกเมืองได้มากขึ้น

จากแนวโน้มการเติบโตของเมืองมหาชัยที่ทางบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC  ผู้นำด้านงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้าง งานระบบ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วนั้น ทำให้ทางอีเอ็มซีมองเห็นโอกาสในการลงทุนดำเนินธุรกิจ  จึงได้ตัดสินใจทำโครงการ “แลนด์มาร์ค มหาชัย” คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ ในย่านใจกลางเมืองมหาชัย โดยเป็นโครงการประเภทมิกซ์ยูสประกอบด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ 4 ชั้น (รวมชั้นจอดรถใต้ดิน) จำนวน 2 อาคาร  และอาคารพาณิชย์  4  ชั้น จำนวน 101 ยูนิต  มูลค่าโครงการรวม 1,250 ล้านบาท  ตั้งอยู่บนถนนนิคมรถไฟ  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เนื้อที่โครงการรวม 16  ไร่  โดยเป็นการเช่าที่ดินจากการรถไฟฯ  และถือครองกรรมสิทธิ์เป็นระยะเวลา 30 ปี

????????????????????????????????????

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “จากทำเลที่ตั้งของโครงการ  ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ต้องขับรถเข้าเมืองหรือเข้าสู่ถนนใหญ่ เช่น ถนนพระราม 2 อีกทั้งยังมีทางเข้า – ออกสำหรับรถยนต์ 2 ทาง คือ ถนนนิคมรถไฟและถนนเอกชัย  และทางออกอีก 1 ทาง คือ ถนนกิจมณี นอกจากนี้ ยังมีจุดพักจอดรถไฟที่เชื่อมต่อเข้ามาในโครงการอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในย่านมหาชัย ที่มีความต้องการศูนย์รวมที่ครบวงจร สามารถช้อปปิ้งและทำกิจกรรมอื่นๆพร้อมกันได้เหมือนกับห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ โดยไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากนัก แต่มีร้านค้าและสินค้าที่จับต้องได้ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญและแหล่งชุมชน อาทิ เทศบาลสมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  โรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลเอกชัย และแหล่งชุมชนหนาแน่นสูง มหาชัยจึงเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของจังหวัดที่มีเส้นทางการคมนาคมและขนส่งสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และการคมนาคมทางน้ำ และที่สำคัญโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงของ ผังเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งเป็นพื้นที่โซนสีที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมขนาดใหญ่เกิน 10,000  ตารางเมตรได้เพียงโซนเดียวเท่านั้น

the-landmark-mahachai-1

ด้านการออกแบบโครงการ “แลนด์มาร์ค มหาชัย”  เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ทันสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรมที่เน้นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบของสถานีรถไฟอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้เข้ากับความนำสมัย  ทำให้เกิดรูปแบบของมอลล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดดเด่นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองมหาชัย  ซึ่งพื้นที่ภายในมอลล์ประกอบด้วยโซนมอลล์ชั้น 1,2,3  มากกว่า 6,000  ตารางเมตร  ที่ครบครันทั้งสินค้าและบริการหลากหลาย อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนร้านอาหารทั้งแบรนด์ดังและท้องถิ่น  โซนร้านค้าแฟชั่น  โซนตลาดนัด  ศูนย์อาหาร  พร้อมโซนสินค้าไอทีและโซนเซอร์วิซที่ ครบครันทั้งสินค้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ  และเคาน์เตอร์บริการจากค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชั้นนำ อาทิ True Move H และ AIS  ทำให้แลนด์มาร์ค มหาชัยเป็นศูนย์รวมไอทีแห่งใหม่ใจกลางเมืองมหาชัย ซึ่งรวบรวมเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อน  ทั้งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว เอาไว้ในที่เดียวที่สามารถใช้ชีวิตในหนึ่งวันได้อย่างเต็มที่

the-landmark-mahachai-9

ปัจจุบัน โครงการโดยภาพรวมก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 70% โดยพร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2560 นี้  และด้วยความเจริญที่กำลังเข้ามาในระดับนี้  คาดว่าการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัย  หรือในด้านธุรกิจการลงทุนต่างๆ  ซึ่งทำให้เราคาดหวังเป็นอย่างดีว่า แลนด์มาร์ค มหาชัย จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถตอบโจทย์การเติบโตของเมืองนี้ได้อย่างแน่นอน” นายเศรษฐวัจน์กล่าว

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเช่าพื้นที่ในศูนย์อาหาร  จองสิทธิ์ภายในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าเช่า 1 เดือน  พร้อมส่วนลด 50% อีก 3 เดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย โทร. 034-427-400 หรือลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่  www.landmarkmahachai.com/foodcourt/

the-landmark-mahachai-3

the-landmark-mahachai-4

the-landmark-mahachai-5

the-landmark-mahachai-6

the-landmark-mahachai-8

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด