เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care เพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนำร่องกับบ้านแนวราบให้ความสำคัญการต่อยอดพัฒนาสินค้าเสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตรเพื่อลูกค้า

เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care เพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนำร่องกับบ้านแนวราบให้ความสำคัญการต่อยอดพัฒนาสินค้าเสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตรเพื่อลูกค้า

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยนิยาม “ เอ็น.ซี. รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ ” ตอบโจทย์ทุกความต้องการมีการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า โดยการทำงานอย่างมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา เอ็น.ซี.ได้มีการพัฒนา ศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยมาใช้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีมีคุณค่า และมีคุณภาพนำนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับลูกบ้านทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Universal Design และการออกแบบบ้านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากเอสซีจี ทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการเตรียมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ มาตอบโจทย์บ้านสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต

สมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง กล่าวถึง “ เทรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2559 เป็นการผสมผสาน ความสะดวกสบายให้กับ ครอบครัวทุกวัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน รองรับครอบครัวในสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเทคโนโลยี ตอบโจทย์ ของทุกความต้องการ ทุกวัย ที่อาศัยในครอบครัวเดียวกัน และแนวคิดนี้ จะเชื่อมความผูกพันของครอบครัวไทย ได้อย่างสมดุลย์ พร้อมตอบโจทย์ความสุขในบ้าน สังคมผู้สูงอายุ

แนวคิดการพัฒนาสินค้าของ เอ็น.ซี. จึงนำเรื่องการดูแลสุขภาพของทุกวัยในครอบครัวไทยเป็นสำคัญคือ Smart Care ที่นำการออกแบบ และระบบพร้อมเทคโนโลยีมาใช้ โดยทางด้านนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ได้นำเทคโนโลยีจาก SCG Eldercare Solution มาใช้ อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้สอย ระบบพื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) ที่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากผู้สูงอายุหกล้มกระแทกพื้น นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบบริเวณรอบบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สามารถเดินได้ทั่วบริเวณบ้าน อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ทางด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Smart Eco เอ็น.ซี.ได้นำนวัตกรรมระบบ Active AIRflow™ จาก SCG มาใช้กับบ้านในโครงการใหม่ ริมสนามกอล์ฟ Home On Green ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ ควบคุมและแสดงผลผ่าน Smart Mobile Application โดยระบบนี้ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Cell เป็นพลังงานหลักในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ผนังอิฐมวลเบาและการติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape ให้มีความร่มรื่นรอบตัวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดสภาวะสบายในการอยู่อาศัย อากาศสดชื่น ไม่อบอ้าว อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้

คุณสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่า เอ็น.ซี.ไม่เคยหยุดยั้งในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่อาศัยดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการอยู่อาศัยที่เราอยากเห็น “ ชุมชม สังคม เปี่ยมสุข ”

photo_2016-01-21_11-58-28

photo_2016-01-21_11-58-40

photo_2016-01-21_11-58-32

photo_2016-01-21_11-58-17

photo_2016-01-21_11-58-23

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด