โครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เขาใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ยืนหยัดต่อสู้หลุดข้อกล่าวหาที่ดินรุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เขาใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ยืนหยัดต่อสู้หลุดข้อกล่าวหาที่ดินรุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

22 ธันวาคม 2559 – บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับหรู The Creston Hills (เดอะ เครสตัน ฮิลส์) เขาใหญ่  แถลงข่าวถึงความชอบธรรมของการครอบครองที่ดิน และได้ข้อยุติกรณีพิพาทระหว่างบริษัทฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการสร้างแนวรั้วโครงการฯ รุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวรที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2  ปี

นายนิพนธ์ ปิ่นศรีศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด แถลงวันนี้ว่า “เกือบ 2 ปีแห่งการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ก็คุ้มค่า เพราะในที่สุดเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ของบริษัทฯ จำนวน 1.98 ไร่ ที่เป็นแนวรั้วโครงการเดอะ เครสตัน ฮิลส์ (The Creston Hills) ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวรตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ซึ่งกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจากทำให้เราสูญเสียโอกาสจากรายได้ถึงกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี    การเรียกร้องความยุติธรรมครั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่เจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่ควรยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิและความถูกต้องหากต้องประสบกรณีข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับทางบริษัทฯ  นับจากนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ จะได้รับความไว้วางใจและความมั่นใจจากผู้ที่สนใจในโครงการฯ มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน”

ข่าว The Creston Hills Khaoyai

สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อสู้เรียกร้องถึงความชอบธรรมและถูกต้องของเอกสารต่างๆ  มาโดยตลอด จนพิสูจน์ได้ถึงความโปร่งใส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลักๆ ดังนี้

  1. เรื่องการสร้างรั้วรุกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื้อที่ 1.98 ไร่ ซึ่งทางโครงการฯ มิได้สร้างรั้วรุกล้ำแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่กล่าวอ้าง และรั้วของโครงการฯ ทั้งหมดได้สร้างอยู่ในแนวโฉนดที่ดินของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารยืนยันจากหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 และหนังสือจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
  1. เรื่องการได้มาของโฉนดที่ดิน การได้มาซึ่งที่ดินทั้งหมดของโครงการฯ เป็นการได้มาจากการซื้อขาย ที่บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบที่ดินทุกแปลงแล้วปรากฏว่าเอกสารสิทธิของที่ดินทุกแปลงได้มาจาก สค.1 นับแต่ปี 2498 และ 3. เรื่องแนวเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งที่ดินของโครงการทั้ง 20 แปลง มิได้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งได้มีการร่วมตรวจสอบที่ดินในโครงการทั้งหมด โดยกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เป็นโครงการที่พักอาศัยหรูสไตล์ร่วมสมัยแบบอเมริกันบนพื้นที่ 200 ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน โดยพื้นที่แบ่งเป็นโครงการบ้านทั้งหมด 57 หลัง มีแบบบ้านให้เลือก 4 แบบ ในราคาเริ่มต้นที่ 65,000 บาท – 75,000 บาทต่อตารางวา  นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการฯ เน้นการผสมผสานระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ  ที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม และพื้นที่สันทนาการเข้าด้วยกัน

ข่าว The Creston Hills Khaoyai

ข่าว The Creston Hills Khaoyai

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด