HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดแผนดันองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ชู Content Marketing วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ “HBEX : Home Builder Expert” หวังดึงดูดและเสริมทักษะผู้ประกอบการ รับสร้างบ้านรุ่นใหม่ มั่นใจเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ พร้อม เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้โตแบบมีคุณภาพ เปิดรับสมัครถึง 31 ก.ค. นี้

 

 

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)
เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ การสร้างบ้านหนึ่งหลังให้สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่เฉพาะซัพพลายเชนเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องหลายส่วน ทั้ง การถมดิน งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งานจัดสวน เป็นต้น การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 

ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านต้องปรับตัวและรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้

 

HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

 

นอกจากนี้ เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กร สมาคมฯ จึงได้เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชิง Content Marketing เน้นเนื้อหาหลากหลายมิติ หลายแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยอัพไซส์องค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสมาคมฯในปีนี้ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกสมทบเพิ่มอีกอย่างน้อย 10% ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ ที่ประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายใน 3 ปี เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของธุรกิจรับสร้างบ้าน จากปัจจุบันที่มีสมาชิกอยู่ 136 ราย เพื่อสร้างมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมราว 11,000 ล้านบาท ทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

สำหรับปีนี้ ในการสร้างตลาด สมาคมฯจะใช้เนื้อหาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเริ่มเปิดตัวแคมเปญแรกไปแล้ว กับ “โอกาสทางธุรกิจ” ด้วยคลิปวีดีโอ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่แล้วทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ผลิต รายการสาระความรู้ ”สร้างบ้าน สร้างสุข” จะออกอากาศทุกวันพฤหัส หลังข่าว ทางสถานีดิจิตอลทีวี ช่อง NEW18 เริ่ม 21 มิ.ย.-23 สิงหาคม ศกนี้ โดยเป็นการออกอากาศคู่ขนาน ไปพร้อมกับผ่านทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม โดยเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่คนอยากสร้างบ้านควรรู้ตั้งแต่จนจบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สมาคมฯ มักได้รับการสอบถามจากผู้บริโภคบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนจะสร้างบ้าน การเลือกใช้วัสดุ การขอสินเชื่อ ฯลฯ เราก็ได้รวบรวมมาเป็นตอนๆ ได้ 10 ตอน เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

ด้านนายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมรับสมาชิกภาคสมทบ ทางสมาคมได้เปิดหลักสูตร อบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ HBEX (เอชบีเอ็กซ์) : Home Builder Expert เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานสายงานจากการถ่ายทอดประสบ การณ์ จากเจ้าของธุรกิจรับสร้างบ้านชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ ไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือผู้รับเหมาที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อขยายฐานสมาชิกสมทบ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น โดยทางสมาคมฯ อยากให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ทักษะ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ กับเหล่าวิทยากร นักคิด นักบริหารตัวจริงของวงการ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลัง ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านไปพร้อมกัน

 

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการอบรมในภาคเช้า และการ Work shop ในภาคบ่าย จำนวน 5 ครั้ง
และการดูงานร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอีก 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง โดยหัวข้อจะเน้นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านแบบเจาะลึก ได้แก่ การสร้างแบรนด์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล , การออกแบบที่อยู่อาศัยให้อยู่สบายและถูกใจลูกค้า ,การบริหารต้นทุนและการเงิน ธุรกิจเดินไม่สะดุด , การบริหารคุณภาพ เหนือความคาดหวัง , สร้างบ้านเสร็จตามเวลา ในราคาที่ลงตัว และการร่วมศึกษาดูงาน Home Builder & Materials Expo 2018 ซึ่งสมาคมได้เชิญวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ทั้งที่อยู่ในและนอกวงการรับสร้างบ้าน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง อาทิ คุณสุริยะ อัม-พันศิริรัตน์ คุณปราโมทย์ ธีรกุล คุณศักดา โควิสุทธิ์ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ คุณไผท ผดุงถิ่น คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ฯลฯ โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติที่เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร 02 570-0153 , 02 970-2744 หรือสืบค้นเว็ปไซต์สมาคม http://www.hba-th.org FACEBOOK : homebuilderclub

 

HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด