บุญถาวรนำร่อง ‘Solar Roof’ พลังงานทดแทน ช่วยธุรกิจลดต้นทุน คืนทุนใน 7 ปี

บุญถาวรนำร่อง ‘Solar Roof’ พลังงานทดแทน ช่วยธุรกิจลดต้นทุน คืนทุนใน 7 ปี

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้เชื้อเพลิงอย่างก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้า สืบเนื่องจากปัจจัยการขยายตัวเชิงเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ กระจายตัวออกไปยังหัวเมืองใหญ่ในแต่ละจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศฯ เป็นผลให้ความต้องการพลังงานของประเทศไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วง เดือนแรกของ   ปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 44,598  กิกะวัตต์ คิดเป็น 0.9% เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน1 ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ภาวะวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า มีสภาวะรุนแรงยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีทีท่าว่าจะหมดลงในอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการใช้ผลิตไฟฟ้าของไทยถึง 70% ในการผลิตไฟฟ้า และหากก๊าซธรรมชาติหมดลงจะส่งผลตรงไปยังภาคเศรษฐกิจที่จะต้องทำการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้อัตราค่าการผลิตไฟฟ้าและราคาค่าไฟจะปรับตัวสูงขึ้นและมีที่ท่าว่าจะยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการแก้ไขในระยะยาว จึงเป็นที่มาของ บุญถาวร ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่าง โซลาร์รูฟ (Solar Roof) มาติดตั้งตามสาขาต่างๆ โดยมี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลการติดตั้ง

 

การทำงานของ โซลาร์รูฟ (Solar Roof) 

โซลาร์รูฟ (Solar Roof) ทำงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากวัสดุสารกึ่งตัวนำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชิพคอมพิวเตอร์ในการเป็นตัวรับแสงอาทิตย์เข้ามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ก่อนที่จะส่งไปยังเครื่องแปลงไฟ (Inverter) เพื่อเริ่มกระบวนการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสงตรง (DC Current) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Current) ในการดึงพลังงานไฟฟ้าไปใช้ต่อภายในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม ซึ่ง โซลาร์รูฟ สามารถติดตั้งได้กับหลังคาทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ตัวอย่างเช่น บุญถาวร สาขาเกษตรนวมินทร์ ติดตั้งขนาด 837 กิโลวัตต์ สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 20 – 25 % คิดเป็น 400,000  450,000 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าแบบปกติ หรือเมื่อเปรียบเทียบ หากนำพลังงานที่ได้จากระบบ Solar Rooftop นี้ ไปใช้กับครัวเรือนบ้านพักอาศัยขนาดกลางโดยทั่วไป  ที่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 หน่วยต่อเดือน  สามารถใช้ได้ถึง 100 ครัวเรือน  คิดเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า 4,000 – 5,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน   โดยทาง บุญถาวร ได้ติดตั้ง โซลาร์รูฟ (Solar Roof) ทั้งสิ้นกว่า 11 สาขาทั่วประเทศ รวมขนาดประมาณ 7,226 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า มากกว่า 836,000 หน่วยต่อเดือน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,764,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีแผนติดตั้ง โซลาร์รูฟ (Solar Roof) สำหรับโครงการต่างๆของบุญถาวรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kVA: Demand Charge) จากการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU Meter (Time of Use Rate หรือ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาใช้) เป็นต้น ซึ่งจากการทดลองใช้งานดังกล่าวทำให้เห็นการทำงานของโซลาร์รูฟที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้

 

ประโยชน์ของ โซลาร์รูฟ (Solar Roof)

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว การติดตั้งโซลาร์รูฟ (Solar Roof) นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวเนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้งานเองได้ในเวลากลางวัน ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงกว่า 25 ปี ประกอบกับค่าบำรุงรักษาที่ย่อมเยา และระยะเวลาในการคืนทุนที่ชัดเจนภายใน 7 ปี ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่บุญถาวรทุกสาขา หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.boonthavorn.com เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/boonthavorn/ หรือไลน์ Official Account บุญถาวร

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด