อนันดาฯ โชว์ตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 191% รายได้เติบโตสูง 87% และสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ถึง 24% เดินหน้าเก็บเกี่ยวผลตอบแทนอย่างแท้จริง ย้ำยอดขายรอรับรู้รายได้อยู่ในระดับสูง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้า โชว์ศักยภาพการดำเนินงาน ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง เผยไตรมาส 2/2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างกำไรสุทธิ 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 191% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งสร้างรายได้ 2,889 ล้านบาท เติบโตถึง 87% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำความสำเร็จของเป้าหมายปี 2559 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของอนันดาฯ ในการเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลตอบแทน (Harvest Period) สะท้อนถึงความสามารถในการนำเงินลงทุนจาก IPO มาพัฒนาโครงการและมีการเปิดขายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งได้เริ่มสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายที่น่าพอใจทำให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ดี ทำให้บริษัทฯมีภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากตัวเลขโดยเฉพาะรายได้และกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับในปี 2559 ถือเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลตอบแทน (Harvest Period) ตั้งแต่เงินลงทุนจาก IPO ที่นำมาพัฒนาโครงการและมีการเปิดขายไปก่อนหน้านี้ รวมถึงการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเริ่มสร้างผลตอบแทนจากยอดโอนในปี 2559 จำนวน 5 โครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 ภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า จำนวนสูงกว่า 38,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับไตรมาส 2/2559 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ 3,454 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้ แม้ว่าบริษัทฯ ได้เลื่อนการเปิดขายโครงการใหม่จากไตรมาส 2 เป็น ไตรมาส 3 ก็ตาม ทั้งนี้ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ สร้างยอดขายได้ 39% ของเป้ายอดขายทั้งปี พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 10 โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้เปิดตัวไปแล้วนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการที่พักอาศัยในทุกระดับราคาทุกประเภทยังคงมีอยู่มาก โดยเฉพาะโครงการที่คุ้มค่า คุณภาพดี ทำเลใกล้รถไฟฟ้า

ไตรมาส 2/2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,528 ล้านบาท สูงกว่าเป้ารายได้ที่ตั้งไว้ถึง 24% และเพิ่มขึ้นถึง 111% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งมีกำไรสุทธิ 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 191% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังสร้างอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7% เพิ่มขึ้นจาก 5% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทฯ ยังคงเป้ายอดโอนทั้งปีในระดับ 15,000-16,000 ล้านบาท

บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ดีกว่าเป้าหมาย จากการที่บริษัทฯ ได้โอนโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว ราชเทวี ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม และโอนต่อเนื่องได้เร็วกว่าเป้าที่ตั้งไว้ อีกทั้งได้สร้างผลกำไรสุทธิที่ดีกว่าเป้าหมาย จากการควบคุมต้นทุน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ ลดลงจาก 29% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น 20% ในไตรมาสนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วก็ตามและสามารถรักษาวินัยทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายการเติบโต โดยบริษัทฯ ได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนในระดับเพียง 0.7:1 ณ สิ้นไตรมาส 2/2559

บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมมีเงินสดจำนวนมากเกินกว่า 2,700 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส2/2559 และยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากธนาคาร รวมถึงมีทางเลือกหลายทางหากจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จำนวน 1,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทฯ ยังคงรักษาความมีวินัยทางการเงินโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากระดับ BBB- แนวโน้มเชิงบวก เป็นระดับ BBB แนวโน้มคงที่ พร้อมได้จัดอันดับตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวในระดับ BB+ แนวโน้มคงที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เพิ่มขึ้น 25% จากอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปีก่อน จากนโยบายที่ยังคงเพิ่มเงินปันผลทุกปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายหลังการระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อนันดาฯ เป็นผู้นำตลาดที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในการออกแบบอาคารและทุกแง่มุมอื่นๆ ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งถือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การแข่งขัน เมื่อเร็วๆนี้ อนันดาฯ ได้ย้ายสำนักงานสาขามายังอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งสำนักงานใหม่ แห่งนี้ เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างอนันดา, Samsung, Cisco และซัพพลายเออร์อื่นๆ ตลอดจนได้รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เคยใช้เฉพาะเขตทวีปอเมริกาเหนือมาใช้ที่อนันดา โดยเชื่อว่าสำนักงานแห่งใหม่นี้จะเป็นสำนักงานที่สมาร์ทที่สุดในเอเชีย ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ “อนันดา 2.0” โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า 3 เท่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า และสามารถทำให้ยอดโอนของอนันดาฯ เติบโตได้ถึง 3 เท่าตัว

การเป็นพันธมิตรกับ Samsung และ Cisco ทำให้สร้างสำนักงานในรูปแบบ Smart Office ที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นนำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึงดีเอ็นเอของชาวอนันดา ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด