ชิมช้อปใช้

รัฐบาลพร้อมแจกเงินคนไทย 1,000 บาท กระตุ้นท่องเที่ยวตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้”

กระทรวงการคลัง พร้อมแล้ว แจกเงินให้คนไทย 1,000 บาท กระตุ้นคนไทยเที่ยวเมืองไทย ตามมาตการ “ชิมช้อปใช้” เริ่มให้ลงทะเบียน 23 กันยายนนี้ ก่อนให้ได้ช้อปจริงตั้งแต่ 27 กันยายน ในร้านค้ากว่า 1.35 แสนร้านค้า 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มีความพร้อมด้านต่างๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบงานและแอปพลิเคชัน โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

 

โดยกำหนดจำนวนประชาชนลงทะเบียนสูงสุดวันละ 1 ล้านคน ซึ่งตลอดโครงการนี้กำหนดไม่เกิน 10 ล้านคน การลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว  พร้อมกับเลือกจังหวัดที่มีความต้องการเดินทางไปใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ตรงกับจังหวัดตามทะเบียนบ้านของคนที่ลงทะเบียน

 

Lo Post 170919 4

 

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับ SMS และอีเมล์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์การได้รับวงเงิน 1,000 บาท พร้อมแจ้งระยะเวลาการไปใช้สิทธิ์ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่ได้รับ SMS จะถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้จ่ายในด้านการเดินทางท่องเที่ยว  และจับจ่ายใช้สอยต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

โดยผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มาใช้งาน โดยจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ดังนี้ คือ

1.สแกนบัตรประชาชน

2.กรอกข้อมูล

3.ถ่ายรูปเซลฟี่ใบหน้าตนเอง

4.ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

 

Lo Post 170919 5

 

ระบบจะแสดงผลการยืนยันตัวตน โดยจะแสดงให้เห็นสิทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ G-Wallet 1 แสดงวงเงิน 1,000 บาทที่ได้รับจากรัฐบาล และ G-Wallet 2 แสดงยอดเงินในส่วนที่ผู้ใช้สิทธิ์เติมเข้าไป

 

“กระทรวงการคลังได้ปรับหลักเกณฑ์มาตรการ ให้ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมมาตรการมากขึ้น เรื่องแรก คือ ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โดยการใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาท สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน โดยหากมีการเริ่มใช้สิทธิ์แล้ว จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทนั้น ต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562”

 

ส่วนเรื่องที่ 2 คือ “ประเภทการใช้จ่าย” โดยขอบเขตการใช้งาน G-Wallet ช่องที่ 2 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเอง โดยครอบคลุมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นอีกหลายประเภท เช่น สปา รถเช่า บริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ทั่วประเทศกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นจังหวัดที่เลือกรับสิทธิ์การใช้จ่ายในส่วนของ G-Wallet 1

 

Lo Post 170919 6

 

ทั้งนี้ เมื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ตามเงื่อนไขกำหนด จะได้รับเงินสิทธิ์ Cash Back 15% ของเงินที่ใช้จ่าย สูงสุด 4,500 บาท จำกัดการใช้จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันได้รับสิทธิ์จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และจะได้รับเงินคืนภายในเดือนธันวาคม 2562

 

“ได้กำชับธนาคารกรุงไทย ให้ดูแลระบบอย่างเต็มที่ ไม่ให้ล่ม หรือมีปัญหาอุปสรรค กับประชาชนที่จะมาร่วมโครงการ 10 ล้านคน โดยคาดว่าจะเกิดเม็ดเงินใช้จ่ายสะพัดไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท”

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ขณะนี้มีแล้วกว่า 135,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 55,000 ร้านค้า และผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกกว่า 80,000 ร้านค้า ซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแน่นอน โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายวันรับสมัครออกไปเพื่อให้ร้านค้าเข้าร่วมได้มากที่สุด

“การลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าตามมาตรการ ชิมช้อปใช้ นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีแต่อย่างใด วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้ร้านค้ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว จึงขอให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ อย่าได้เป็นกังวล”

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด