Bang Sue Grand Station Update 19

อัพเดท ความคืบหน้า “สถานีกลางบางซื่อ” ได้ใช้แน่ต้นปี 64

การรถไฟแห่งประเทศไทย พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต  หรือ สถานีกลางบางซื่อ (Grand Station)  ซึ่งโปรเจ็กต์นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศในอนาคต  ที่มีกำหนดจะเปิดทดลองให้บริการครั้งแรก ในช่วงปี 2564 ที่จะถึงนี้แน่นอน

Bang Sue Grand Station Update 7

Bang Sue Grand Station Update 9

Bang Sue Grand Station Update 8

ศูนย์รวมการคมนาคมระบบราง

สถานีกลางบางซื่อ วางแผนพัฒนาให้เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อจะใช้แทนสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  ซึ่งเป็นสถานีรถไฟต้นทางของรถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่วิ่งออกไปภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมถึงยังเป็นสถานีศูนย์กลางของรถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้งสายสีแดงเข้มและสีแดงอ่อน เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  สถานีกลางบางซื่อจะไม่เป็นเพียงสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นจะสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bang Sue Grand Station Update 5

โดยโครงการเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2556 และมีกำหนดเปิดใช้งานในปี 2564  ขนาดของสถานีมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร ตัวอาคารหลักมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วย

 

ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่จอดรถ 72,542 ตารางเมตรที่จะรองรับได้ทั้งหมด  1,624 คัน

ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

Bang Sue Grand Station Update 11

ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.00 เมตร ประกอบด้วยรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา

Bang Sue Grand Station Update 12

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.435 เมตร ประกอบด้วย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ จำนวน 4 ชานชาลา รวมทั้งสิ้น 12 ชานชาลา

Bang Sue Grand Station Update 13

Bang Sue Grand Station Update 14

งานก่อสร้างคืบหน้ากว่า 98%

สำหรับความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง ขณะนี้สถานีกลางบางซื่อมีความคืบหน้าในการก่อสร้างถึง 98 %  โดยงานก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 3 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้

Bang Sue Grand Station Update 16

สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ และสถานีจตุจักร ทางรถไฟยกระดับ จาก กม.6+000 ถึง กม.12+201.700 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล ย่านจอดรถไฟ และอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการเดินรถ ตลอดจนถนน สะพานยกระดับเข้า-ออกสถานี และระบบระบายน้ำ ซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็น 98.62 %

Bang Sue Grand Station Update 17

สัญญาที่ 2 เป็นงานโยธาสำหรับทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-รังสิต ประกอบด้วย สถานี 8 สถานี ทางรถไฟยกระดับและทางรถไฟระดับดิน ถนนเลียบทางรถไฟ สะพานกลับรถ สะพานข้ามทางรถไฟ และระบบระบายน้ำ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Bang Sue Grand Station Update 18

สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟ สำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 73.53%

Bang Sue Grand Station Update 2

ชงของบ 3,000 ล. ตั้งบริษัทเดินรถสายสีแดง

สำหรับการจัดตั้งบริษัทเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง จะมีการขออนุมัติเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทและจัดสรรบุคลากร ในช่วงแรก 773 อัตรา โดยมาจากการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พนักงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

Bang Sue Grand Station Update 1

ส่วนทางเลือกในการบริหารสถานี รฟท. มีแนวทางเลือกอยู่หลากหลายแนวทาง เช่น รฟท. ดำเนินการบริหารงานสถานีด้วยตนเองทั้งหมด จัดตั้งบริษัทลูกให้ดำเนินการแทน เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน จัดจ้างเอกชนเข้ามาบริหาร หรือให้สิทธิ์เอกชนเป็นผู้ดำเนินการและจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่สอดคล้องและเหมาะสมที่สุด

 

ส่วนสถานีรถไฟหัวลำโพง จะยกเลิกการใช้งาน แต่เปลี่ยนมาเป็นการลดบทบาทลง เนื่องจากไม่สามารถทำตามแผนเดิมได้  เพราะโครงการทั้งหมดล่าช้า  ในระยะแรกจะย้ายเฉพาะรถขบวนทางไกลมาที่สถานีกลางบางซื่อก่อน คงเหลือขบวนระยะใกล้ทิศทางตะวันออกไว้

 

แต่ด้วยปัจจุบันรถขบวนทางไกล เป็นรถไฟดีเซลใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง สภาพรถเก่า โดยเฉพาะหัวจักรใช้งานมากว่า 20 ปี มีเสียงดังและกลิ่นของเครื่องปั่นไฟและไอร้อนจากตู้โดยสารปรับอากาศ ทางคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ชุดเดิม จึงเห็นว่าหากนำรถขบวนทางไกลดังกล่าวขึ้นไปอยู่ชั้น 2 ของสถานีกลางบางซื้อที่เป็นระบบปิดจะเป็นมลพิษในอาคาร จึงมีมติไม่ให้นำขึ้นชั้น 2  โดยให้สร้างสถานีชั่วคราว วงเงิน 300 ล้านบาท จะตั้งอยู่ด้านหลังสถานีกลางบางซื่อ บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ และสถานีบางซื่อ 2 ในปัจจุบัน  เพื่อรองรับรถไฟกลุ่มนี้ประมาณ 5 ปี

 

นอกจากนี้ รฟท.จะจัดหารถไฟใหม่ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้า 184 คัน เพื่อนำมาทดแทน และสามารถขึ้นไปให้บริการที่ชั้น 2 ได้โดยเร็วที่สุด ส่วนสายสีแดงได้รับรถมาแล้ว 5 ขบวน ประกอบด้วย 1 ขบวน 6 ตู้ 2 ชุด และ 2ขบวน 4 ตู้ 3 ชุด ส่วนที่เหลืออีก 20 ขบวน 106 ตู้ จะทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยภายในเดือน มิถุนายนนี้ รถไฟสายสีแดง และรถไฟสีแดงรุ่นใหม่จากจีน ที่สามารถขึ้นชานชาลาชั้น 2 ได้ ประมาณ 30-40 ขบวนจากทั้งหมด130 ขบวน

Bang Sue Grand Station Update 15

คาดผู้ใช้ทะลุ 2 แสนคน

สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2564 โดยคาดการณ์ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางบางซื่อในปี 2564 จำนวน 208,000 คน-เที่ยว/วัน และเพิ่มเป็น 396,000 คน-เที่ยว/วัน ในปี 2575เมื่อทั้งระบบแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bang Sue Grand Station Update 3

Bang Sue Grand Station Update 4

เกี่ยวกับรถไฟฟ้า

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด