Ryl Feature 310723

กทม.ออกคำสั่งให้แอชตันอโศกกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อกลับมายื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างใหม่

แอชตันอโศก

จากบัลลังก์ศาลปกครองสูงสุดที่ยืนตามบันทึกของศาลปกครองกลาง ซึ่งรวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้างคอนโดฯ แอชตันอโศกของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ ออสเตรเรีย อโศก จำกัด (บริษัท ร่วมทุนระหว่างกันขอรับ.อนัน ดาดีเวลลอปเม้นท์เปรียบเทียบ 51% และบริษัทมิตซุยฟุโดซังจากประเทศญี่ปุ่น 49%) โครงการแอชตันอโศกนั้น 

 

แอชตันอโศก

แอชตันอโศก

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีแอชตัน อโศกที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนั้น สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือแจ้ง สำนักงานเขตวัฒนา พิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41  และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี

 

นายวิศณุ  กล่าวอย่างไรก็ตาม การเพิกถอนใบรับแจ้งการก่อสร้างดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าอาคารชุดแอชตัน อโศก จะต้องมีการรื้อถอนอาคาร บริษัทผู้เป็นเจ้าของโครงการ สามารถยื่นขอใบแจ้งก่อสร้างใหม่ได้ที่สำนักการโยธา​ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ศาลสั่ง ซึ่งก็คือเพิ่มทางเข้า-ออกโครงการให้มีความกว้างของถนน 12 เมตร และอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 18 เมตร ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองกำหนด หากบริษัทเจ้าของโครงการสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออกแล้วเสร็จ ก็สามารถยื่นขอใบแจ้งก่อสร้างได้

 

“สำหรับกรณีนี้ขอเวลาให้ทีมกฎหมายของกรุงเทพมหานครพิจารณารายละเอียด ตามคำพิพากษาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างสูง”

 

แอชตันอโศก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้าง

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด