Bluescope Third Factory

[PR News] “บลูสโคป” ทุ่ม 4,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3

บลูสโคป  ทุ่มงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3 ปีละ  160,000 ตันต่อปี หวังทดแทนการนำเข้า พร้อมขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 580,000 ตัน จากทั้ง 3 โรงงาน 

 

นายชาลี อิไลแอส ประธานบริหาร (เอเชียและอเมริกาเหนือ) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ของบลูสโคป ด้วยงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท และพันธมิตร ได้แก่ บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)

Bluescope Ceo

โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานที่ 1 และ 2 ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี  รองรับกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยในปี 2562 มียอดการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศโตขึ้น 3% หรือประมาณ 750,000 ตัน

 

ดังนั้นโรงงานที่ 3 จึงเป็นการขยายกำลังการผลิตเหล็ก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก และที่พักอาศัย โดยโรงงานที่ 3 มีกำลังการผลิตกว่า 160,000 ตันต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 ทำให้บลูสโคปมีกำลังการผลิตรวมกว่า 580,000 ตันต่อปี ถือว่าเป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

Bluescope Factory

โรงงานแห่งที่ 3 ของบลูสโคป ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด และมีการบริหารจัดการโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลประกอบการของบลูสโคปในปี 2562  ที่ผ่านมาว่า บลูสโคปมียอดขายระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 372,000 ตัน ซึ่งจากการเปิดโรงงานแห่งที่ 3 อย่างเป็นทางการแล้ว คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ตันในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังอีกหลายประเภทธุรกิจ รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด