Condo Huwhin Chaam 5m2020

ส่องตลาดคอนโด ชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า 5 เดือนแรกปี 63 ในภาวะโควิด-19

ตลาดคอนโด ชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า 5 เดือนแรกปี 63 เปิดใหม่น้อย ขายได้แค่ 444 ยูนิต เจอผลกระทบในภาวะโควิด-19 โดยพื้นที่ชะอำพบซัพพลายเหลืออื้อ ผู้ประกอบการชะลอแผนเปิดโครงการใหม่ รอจังหวะตลาดอยู่ในภาวะสมดุล

 

บริเวณชะอำและหัวหิน ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความนิยม จากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะเดินทางได้สะดวกและใกล้กับกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นาน แถมพื้นที่ดังกล่าว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทำให้พื้นที่ชะอำและหัวหิน กลายเป็นเมืองพักตากอากาศยอดนิยม และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาขึ้นมารองรับจำนวนมาก และหลากหลายรูปแบบ

 

พื้นที่ชะอำและหัวหิน โครงการอสังหาฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจับตลาดนักท่องเที่ยว และผู้ต้องการพักอาศัย เป็นบ้านหลังที่ 2 อย่างมากประเภทหนึ่ง คือ โครงการคอนโดมิเนียม ที่มีทั้งผู้ประกอบการจากส่วนกลาง และจากท้องถิ่นเอง เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นโครงงการที่มีระดับราคาขายค่อนข้างสูง แทบไม่แตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของไทย

 

แต่ในปีนี้สภาพตลาดคอนโด ในพื้นที่อำเภอชะอำ หิวหิน และเขาเต่า ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาโครงการคอนโด สภาพตลาดเป็นอย่างไรบ้าง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางบริษัท  ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำรายงานตลาดคอนโดในบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ โดยระบุว่า  ภาพรวมตลาดคอนโดค่อนข้างชะลอตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Supply Chaam Huwhin 5m2020 1

 

โดยพบว่าซัพพลายสะสมของคอนโดบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ตั้งแต่ปี 2548 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,459 ยูนิต โดยคอนโดโดยส่วนใหญ่ถึง 54% เป็นคอนโดมิเนียมที่ไม่เห็นวิวทะเล ส่วนคอนโดที่เห็นวิวทะเลมีอยู่ในอัตราส่วน 46% ของซัพพลายทั้งหมด

คอนโดชะอำ-หัวหิน ขายได้แค่ 444 ยูนิต

โดยพบว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนยูนิตขายได้ใหม่ อยู่ที่ 444 ยูนิต  ซึ่งในช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม พบว่า การขายคอนโดค่อนข้างชะลอตัว  เนื่องจากการที่ทางรัฐบาลกำหนดนโยบายห้ามการเดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัด ทำให้คนไทยที่อยู่กรุงเทพฯ งดเว้นการเดินทางไปยังต่างจังหวัด อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการหลาย ๆ รายต่างพากันทำการขายในช่องทางออนไลน์ และทำโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจอง  โดยเฉพาะโครงการที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้

Condo Chaaum Huwhin 5m2020 1

ตลาดคอนโดในพื้นที่ชะอำ หัวหิน และเขาเต่า จากผลการวิจัยของไนท์แฟรงค์  พบว่า ช่วง 5 เดือนแรก ขายไปได้แล้วทั้งสิ้น 23,044 ยูนิต จากจำนวนยูนิตคอนโดที่มีอยู่ในตลาดทั้งสิ้น 27,459 ยูนิต คิดเป็นอัตราการขายที่ 84% โดยอัตราการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราการขายอยู่ที่ 83% เนื่องมาจากซัพพลายใหม่ที่เข้ามาในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีเพียง 238 ยูนิต เท่านั้น

 

โดยโครงการคอนโดที่เปิดขายใหม่ เป็นโครงการที่ทำการบริหารโดยเชนโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวนยูนิตเหลือขายของคอนโดบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า มีจำนวนยูนิตเหลือขายประมาณ 4,415 ยูนิต ซึ่งคาดว่าหากไม่มีซัพพลายใหม่เกินขึ้น ยูนิตเหลือขายที่เหลือจะใช้เวลาขายอีกประมาณ 3 ปี ขณะที่จำนวนยูนิตขายเฉลี่ยต่อปี ของคอนโดในบริเวณดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ขายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 1,600 ยูนิต

Supply Chaam Huwhin 5m2020

ชะอำคอนโดเหลือขายเพียบ

จากผลการสำรวจ ยังพบว่า คอนโดที่เหลือขายอยู่เป็นจำนวนมาก  มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณชะอำ โดยมีจำนวนยูนิตเหลือขายอยู่ที่ 3,119 ยูนิต โดยบริเวณชะอำน่าจะเป็นบริเวณที่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากที่ดินที่อยู่ติดทะเลในบริเวณนี้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงซัพพลายคงเหลือ ของคอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณชะอำซึ่งมีจำนวนยูนิตเหลือขายเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต่าง ๆ จึงชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ในบริเวณชะอำออกไป  จนกว่าซัพพลายคงเหลือจะเข้าสู่ภาวะสมดุล

New Sale Chaaum Huwhin 5m2020

อย่างไรตาม คอนโดที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณหัวหินและเขาตะเกียบ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากซัพพลายเหลือขายมีจำนวนน้อยมาก ขณะที่สถานที่ตั้งบริเวณหัวหินและเขาตะเกียบ มีความสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล และตลาด ความสะดวกสบายดังกล่าวส่งผลให้ผู้ซื้อสนใจซื้อคอนโด ที่มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณหัวหินและเขาตะเกียบมากขึ้น

คนกรุงเทพฯ ลูกค้าหลักตลาดคอนโดหัวหิน-ชะอำ

กลุ่มผู้ซื้อคอนโดในบริเวณชะอำ หัวหิน และเขาเต่า ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ สูงถึง 90% เนื่องจากระยะทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังบริเวณดังกล่าวค่อนข้างสั้น นอกจากนี้บริเวณนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์ มีโครงการการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านอาหาร โรงแรม สวนน้ำ ส่วนชาวต่างชาติมีซื้อบ้างประมาณ 10% ชาวต่างชาติที่นิยมซื้อคอนโดในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป ได้แก่ ชาวฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ชาวจีนมีบ้างแต่ไม่มากนัก

 

โดยชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดในหัวหิน ประกอบด้วยชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทย และซื้อเพื่ออยู่ประจำ และชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดเพื่อเป็นบ้านหลังที่สอง  เพื่อเข้ามาพักผ่อนในช่วงปลายปี ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเข้ามาพักในระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือน ส่วนคนไทยที่ซื้อคอนโด ในบริเวณนี้มักเข้ามาพักผ่อนในช่วงวันหยุด

ราคาคอนโดวิวทะเลขยับแค่ 0.3%

Price Condo Chaam Huwhin 5m2020

ราคาเสนอขายเฉลี่ยของคอนโดที่เห็นวิวทะเล ในบริเวณนี้มีระดับราคาเสนอขายเฉลี่ยประมาณ 132,000 บาท ต่อตารางเมตร ราคาขายปรับตัวขึ้นในอัตรา 0.3% จากปลายปี 2562 ส่วนราคาเสนอขายเฉลี่ยของคอนโด ที่ไม่เห็นวิวทะเลในบริเวณนี้มีระดับราคาเสนอขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 74,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงอัตรา 0.4% จากปลายปี  2562 ราคาขายค่อนข้างคงที่ เนื่องจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  หลาย ๆ โครงการได้ทำราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้

 

นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด  ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดคอนโดในบริเวณชะอำ หัวหิน และเขาเต่า ว่า  ตลาดในปีนี้ค่อนข้างชะลอตัว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คอนโดที่เหลือขายในบริเวณนี้มักเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณชะอำ และไม่เห็นวิวทะเล ซึ่งมีซัพพลายหลือขายสูงเกิน 50% ของซัพพลายเหลือขายทั้งหมด ส่วนคอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณหัวหิน เขาตะเกียบ และเขาเต่ามีแนวโน้มค่อนข้างดี เนื่องจากซัพพลายเหลือขายมีน้อย ส่งผลให้ระดับราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วง 7 เดือนที่เหลือ คาดว่าจะไม่มีการเปิดตัวคอนโดในบริเวณนี้

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด