Lo Feature 240322 (2)

DTGO คว้ารางวัลองค์กรมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ปี 2022 แห่งแรกของไทยที่ได้รับต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน

DTGO คว้ารางวัลองค์กรมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022 หนึ่งใน 135 องค์กรทั่วโลก และเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน จากการวางเป้าหมายสำคัญ ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนและสังคม ตามอุดมการณ์ ​ “Adding Value in Everything We Do” พร้อมจัดสรรงบ 2% ของรายรับสูงสุด ดำเนินโครงการภาคสังคม

 

รายงานข่าวจาก บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ DTGO  เปิดเผยว่า สถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ได้คัดเลือกให้ DTGO เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2022 หรือ 2022 “World’s Most Ethical Companies”

 

โดยในปี 2022 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 22 ประเทศ และ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ง DTGO ได้รับรางวัล “World’s Most Ethical Companies” ติดต่อกันถึง 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2019 นับเป็น​องค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน

 

Field Hospital 2

 

สำหรับ DTGO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับทุกคนและสังคมทุกรุ่น ภายใต้อุดมการณ์ “Adding Value in Everything We Do” หรือการเพิ่มคุณค่าในทุกสิ่งที่ทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม

 

โดย DTGO ดำเนินธุรกิจมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำโดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) ธุรกิจการเงินดิจิตอล นำโดยบริษัทดิจิต้าไลฟ์  จำกัด ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมก่อตั้งบริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) และ บริษัทโอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obotrons) ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรม รวมถึง Home Intelligent Systems ธุรกิจการค้าที่มีบริษัทดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการค้าระดับโลก และธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทยูนิสัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ในการออกแบบและดำเนินงานด้านระบบพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

จากความหลากหลายทางธุรกิจ ส่งผลให้ DTGO มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ DTGO สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา MQDC หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ DTGO ได้ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โรงพยาบาลสนามภาคเอกชนแห่งแรกในไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้กับสังคม

 

โดยโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจนี้ นับเป็นการบูรณาการทักษะความรู้ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีโดยโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น ที่พัฒนา “ไข่ต้ม ฮอสพิทอล” (KaitommHospital) หรือระบบ Telemedicine Tablet สำหรับให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยแบบไร้การสัมผัส หรือพัฒนา “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำหน้าที่ส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาภายในโรงพยาบาลสนาม

 

ทุ่มงบ 2% เพื่อกิจการสังคม

DTGO ได้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงดำเนินงานภายใต้แนวทาง Social Integrated Business อย่างมุ่งมั่น พร้อมกับมีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุด ให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคมด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพุทธรักษาที่เน้นด้านการศึกษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งงานด้านสาธารณสุขที่ร่วมมือกับองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น

 

สำหรับการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน World’s Most Ethical Companies ถึง 4 ปีซ้อน ถือเป็นการตอกย้ำถึงการ “ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม” ตามมาตรฐานระดับโลกของ DTGO  เนื่องจากการประเมินของสถาบัน Ethisphere มีความเข้มงวด และมีระบบการประเมินมาตรฐานระดับสากล ภายใต้ระบบการประเมิน Ethics Quotient (EQ) ซึ่งผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑ์ภายใต้ 5 หมวดหลัก ได้แก่

1.ด้านกระบวนการดำเนินงาน
2.ด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล
3.ด้านการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม
4.ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดี
5.ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความเป็นผู้นำและชื่อเสียงขององค์กร

 

นอกจากนี้ สมาชิกองค์กรทุกคนที่ DTGO เชื่อว่าจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งความสำเร็จทางธุรกิจจะมีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายในการช่วยสังคมและโลกใบนี้ รวมไปถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและทำให้ทุกคนค้นพบศักยภาพสูงสุดในชีวิต (สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ DTGO เพิ่มเติมได้ที่ www.dtgo.com)

 

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2565 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด