News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 12

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวห้องสมุดใหม่ ที่มีแนวคิดและดีไซน์เพื่อคนออกแบบ ที่รวมด้วย โคเวิร์กกิ้งสเปซ ที่อ่านหนังสือ ที่จัดแสดงนิทรรศการ และที่ฉายภาพยนตร์ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับนิสิต

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 2

ห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ ตั้งอยู่ที่อาคารสถาปัตยกรรม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไป  ซึ่งเกิดจากการมองหาไอเดียความเป็นไปได้ใหม่ๆ ว่าห้องสมุดในโลกพัฒนาเป็นอย่างไรได้บ้าง นอกจากการค้นคว้าในโลกออนไลน์

 

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 11

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 3

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 4

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 5

ห้องสมุดเริ่มที่ชั้น 2 ของอาคาร ชั้นนี้จะเป็นส่วนเปิดโล่งขนาดใหญ่ เน้นการเข้ามานั่งทำงานเหมือนเป็น Co-Working and Thinking Space พร้อมส่วนจัดแสดงนิทรรศการที่ถูกออกแบบให้อยู่บนผนังรอบพื้นที่ห้อง

 

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 6

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 7

ชั้น 3 ผ่านบันไดที่ออกแบบให้เป็นจุดสนใจอยู่กลางห้อง สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนที่เดินผ่านเห็นมิติต่างๆ ของโครงสร้าง พร้อมทั้งเห็นนิตยสารใหม่ๆ ที่จัดวางไว้อย่างเด่นชัด บนชั้นนี้่จะเป็นพื้นที่ที่มีหนังสือใหม่ๆ ให้เลือกอ่านหลากหลายประเภท มีโต๊ะขนาดใหญ่ไว้ใช้ทำงาน และมีมุมไว้จัดแสดงผลงานต่างๆ อีกด้วย

 

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 8

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 9

ชั้นที่ 4 จะแบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ คือ Quiet Zone ห้องอ่านหนังสือแบบไม่ใช้เสียง และอีกโซนจะมีจอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่และที่นั่งชมแบบไล่ระดับ พร้อมฝ้าเพดานที่มีการออกแบบโดยนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกรุงเทพฯ มาสร้างสรรค์เป็นแผนที่ขนาดใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านผังเมือง ด้านการคมนาคม ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้นิสิตจุฬาฯ ทุกคณะสามารถเข้ามาใช้งานห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. และสำหรับนิสิต นักศึกษา หรือคณาจารย์ต่างสถาบันที่มีความสนใจด้านสถาปัตยกรรม สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะวันพุธระหว่างเวลา 8.30 – 18.00 น.

 

News เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด 10

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด