Nc Siriaroon Wellness

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เดินหน้าธุรกิจสุขภาพ เปิด​ “ศิริอรุณ เวลเนส” สาขา 3  

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เดินหน้าลุยธุรกิจสุขภาพ ขยายสาขา “ศิริอรุณ เวลเนส” แห่งที่ 3 รองรับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

 

นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ จากการมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20% และแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ธุรกิจการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้น

Nc Siriarun

บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจเวลเนส ด้วยการเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรภายใต้ชื่อ ศิริอรุณ เวลเนส ภายใต้การบริหารงานของ​บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ ปัจจุบันได้ขยายสาขาแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ในทำเลศูนย์กลาง บนถนนอรุณอัมรินทร์ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร  เปิดบริการห้องได้ถึง 27 ห้อง 39 เตียง

เทรนด์ดูแลสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุจะมีความกังวลเรื่องสุขภาพเมื่อมีอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ

Nc Siriarun 1โดยศิริอรุณ เวลเนส มีการรองรับให้บริการแบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

1.ผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น

2.ผู้ที่รอพบแพทย์ตามนัด

3.ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษ หรือรักษาเฉพาะทาง

4.บริการดูแลผู้สูงอายุ  ที่ต้องการใช้บริการอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

 

ศิริอรุณ เวลเนส ให้บริการด้านการทำกายภาพบำบัด และทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์, พยาบาล นักกายภาพบำบัดการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับทุกคน  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  การดูแลโภชนาการด้านอาหารเฉพาะกลุ่ม

Nc Siriarun 2

นายแพทย์สมเชาว์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ต้องรับภาระหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย และปริมาณเตียงดูแลคนไข้มีจำกัด ​​เมื่อผู้สูงอายุที่เข้ามารักษาและมีอาการดีขึ้นจึงจำเป็นต้องให้กลับไปฟื้นฟูต่อที่บ้าน เพื่อสงวนเตียงไว้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่า แต่ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ และอาจไม่มีความมั่นใจในการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วย การมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด