Condo Pattaya 1h2021

สำรวจตลาดคอนโดพัทยาปี 64 เหลือสะสมกว่า 1.18 แสนยูนิต

คอนโด เมืองพัทยาสต็อกบานทะลุ 1.18 แสนยูนิต คาดใช้เวลากว่า 3 ปีระบายหมดหากเศรษฐกิจฟื้นตัว ไม่มีโครงการใหม่เพิ่ม ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี ขายได้แค่พันกว่ายูนิต แม้ราคาปรับลดลง เหตุกลุ่มลูกค้าที่ซื้อมีจำกัด แค่คนไทยซื้อเป็นบ้านหลัง 2 แนวโน้มตลาดชะลอตัว ดีเวลลอปเปอร์ไม่มั่นใจเปิดโครงการใหม่

 

ตลาดที่อยู่อาศัย อย่างคอนโดมิเนียม นอกจากจะถูกพัฒนาในพื้นที่หลักอย่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ตามจังหวัดหัวเมืองด้านการท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ก็ถือว่าเป็นตลาดสำคัญของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดด้วย เพราะสามารถพัฒนาและขายให้กับกลุ่มลูกค้า ได้ทั้งกลุ่มผู้ใช้อยู่อาศัยจริง ซึ่งเป็นได้ทั้งคนในพื้นทีหรือคนต่างพื้นที่ แต่เข้ามาทำงานในพื้นที่นั้น ๆ และกลุ่มชาวต่างชาติที่ซื้อไว้เพื่อการพักผ่อน รวมถึงกลุ่มนักลงทุนซื้อไว้สำหรับการปล่อยเช่าให้ลูกค้าประเภทต่าง ๆ ด้วย

 

บรรดาเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของตลาดคอนโด คือ เมืองพัทยา เพราะมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเทศที่สามารถเป็นลูกค้าของคอนโดได้ เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งงานสำคัญ เมืองเศรษฐกิจ และเมืองการท่องเที่ยว   แต่จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้กลุ่มชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดคอนโดในพัทยา เพราะชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกค้าหลักสำคัญของคอนโดเมืองพัทยา ไม่แพ้กับกลุ่มลูกค้าคนไทยเลย

 

ข้อมูลล่าสุด ของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด รายงานว่า  ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนพฤษาคม 2564 ที่ผ่านมา  ตลาดพัทยาสามารถขายคอนโดได้ใหม่เพียง 1,032 ยูนิตเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 25% ของปี 2563 ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก คือ คนไทยที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยซื้อไว้เป็นบ้านพักหลังที่ 2 ซึ่งกลุ่มลูกค้านี้ มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่อง

 

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด  เปิดเผยว่า ​สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ตลาดคอนโดในเมืองพัทยาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก และช่วงนี้ไม่มีกำลังซื้อหลักจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ ส่วนนักลงทุนในประเทศก็ชะลอการซื้อคอนโดเพื่อรอดูสถานการณ์ ทำให้การขายคอนโดยิ่งชะลอตัว

ความน่ากังวลของผู้ประกอบการ นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาด คือ กลุ่มคนที่ซื้อคอนโดเก็บไว้ก็ทยอยปล่อยขายคอนโดมือสองมากขึ้น ทำให้คอนโดที่สร้างเสร็จและเปิดขายใหม่ยังคงมีสต็อกค้างอยู่ในตลาด แม้จะมีการเสนอโปรโมชั่นหลายอย่างหรือลดราคาขายแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบายสต็อกออกได้ เป็นเหตุให้การขายคอนโดในพัทยาในปีนี้เป็นเรื่องยากและท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ

ซัพพลายสะสมกว่า 1.18 แสนยูนิต

คอนโดในเมืองพัทยาตั้งแต่ก่อนปี 2553 จนถึง เดือนพฤษภาคม  2564 มีจำนวนยูนิตสะสมทั้งสิ้น 118,026 ยูนิต ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไม่มีคอนโดเปิดขายใหม่ จากการสำรวจพบว่า คอนโดโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจอมเทียน คิดเป็นสัดส่วน 44% รองลงมาได้แก่บริเวณเขาพระตำหนัก คิดเป็นสัดส่วน 17% บริเวณเซ็นทรัลพัทยาสัดส่วน 10%  บริเวณพัทยาใต้ สัดส่วน 9%  และบริเวณวงอมาตย์ สัดส่วน 6%  ขณะที่บริเวณนาจอมเทียน คิดเป็นสัดสวน 8%  และพัทยาเหนือคิดเป็น 5%  ส่วนบริเวณหาดบางเสร่คิดเป็นสัดส่วน 1%  เท่านั้น

Condo Pattaya 1h2021 2

สถานการณ์ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิค-19 กลุ่มผู้ซื้อคอนโดในพัทยาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็นนักลงทุนที่มาซื้อคอนโดในพัทยาเพื่อการลงทุนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มผู้ซื้อหลักเหลือเพียงคนไทยที่มาจากกรุงเทพฯ มาซื้อเพื่อเป็นบ้านพักหลังที่ 2 เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ส่งผลให้กำลังซื้อในพัทยาลดลงอย่างชัดเจน

Condo Pattaya 1h2021 3

ยอดขายสะสมจนถึง ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2564 คอนโด ในพัทยาขายไปทั้งสิ้น 98,998 ยูนิต จากจำนวนทั้งหมด 118,026 ยูนิต คิดเป็นอัตราการขายรวม 83.9%  โดยอัตราการขายเพิ่มขึ้น 0.9%  นับจากปี 2563 อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า จำนวนยูนิตขายใน 5 เดือนแรกของปีนี้​ มีจำนวน ขายได้ใหม่เพียง 1,032 ยูนิต เท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25%  ของจำนวนยูนิตขายในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลุ่มผู้ซื้อหลักที่เป็นชาวต่างชาติหายไปเป็นศูนย์และยังไม่กลับมา อีกทั้งกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยที่เหลืออยู่ก็มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

โดย ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2564 คอนโดในพัทยามีจำนวนเหลือขายอยู่ที่ประมาณ 19,000 ยูนิต ซึ่งคาดว่าหากไม่มีคอนโดใหม่เกิดขึ้น ทำให้ยูนิตเหลือขายน่าจะใช้เวลาขายอีกประมาณ 3 ปีหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

วงศ์อมาตย์ทำเลคอนโดขายดี

บริเวณที่มีอัตราการขายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ วงศ์อมาตย์ มีอัตราการขายสูงสุดในอัตรา 94%  รองลงมาคือพัทยาเหนือและเซ็นทรัลพัทยาโดยมีอัตราการขายที่  93%  และ 88%  ตามลำดับ ขณะที่บริเวณเขาพระตำหนักมีอัตราการขายเทียบเท่ากับบริเวณเซ็นทรัลพัทยา

 

ส่วนบริเวณจอมเทียนเป็นบริเวณที่มีจำนวนยูนิตเหลือขายมากที่สุด โดยมีจำนวนยูนิตเหลือขายอยู่ที่ 7,474 ยูนิต เพราะเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นบริเวณที่ยังมีพื้นที่เหลือให้พัฒนาได้อีกค่อนข้างเยอะและโครงการใหม่ๆ ส่วนใหญ่ก็เปิดในบริเวณนี้ ในขณะที่บางโครงการที่เปิดขายอยู่เดิม แต่ไม่สามารถไปต่อได้ จำเป็นต้องหยุดการขายหรือขายโครงการต่อให้นายทุนอื่นเข้ามาปรับรูปแบบและบริหารโครงการแทน

Ryl Post 020721 6

คอนโดวิวทะเลราคาลด9.7%

ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดในพัทยาทุกพื้นที่ ณ เดือน พฤษภาคมปีนี้ หากเป็นคอนโดที่เห็นวิวทะเลมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 111,039 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวลดลง 9.7% จากปี 2563 ที่มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 123,090 บาทต่อตารางเมตร

Condo Pattaya 1h2021 1

ส่วนราคาขายคอนโดที่เห็นวิวทะเลบางส่วน มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 69,154 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวลดลง 13% จากปี 2563 ​ ที่มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 79,570 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้คอนโดที่ไม่เห็นวิวทะเลมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 66,921 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวลดลง 13.2% จากปี 2563 ที่มีราคาขายอยู่ที่ 77,116 บาทต่อตารางเมตร

Condo Pattaya 1h2021 4

ดีเวลลอปเปอร์ชะลอขึ้นโครงการใหม่

จากการสำรวจสถานการณ์ตลาดคอนโดพัทยา พบว่ายังมียูนิตเหลือขายจำนวนมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ อีกทั้งกลุ่มผู้ซื้อไทยก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ถึงแม้ว่ายอดผลิตวัคซีนจะมีมากกว่า 12,000 ล้านโดสภายในปีนี้ ซึ่งเพียงพอที่จะฉีดให้แก่ประชากรทั้งโลกกว่า 75%  แต่ในไทยการฉีดวัคซีนให้ประชากรยังทำได้อย่างจำกัด

 

สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่ายังไม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการในพัทยาส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนท้องถิ่น จึงเลือกที่จะชะลอตัวการเปิดโครงการและการพัฒนาพื้นที่ว่างไปก่อน แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบเอกชนรายใหญ่บางส่วนเข้าไปลงทุนในช่วงที่ผ่านมา เช่น ไอคอนสยาม ซึ่งมีแผนจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่นาจอมเทียน เนื่องจากมองเห็นช่องทางการเติบโตในอนาคต ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ Eastern Economic Corridor: EEC ที่รัฐบาลผลักดันในช่วงที่ผ่านมา

 

ด้านการท่องเที่ยวทางภาครัฐก็มีแผนนำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ามาท่องเที่ยวแบบจำกัดพื้นที่ และมีโครงการสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยาขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักและอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัว 2-3 ปี หรือมากกว่านั้น เพราะแต่ละประเทศก็ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยไปท่องเที่ยวประเทศอื่น ณ เวลานั้นการเดินทางเข้ามาของต่างชาติก็จะกลับมาเหมือนปกติ

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด