Tag : News

1776 ผลลัพธ์
“แอสเสท เวิรด์” โดนพิษโควิด-19 ทุบกำไร-รายได้ไตรมาสแรกลด

“แอสเสท เวิรด์” โดนพิษโควิด-19 ทุบกำไร-รายได้ไตรมาสแรกลด

แอสเสท เวิรด์ เผยผลประกอบการไตรมาสแรก โดนพิษโควิด-19 ทุบรายได้และกำไรลดลง  เหตุนักท่องเที่ยวหาย ปิดโรงแรม-ศูนย์การค้า  มีกำไรลดลง 55.6% เหลือสุทธิ 108.2 ล้านบาท  และมีรายได้รวม 2,512.9 ล้านบาท ลดลง 30.6% จาก 3,623.0 ล้านบาท  พร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย   นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของทุกภาคส่วน ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มลดลงกว่า 80% (ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยงต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และมาตรการเข้มงวดจากทางภาครัฐ ในการปิดสถานประกอบการ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์การค้า เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้ AWC ต้องประกาศมาตรการปิดให้บริการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าต่างๆ ชั่วคราว รวมถึงมีมาตรการอื่นๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เช่า ทำให้ AWC มีกำไรในไตรมาสแรกลดลงลดลง 55.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือมีกำไรสุทธิ 108.2 ล้านบาท   อย่างไรก็ตาม AWC ยังคงได้รับประโยชน์ จากกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย และสมดุลเชิงธุรกิจ (Balanced and Diversified Portfolio) ที่ช่วยกระจายความเสี่ยง ซึ่งเห็นได้ชัดจากธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office) ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ดำเนินงาน (พอร์ททรัพย์สินที่ดำเนินงานและไม่รวม โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง และโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน ที่หยุดดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโรงแรม ช่วงกลางปี 2562 รวมถึงรายได้จากค่าบริหาร และดอกเบี้ยรับจากบริษัทกลุ่มทีซีซี)   โดยในไตรมาส 1 ของปี 2563 AWC ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ดำเนินงาน อยู่ที่ 1,184.9 ล้านบาท ซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็นธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) 38.8% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบกิจการการค้า (Retail) 21.8% และธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office) 39.4%   นอกจากนี้ AWC ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด (Cost Efficiency Initiatives) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนกลางในช่วงไตรมาสแรก เท่ากับ 127.0 ล้านบาท ลดลง 37.1% จาก 202.0 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเท่ากับ 1,364.0 ล้านบาท ลดลง 22.1% จาก 1,572.1 ล้านบาท ส่งผลให้ AWC มีอัตราส่วนอีบิทดาต่อรายได้ (EBITDA Margin) เท่ากับ 38.8% ลดลงเพียง 0.7% แม้จะมีรายได้ลดลงจากเหตุผลข้างต้น และมีอัตรากำไรสุทธิ 4.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรสุทธิ 6.7% สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) มีรายได้จากสินทรัพย์ดำเนินงานอยู่ที่ 1,534.6 ล้านบาท ลดลง 36.2% จาก 2,404.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้าต่างๆ หยุดชะงักตามนโยบายของรัฐบาล   กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial) มีรายได้จากสินทรัพย์ดำเนินงาน  อยู่ที่ 1,014.3 ล้านบาท ซึ่งลดลง 10.9% จาก 1,138.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการลดหรือยกเว้นค่าเช่าชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเข้มงวดจากทางภาครัฐในการปิดสถานประกอบการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   โดย AWC มีนโยบายที่ต้องการให้พันธมิตรผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะที่ยากลำบาก และเป็นพันธมิตรต่อเนื่องร่วมกันไปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาคารสำนักงานยังคงสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและต่อเนื่อง และช่วยรักษาระดับรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์จากกลยุทธ์หลักของ AWC ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่หลากหลายและสมดุลเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ AWC ได้เข้าซื้อสินทรัพย์กลุ่ม 3 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 25,785.6 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการอสังสหาริมทรัพย์จำนวน 12 โครงการ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นสินทรัพย์กลุ่ม 3 ปี 2562 ที่เพิ่มจำนวนห้องพักในโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 989 ห้องในทันที และจะเพิ่มห้องพักอีกมากกว่า 2,500 ห้องจากโครงการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือพัฒนา พร้อมทั้งศักยภาพในการพัฒนาโครงการค้าปลีกในอนาคต ทำให้ AWC มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 124,921.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.4% จาก 109,158.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีความแน่นอน AWC จะยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลให้สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์หลักทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับบริษัท พนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด”    
ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ชี้พิษโควิด-19 ทุบอสังหาฯ รายเล็ก เสี่ยงปิดตัว-ถูกเทคโอเวอร์

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ชี้พิษโควิด-19 ทุบอสังหาฯ รายเล็ก เสี่ยงปิดตัว-ถูกเทคโอเวอร์

ดีดี พร็อพเพอร์ตี้ ประเมินตลาดอสังหาฯ  โดนผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทุบราคาดิ่ง  ดีเวลลอปเปอร์เร่งระบายสต็อกของเก่า ลดเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ ราย เล็ก น่าห่วงอาจปิดตัวหรือโดนเทคโอเวอร์ ชี้หลังผ่านพ้นวิกฤต บ้าน-คอนโดฯ ต้องปรับรูปแบบสอดคล้องกับ New Normal ผู้บริโภค   นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 จะเป็นปีของการระบายสินค้าคงค้าง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลให้ราคาและจำนวนของอสังหาฯ ลดลงแล้ว ยังจะสร้างจุดเปลี่ยนของทั้งพฤติกรรมการขายของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค รวมไปถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและสินค้าของตลาดอสังหาฯ ด้วย​ เนื่องจากผลกระทบทั้งโควิด-19 ผนวกกับสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคหันไปมองตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการ  และความเป็นจริงมากที่สุด โดยเมื่อประเมินสถานการณ์อสังหาฯ หากวิกฤติโควิด-19 ยังดำเนินต่อไป จะเป็นงานหนักสำหรับดีเวลลอปเปอร์ โดยเฉพาะรายเล็ก และเมื่อภาคธุรกิจขาดสภาพคล่อง จะเริ่มเห็นแนวโน้มการปิดตัวลงของ ดีเวลลอปเปอร์รายเล็ก รวมถึงการเทคโอเวอร์จากดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ด้วย ในส่วนของผู้บริโภค  จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้เม็ดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคลดลง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาฯ  และจะกระทบต่อตลาด อสังหาฯ มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประเมินว่าจะเห็นแนวโน้มที่แต่ก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นตั้งแต่ในไตรมาส 2 เป็นต้นไป แม้ว่าสภาพตลาดโดยรวมจะไม่สดใสมากนัก   เนื่องจากผู้บริโภคปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ แต่จะเห็นว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส 3 โดยผู้ประกอบการหลายรายจะดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นตลาดและธุรกิจ และคาดว่าจะดีที่สุดในไตรมาส 4 เพราะภาครัฐน่าจะหันกลับมาพิจารณาให้ความสำคัญกับภาคอสังหาฯ โดยมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมและผ่อนปรนต่าง ๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนให้อสังหาฯ ยังคงเดินต่อไปได้ โควิด-19 ต้นเหตุซัพพลายใหม่-ราคาลด จากการระบายสต๊อกคงค้างที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ช็อคทำให้ซัพพลายใหม่ที่จะออกสู่ตลาดลดลงจากเฉลี่ยปีละกว่า 50,000 ยูนิต เหลือเพียงไม่เกิน 30,000 ยูนิต ส่งผลให้ยอดสะสมของคอนโดมิเนียมลดลง ถือเป็นการปรับฐานใหม่อีกครั้งสำหรับอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังทำให้ราคาอสังหาฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากด้วย   สอดคล้องกับรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index ฉบับล่าสุด ที่พบว่า ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดอสังหาฯ ของไทยชะลอตัวลงทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปรับตัวลดลง 9% ในขณะที่ดัชนีปริมาณลดลง 3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   คาดว่าในไตรมาส 2 ผู้ประกอบการอสังหาฯ จะยังคงชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ โดยเฉพาะรายกลางและรายเล็ก เพื่อเร่งระบายสินค้าที่มีอยู่ในตลาดก่อน โดยเฉพาะสินค้าระดับราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ในตลาดถึง 75% ของปริมาณสินค้าทั้งหมด สินค้าใหม่เน้นความเป็นส่วนตัวและตอบโจทย์ WFH นอกจากจำนวนซัพพลายที่ลดลงแล้ว ยังจะทำให้เกิด New Normal หรือสภาวะปกติรูปแบบใหม่ ในภาคอสังหาฯ ด้วย คือการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น มีการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ทำให้เห็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานของที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ใหม่ไปด้วย   ภาพที่จะเห็นในอนาคตคือ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเรื่องฟังก์ชันภายในที่พักอาศัย เช่น ให้ความสำคัญกับห้องทำงานมากพอกับห้องนอน หรือพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดฯ ที่ก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับ Co-working space หรือ Co-kitchen แต่โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภครักษาระยะห่างมากขึ้นและใส่ใจเรื่องความสะอาดมากกว่าเดิม   สินค้าใหม่ของดีเวลลอปเปอร์ที่จะผลิตออกมา จะชูจุดขายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เช่น ห้องครัว หรือห้องทำงาน แบบรองรับคนเพียงคนเดียว จะเป็นรูปแบบที่ถูกได้รับความสำคัญมากอย่างยิ่ง รวมถึงการให้น้ำหนักไปกับ Living Room หรือห้องทำงานมากกว่าห้องนอน เพราะเมื่อคนทำงานอยู่ที่บ้าน มักใช้เวลาในห้องเหล่านี้มากกว่าห้องนอน    
“ออริจิ้น” เผยความำกลยุทธ์ Online-Merge-Offline กวาดยอดขาย 1,700 ล้าน

“ออริจิ้น” เผยความำกลยุทธ์ Online-Merge-Offline กวาดยอดขาย 1,700 ล้าน

“ออริจิ้น” เผยความสำเร็จกลยุทธ์ Online-Merge-Offline ขายบ้าน-คอนโด ผ่านสื่อออนไลน์ สร้างยอดขายเดือนเมษายนกว่า 1,700 ล้านบาท สูงสุดของเดือนเมษายนในทุกปีที่ผ่านมา  พร้อมเดินหน้าสร้าง Full Services of Online Journey ต่อเนื่องในไตรมาส 2    นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI  เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,700 ล้านบาท  ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดของเดือนเมษายนของปีที่ผ่านๆ มา  โดยยอดขายดังกล่าวแบ่งเป็น ยอดขายจากโครงการในกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมกว่า 1,100 ล้านบาท และยอดขายจากกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรกว่า 600 ล้านบาท   “ตามปกติแล้ว เดือน เม.ย.จะเป็นเดือนที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาฯ ไม่ค่อยคาดหวังมากนัก เนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก ผู้บริโภคนิยมนำเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องอื่นๆ ผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถจัดอีเวนท์กระตุ้นการขายได้มากนัก แต่สถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้ ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น ยอดขายที่ออกมาสูงเป็นประวัติการณ์ในครั้งนี้ สะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงเลือกใช้จ่ายกับที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัย 4 และเราสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วในการช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น” ทั้งนี้ ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ออริจิ้นได้หันมาใช้กลยุทธ์ Online-Merge-Offline (OMO) นำการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ นำโครงการที่อยู่อาศัยของออริจิ้นมาวางจำหน่ายบนแพลทฟอร์มออนไลน์ อาทิ LINE Official Account (LINE OA) ภายใต้ชื่อ @Origin Property และ @PARK LUXURY, Lazada, Shopee พร้อมทั้งจัดแคมเปญ “Always Online” ให้ผู้บริโภคสามารถจองโครงการคอนโดมิเนียมในเครือ 15 โครงการ ในราคาเพียง 1,999 บาท ขณะเดียวกัน ยังเชื่อมโยงทุกประสบการณ์ทั้งการหาข้อมูล การจอง การทำสัญญา การตรวจห้อง การโอนกรรมสิทธิ์ ให้มาทำผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์   นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในไตรมาส 2 นี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนาบริการบนช่องทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้เกิด Full Services of Online Journey ตอบโจทย์พฤติกรรมที่เป็นความปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ของผู้บริโภค และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ สร้างทั้งความสุข ความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค   ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้ออกมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อช่วยเหลือสังคมและลูกบ้านออริจิ้นกว่า 20,000 ครอบครัว อาทิ การบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ การออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่โครงการ การจับมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช เชื่อมโยงระบบ Samitivej Virtual Hospital เข้ากับแอปพลิเคชั่นสำหรับลูกบ้าน Origin Connect เพื่อให้ลูกบ้านสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง การจับมือกับเชนร้านอาหารชื่อดังตระเวนไปให้บริการแก่ลูกบ้านตามโครงการต่างๆ การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีมาตรการดูแลบุคคลที่สนใจจะมาเป็นลูกบ้านออริจิ้น ทั้งการเพิ่มแพลทฟอร์มออนไลน์ให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างครบวงจร การจัดระบบ Private Visit อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงานขายโครงการ  
พฤกษา ขน 167 โครงการ จัดแคมเปญอยู่ ฟรี 24 เดือน

พฤกษา ขน 167 โครงการ จัดแคมเปญอยู่ ฟรี 24 เดือน

พฤกษา ขนทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว คอนโด 167 โครงการ จัดแคมเปญอยู่ฟรี 24 เดือน พร้อมรับส่วนลดกว่าล้าน และฟรีทุกค่าใช้จ่าย กระตุ้นยอดขายช่วงไวรัสโควิด-19   นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ พบว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในตลาดยังมีสูง  พฤกษาจึงต้องการช่วยแบ่งเบาความกังวลใจของลูกค้าในการซื้อที่อยู่อาศัย จึงได้จัดแคมเปญพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์โครงการทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ของพฤกษา จำนวน 167 โครงการ ที่เข้าร่วมแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 จะได้โปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่าย โดยหากลูกค้าจองทาวน์โฮมแบรนด์บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะคอนเนค และพาทิโอ จำนวน 98 โครงการที่เข้าร่วมรายการ  รับสิทธิ์ พฤกษาผ่อนให้นานสูงสุด 24 เดือน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดกว่า 1 ล้านบาท ฟรีทองคำหนัก 1 บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์   หากจองบ้านเดี่ยวแบรนด์เดอะแพลนท์ เนเชอร่า ดีไลท์ ภัสสร  และเดอะปาล์ม และคอนโดมิเนียมแบรนด์ พลัมคอนโด เดอะทรี เดอะไพรเวซี่ แชปเตอร์วัน และเดอะรีเซิร์ฟ จำนวน 69 โครงการที่เข้าร่วมรายการ รับสิทธิ์ พฤกษาผ่อนให้ 24 เดือน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดกว่า 1 ล้านบาท และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยโปรโมชั่นจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการกำหนด  ทั้งนี้ พฤกษามีโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการหลายระดับราคา และมีทำเลที่ครอบคลุมทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับลูกค้าที่มีความกังวลไม่อยากออกจากบ้านในช่วงนี้ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มทางออนไลน์โดยสามารถเยี่ยมชมโครงการ จอง และชำระเงินทางออนไลน์เสมือนมาที่โครงการได้ หรือหากลูกค้าต้องการชมบ้านตัวอย่างและชมบรรยากาศโครงการจริง สามารถนัดหมายเข้าชมโครงการได้ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ จึงได้ออกแคมเปญช่วยให้ลูกค้าสามารถมีบ้านได้ง่ายขึ้นแบบไร้กังวล
แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน ดันยอดขายรวม 4 เดือนพุ่ง 17,300 ล้าน

แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน ดันยอดขายรวม 4 เดือนพุ่ง 17,300 ล้าน

แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน ออกฤทธิ์ ดันยอดขายเดือนเมษายนทะลุ 6,300 ล้านบาท เติบโตสวนกระแสตลาด  คาดครึ่งปีแรกทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย 23,000 ล้าน หลัง 4 เดือนแรกตุนยอดไว้แล้วกว่า 17,300 ล้าน  พร้อมเดินหน้าเปิด 7 โปรเจ็กต์ใหม่ 6,000 ล้าน     นายอุทัย  อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า แสนสิริสามารถสร้างยอดขายจากโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ในเดือนเมษายน 2563 ได้สูงถึง 6,300 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นยอดขายที่สูงกว่าระดับปกติ ที่เคยทำได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือน รวมทั้ง ยังโตสวนสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19  ส่งผลให้แสนสิริมียอดขายพรีเซลล์รวมล่าสุดอยู่ที่ 17,300 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน  ใกล้กับเป้ายอดขายครึ่งปีแรกที่วางไว้ 23,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เติบโตขึ้นกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้ จากการประเมินความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากการความเชื่อมั่นในแบรนด์ แสนสิริ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทั้ง การการส่งมอบแคมเปญที่เข้าใจใน Customer Insight จากสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์  กลุ่มลูกค้ายังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยต่อเนื่อง และมีการตัดสินใจซื้อมากขึ้น   โดยสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต บริษัทจึงได้จัดแคมเปญ “แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน” ที่ถือว่าสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพราะลูกค้าจองซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว ไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเป็นเวลา 2 ปี ลูกค้านำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นตามต้องการได้ ไม่ต้องกังวลกับสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ลูกค้าให้การตอบรับสูงและรวดเร็ว ล่าสุด บริษัทยังได้ปิดการขายอีก 7 โครงการต่อเนื่อง ทั้งแนวราบและแนวสูง มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท  แบ่งเป็น 5 โครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยวในโครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์ – 345 ทาวน์โฮมแบรนด์สิริเพลส โครงการ สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์, สิริ เพลส ติวานนท์ และสิริ เพลส กัลปพฤกษ์ – สาทร รวมถึง ช้อปเฮาส์ในโครงการสิริ อเวนิว เพชรเกษม 81   นอกจากนี้ ยังปิดการขาย 2 คอนโดมิเนียม แบรนด์ดีคอนโด ได้แก่ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท กู้กู ภูเก็ต และโครงการดีคอนโด กำแพงแสน  ตั้งอยู่ใกล้ ม.เกษตร กำแพงแสน ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า  โดยมีสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อลงทุนสูงถึง 80%  ซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อการปล่อยเช่า หรือ Yield คาดว่าจะมีประมาณ 5 – 6.4% ในราคาขายเฉลี่ยเพียง 58,000 บาทต่อตารางเมตร แสนสิริยังเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าซื้อบ้านได้สะดวกที่สุด ในช่วงล็อคดาวน์ โดยทุ่มทำ digital marketing พร้อม Virtual Sales Gallery ดูบ้านตัวอย่างได้ทาง YouTube โดยลูกค้าสามารถ chat ผ่าน Line และ Facebook เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ และซื้อผ่าน online booking ได้ทันที พร้อมยังมีการยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าเข้าชมโครงการด้วยความมั่นใจ คุมเข้มด้วยมาตรการ “Sansiri Care for All… เพราะเราห่วงใย” พร้อมบริการ Private Tour เพื่อให้ไม่ต้องปะปนกับผู้อื่น
ESTAR เปิด 5 โครงการ 6,000 ล้าน ชู “ควินทารา” เรือธงปั๊มรายได้

ESTAR เปิด 5 โครงการ 6,000 ล้าน ชู “ควินทารา” เรือธงปั๊มรายได้

ESTAR ปี 2563 เปิดตัวโครงการใหม่ 5 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ทั้งกรุงเทพฯ​ และต่างจังหวัด พร้อมปั้นแบรนด์ “ควินทารา” เรือธงหลักสร้างรายได้ เตรียมปรับแผนรับรู้รายได้ใหม่หลังเจอพิษไวรัสโควิด-19   ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในปี 2563 ว่า บริษัทฯ วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ ประมาณ 4-5 โครงการ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน  2-3 โครงการ  เป็นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “ควินทารา” (QUINTARA) อาทิ ควินทารา คีเนท รัชดา 12 และ ควินทารา ภูม สุขุมวิท 39  ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT มีระดับราคา 3-7 ล้านบาท จับกลุ่มเป้าหมายกลาง-บน   นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาโครงการแนวราบ ภายใต้แบรนด์ควินทารา อีก 2 โครงการ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองด้วย  ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะใช้แบรนด์ควินทารา เป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ในปีนี้   ส่วนเป้าหมายรายได้ในปี 2563 เดิมบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท และยอดขายราว 1,500-2,000 ล้นบาท แต่จากผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะต้องมาปรับแผนรับรู้รายได้และยอดขายใหม่อีกครั้งอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าหลังไตรมาส 2 ของปีนี้ น่าจะเห็นความชัดเจนอีกครั้ง   โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 1,500 ล้านบาท และมียอดรับรู้รายได้รวม 1,300 ล้านบาท ขณะที่มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ภายในปีนี้มูลค่า 1,500 ล้านบาท  ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปีต่อไป   ปัจจุบันบริษัทมีโครงการอยู่ระหว่างการขาย อาทิ  โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 คอนโดฯ Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 154 ยูนิต ประกอบด้วยห้องชุดแบบ Fully Furnished ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ตั้งแต่ 28.00-51 ตารางเมตร และขนาด 2 ห้องนอน พื้นที่ 56.00 ตารางเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 80% และแบรนด์เอสทารา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 เป็นบ้านแฝด 3 ชั้น และทาวน์โฮม 3.5 ชั้น พื้นที่โครงการ 21 ไร่ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200-220 ตารางเมตรต่อหลัง จำนวน 152 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้น 7.89 ล้านบาท มูลค่าโครงการกว่า 1,500 ล้านบาท  ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 50%   ดร.ต่อศักดิ์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ กำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ปีนี้จึงได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายครบวงจร และตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-11 และบริษัท บ๊อก 24 จำกัด ในการนำระบบ Smart Locker ที่ให้บริการทั้งการส่งซักรีด ส่งพัสดุ สั่งสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ  โดยปัจจุบันได้มีการให้บริการกับลูกบ้านของโครงการควินทารา ทรีเฮ้าส์ สุขุทวิท 42   นอกจากนี้ ภายในปีนี้บริษัทจะเริ่มนำระบบ Car Sharing หรือระบบการเช่ารถใช้เดินทางไปกลับโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงเพื่อลดความจำเป็นในการมีรถส่วนตัวโดยจอดไว้บริเวณหน้าโครงการเพื่อความสะดวกของลูกบ้านผู้พักอาศัย  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ฟิกซ์ จำกัด ในการเข้ามาเป็นพันธมิตรการช่วยดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดของบริษัทอย่างครบวงจรโดยสามารถเรียกใช้งานผ่าน Application ตลอด 24 ชม. ส่วนแนวทางการทำตลาดในปีนี้  บริษัทได้เพิ่มช่องทางขายแบบ 24 Hrs. online booking พรีเซลแบบออนไลน์ 100 % เพื่อเปิดขายทางช่องทางออนไลน์ 24 ชม. และมีการทำ VR360 องศา (Virtual Reality) ของห้องตัวอย่างเหมือนจริง ส่งให้ลูกค้าชมห้องตัวอย่างที่บ้านได้ง่าย โดยไม่ต้องเดินทางมาเซลล์ออฟฟิศ เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ด้วย   ดร.ต่อศักดิ์ กล่าวให้มุมมองต่อทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ว่า เป็นปีที่ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวอย่างมากเพราะนอกจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซึมเซา ยังมีปัจจัยลบที่ค่อนข้างรุนแรงคือไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่ต้น ปีที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึงการลงทุนในตลาดคอนโดฯ ของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่หดตัว รวมทั้งความหวาดกลัวต่อสถานการณ์ของลูกค้าชาวไทยเอง   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีปัจจัยบวกอยู่บ้าง อาทิ การผ่อนปรนมาตรการ LTV , อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำค่อนข้างมาก และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านในตลาดเรียลดีมานด์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่ภาพรวมปีนี้ผู้ประกอบการยังต้องทำงานหนักขึ้น เพราะต้องแข่งขันกับจำนวนยูนิตที่คงค้างอยู่ในตลาด และบรรยากาศความกังวลของลูกค้าโดยทั่วไป   ปีนี้ เป็นโอกาสทองของผู้บริโภคและนักลงทุน  ที่สามารถซื้อที่อยู่อาศัย ในหลายทำเล ที่มีศักยภาพได้ในราคาไม่แพง
เน็กซัสฯ ประเมินตลาดอสังหาฯ 2563  ปีแห่งการระบายสต็อกเก่า

เน็กซัสฯ ประเมินตลาดอสังหาฯ 2563  ปีแห่งการระบายสต็อกเก่า

เน็กซัสฯ คาดปี 63 อสังหาฯ​ เป็นปีแห่งการระบายสต็อก สร้างสมดุลตลาด หลังเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ขณะที่กลยุทธ์หลัก ดีเวลลอปเปอร์ ใช้ช่องทางออนไลน์-ลดราคาสูงสุด 30-40% กระตุ้นยอดขายและสร้างรายได้ เน็กซัสฯ เดินหน้าจัดแคมเปญ “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน” ขนสต็อกมาระบายสร้างยอด 300 ล้าน   นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  เปิดเผยถึงผลการวิจัยตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ​ ว่า ช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ดีเวลลอปเปอร์มีการเปิดตัวโครงการใหม่เพียง 23 โครงการ จำนวน 7,100 ยูนิต ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 30%  การที่ดีเวลลอปเปอร์ตัดสินใจเปิดตัวโครงการใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นเพราะต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา   โดยพบว่าใน 23 โครงการที่เปิดตัวใหม่นี้  77% เป็นคอนโดฯ ในกลุ่ม Mid-Market และ City Condo มีเพียง 23% เท่านั้นที่เป็นคอนโดฯ ในกลุ่มระดับไฮเอนด์ขึ้นไป ส่วนในไตรมาส 2 ของปีนี้ คาดว่าจะยังไม่เห็นการเปิดตัวโครงการใหม่ หรือถ้าเปิดก็คงจะน้อยมาก ทำให้คาดว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ตลอดทั้งปีจะมีการเปิดตัวคอนโดฯ ไม่เกิน 30,000 ยูนิต  และจะเป็นปีแห่งการระบายสต๊อกเก่าออกที่ยังมีอยู่มากกว่า 60,000 ยูนิต นางนลินรัตน์ กล่าวว่า ภาวะตลาดเช่นนี้จะทำให้เกิดการสร้างสมดุลย์ให้ตลาดอสังหาฯ อีกครั้ง จากที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องซัพพลายล้นตลาด แต่ตอนนี้ซัพพลายกำลังถูกดูดซับออกไป และซัพพลายใหม่ ก็ยังเพิ่มขึ้นไม่มาก ส่งผลให้เกิดการปรับฐานใหม่ของตลาดคอนโดมิเนียมอีกครั้ง   สำหรับยอดขายในไตรมาสแรกพบว่า โครงการใหม่ที่เปิดราคาขายต่ำกว่าราคาตลาด ยังคงสามารถทำยอดขายได้ดี และพบว่าทุกค่ายต่างงัดกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในทุกรูปแบบ  เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านราคาถูกนำมาใช้มากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยการลดราคาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เฉลี่ยปรับลดถึง 13% โดยในบางทำเลปรับลดไปถึง 18% แล้ว   โดยกลยุทธ์ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ การทำการตลาดออนไลน์ และการนำสินค้ามาลดราคา ซึ่งบางรายลดสูงสุดถึง 30-40%   ดังนั้นเน็กซัสจึงจัดแคมเปญ "รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน" ซึ่งถือเป็นแคมเปญที่เข้ามาตอบรับความต้องการของทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถเข้ามาหาคอนโดฯ ผ่านทางเน็กซัสเพียงช่องทางเดียวก็สามารถเลือกซื้อโครงการที่ต้องการได้มากมาย   ในขณะที่ทางฝั่งดีเวลลอปเปอร์ก็มีช่องทางการขายมากยิ่งขึ้น โดยในแคมเปญนี้เน็กซัสได้รวบรวมคอนโดฯ กว่า 1,500 ยูนิต 80 โครงการ จาก 40 ดีเวลลอปเปอร์ดังทั้งทำเล กรุงเทพฯ, พัทยา และหัวหิน  ซึ่งห้องชุดที่นำมาเสนอขายนั้น มีตั้งแต่ระดับราคา 750,000 บาท – 83 ล้านบาท เรียกได้ว่าแคมเปญนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทุกระดับราคา   นางนลินรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับโปรโมชั่นที่นำมาเสนอนั้น เรียกได้ว่ามากกว่า ที่ดีเวลลอปเปอร์ลดเองด้วยซ้ำ ตัวอย่างเช่น โครงการจาก ชาญ อิสสระ ที่มอบส่วน ลดสูงสุดถึง 6 ล้านบาท, โครงการในเครืออนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ส่วนลดมากถึง 38% หรือ โครงการ เอสเพน ลาซาล ​ที่มอบโปรโมชั่นซื้อห้องตัวอย่างในราคาห้องเปล่า และ ลดเพิ่มอีกถึง 20% พร้อมของแถมอีกมากมาย เป็นต้น แคมเปญ “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน” เป็นการทำงานแบบ Collaboration กันของคนในวงการ อสังหาฯ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และยังเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี ของเน็กซัส คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 300 ล้านบาท   สำหรับคอนโดฯ ที่นำมาจัดแคมเปญครั้งนี้ มี 3 ทำเลใหญ่ด้วยกัน คือ 1.ทำเลใจกลางเมือง ครอบคลุม สาทร, หลังสวน, ปทุมวัน, สุขุมวิท-เอกมัย โดยโซนนี้ราคาเฉลี่ยตอนปลายปี 2562 อยู่ที่ 231,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ในแคมเปญนี้ผู้ซื้อจะได้สัมผัสราคาที่ 189,000 บาทต่อตารางเมตร หรือลดลง 18% เป็นต้นไป  โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญในทำเลนี้ ได้แก่ ศาลาแดง วัน, ลาวิค สุขุมวิท, ณ วรา หลังสวน เป็นต้น 2.ทำเลรอบใจกลางเมือง แบ่งเป็น 5 ทำเลย่อย ได้แก่ 2.1 สุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า คือ ทำเลย่านอ่อนนุช แบริ่ง บางนา สมุทรปราการ ราคาคอนโดมิเนียมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 98,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ลดลงมาอยู่ที่ 12% โดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้แก่ เดอะไลน์ สุขุมวิท 101, แอสไปร์ อ่อนนุช,  ไอดิโอ โมบิ สุขุมวิท 66 2.2 พหลโยธิน-จตุจักร เป็นโซนที่ใกล้เมือง มีซัพพลายไม่มากนัก ระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 147,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ด้วยภาวะนี้ ราคาในโซนนี้ลดลงมาถึงประมาณ 11% สำหรับโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ ลุมพินี ซีเลคต์ สุทธิสาร, เดอะไลน์ ประดิพัทธ์ เป็นต้น 2.3 ฝั่งธนบุรี -ริมแม่น้ำ เป็นโซนเกิดใหม่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่งจะเปิดวิ่ง ทำเลนี้มีราคา เฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ในปัจจุบันทำเลนี้มีคอนโดฯ หลายระดับราคา ทำให้การ ปรับลดราคาค่อนข้างหาค่าเฉลี่ยยาก แต่พบว่า มีบางโครงการปรับลดสูงสุดถึง 18% โดยโครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ เดอลาพิส จรัล 81,  เดอะริช สาทร ตากสิน 2.4 รัชดา-ลาดพร้าว-รัชโยธิน ทำเลนี้มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 107,000  บาทต่อตารางเมตร โดยทำเลนี้มีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่วนลดเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ 8% 2.5 ลาดพร้าว-สะพานใหม่-รามอินทรา ที่นี่เป็นทำเลใหม่จึงมีสต๊อกส่งเข้ามาร่วมค่อนข้างมาก ส่วนลดเฉลี่ยในโซนนี้อยู่ที่ 4% เพราะว่าราคาตั้ง ของที่นี่ไม่สูง ราคาเฉลี่ยของโซนนี้อยู่ที่เพียง 81,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น โดยโครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ ดิ ออริจิ้น พหล สะพานใหม่, แอทโมส 71 3.ทำเลรอบนอกเมือง ได้แก่ วงศ์สว่าง-ติวานนท์ ทำเลย่านนี้ลดราคาค่อนข้างมาก จากปกติทำเลนี้ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่  89,000 บาทต่อตารางเมตร พบว่าราคาลดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8% โดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ เดอะไลน์ วงศ์สว่าง, เดอะ ทรัส งามวงศ์วาน เป็นต้น “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน” เป็นแคมเปญที่เน็กซัสได้นำเสนอดีลพิเศษสำหรับลูกค้าทุกคน โดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ Line Official : @nexusproperty  และในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามการ Live แนะนำสต๊อกพร้อมขายของออนไลน์ ผ่านทางช่องทางเฟสบุ๊คของบริษัท
พิษโควิด-19 ทุบตลาดอสังหาฯ ไตรมาสแรกเปิดขายใหม่ลดลง 30% ต่ำสุดหลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554

พิษโควิด-19 ทุบตลาดอสังหาฯ ไตรมาสแรกเปิดขายใหม่ลดลง 30% ต่ำสุดหลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554

ดูเหมือนสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดี ซึ่งหากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่มีแล้ว และผู้ติดเชื้อก่อนหน้า รักษาตัวหายเป็นปกติจนน้อยลงมากๆ เชื่อว่าประเทศไทยคงกลับสู่ภาวะปกติได้ในไม่ช้า แต่วิถีชีวิตอาจจะต้องเป็นไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ หรือ New Normal ที่ยืนอยู่บนการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยจากการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19   ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  หลังจากปรับตัวกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็ดูเหมือนว่ารูปแบบการตลาดและการขายหลังจากนี้  ก็คงมีวิถีใหม่ที่ไม่ได้ต่างการใช้ชีวิตแบบ New Normal แต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนนั้น  คงต้องดูกันอีกครั้ง   แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนแน่ๆ ในช่วงตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คือ การทำตลาดด้วยการใช้สื่อออนไลน์ และการระบายสต็อกเก่าที่มีอยู่ในมือ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ยินข่าวการเปิดตัวโครงการใหม่ ออกมาทำตลาด แม้ว่าผู้ประกอบการมีแผนการพัฒนาโครงการใหม่  แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเลื่อนการเปิดตัวโครงการออกไปก่อน และรอดูสภานการณ์ในภาพรวมว่าจะไปในทิศทางไหน   อย่างไรก็ตาม แม้ข่าวการเปิดโครงการใหม่จะเบาบาง แต่เชื่อว่ายังมีผู้ประกอบการหลายราย ที่ยังคงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่  ตามแผนที่วางไว้แต่จะมากน้อยขนาดไหนนั้น คงต้องดูจากรายงานที่ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้จัดทำขึ้นล่าสุด เกี่ยวกับ สถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 เปิดตัวใหม่ลดลงเกือบ 30% นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) รายงานถึงสถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 ว่ามีจำนวนโครงการเปิดใหม่  68 โครงการ ลดลงจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ในอัตรา 40.4% มีจำนวนหน่วยเปิดใหม่ 15,932 ยูนิต ลดลง  29.6% ซึ่งเป็นการเปิดขายโครงการใหม่ที่น้อยที่สุด นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ซึ่งขณะนั้นมีการเปิดขายโครงการใหม่เพียง 67 โครงการ จำนวน 15,858 ยูนิต   โครงการเปิดขายใหม่ในไตรมาสนี้ แบ่งออกเป็น โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม 23 โครงการ จำนวน 7,111 ยูนิต และโครงการบ้านจัดสรร 45 โครงการ จำนวน 8,821 ยูนิต โดยจำนวนหน่วยอาคารชุด ลดลงมากถึง 42.9% ส่วนบ้านจัดสรร มีจำนวนหน่วยลดลง 13.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่​ปี 2558 – 2562  ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยจะเปิดขายเฉลี่ยไตรมาสละ 116 โครงการ จำนวน 28,490 ยูนิต จะเห็นได้ว่า ในไตรมาสนี้ โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่ง โดยจำนวนโครงการต่ำกว่าค่าเฉลี่ย   41.4% และจำนวนหน่วยต่ำกว่า 44.1% บิ๊กอสังหาฯ ลดเปิดตัวคอนโดฯ  24.4% การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) จำนวน 12,206 ยูนิต คิดเป็น 76.6% และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed Companies) จำนวน 3,726 ยูนิต คิดเป็น  23.4%   โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  จำนวน 12,206 ยูนิต ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร มีจำนวนมากถึง  7,190 ยูนิต เพิ่มขึ้น 33.3% ขณะที่การพัฒนาโครงการอาคารชุด มีจำนวน 5,016 ยูนิต ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.4%   ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  พบว่า มีจำนวนลดลงทั้งโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโครงการอาคารชุดมีจำนวน 2,095 หน่วย ลดลง  64.0% และโครงการบ้านจัดสรรมีจำนวน 1,631 หน่วย ลดลง 65.9% ราคาต่ำ 3 ล้าน เปิดเยอะสุด โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 15,932 ยูนิต เมื่อแยกตามระดับราคา ที่มีการเปิดขายมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า 1.ราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจำนวน 5,970 ยูนิต มีสัดส่วน  37.5% ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2.ราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 3,586 ยูนิต มีสัดส่วน  22.5% ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3.ราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีจำนวน 2,035 ยูนิต มีสัดส่วน 12.8% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด   5โซนเปิดโปรเจ็กต์ใหม่มากสุด หากดูพื้นที่การเปิดตัวโครงการใหม่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จะพบว่า มี 5 โซนที่เปิดตัวโครงการคอนโดฯ​มากที่สุด ได้แก่ 1.โซนธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด มีจำนวน 1,653 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  57.0% ส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ท่าพระ) ถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการในปี 2562 2.โซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก มีจำนวน 978 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากที่ไม่มีการเปิดขายใหม่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.โซนเมืองนนทุบรี – ปากเกร็ด มีจำนวน 921ยูนิต ลดลง 38.1% 4.โซนบางซื่อ- ดุสิต มีจำนวน 710 ยูนิต เพิ่มขึ้น 46.1% 5.โซนสุขุมวิท มีการเปิดขายใหม่จำนวน 609 ยูนิต ลดลง 68.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่  โซนที่มีการเปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.โซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก มีจำนวน 1,976 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งไม่มีโครงการเปิดขายใหม่เลย 2.โซนหลักสี่-ดอนเมือง-สายไหม-บางเขน มีจำนวน 1,087 ยูนิต เพิ่มขึ้นสองเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการเปิดขายใหม่เพียง 330 ยูนิต 3.โซนบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง มีจำนวน 923 ยูนิต เพิ่มขึ้น 13.8% 4.โซนคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง มีจำนวน 874 ยูนิตลดลง 2.6% และ 5.โซนลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ มีจำนวน 715 ยูนิต ลดลง 31.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
LPN x Shopee จัดแคมเปญ 5.5 Brand Festival ขน 8 คอนโดฯ ลดราคาสูงสุด 70,000 บาท

LPN x Shopee จัดแคมเปญ 5.5 Brand Festival ขน 8 คอนโดฯ ลดราคาสูงสุด 70,000 บาท

LPN ผนึกพันธมิตร Shopee จัดโปรแรงต่อเนื่องผ่านแคมเปญ “LPN Connect x Shopee 5.5 Brands Festival” วันที่ 5 เดือน 5 เพียงซื้อบัตรกำนัลจองซื้อห้องชุด 55 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee นำไปยืนยันสิทธิในวัน “จองซื้อ-ทำสัญญา” ห้องชุด LPN 8 ทำเลพร้อมรับส่วนลดทันทีสูงสุด 70,000 บาท      แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ยังคงสร้างความเสียหายให้แก่ทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและตึกสูงก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง แต่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ไม่เคยหยุดคิดในการเดินหน้าแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าห้องชุด หรือคอนโดมีเนียมพร้อมอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะได้รับห้องชุดที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้รับราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ในสถานการณ์ขณะนี้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือLPN เปิดเผยว่า ได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง Shopee  จัดแคมเปญ “LPN Connect x Shopee 5.5 Brands Festival” เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่กำลังมองหา หรือต้องการห้องชุดพร้อมอยู่อาศัย โดยการใช้บัตรกำนัล หรือ Voucher ที่จำหน่ายผ่าน Shopee นำไปใช้เป็นส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อห้องชุดของ LPN  เพียงซื้อบัตรกำนัลจองซื้อห้องชุด 55 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee และนำไปยืนยันสิทธิในวัน “จองซื้อ-ทำสัญญา” พร้อมกับโอนสิทธิ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ จะได้รับส่วนลดทันทีสูงสุด 70,000 บาทต่อยูนิตต่อหนึ่งสิทธิ   “วันที่ 5 เดือน 5 (พฤษภาคม) นี้ LPN เตรียมพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับทุกท่าน เพียงซื้อ Voucher จากร้าน LPN Connect  บนแอพพลิเคชั่น Shopee ในราคา 55 บาท เพื่อเป็นการจองซื้อห้องชุด ซึ่ง Voucher ดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำไปเป็นหลักฐานการยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดในการซื้อห้องชุดของ LPN ทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งจะได้รับส่วนลดตั้งแต่ 30,000 บาทและสูงสุดถึง 70,000 บาทต่อยูนิต เมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นี้”   บัตรกำนัลดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำมาแสดงสิทธิในวันที่จองซื้อห้องชุด 1 ยูนิต ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขการยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดจากบัตรกำนัลดังกล่าวจะมีผลเมื่อลูกค้าทำการจองซื้อ ทำสัญญา ชำระเงิน และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครอบคลุม 8 โครงการ ได้แก่   1.โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคารA และอาคาร B 2.โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร E 2 3.โครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว อาคาร B1 4.โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 อาคาร C และ D 5.โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2) อาคาร A 6.โครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร อาคาร D 7.โครงการลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2 อาคาร A 8.โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 -ริเวอร์ไรน์   โดยราคาขายห้องชุดของทั้ง 8 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง 790,000-2,260,000 บาทต่อยูนิต ซึ่งส่วนลดเป็นไปตามสัดส่วนราคาของห้องชุดดังกล่าว สูงสุดที่ 70,000 บาท   นายโอภาส  กล่าวอีกว่า บริษัทได้คัดเลือกห้องชุดมาจาก 8 โครงการ ซึ่งราคาพื้นฐานของลุมพินีเป็นราคาที่ "พอดี" อยู่แล้ว คือ ราคาไม่สูง เมื่อเทียบกับทำเลและคุณภาพห้องชุด เพราะเน้น “ความพอดีที่ดีกว่า” เพื่อมอบประโยชน์ให้กับลูกค้า และในยุคที่โควิด-19 ระบาด การไปตระเวนชมโครงการต่างๆ คงเป็นเรื่องไม่สะดวกสำหรับลูกค้า ดังนั้น 8 โครงการที่นำมาเสนอนี้ น่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่มองหาห้องชุดในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกชมห้องชุดในโครงการอื่นๆ ของลุมพินี ได้จาก www.lpn.co.th หรือ Facebook : Condo Lumpini อีกด้วย และเมื่อสนใจโครงการใดสามารถนัดเข้าชมโครงการได้ เรามีโครงการในการดูแลถึง 180 โครงการ มีลูกบ้านติดโควิด-19 มาจากที่อื่นบ้าง แต่ไม่มีการแพร่ระบาดในโครงการเพิ่มเติม ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับมาอยู่ร่วมในชุมชนแล้วและสมัครใจบริจาคพลาสมาเพื่อสภากาชาดนำไปรักษาผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับจุดแข็งของ LPN คือการบริหารหลังการขายภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่ให้การดูแลอย่างดีแก่การอยู่อาศัยของเจ้าของร่วม ซึ่งได้รับคำยืนยันจากลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ที่บอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ไปยังเพื่อนหรือครอบครัวตนเองจนได้รับการยอมรับจากสาธารณชน นอกจากนี้ ในภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาด  บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัทในเครือ LPN ซึ่งเป็นผู้ดูแลห้องชุดหลังการขาย ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลเจ้าของร่วมอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในโครงการได้อย่างดี   ด้านนางสาวอากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของช้อปปี้  ที่ต้องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดั่งเดิมสามารถขยายธุรกิจมาสู่โลกอีคอมเมิร์ซ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเต็มประสิทธิภาพจากความสามารถ ในการเข้าถึงฐานผู้ใช้งานทั่วทั้งประเทศของช้อปปี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศพันธมิตรอย่างเป็นทางการในแคมเปญ Shopee 5.5 Brands Festival ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 เดือน 5 (พฤษภาคม) นี้ พิเศษสำหรับลูกค้า 20 ยูนิตแรกที่ทำการซื้อ Voucher และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รับทันที 3,000 Shopee Coins    สำหรับ การขายผ่าน Shopee ถือว่าเป็นการขายห้องชุดผ่านออนไลน์ เพิ่มความสะดวกต่อการซื้อของลูกค้าซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงลูกค้าเข้า Application Shopee และศึกษาสินค้า พร้อมดูรายละเอียดส่วนลดของแต่ละโครงการตามภาพประกอบ จากร้าน LPN Connect  จากนั้นกดปุ่มซื้อสินค้า กดชำระเงิน ต่อมายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า โดยระบบจะทำการเลือกวิธีจัดส่งอัตโนมัติ เลือกวิธีการชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูล และกดสั่งซื้อสินค้า และสุดท้ายก็ทำการบันทึกภาพเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันในวันจองที่โครงการ กรณีที่ลูกค้าผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบสิทธิประโยชน์ตาม Voucher นี้ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อโต้แย้งในการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตาม Voucher นี้ ให้ถือดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
รวมให้แล้ว !! โปรโมชั่น “ลด แลก แจก แถม” บ้าน-คอนโดฯ เดือนพฤษภาคม 2563

รวมให้แล้ว !! โปรโมชั่น “ลด แลก แจก แถม” บ้าน-คอนโดฯ เดือนพฤษภาคม 2563

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บรรดาดีเวลลอปเปอร์วงการอสังหาริมทรัพย์  ก็ต้องปรับตัวกับภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบ จากการที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รวมถึงการ Work Form Home เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน คือ การหันมาทำการตลาดและเพิ่มช่องทางการขาย ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจยังเดินหน้าไปต่อได้ ท่ามกลางภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19  ไม่นับรวมกับแคมเปญโปรโมชั่นที่ทำกันปกติ แต่เพิ่มระดับดีกรีความแรง ชนิดลดราคาอสังหาฯ แบบ 50% ก็เห็นมาแล้ว   กลยุทธ์โปรโมชั่นบวกกับการใช้สื่อออนไลน์  กลายเป็นกลยุทธ์หลักและสำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่  แม้สถานการณ์และแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต จะเป็นตัวเลขที่ดีขึ้น มีแนวโน้มว่าภาครัฐจะผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต่างๆ ลง เพื่อให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิต แบบปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal   แต่การทำตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม ที่โหมสาดให้ลูกค้าแบบไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง แถมจะเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย เพราะช่วงระยะเวลา 4 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา เชื่อว่ายอดขายของดีเวลลอปเปอร์หลายรายคงหดหายลงไปมากพอสมควร  ส่วนรายใดที่ทำการตลาดออนไลน์และอัดโปรโมชั่นหนักๆ  ยอดขายไปได้ ก็คงติดใจเพราะสามารถระบายสต็อกเก่าๆ ในมือออกไป แม้หากดูตัวเลขกำไรอาจจะเบาบาง แต่ได้กระแสเงินสด จากยอดขายยอดจอง มาหล่อเลี้ยงบริษัท ก็เป็นสิ่งที่ช่วยยืดลมหายใจให้องค์กร สามารถก้าวเดินต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง   เดือนพฤษภาคม บรรดาดีเวลลอปเปอร์ จึงเหมือนพร้อมใจกันจัดทำแคมเปญการตลาด ออกมากระตุ้นยอดขาย และหวังจะหารายได้กลับเข้ามา ซึ่งในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่มีเงิน  มีความสามารถในการซื้ออสังหาฯ หรือคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริงๆ เพราะแต่ละดีลเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา แถมอำนาจการตัดสินใจยังอยู่ฝั่งผู้ซื้ออีกต่างหาก ส่วนโปรฯ เด็ดๆของเดือนพฤษภาคมมีอะไรบ้าง เรารวมเอาไว้ให้แล้ว เน็กซัส 9 พ.ค. จัด “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน” ใครกำลังมองหาคอนโดฯ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะครั้งนี้แม้  จะนั่งอยู่กับบ้าน ก็สามารถเลือก เป็นเจ้าของได้  เพียงปลายนิ้วสัมผัสที่นี่ที่เดียว www.facebook/NexusPropertyThailand ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม นี้ เพราะบริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดงาน “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน รวมทำเล TOP ราคากระชากใจ” ครั้งแรกของการรวบรวมคอนโดมิเนียมจากดีเวลลอปเปอร์ชื่อดังกว่า 30 บริษัท อาทิ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, แสนสิริ, ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้, เอพี (ไทยแลนด์), เอสซีแอสเสท ฯลฯ ที่พร้อมใจนำโครงการพร้อมอยู่ (Ready to Move in) กว่า 100 โครงการ มากกว่า 1,500 ยูนิต ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 - 20 ล้านบาท  และยังมีส่วนลดสูงสุดถึง 40% และของสมนาคุณอื่นๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Live ที่ www.facebook/NexusPropertyThailand   แอล.พี.เอ็น.ขน 8 โปรเจ็กต์หั่นราคา แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ยังคงสร้างความเสียหายให้แก่ทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและตึกสูง ต่างก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง แต่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ไม่เคยหยุดคิดในการเดินหน้าแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการห้องชุดที่มีคุณภาพ  ในราคาที่สามารถจับต้องได้   โดย LPN ได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง Shopee จัดแคมเปญ “LPN Connect x Shopee 5.5 Brands Festival” เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่กำลังมองหาหรือต้องการห้องชุดพร้อมอยู่อาศัย โดยการใช้บัตรกำนัล หรือ Voucher ที่จำหน่ายผ่าน Shopee ในราคา 55 บาท นำไปใช้เป็นส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อห้องชุดของ LPN  ใน  ​“วันที่ 5 เดือน 5 (พฤษภาคม) นี้ ทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งจะได้รับส่วนลดตั้งแต่ 30,000 บาทและสูงสุดถึง 70,000 บาทต่อยูนิต เมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นี้   บัตรกำนัลดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำมาแสดงสิทธิในวันที่จองซื้อห้องชุด 1 ยูนิต ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขการยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดจากบัตรกำนัลดังกล่าวจะมีผลเมื่อลูกค้าทำการจองซื้อ ทำสัญญา ชำระเงิน และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครอบคลุม 8 โครงการ โดยราคาขายห้องชุดของทั้ง 8 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง 790,000-2,260,000 บาทต่อยูนิต ซึ่งส่วนลดเป็นไปตามสัดส่วนราคาของห้องชุดดังกล่าว สูงสุดที่ 70,000 บาท เมเจอร์ หั่นราคา 44% บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไควิด -19 อาจจะกินระยะเวลาไปจนหมดไตรมาส 2 บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขาย โดยหันมาทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็น 90% จากปกติก็ใช้มากอยู่แล้วถึง 70% เพื่อดันยอดขายเพิ่ม และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ใช้เวลาอยู่ที่บ้าน   ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายสำหรับสำหรับทุกอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะในวงการอสังหารัมทรัพย์เท่านั้น ความยากของปีนี้ คือ หลังจากเกิดการแพร่ของโรคไวรัสโควิด -19 หลาย ๆ ธุรกิจโดนดิสรัป (disrupt) ในส่วนของเมเจอร์ฯ นั้น ช่วงเวลานี้จะเน้นกลยุทธ์ด้านการขาย ระบายของห้องชุดของคอนโดที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ โดยดึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย ฝ่ายขายเองก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ตลาดมากยิ่งขึ้น โดยได้นำโครงการพร้อมอยู่ แมเนอร์ สนามบินน้ำ คอนโดไฮซ์ไรซ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีม่วง สถานีพระนั่งเกล้า เข้ามาทดลองตลาดในแฟลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเปิด เฟสบุ๊กเพจ ‘แมเนอร์ สนามบินน้ำ ถูกกว่าโควิด’ และไลน์ออฟฟิเชี่ยล @manortook เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคอนโดพร้อมอยู่  ด้วยการจัดแคมเปญที่ชื่อ “วิกฤตคือโอกาส” ด้วยโปรโมชั่นหลากหลายทั้งส่วนลดห้องชุด “ลดจริง 44%”  จากราคาปกติ 31 วัน 31 ยูนิต ตลอดเดือน พ.ค. 63 และโปรโมชั่น Golden Week ลด 50% จากราคาปกติวันละ 1 ยูนิต ทุกวันตลอด 7 วัน เริ่ม 1 - 7 มิ.ย. และ 1 - 7 ก.ค. 63  รวม 14 วัน 14 ยูนิต เนอวานาฯ ลดเงินดาวน์สูงสุด 70% วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงสั่นคลอนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นการเปิดรับต้นปีที่ร้อนระอุสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งธุรกิจอสังหาฯ เองก็เป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องปรับกลยุทธ์การตลาด เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มลดการใช้เงินและวางแผนเก็บออมมากขึ้น   นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน บริษัทได้จัดแคมเปญด้วยการมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ส่วนลดเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ สูงสุดถึง 70% พร้อมผ่อนให้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 10 ล้านบาท*  สำหรับทุกคนที่จองซื้อบ้านที่ https://onlinebooking.nirvanadaii.com ตลอด 24 ชั่วโมง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ผ่อนให้ 30 เดือน นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ในเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทจะเดินหน้าทำการตลาดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม โดยคอนโดมิเนียมเป็นแคมเปญ “อยู่ฟรีสูงสุด 30 เดือน” โดยบริษัทจะช่วยผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แทนลูกค้าสูงสุด 30 เดือนแรก และมีส่วนลดให้อีกสูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับโครงการแนวราบจะมีแคมเปญ “ปลอดดอก ออกต้น” ที่จะช่วยให้ลูกค้าคลายกังวลเรื่องการซื้อบ้าน ด้วยการปลอดดอกเบี้ยนาน 1 ปี และยังมี Cashback เงินคืนให้เพื่อใช้สำหรับผ่อนเงินต้นได้อย่างสบายอีก 50,000-500,000 บาท ขึ้นกับระดับราคาบ้าน  (อ่านข่าวเพิ่มเติม) อนันดาฯ​ จัด MOVE NOW  ปลอดหนี้ 2 ปี สำหรับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ได้ปล่อยโปรโมชั่น “ปลอดหนี้ 2 ปี” กับสิทธิพิเศษผ่อน 0 บาท นาน  2 ปี ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 2 ปี ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ (เงื่อนไขตามบริษัทฯ กำหนด) กับโครงการพร้อมอยู่ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า แบรนด์ ไอดีโอ และ ไอดีโอ โมบิ ราคาเริ่มต้น 2.42 – 6.1 ล้านบาท  ภายใต้แคมเปญ “MOVE NOW!” ซึ่งจัดมาก่อนหน้านี้  และได้รับการตอบรับที่ดี จึงได้ขยายระยะเวลาการจัดแคมเปญต่อไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เอสซีฯ ปล่อย  ‘SC Super Free’ ผ่อนหนักให้เป็นฟรี   ส่วนบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นผ่อนหนักให้เป็นฟรี ‘SC Super Free’ พบ 45 โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ราคาเริ่มต้น 2.39 – 60 ล้านบาท อาทิ Grand Bangkok Boulevard , Bangkok Boulevard, The Gentry, Headquarters, Life Bangkok Boulevard, Venue, V Compound, Verve, Chambers,และ Centric พร้อมให้คุณอยู่แบบสบายๆ และรับสิทธิ์อยู่ฟรีสูงสุด 24 เดือน* หรือฟรีค่าส่วนกลาง 5 ปี*  เมื่อจองโครงการตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2563 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้วางมาตรการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ครบวงจรตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สื่อบนหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเรียลดีมานด์รายใหม่ ที่ยังรองรับในช่วงสภาวการณ์ COVID-19 รวมถึงช่วยเหลือลูกค้าให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายขึ้นอีกด้วย   Private Tour เยี่ยมชมโครงการ ไม่ปะปนกับลูกค้ารายอื่นโดยมีเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing   นอกจากนี้ ยังได้จัดแคมเปญ “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน” (ตั้งแต่ 3   เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่าย ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนที่อยู่อาศัยได้นานตลอดระเวลา 2 ปี  เพราะแสนสิริผ่อนให้ ทั้งต้น ทั้งดอก นานสูงสุด 24 เดือน ครอบคลุมถึง 62 โครงการพร้อมอยู่ ทั่วประเทศ พร้อมฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลางพร้อมโปรโมชั่นในทุกโครงการ อาทิ ฟรีค่าส่วนกลางนานสูงสุด 1 ปี พร้อมรับ Gift Voucher สูงสุด 100,000 บาท สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม และฟรีค่าส่วนกลางนาน 2 ปี สำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ พฤกษา จอง 999 บาท ไม่ต้องดาวน์ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่มีการจำกัดการเดินทางไปที่ต่างๆ พฤกษาวิลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ทาวน์โฮมคุณภาพจากพฤกษา เรียลเอสเตท ได้คัดเลือกแปลงสวย ในทุกทำเลทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  มากกว่า 20 โครงการ กว่า 70 ยูนิต ในโซนต่างๆ อาทิ โซนรังสิต บางนา พระราม 2 นครอินทร์ ฯ จัดแคมเปญ Hot Deal พบทาวน์โฮมแปลงสวย ในราคาสุดพิเศษ จองเพียง 999 บาทเท่านั้น ไม่ต้องดาวน์ พร้อมรับโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายมูลค่าสูงสุดถึง 500,000 บาท  (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละยูนิต) โดยทาวน์โฮม Hot Deal มีราคาเริ่มต้นเพียง 1.6 ล้านบาท โดยสามารถติดต่อเพื่อชมบ้านและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และ ไลน์แชท  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชาญอิสระ เอาใจนักลงทุนจัด “หุ้นแลกคอนโด” นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญส่งเสริมการขาย “หุ้นแลกคอนโด” ขึ้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสกับนักลงทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์แทนหลังจากได้เผชิญกับความผันผวนของตลาดหุ้น ในช่วงเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  และช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการซื้อห้องชุดได้มี ทางเลือกในการจ่ายเงินด้วยหุ้นแทน  สำหรับโครงการที่บริษัทได้นำมาร่วมในแคมเปญหุ้นแลกคอนโด ประกอบด้วย 4 โครงการ  ทั้งในกรุงเทพและ ต่างจังหวัด มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  (อ่านข่าวเพิ่มเติม)        
เอพี อัพเกรด “สมาร์ท เวิลด์” ให้ลูกบ้าน 60,000 ครอบครัว ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้า

เอพี อัพเกรด “สมาร์ท เวิลด์” ให้ลูกบ้าน 60,000 ครอบครัว ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้า

เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป จับมือ สมาร์ท อัพเกรด ‘SMART WORLD’ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เดินหน้าเชื่อมต่อโลกสองใบ ทั้งโลกความเป็นจริง และโลกดิจิตอล พร้อมดึงลูกบ้านกว่า 60,000 ครอบครัวให้สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ #ฝากร้านบ้านเรา สนับสนุนให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปร่วมกัน   นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือเอพี อัพเกรด SMART WORLD (สมาร์ท เวิลด์) ดิจิตอลแพลตฟอร์ม บริหารคุณภาพชีวิตหลังการเข้าอยู่อาศัย ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเชื่อมต่อและแบ่งปันร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Sharing Community พร้อมจัดแคมเปญ #ฝากร้านบ้านเรา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการได้พบกับผู้คนจากต่างโครงการ ก่อให้เกิด การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเรื่องราวหรือแนวคิดดีๆ จากพันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่พร้อมสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถเติมเต็มเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนา ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต จึงได้ร่วมมือกับสมาร์ท  เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน บริษัทฯ ได้เปิดใช้งานดิจิตอลแพลตฟอร์มสมาร์ท เวิลด์ เมื่อปีที่ผ่านมา ผ่านการบริหารจัดการโดยบริษัท สมาร์ทฯ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อเติมเต็มความสะดวกสบายหลังการเข้าอยู่อาศัย ช่วยลดทอนความซ้ำซ้อนที่เป็นปัญหาของผู้อยู่อาศัยในวันนี้ และมอบประสบการณ์ใหม่ที่ยกระดับรูปแบบการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องการอยู่อาศัย ซึ่งการอัพเกรดแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้ เพื่อรองรับแนวคิดที่เราต้องการสร้างสังคมแห่งการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น   ปัจจุบันบริษัท สมาร์ทฯ ได้บริหารอสังหาริมทรัพย์รวมแล้วกว่า 250 โครงการ ซึ่งเป็นทั้งโครงการที่พัฒนาโดยเอพีและบริษัทอื่นๆ มีคนใช้งานแพลตฟอร์ม สมาร์ท เวิลด์ กว่า 45,000 ราย   นายเมธา รักธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ทฯ  กล่าวว่า  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อกังวลใจต่างๆ ของลูกบ้านทุกท่านที่บริษัทฯ บริหารจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดและรัดกุมสูงสุด เพื่อให้ลูกบ้านกว่า 60,000 ครอบครัว ปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัส   การอัพเกรดแพลตฟอร์มสมาร์ท เวิลด์ ในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ให้เราทุกคนเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกดิจิตอล ให้ลูกบ้านต่างยูนิต หรือต่างโครงการ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ เพื่อนำไปสู่การอยู่อาศัยที่มีความสุข   โดยการจัดแคมเปญ #ฝากร้านบ้านเรา เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในครอบครัวขึ้น โดยลูกบ้านทุกท่านสามารถมาประชาสัมพันธ์ขายสินค้า บริการ การแลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือให้ยืมของใช้ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ท เวิลด์ ได้ โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือลูกบ้านทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สำหรับบริการจากแพลตฟอร์มสมาร์ท เวิลด์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ บริการแชทตอบทุกคำถามเรื่องการอยู่อาศัยกับนิติบุคคล และสมาชิกในโครงการ แจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อมีพัสดุมาถึง แจ้งซ่อมสินทรัพย์ในพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบติดตามสถานะ ชำระเงินค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ และบริการอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ สร้างสังคมแห่งการอยู่อาศัยในอุดมคติผ่านการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีระหว่างกันผ่าน Bulletin Board อำนวยความสะดวกในการติดต่อ รปภ. โรงพยาบาล และสถานีตำรวจได้ในยามฉุกเฉิน และบริการพื้นฐานอื่นๆ อีกมากมาย  
พีดีเฮ้าส์ ลุยการตลาดออนไลน์ เปิดตัวบ้านใหม่ 4 แบบสู้พิษโควิด-19  

พีดีเฮ้าส์ ลุยการตลาดออนไลน์ เปิดตัวบ้านใหม่ 4 แบบสู้พิษโควิด-19  

พีดีเฮ้าส์ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ-โควิด 19 กวาดผลงานไตรมาสแรก 300 ล้านบาท เตรียมรุกตลาดไตรมาส 2-3 หลังสัญญาณการแพร่ระบาดไวรัสยังต่อเนื่อง และปัญหาภัยแล้งรุนแรง  ทั้งการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย และเปิดตัว 4 แบบบ้านใหม่ราคาย่อมเยาว์   นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้าน “พีดีเฮ้าส์”  เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา สามารถทำยอดจองปลูกบ้านได้ประมาณ 300 ล้านบาท โดยสัดส่วน 50%  เป็นยอดจองปลูกสร้างบ้านระดับราคา 2-4 ล้านบาท  สัดส่วน 30% เป็นบ้านราคา 4-8 ล้านบาทและสัดส่วน 20%  เป็นบ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป  ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักสัดส่วน 70% ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด และสัดส่วนประมาณ 30% เป็นกลุ่มลูกค้าปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยอดขายบ้านในไตรมาสแรก เป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ประเมินว่าส่วนหนึ่งลูกค้ามีการออมเงินและวางแผนปลูกบ้านไว้ก่อนแล้ว จึงตัดสินใจโดยไม่ได้กังวลกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19   นอกจากนี้ น่าจะเป็นผลจากการที่ลูกค้าในต่างจังหวัดให้ความเชื่อถือ และใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพมากขึ้น ประกอบกับช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมการตลาด ด้วยการจัดงาน "รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์แฟร์ ครั้งที่ 1" ที่สำนักงานทุกสาขาพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ทำให้สามารถปิดยอดจองได้ประมาณ 100 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมของไตรมาสแรกทำยอดขายได้ประมาณ  300 ล้านบาท   สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานั้น  ถือว่ายังได้รับผลกระทบจาสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่รุนแรงมากนัก  แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป ผลกระทบน่าจะรุนแรงมากขึ้น และหากปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้งด้วย จะส่งผลกระทบต่อตลาดรับสร้างบ้านได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 - 3 ปีนี้   นายพิศาล  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ช่วงปลายไตรมาสแรกต่อเนื่องช่วงต้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคเริ่มชะลอตัวลง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการประกาศ LOCK DOWN และพีดีเฮ้าส์มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น เช่น จังหวัดภูเก็ต สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าคนไทยในต่างประเทศและลูกค้าชาวต่างชาติที่มีกำหนดเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อมาตกลงทำสัญญาปลูกสร้างบ้านในช่วงไตรมาส 2 นี้ จำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางออกไป ทำให้ตัวเลขยอดจองกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติลดลงด้วยเช่นกัน ด้านนางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการบริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้บริหารสิทธิ์แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2-3 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรง   สำหรับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับกิจกรรมทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์และเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นใช้ช่องทาง Social Media มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก พร้อมทั้งเตรียมเปิดตัวแบบบ้านใหม่ สู้พิษโควิด-19 จำนวน 4 แบบ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเป็นบ้านระดับราคา 2 - 3 ล้านบาทเศษ  ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1-2 คัน โดยแนวคิดในการออกแบบจะเน้นความคุ้มค่าและมีฟังก์ชั่นครบในราคาย่อมเยาว์   นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าอีกด้วย ล่าสุดจัดโปรโมชั่น "โปรฯ โควิดต้องปิดปาก ซื้อ 1ได้ถึง 5"  รับทันทีประกันโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน, รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 1,400,000 บาท, รับวงเงินอัพเกรดวัสดุสูงสุด 400,000 บาท, รับ Voucher ค่าออกแบบตกแต่งสูงสุด 200,000 บาท และจัดเต็ม ๆ วัสดุคุณภาพเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่นที่เหนือกว่าใคร สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น      
แสนสิริ จับมือ ชาเม่ สร้างประสบการณ์การตลาด พร้อมขยายฐานลูกค้าแมส ปั้นยอดขายบ้าน

แสนสิริ จับมือ ชาเม่ สร้างประสบการณ์การตลาด พร้อมขยายฐานลูกค้าแมส ปั้นยอดขายบ้าน

แสนสิริ จับมือ ชาเม่ ผนึกกำลังทำการตลาดร่วมกัน สานต่อกลยุทธ์ Unexpected Marketing  หวังใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ขยายฐานลูกค้าเจาะตลาดแมส 250,000 ล้าน อยากมีบ้าน พร้อมกระตุ้นยอดขายไตรมาส 2 ให้ได้ตามเป้า 12,000 ล้าน   นางอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล ประธานผู้บริหารสายงานการตลาดองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ “ชาเม่” (CHAME’) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของไทย  เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกันทำการตลาดและสร้างแบรนด์  ภายใต้กลยุทธ์ Unexpected Marketing ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้าน Beauty & Health Solution   โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือจัดกิจกรรม Knock Door Surprise ภายใต้แคมเปญ Sansiri Care #เพราะเราห่วงใยแจกชุดผลิตภัณฑ์ ชาเม่ มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง แฮนด์ เจล และ แฮนด์ สเปรย์ นำโดย “เชียร์-ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” ให้แก่ลูกบ้านครอบครัวแสนสิริ เพื่อส่งมอบความห่วงใยในช่วงเวลาที่ทุกคนอยู่บ้าน เริ่มต้นที่ สิริ เพลส อณาสิริ และ เดอะ เบส   นอกจากนี้ แสนสิริยังได้มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าชาเม่ กับโปรโมชั่น On Top เมื่อจองโครงการแสนสิริรับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท สำหรับบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม  รวมกว่า 50 โครงการ เริ่ม 1.99-20 ล้าน* และคอนโดมิเนียม ฟรี! ค่าส่วนกลางเพิ่ม 1 ปี ทุกโครงการพร้อมอยู่ โดยแสนสิริ ยังมี แคมเปญ “แสนสิริ ผ่อนให้ สูงสุดถึง 24 เดือน”* ที่บ้านเดี่ยวทาวน์โฮม และคอนโดฯ พร้อมอยู่ 62 โครงการ  เริ่มต้นเพียง 990,000 บาท พร้อมฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง  พร้อมโปรโมชั่นในทุกโครงการ   จากวิสัยทัศน์ Speed-to-market และคิดนอกกรอบ แสนสิริ สร้างเซอร์ไพรส์ใหม่ให้แก่วงการอสังหาฯ ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาร่วมมือกันได้ สำหรับการจับมือกับพันธมิตรรายล่าสุด “ชาเม่” ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาด Mass และ Premium mass นับเป็นการข้ามวงการอสังหาฯ–สุขภาพและความงาม  โดยนำผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สู่การสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัย (Living Experience) ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพและ Well-Being มากขึ้น รุกเจาะฐานการตลาดลูกค้าระดับแมส เซ็กเมนต์ เรียลดีมานด์ที่แท้จริง ผ่านแบรนด์และฐานการตลาดที่แข็งแกร่งของชาเม่   นอกจากนี้ ถือเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในปีนี้ ภายใต้ “Made for Life…Made for Everyone” สู่การเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสร้างภาพแบรนด์ที่จับต้องง่ายขึ้น โดยสร้างเซอร์ไพรส์ความแปลกใหม่ส่งเสริมสีสันการทำการตลาด ให้แสนสิริ สร้างการรับรู้และจดจำ แก่กลุ่มฐานลูกค้าระดับแมสได้มากขึ้น ควบคู่กับการทำแคมเปญการตลาดของแสนสิริร่วมกัน   ในปีที่ผ่านมา แสนสิริ สร้างยอดขายโครงการระดับ Mass segment รวมมูลค่ากว่า 8,700 ล้านบาท และมุ่งมั่นเดินหน้า​สู่การเป็นผู้นำตลาดแนวราบใน 3 ปี ผ่านกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย ทั้งการโฟกัสในตลาดกลุ่มใหญ่ที่มีดีมานต์ (Mass Market) ด้วยการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ สิริ เพลส อณาสิริ และ สราญสิริ เจาะกลุ่มเรียล ดีมานต์ และคนที่อยากมีบ้านหลังแรก   นางอรุณภรณ์  กล่าวอีกว่า  ยังใช้กลยุทธ์ Multi-Channel ซื้อขายครบในทุกช่องทาง ซื้อและเยี่ยมชมโครงการง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยศักยภาพของตลาดอสังหาฯ ระดับ Mass Market  ที่มีดีมานด์เฉลี่ยปีละสูงถึง 250,000 ล้านบาท จึงทำให้แสนสิริ มองเห็นโอกาสในการรุกขยายฐานลูกค้าเพื่อช่วงชิงสัดส่วนการตลาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้ายอดขายโครงการแนวราบ 15,900 ล้านบาท และเป้ายอดโอน 15,400 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้   ทั้งนี้ แสนสิริ มีแผนเปิดตัวโครงการแนวราบในปี 2563 ทั้งหมด 12 โครงการ รวมมูลค่า 15,200 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 6 โครงการ มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท ทาวน์โฮมและมิกซ์โปรเจคต์อีก 6  โครงการ มูลค่ารวม 6,600 ล้านบาท และมิกซ์โปรดักส์อีก 1 โครงการ   จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมของตลาดแมส เซ็กเมนท์พบว่า โมเดลธุรกิจของแบรนด์สุขภาพและความงามนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปี ซึ่งเทรนด์คนรักสุขภาพและความงามจะกลายเป็นอีกหนึ่ง New Normal ช่วงหลังไวรัสโควิด ปัจจุบัน แบรนด์ ชาเม่ มีกลุ่มฐานลูกค้ากว่า 7,000,000 ราย ทั่วประเทศ แสนสิริ เตรียมวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ที่เคยไม่มีก่อนในเมืองไทย ผ่านการสร้างประสบการณ์และกิจกรรมการตลาดหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆ เอาใจคนรักสุขภาพและความงามขยายฐานการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ร่วมกับชาเม่   นางอรุณภรณ์   กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้วางแผนทำการตลาดและสร้างยอดขายในไตรมาส 2 ให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ 12,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางการขายใหม่ ในทุกช่องทางการตลาด ครอบคลุมการสื่อสารทั้ง Omni-Channel และทุก Touch points ซึ่งแบรนด์ ชาเม่  จะกลายเป็นกลยุทธ์หัวหอกสำคัญทางการตลาด ควบคู่กับการทำแคมเปญการตลาด และโปรโมชั่นของแสนสิริร่วมกัน รวมถึงพริวิเล็จใหม่ๆ สำหรับครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ กว่า 100,000 ครอบครัว   ด้านนางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์มมิ่ง เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ชาเม่ กล่าวว่า   ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมแกร่ง และขยายฐานการตลาดให้กับชาเม่ได้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ   ชาเม่ มองว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ประกอบกับไลฟสไตล์ของคนในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เนื่องด้วยปัญหาสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงทำให้การมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคล้วนต้องการ            
ชาญอิสสระ จัดแคมเปญ หุ้นแลกคอนโด เอาใจนักลงทุน

ชาญอิสสระ จัดแคมเปญ หุ้นแลกคอนโด เอาใจนักลงทุน

ชาญอิสสระออกแคมเปญใหม่ “หุ้นแลกคอนโด” เปลี่ยนการลงทุนจากตลาดหุ้นมาลงทุนในตลาดอสังหาฯ  เอาใจนักลงทุนช่วงตลาดหุ้นผันผวน  ลดความเสี่ยงกระจายพอร์ตการลงทุน  มั่นใจตลาดอสังหาฯ มีแนวโน้มความต้องการ  ที่ดินปรับราคาสูงขึ้น     นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญส่งเสริมการขาย “หุ้นแลกคอนโด” ขึ้นมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์แทน หลังจากได้เผชิญกับความผันผวนของตลาดหุ้น ในช่วงเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  และช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการซื้อห้องชุดได้มี ทางเลือกในการจ่ายเงินด้วยหุ้นแทน “แคมเปญ หุ้นแลกคอนโด นี้ นักลงทุนสามารถนำหุ้นของท่านที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย มาแลกซื้อคอนโดมิเนียมของเราที่ร่วมในแคมเปญนี้ได้เลย  ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักลงทุนที่ ต้องการจะกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน จากความผันผวนของตลาดหุ้นเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี แนวโน้มในเชิงบวกทั้งด้านความต้องการและมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น”       สำหรับโครงการที่บริษัทได้นำมาร่วมในแคมเปญ “หุ้นแลกคอนโด” ทั้งในกรุงเทพฯ  และ ต่างจังหวัด มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 4 โครงการ  คือ 1.โครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศบ้านทิวทะเล บลู แซฟไฟร์ (Blue Sapphire)  โลว์ไรส์ และไฮไรส์ คอนโดมิเนียม 4 ชั้น 2 อาคาร และ 15 ชั้น 1 อาคาร พร้อมทั้ง Clubhouse อยู่หน้าหาด   2.โครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศบลู (blu) ไฮไรส์ คอนโดมิเนียมสูง 21 ชั้น ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้อยู่ภายใต้อาณาจักทิวทะเลเอสเตทชะอำ – หัวหิน โครงการมิกส์ยูส (Mixed-use) ที่มีทั้งคอนโดมิเนียมตากอากาศ โรงแรม บ้านเดี่ยว (Residence Villa) ร้านอาหาร และ คอมมูนิตี้   3.โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย ดิ อิสสระ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โลวไรส์คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 2 อาคาร   4.โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย อิซซี่ คอนโด สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ไฮไรส์คอนโดมิเนียม 24 ชั้น   โดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ "หุ้นแลกคอนโด" ครั้งนี้ เป็นโครงการที่สร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอนและสามารถเข้าอยู่ได้ทันที และเริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
เผยบทวิเคราะห์ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

เผยบทวิเคราะห์ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ปีนี้ต้องยอมรับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ เหนื่อยสุดเพราะเจอผลกระทบจากปัจจัยลบสารพัด โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังมีปัจจัยลบก่อนหน้าที่กระทบต่อตลาดอสังหาฯ อย่างมาก คือ มาตรการ LTV เพราะทำให้กำลังซื้อลดลง กลุ่มนักลงทุนหายออกจากตลาด     ผลกระทบที่มีต่อตลาดอสังหาฯ อย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ได้ส่งผลต่อราคาอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียมอย่างไรบ้างนั้น คงต้องอ่านบทวิเคราะห์จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะหากประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ดูเหมือนว่าความต้องการที่อยู่อาศัยจะลดน้อยลง และช่วงที่ผ่านมาเห็นการจัดโปรโมชั่น การทำตลาดด้วยกลยุทธ์ลด แลก แจก แถมมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดขายต่างๆ บางรายออกมาลดราคาห้องชุดคอนโดฯ​ มากถึง 50% ซึ่งในความเป็นจริงราคาที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ต้องลองอ่านบทวิเคราะห์ของศูนย์ข้อมูลฯ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC  เปิดเผยว่า  ได้จัดทำรายงานดัชนีราคา ที่อยู่อาศัยใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาห้องชุดคอนโดมิเนียม ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2563 ขยายตัวต่ำสุดนับจากปี 2555 ที่เริ่มจัดทำดัชนีห้องชุดคอนโดฯ บ้านจัดสรรใหม่ราคายังเพิ่มฝ่าปัจจัยลบ สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 128.4 จุด เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.4 จุด เพิ่มขึ้น  2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ส่วนในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.2 จุด เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)   ราคาที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น  ถึงแม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัย แนวราบจะประสบกับปัจจัยลบรุมเร้ามากกว่าปัจจัยบวก ทั้งทางเศรษฐกิจและโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 เนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งราคาที่ดิน ราคาวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง  ประกอบกับที่อยู่อาศัยแนวราบ เป็นมีผู้ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมากกว่าการซื้อเพื่อลงทุน จึงส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทนี้ซึ่งมีอยู่มาก ทาให้ราคายังคงมีการปรับตัวเพิ่ม แต่ในอัตราที่น้อยตามสถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.7 จุด เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า (QoQ)  แต่หากพิจารณาแยกพื้นที่ จะพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ส่วนพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)   ขณะที่ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.3 จุด เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น  0.6% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยเมื่อแบ่งพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.5 จุด เพิ่มขึ้น  2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  ส่วนพื้นที่จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.2 จุด เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.8%  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาคอนโดฯ ต่ำสุดรอบ 9 ปี ส่วนดัชนีราคาห้องชุดคอนโดฯ ใหม่  ที่อยู่ระหว่างการขาย พบว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 153.4 จุด เพิ่มขึ้นเพียง 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่มีการริเริ่มจัดทำดัชนี แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงเป็นไตรมาสแรก 0.3%   ทั้งนี้ ตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯ  ได้รับผลกระทบเชิงลบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ตั้งแต่การประกาศใช้มาตรการ LTV ภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา และล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีผลกระทบรุนแรง และฉุดกำลังซื้อห้องชุดคอนโดฯ ให้ลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกนี้ ทั้งกำลังซื้อคนไทยและคนต่างชาติ  โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มคนต่างชาติ ที่เป็นผู้ซื้อหลักของตลาดคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล งัดโปรโมชั่นระบายสต็อกคอนโดฯ จากราคาคอนโดฯ​ ที่ลดต่ำลงในรอบหลายปี  ทำให้ผู้ประกอบการ อัดโปรโมชั่นพร้อมจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดคอนโดฯ ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลดราคาขายให้กับ ลูกค้าเป็นส่วนลดเงินสด ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง  41.8% รองลงมาเป็นกลยุทธ์การเร่งรัดการตัดสินใจของผู้ซื้อด้วยของแถมสัดส่วน 40.9%  เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ และการช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ด้วยสัดส่วน 17.3%   สำหรับรายการส่งเสริมการขายโครงการบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่  41.5% จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา  41.2% เสนอของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้า แท้งก์น้า ฯลฯ และ  17.3% จะให้เป็นส่วนลดเงินสด ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนใหญ่  41.0% จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา  39.1% เสนอของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้า แท้งก์น้า ฯลฯ และ  19.9%  จะให้เป็นส่วนลดเงินสด    
PF เตรียมรุกการตลาดเต็มรูปแบบ ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ รับสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

PF เตรียมรุกการตลาดเต็มรูปแบบ ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ รับสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เตรียมแผนรุกทำการตลาดเต็มรูปแบบ เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้ หลังสถานการณ์ โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น เปิดแนวโน้มผลงานไตรมาสแรกคาดว่ามียอดโอน 2,900 ล้านบาท ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังจะมีรายได้ต่อเนื่องเข้ามาในเดือนเมษายน พร้อมเตรียมวงเงินไว้แล้วเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนมิถุนายนนี้   นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรนา เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสแรกของปีนี้  มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีกว่าที่ประมาณการไว้   คาดว่าจะมียอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโดประมาณ 2,900 ล้านบาท  ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาซึ่งทำได้ 3,733 ล้านบาท   สำหรับภาพรวมในไตรมาสแรกบริษัทมียอดโอนเพิ่มขึ้นทุกเดือน และคาดว่าในเดือนเมษายนยังจะมียอดโอนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าเดือนเมษายนจะมีมาตรการล็อคดาวน์ แต่บริษัทยังสามารถทำยอดขายได้เป็นที่น่าพอใจ จากการเน้นย้ำในมาตรการป้องกัน  การดูแลลูกค้าให้ปลอดภัยและสะดวกสบายในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส อาทิ การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษในสโมสร ดำเนินการโดยออลล์ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการไปจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า การมอบประกันโควิด-19 ให้กับลูกค้า การทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด การตรวจคัดกรองบุคคลเข้าโครงการ เป็นต้น "ภาพรวมโครงการยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า เพราะสินค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยมีเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นจุดแข็ง ทั้งในโซนตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพ รวมทั้งเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดขายหลักของบริษัท ซึ่งเรายังเดินหน้าตามแผนงานในการเปิดตัวแบบบ้านใหม่ และจะเพิ่มการพัฒนาสินค้าทั้งโครงการใหม่และในโครงการเดิม ให้รองรับกับพฤติกรรมผู้ซื้อบ้านที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย”   โดยจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย บริษัทจึงเตรียมเดินหน้าทำการตลาดเต็มรูปแบบอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม แคมเปญที่ออกมาจะเน้นการช่วยผ่อนคลายความกังวลของลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย แต่ยังไม่มั่นใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง จากสถานการณ์โรคระบาด โดยจัดทำแคมเปญ “อยู่ฟรีสูงสุด 30 เดือน” ในกลุ่มโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทจะช่วยผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แทนลูกค้าสูงสุด 30 เดือนแรก และมีส่วนลดให้อีกสูงสุด 2 ล้านบาท ส่สนโครงการแนวราบจะมีแคมเปญ “ปลอดดอก ออกต้น” ที่จะช่วยให้ลูกค้าคลายกังวลเรื่องการซื้อบ้าน ด้วยการปลอดดอกเบี้ยนาน 1 ปี  มี Cashback เพื่อใช้สำหรับผ่อนเงินต้นได้อย่างสบายอีก 50,000-500,000 บาท ขึ้นกับระดับราคาบ้าน และผ่อนต่ำสุดเพียงล้านละ 1,000 บาทในปีแรก และล้านละ 2,000 บาทในปีที่ 2  ซึ่งจะช่วยลดภาระการผ่อน ทำให้เกิดความมั่นใจในการซื้อที่อยู่อาศัยในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาและควบคุมการระบาดของไวรัสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการขอบคุณจึงได้มีส่วนลดท็อปอัพ เพิ่มเติมจากแคมเปญให้ในทุกยูนิตทุกโครงการอีกด้วย   สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน  โดยบริษัทมีหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืน มูลค่า 1,450 ล้านบาท ซึ่งได้เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับไว้ก่อนหน้าแล้ว  สำหรับไตรมาส 3-4 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,635.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนการจัดเตรียมวงเงินไว้รองรับการไถ่ถอนตามกำหนดไว้แล้วเช่นกัน
LPN Wisdom คาดการณ์ที่อยู่อาศัยปี 63 เปิดโปรเจ็กต์ใหม่ติดลมากสุด 70%

LPN Wisdom คาดการณ์ที่อยู่อาศัยปี 63 เปิดโปรเจ็กต์ใหม่ติดลมากสุด 70%

LPN Wisdom ประเมินพิษโควิด-19 ทุบดีเวลลอปเปอร์เปิดตัวโครงการใหม่ปี 2563 ติดลบ 30-70% สาเหตุจากกำลังซื้อที่ลดลง  ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย   นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากที่คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 2.8% ลงมาอยู่ที่ติดลบ 5.3%  (ยังไม่รวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะออกมา) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อภายในประเทศ และการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้แนวโน้มการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563  มีแนวโน้มลดลง ทำให้  LPN Wisdom ปรับการคาดการณ์แนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง 6% มาอยู่ที่ปรับตัวลดลง 30 – 70% ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยแบ่งแนวทางการศึกษาไว้ 3 แนวทาง กล่าวคือ 1.สถานการณ์ คลี่คลายในไตรมาส 2 ปี 2563 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงในไตรมาส 2 ของปี 2563 เศรษฐกิจฟื้นตัวในไตรมาส 3 ของปี  2563 LPN Wisdom คาดว่าจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 จะอยู่ที่ 70,000-75,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 250,000-270,000 ล้านบาท หรือลดลง  30-35% เมื่อเทียบกับปี 2562 2.สถานการณ์ คลี่คลายในไตรมาส 3 ปี 2563 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2563 เศรษฐกิจฟื้นตัวในไตรมาส 4 ของปี 2563  LPN Wisdom คาดว่าจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 จะอยู่ที่ 50,000-55,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 175,000-190,000 ล้านบาท หรือลดลง 50-55% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 3.สถานการณ์ ยืดเยื้อถึงสิ้นปี 2563 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปี 2563 LPN Wisdom คาดว่าในปี 2563 จะมีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 35,000-40,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 120,000-135,000 ล้านบาท หรือลดลง 65-70% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ในขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น 66 โครงการลดลง 23% จากการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 86 โครงการในปี 2562 คิดเป็นจำนวนยูนิตที่เปิดใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2563 17,180 ยูนิต ลดลง 38% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 คิดเป็นมูลค่าโครงการเปิดใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2563 จำนวน 61,950 ล้านบาท ลดลง 27% เมื่อเทียบกับมูลค่าการเปิดโครงการใหม่ 86,359 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2562   ทิศทางการเปิดตัวโครงการใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาฯ ในไตรมาสแรกของปี 2563 เน้นการเปิดตัวโครงการในแนวราบเป็นหลัก ทำให้มีจำนวนการเปิดตัวที่อยู่อาศัยในแนวราบทั้งบ้านเดียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 8,630 ยูนิต ในไตรมาสแรกปี 2563  เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ขณะที่การเปิดตัวอาคารชุดในไตรมาสแรกของปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,512 ยูนิต หรือ ลดลง 56% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562   ทำเลที่มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดในไตรมาสแรกของปี 2563 อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (circle line) ที่มีการเดินรถเชื่อมต่อกันเมื่อปลายปี 2562  และ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-สำโรง ที่จะเปิดใช้งานปี 2564 ขณะที่แนวราบจะอยู่ในย่านรังสิต-ปทุมธานี และบางนา-ศรีนครินทร์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มีเส้นทางคมนาคมได้สะดวก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการใหม่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการ  มีการปรับกลยุทธ์การขายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการสื่อสารการตลาดและการขายมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ให้กับผู้ประกอบการที่น่าสนใจ ถ้ากลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ก็จะเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์การขายของผู้ประกอบการในช่วงวิกฤติ  และอาจจะมีส่วนทำให้ความมั่นใจของผู้ประกอบการในการเปิดตัวโครงการใหม่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง
“ออริจิ้น” จับมือ “สมิติเวช”  ให้ลูกบ้านพบแพทย์ออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงผ่านแอป “Origin Connect”

“ออริจิ้น” จับมือ “สมิติเวช” ให้ลูกบ้านพบแพทย์ออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงผ่านแอป “Origin Connect”

“ออริจิ้น” ผนึกกำลัง “สมิติเวช” หนุน Health Tech ในที่อยู่อาศัย เชื่อมโยงบริการ “Samitivej Virtual Hospital” เข้ากับแอป “Origin Connect” ให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์ 24 ชั่วโมง บริการเจาะเลือด และบริการขนส่งยาถึงบ้าน ได้ง่ายๆ ผ่านแอป     นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ในการเชื่อมโยงบริการ “Samitivej Virtual Hospital” บริการโรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ เข้ากับแอปพลิเคชั่น “Origin Connect” เพื่อให้ลูกบ้านของออริจิ้นทุกโครงการกว่า 20,000 ครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   “เราตระหนักดีว่าสุขภาพของทุกคนคือเรื่องสำคัญ และสมิติเวช คือผู้นำในบริการด้านสุขภาพที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในภาวะที่ทุกคนกังวลเรื่องการเดินทางออกจากบ้านจากสถานการณ์ COVID-19 เทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือ Health Tech ในที่อยู่อาศัยคือสิ่งจำเป็น เราจึงตัดสินใจสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงบริการ Samitivej Virtual Hospital กับแอป Origin Connect”     สำหรับบริการ Samitivej Virtual Hospital ที่จะมาให้บริการผ่านแอป Origin Connect ประกอบด้วยบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1.บริการปรึกษาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour Teleconsultation) โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาผ่านช่องทางวิดีโอคอล 2.บริการตรวจเลือดถึงโครงการ (Test@Home) กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าต้องทำการตรวจเลือด 3.บริการฉีดวัคซีนถึงโครงการ (Vaccine @Home) กรณีได้รับการวินิจฉัยว่า ต้องทำการฉีดวัคซีน และ 4.บริการขนส่งยาถึงโครงการ (Medicine Delivery) จัดส่งยาให้ถึงโครงการหลังจากได้รับคำวินิจฉัยของแพทย์   นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนกังกวลกับการเดินทาง ทางออริจิ้นและสมิติเวช จึงจะมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกบ้านออริจิ้นในการใช้บริการ Teleconsultation ระยะเวลาไม่เกิน 15นาที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกรอกโค้ดพิเศษสำหรับลูกบ้านของออริจิ้น โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคมนี้   หลังจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ เพื่อลูกบ้านกับทางสมิติเวชเพิ่มเติม อาทิ การจัดทำโปรแกรมด้านบริการสุขภาพให้แก่ลูกบ้าน การจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่นิติบุคคลของโครงการ การพิจารณานำอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพต่างๆ มาให้บริการภายในพื้นที่ส่วนกลาง    
“โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้” ลุยตลาดออนไลน์ รับมือโควิด-19

“โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้” ลุยตลาดออนไลน์ รับมือโควิด-19

“โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้” ปรับเกมธุรกิจมุ่งบริการออนไลน์ รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด  ใช้วิดีโอคอลล์ เป็นช่องทางให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง พร้อมส่งโปรโมชั่นจาก 3 โครงการให้ส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท   นายณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันได้ปรับการดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ ทั้งด้านการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ได้รับบริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้นจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน โดยบริษัทได้เปิดบริการออนไลน์ผ่าน 4 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และไลน์ นอกจากนี้ ยังมีบริการคอลเซ็นเตอร์  เพื่อให้บริการด้านการจองยูนิต สอบถามข้อมูลโครงการและการจัดโปรโมชั่น อีกทั้งลูกค้ายังสามารถชมห้องตัวอย่างผ่านทางแชท และวิดีโอคอล เสมือนมาเยี่ยมชมโครงการ และชมห้องตัวอย่าง รวมถึงพื้นที่ต่างๆภายในโครงการได้อย่างทั่วถึงด้วยตนเอง  และยังจะสามารถรับข้อมูลอย่างครบถ้วน สอบถามรายละเอียดโครงการได้จากทางพนักงานฝ่ายขายได้โดยตรง สำหรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินการ ประกอบด้วย ​ 1.ช่วยเหลือลูกบ้านปัจจุบัน อาทิ การให้คำปรึกษาหลังการขายในทุกเรื่อง โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านโดยมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด   2.ช่วยเหลือให้ข้อมูลให้กับผู้สนใจในโครงการต่างๆ อาทิ เพิ่มกำลังทีมงานในการสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทางให้มากขึ้น พร้อมตอบรับความต้องการด้านข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งลูกค้าบางกลุ่มอาจเข้าชมห้องตัวอย่างหรือบ้านตัวอย่างมาบ้างแล้ว โดยสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารตอบโจทย์ลูกค้า เช่น ทำคลิปวิดิโอให้เห็นภาพในบางจุดที่ลูกค้าถามเพิ่มเติม พร้อมตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ แสดงตัวอย่างวัสดุ หรือ ตอบแชทที่ลูกค้าถามมาโดยเร็วที่สุด   3.มุ่งทำตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทางออนไลน์ ซึ่งได้มีการรุกการทำตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น เจาะกลุ่มเรียล ดีมานต์ และคนที่อยากมีบ้านหลังแรก นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษจาก 3 โครงการ ได้แก่  โครงการ โอเชี่ยน ทาวน์ เมือง – รัษฎา ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์สไตล์โมเดิร์นใจกลางเมืองภูเก็ต ราคาเริ่มต้นเพียง 2.79 ล้านบาท มอบส่วนลด 300,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ทำการจองทันที พร้อมรับฟรีแอร์อีก 3 เครื่อง, โครงการ โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ - ขอนแก่น คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์  พร้อมเข้าอยู่ราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาท พร้อมมอบ Gift Voucher จาก Index Living Mall มูลค่ากว่า 50,000 บาท* สำหรับลูกค้าที่จองวันนี้ถึง 15 พฤษภาคมนี้ และโครงการโอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่ คอนโดมิเนียมตากอากาศหรูริมหาดจอมเทียนสไตล์โมเดิร์น ราคาเริ่มต้น 7.5 ล้านบาท ซึ่งนำยูนิต 2 ห้องนอน ขนาด 130 ตารางเมตร ตกแต่งเหมือนห้องตัวอย่างรูปแบบใหม่ในราคาเพียง 14.9 ล้านบาท จองตอนนี้รับทันทีส่วนลด 1 ล้านบาท
ลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50% ช่วยคนไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50% ช่วยคนไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครม.รับทราบแนวทาง ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เตรียมลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50% ขณะที่บ้านใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยได้ใช้ไฟฟรี     ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 21 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โดยให้ กระทรวงพลังงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแหล่งเงินให้รอบคอบ สาระสำคัญของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม มีดังนี้   1.สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ 1.1 หรือ 1.1.1) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ในรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยภายใน 3 เดือนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 1.2 หรือ 1.1.2   2.สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ 1.2 – 1.3 หรือประเภทที่ 1.1.2-1.1.3) ให้จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนสำหรับรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ดังนี้   2.1 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น ๆ   2.2 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่ถึง 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2.3 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถึง 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าไฟฟ้าจริง 2.4 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าไฟฟ้าจริง   ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพิ่มเติม ของ พน. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วน โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น  โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จำนวนประมาณ 22 ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มองตลาดคอนโดฯ พร้อม 5 กลยุทธ์ เอาตัวรอดปี 2563 ท่ามกลางไวรัสโค-19

มองตลาดคอนโดฯ พร้อม 5 กลยุทธ์ เอาตัวรอดปี 2563 ท่ามกลางไวรัสโค-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกธุรกิจหยุดชะงัก หรือไม่ก็ต้องปรับตัวสารพัด เพื่อให้ยังสามารถไปต่อได้   ธุรกิจขนาดใหญ่และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอนนี้ก็ปรับตัว มุ่งสู่การทำตลาดและการขายในรูปแบบ “ออนไลน์” เพราะลูกค้าไม่ออกจากบ้านและไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการได้ สินค้าที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าสูงอย่าง “บ้านหรือคอนโดมิเนียม” ซึ่งต้องได้เห็นหรือสัมผัสกับโครงการจริง จึงลำบากเอามากๆ 2563 ปีที่ยากลำบากของตลาดคอนโดฯ  สำหรับตลาดอสังหาฯ กลุ่มสินค้าที่ดูว่าจะได้รับผลกระทบหนักสุด คงเป็นตลาดคอนโดฯ เพราะไม่เพียงแต่มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ที่รัฐบาลได้รณรงค์แถมพ่วงด้วยมาตรการ “เคอร์ฟิว” ก่อนหน้าตลาดคอนโดฯ​ ยังได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ที่ส่งผลทั้งตลาดคนซื้อจริง กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มชาวต่างชาติ ตลาดคอนโดฯ​ จึงได้ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจอสารพัดปัจจัยลบมากระทบต่อตลาดคอนโดฯ  แล้วทิศทางต่อไปของตลาดจะเป็นอย่างไร  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ได้ออกบทวิจัย พร้อมมองภาพรวมตลาดคอนโดฯ ในปี 2563  ว่า จะเป็นปีที่ยากกว่าปี  2562  โดยผลการสำรวจสำนักงานขายโครงการคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ พบว่า ยอดการเข้าเยี่ยมชมโครงการลดลงไปประมาณ 15-20%  จากปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากโควิด-19  ซึ่งการดำเนินธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นไปอีก และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะลากยาวไปนานแค่ไหน   จากการรวบรวมแผนการเปิดขายโครงการคอนโดฯ ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 20 ราย ยังพบว่า  บริษัทต่างๆ ดังกล่าวได้ปรับแผนการดำเนินงานในปีนี้  โดยเปิดขายโครงการคอนโดฯ ลดลง ซึ่งคาดว่าทั้ง 20 บริษัทจะมีการเปิดขายโครงการฯ เพียง 52 โครงการ  และคาดว่าจะมีจำนวนยูนิตเปิดขายประมาณ 13,000 – 15,000 ยูนิตเท่านั้น  หากรวมกับบริษัทรายย่อยต่างๆ คาดว่าปี 2563 น่าจะมีจำนวนยูนิตคอนโดฯ เปิดขายใหม่ไม่เกิน 20,000 ยูนิต ซึ่งลดลงมากกว่า 65% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 5 กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิด-19  สำหรับแนวทางการทำตลาดและการขาย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 นี้  ทางไนท์แฟรงค์ ได้รวบรวมข้อมูลและเสนอแนะแนวทางสำหรับปีนี้ไว้ด้วยกัน 5 กลยุทธ์ คือ 1.ชะลอการเปิดตัวโครงการ ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มตัดสินใจไม่เปิดขายคอนโดฯ ในปีนี้ อันได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บริษัท แผ่นดินทอง, บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ฯลฯ  หรือผู้ประกอบการบางรายอาจเปิดตัวโครงการเพียง 1 โครงการ อันได้แก่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะเปิดขายคอนโดมิเนียม เพียง 1 โครงการ คือ โครงการ ไอดิโอ พหล-สะพานควาย ส่วนบริษัท เอส ซี แอสเสทฯ จะทำการเปิดขายโครงการ The Crest Park Residences ตั้งอยู่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว มีจำนวนห้องพัก 429 ห้อง 2.มุ่งเน้นไปพัฒนาโครงการแนวราบ หลายบริษัทยังคงต้องดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อสร้างการเติบโต โดยมุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีความต้องการที่แท้จริง หรือตลาด Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดบ้านแนวราบ ทิศทางของปีนี้จึงเห็นหลายบริษัทมุ่งไปพัฒนาโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แทนการเปิดขายคอนโดฯ อาทิ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ฯ เตรียมรุกตลาดทาวน์โฮม ในปีนี้ 3.ขยายการลงทุนไปยังต่างจังหวัด ตลาดเรียลดีมานด์อีกตลาด คือ ตลาดต่างจังหวัด เพราะคนซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในพื้นที่ ซึ่งล้วนแต่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแท้จริง หลายบริษัทจึงขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดเพิ่ม บางรายก็เพิ่งจะไป บางรายก็มุ่งเน้นทำตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น  อาทิ  บริษัท เอพี ไทยแลนด์ฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรุกตลาดอสังหาฯ ต่างจังหวัด และเปิดแบรนด์ใหม่ในการทำตลาดระดับราคา 1-2 ล้านบาท โดยจะเปิดใน 4-5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 โครงการ และโครงการแรกจะเปิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4. ขนคอนโดฯ เหลือขายมาปล่อยเช่าระยะยาว จากแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดคอนโดฯ ที่มีมาต่อเนื่องหลายปี  ส่งผลทำให้สต็อกคอนโดฯ ของหลายบริษัทมีเหลืออยู่ในจำนวนมาก แม้ว่าจะพยายามจะระบายออกไปก็ตาม แต่เมื่อมาเจอสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้การระบายสต็อกยิ่งยากไปอีก สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทางช่วยผยุงให้บริษัทมีรายได้ และการลดต้นทุนจากสต็อกในมือ คือ การนำเอาห้องชุดของคอนโดฯ ที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ มาปล่อยเช่า ด้วยการรวมเป็นพอร์ตใหญ่ 50-100 ห้อง แล้วนำเสนอขายต่อให้นักลงทุนรายใหญ่ต่อไป บริษัทที่ทำกลยุทธ์ดังกล่าวชัดเจน น่าจะเป็นบริษัท แอล พี เอ็นฯ โครงการนำร่องคือ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ลุมพินี พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ และ ลุมพินี เพลส พหลโยธิน 32 5.ชะลอการขาย เตรียมปัดฝุ่นขายใหม่ ผู้ประกอบการบางรายที่ได้เปิดขายโครงการมาแล้ว แต่โครงการดังกล่าวขายไม่ได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ทำการหยุดการขายชั่วคราว และรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นเพื่อนำมาเปิดขายใหม่  ได้แก่ โครงการ เดอะทรี จรัญ-บางพลัด  ซึ่งเปิดขายไปในช่วงกลางปี  2562 ทำยอดขายไปได้เพียง 20% ทางบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตทฯ  จึงตัดสินใจปิดโครงการ โดยเลื่อนการเปิดตัวใหม่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม และได้โอนกลุ่มลูกค้าที่ซื้อในโครงการไปยัง โครงการอีก 4 โครงการที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มยอดขายในโครงการที่เปิดตัวไปแล้วและพร้อมขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำการหยุดการขายไปในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โครงการดังกล่าวได้แก่ โครงการ แอล เค ทาวเวอร์ ของบริษัท ลิ้งค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการตั้งอยู่บนถนนนวลจันทร์ และโครงการเมย์แฟร์ เพลส วิคทอรี่ โมนูเม้นท์ ของบริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด โครงการตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ย้อนมองตลาดคอนโดฯ​ 62 สำหรับตลาดคอนโดฯ ในปี  2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนยูนิตขายสะสมทั้งสิ้น 525,223 ยูนิต คิดเป็นอัตราการขายที่  84.3% จากจำนวนทั้งสิ้น 623,381 ยูนิต โดยอัตราการขายลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราการขายอยู่ที่ 85.8% จำนวนยูนิตคอนโดฯ ที่ขายได้ใหม่ในปี 2562 มี จำนวนเพียง 39,919 ยูนิต ซึ่งลดลงในอัตรา​ 31.2%  ส่วนจำนวนยูนิตที่ขายได้ใหม่เฉลี่ยต่อปี ในระยะเวลา 5 ปี มีประมาณ 58,000 ยูนิตต่อปี   สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราการขายลดลง มาจากมาตรการ LTV ที่ออกมาได้ตัดวงจรกำลังซื้อ ทั้งของนักลงทุน นักเก็งกำไร ลูกค้าต่างชาติ และลดทอนโอกาสของผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะต้องพิจารณาเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ ประกอบกับนโยบายการห้ามนำเงินออกนอกประเทศของรัฐบาลจีน ทำให้สภาพคล่องที่จะเข้ามาซื้อโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปีที่ผ่านมา ต้องชะลอตัวอย่างมาก   กลุ่มผู้ซื้อคอนโดฯ ในปี  2562 ประกอบด้วยกลุ่มผู้ซื้อที่ซื้อเพื่ออยู่จริง คิดเป็นสัดส่วน 70-80% โดยกลุ่มนี้จะสนใจซื้อคอนโดฯ ที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักลงทุนคิดเป็นสัดส่วน 20-30% โดยนักลงทุนมักสนใจซื้อคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแนวรถไฟฟ้า  ทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือสร้างเสร็จแล้ว จำนวนยูนิตคอนโดฯ ที่ขายได้ในปี 2562 ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว  และมีระดับราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท  ส่วนโครงการที่เพิ่งเปิดขายใหม่ยังขายได้  แต่อัตราการขายได้จะช้ากว่า อีกปัจจัยที่ทำให้ยอดขายคอนโดฯ ในปี 2562 ลดลง มาจากกำลังซื้อจากต่างชาติลดลง โดยเฉพาะกำลังซื้อจากจีนลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว และคาดการณ์ว่ากำลังซื้อจากต่างชาติและชาวจีน  จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้  สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ซึ่งคนต่างชาติหยุดการเดินทางระหว่างประเทศ  โดยจำนวนยูนิตคอนโดฯ เหลือขายในช่วงปลายปี 2562 มีประมาณ 98,158 ยูนิต ปี 62 คอนโดฯ เปิดใหม่ 130 โครงการ จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ในปี  2562 มีโครงการคอนโดฯ เปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 130 โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 57,722 ยูนิต โดยจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ลดลงในอัตรา16.3% จากปี  2561 ที่มีจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่อยู่ที่ 68,900 ยูนิต  ในจำนวนยูนิตที่เปิดขายใหม่ในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ สัดส่วนถึง 61% รองลงมาได้แก่บริเวณรอบใจกลางเมือง (City Fringe) สัดส่วน 24%  ส่วนพื้นที่บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) มีสัดส่วนเพียง 15% เท่านั้น ในส่วนของราคาเสนอขาย (Asking Price) คอนโดฯ ในกรุงเทพฯ พบว่า มีระดับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่  โดยช่วงปลายปี 2562 ราคาเสนอขายคอนโดฯ ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 268,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.8% จากปี 2561 มีราคาขายอยู่ที่ 260,761 บาท ต่อตารางเมตร  ส่วนราคาเสนอขายบริเวณรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจ   มีราคาเสนอขายอยู่ที่ 149,500 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 145,556 บาท ต่อตารางเมตร ส่วนราคาเสนอขายของคอนโดฯ บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ มีราคาเสนอขายอยู่ที่ 81,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.3% จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 79,158 บาท ต่อตารางเมตร   ถึงแม้ราคาเสนอขายจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เนื่องในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  พบว่าโครงการคอนโดฯ หลายๆ โครงการได้มีส่วนลด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อห้องพักในโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการบางรายที่ได้ตั้งราคาเกินความจริง (Overprice) มักให้ส่วนลดที่มากกว่าโครงการที่ตั้งราคาอย่างเหมาะสม โดยพบว่า โครงการคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ เสนอส่วนลดในอัตรา 2.5 -6% จากราคาเสนอขาย ส่วนคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ เสนอส่วนลดค่อนข้างสูงในอัตรา 5-13% จากราคาเสนอขาย ส่วนคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจเสนอส่วนลดในอัตรา  3- 6% จากราคาเสนอขาย และ ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะเสนอส่วนลดในอัตราที่น้อยกว่าผู้ประกอบการรายย่อยทั่วๆไป ในที่สุดแล้วตลาดคอโดฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไรนั้น  คงไม่ม่ใครให้คำตอบชัดเจนได้ แต่ทุกคนก็ได้แต่หวังว่าสถาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะได้รับการแก้ไขได้เร็วที่สุด และปัญหายุติลงโดยเร็ว ซึ่งหลังจากนั้น เราคงได้เห็นภาพชัดเจนว่าตลาดจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหน 
ออริจิ้น จัดเคมเปญใหม่  Q2 ให้ลูกค้าเว้นระยะผ่อนนาน 3 ปี

ออริจิ้น จัดเคมเปญใหม่  Q2 ให้ลูกค้าเว้นระยะผ่อนนาน 3 ปี

“ออริจิ้น” ขน 23 โครงการบ้าน-คอนโดฯ ลุยตลาดไตรมาส 2 จัดแคมเปญ “Keep Your Distance” ให้ลูกค้าเว้นระยะผ่อนนานสูงสุด 3 ปี ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 5 รายการ ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี และดอกเบี้ยสุดพิเศษจากธนาคารพันธมิตร พร้อมลุยออนไลน์ครบวงจร ด้ววยกลยุทธ์ “Always Online” สู้ภัย COVID-19   นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ในเครือบริษัท  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI   เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 2 นี้ บริษัทในเครือออริจิ้นได้นำโครงการต่างๆ รวม 23 โครงการ มาจัดแคมเปญ “Keep Your Distance” ให้ผู้บริโภคได้ “เว้นระยะผ่อน” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ด้านนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด  กล่าวว่า บริษัทนำโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ระดับลักชัวรี่เข้าร่วมแคมเปญ Keep Your Distance 2 โครงการ ได้แก่ 1.ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร  และ 2.พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์  โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อยู่ฟรีนานสูงสุด 2 ปี ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี ในราคาเริ่มต้นเพียง 4.99 ล้านบาท*   นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เครือออริจิ้นยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ที่สนใจโครงการด้วยกลยุทธ์ “Always Online” ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม 15 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญได้อย่างครบวงจร  ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องไปที่โครงการด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากการเปิดช่องทางจอง 3 แพลทฟอร์ม ได้แก่ 1.LINE Official Account และ LINE My Shop ภายใต้ชื่อ @OriginProperty และ @PARKLUXURY 2.Official Store บน Lazada ภายใต้ชื่อ Origin Property และ 3.Official Store บน Shopee ภายใต้ชื่อ Origin Property พร้อมสิทธิ์จองคอนโดออนไลน์ในราคาเพียง 1,999 บาท และผู้ที่จอง 2 โครงการภายใต้พาร์ค ลักชัวรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ จะได้รับบริการตรวจห้องและฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ฟรีอีกด้วย   ขณะเดียวกัน ยังให้ลูกค้าสามารถยื่นทำสัญญา ตรวจรับมอบห้อง ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน โดยยื่นเรื่องต่างๆ เข้ามาผ่านทาง LINE Official Account จากนั้นจะมีทีมงานบริการจัด-ส่งเอกสารต่างๆ ให้ถึงที่ มีบริการตรวจความเรียบร้อยของห้องและอัปเดตความคืบหน้าผ่านช่องทาง LINE และแอปพลิเคชั่น Origin Connect เช่นเดียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไปกรมที่ดินด้วยตัวเอง วันนี้ทั้ง Mindset และ Customer Journey ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์กำลังเปลี่ยนแปลงไป ชีวิตในช่วง COVID-19 และหลัง COVID-19 จะพึ่งพาแพลทฟอร์มออนไลน์มากขึ้นส่วนนางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด กล่าวว่า บริทาเนียได้นำโครงการบ้านจัดสรรเข้าร่วมแคมเปญ “Keep Your Distance” จำนวน 8 โครงการ  โดยกลุ่มบ้านจัดสรร มอบสิทธิ์อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแตกต่างกันไป อาทิ ฟรีแอร์ทุกห้องนอน  ค่าจองเพียง 999 บาท และสามารถจองได้ที่สำนักงานขายโครงการ หรือใน Official Store บน Lazada ภายใต้ชื่อ Origin Property ขณะที่กลุ่มคอนโดมิเนียม สามารถจองได้ทั้งที่สำนักงานขายโครงการ หรือผ่าน Lazada, Shopee และ LINE Official Account ชื่อ @OriginProperty และ @PARKLUXURY ถึง 30 มิถุนายนนี้
อนันดาฯ ดิ้นสู่โควิด-19 ชูกลยุทธ์ใหม่ THE GAME CHANGER 

อนันดาฯ ดิ้นสู่โควิด-19 ชูกลยุทธ์ใหม่ THE GAME CHANGER 

“อนันดาฯ” ปรับกลยุทธ์สู้โควิด-19  ชู THE GAME CHANGER  บุกทุกแพลตฟอร์ม  พร้อมอัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นยอดขายผ่านแคมเปญ MOVE NOW  กับ 32 โครงการพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า     นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนไป  ซึ่งไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วันนี้วิกฤตไวรัสโควิด-19 คือสิ่งที่ดึงทุกอย่างจากอนาคตให้เข้ามาหาเราเร็วมากขึ้น เพราะทุกอย่างจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคหลังจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 หมดไป บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา  ด้วยการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ THE GAME CHANGER คือ แผนกลยุทธ์หลักทางธุรกิจที่พัฒนามาเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีความต้องการด้านบริการที่สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย  สามารถตอบโจทย์ครบในทุกช่องทางและทุกรูปแบบ (CONVENIENCE) และที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่า ตรงใจกับการใช้งานและความต้องการ (BEST DEAL) โดยหลักการของกลยุทธ์ THE GAME CHANGER ประกอบด้วยแกนสำคัญ 3 แกนคือ 1.ANANDA iSTORE   รูปแบบการขายออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยผ่านออนไลน์ทั้งโครงการบ้าน-คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าผ่าน ONLINE CHANNEL ที่ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้ข้อมูลของโครงการ ข้อเสนอสุดพิเศษ และช่องทางการชำระเงินที่ง่ายและมีความปลอดภัยรวมถึงการให้บริการอย่างใกล้ชิดแบบ 24 ชั่วโมง โดยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่  1. ANANDA ONLINE BOOKING  2. FACEBOOK ANANDA DEVELOPMENT และ 3. LINE OA “CHAT & SHOP  2.CEO GO LIVE เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการให้ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ แสดงจุดยืนความจริงใจให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่จองซื้อ จนกระทั้งถึงวันส่งมอบและย้ายเข้าอยู่ในโครงการ และเน้นย้ำว่าจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าจริงและไม่ทิ้งกัน ลูกค้าจะได้รับการดูแลด้วยความจริงใจจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง  โดย CEO GO LIVE คือ การนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยให้ CEO ได้ใกล้ชิดกับลูกบ้าน ลูกค้าและกลุ่มแฟนคลับอนันดาฯ มากยิ่งขึ้นโดย CEO จะมาช่วย Youtuber (ภาคจำเป็น) บนโลกออนไลน์ ทำกิจกรรมต่างๆ กับ CEO   3.REAL – TERTAINMENT (REAL ESTATE + ENTERTAINMENT) การขายแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อีกต่อไป บริษัทจึงสร้างและพัฒนาศักยภาพของทุกคนในองค์กรให้ “ขายได้ ขายเป็น” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ทันที ปูพื้นฐานความเป็น DIGITAL SALES ให้กับทุกคนในองค์กรให้กลายเป็นนักขายสินค้าออนไลน์มืออาชีพ ขยายรูปแบบจากออนกราวด์สู่ออนไลน์ผ่านทุก Social  & Digital platform บนโลกออนไลน์ เช่น  Application ZOOM, LINE , TIK TOK  เป็นต้น   ล่าสุด อนันดาฯ เปิดตัวแคมเปญ “Ananda MOVE NOW!” กับ 32 โครงการพร้อมอยู่ ทั้งคอนโดใกล้รถไฟฟ้า บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์พร้อมอยู่ทุกยูนิตกับดีลพิเศษ* ภายใต้แบรนด์ คอนโดมีเนียม “แอชตัน” “ไอดีโอ คิว” “ไอดีโอ โมบิ” “ไอดีโอ” “เอลลิโอ” “ยูนิโอ” บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ “อาร์เทล” “แอริ” “เอโทล” “ยูนิโอ ทาวน์” และ “เออร์บานิโอ” ในราคาเริ่มต้น 1.29 – 39.9* พร้อมโปรโมชั่นจากแต่ละโครงการ อาทิ อยู่ฟรียาวๆ สูงสุด 2 ปี รับส่วนลดสูงสุด 3 ล้านบาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 2 ปี (เงื่อนไขตามบริษัทฯ กำหนด)  ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม  2563 นอกจากนี้ เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพห้อง ด้วยการเพิ่มประกันห้องชุดเพิ่ม 1 ปี สำหรับโครงการ IDEO  และ IDEO MOBI ที่ร่วมรายการ      
แสนสิริ ผนึก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ฝ่าวิกฤติ COVID-19

แสนสิริ ผนึก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ฝ่าวิกฤติ COVID-19

“แสนสิริ” จับมือ “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” ดูแลลูกบ้าน พันธมิตร และพนักงานกว่า 100,000 ครอบครัว ทั้งมาตาการเชิงรับและเชิงรุก     นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  แสนสิริ ได้ร่วมมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” ครอบคลุมภาพรวมวงจรการดำเนินธุรกิจ (Business Ecosystem) ด้วยการนำแนวคิดวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) มาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมยกระดับมาตรการทั้งแผนเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่การระบาดที่เพิ่มขึ้นของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจแบบเต็มขั้นแก่ครอบครัวแสนสิริ ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ลูกบ้าน ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนคนงานก่อสร้าง แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เรากำลังดูแลลูกบ้านจนถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยกว่าแสนครอบครัว  เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย  และปลอดภัยมากที่สุด ด้วย 3 มาตรการสูงสุดในการป้องกัน ดูแล และรับมือ ที่ครอบคลุมด้านความสะอาด การอำนวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อม 3 มาตรการตั้งมือรับโควิด-19 สำหรับแผนเชิงรับ 3 มาตรการดูแลลูกค้า รับมือสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ประกอบด้วย 1.มาตรการป้องกัน ยกระดับมาตรการทำความสะอาดและความปลอดภภัยแบบเต็มขึ้นสูงสุด โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (protocal) เพื่อควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลในทุกหน่วยงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน -โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ร่วมมือกับพันธมิตรดูแลทั้งวิศวกรโครงการ คนงานก่อสร้าง ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงาน พร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์ -โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบและโอนแก่ลูกค้า เช็ดและทำความสะอาดห้องและบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนการตรวจรับมอบที่อยู่อาศัย พร้อมป้ายรับรองผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อย  เพื่อมั่นใจ ปลอดภัยและอุ่นใจสูงสุด -โครงการที่มีลูกบ้านพักอาศัย ภายใต้การบริหารของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ สำนักงานขายทั่วประเทศ และ SIRI CAMPUS สำนักงานใหญ่ คัดกรองวัดไข้วัดอุณหภูมิลูกบ้านและพนักงานที่ให้บริการทุกคนเพื่อคัดกรองผู้ป่วย แจกหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและล้างมือก่อนการให้บริการทุกครั้ง พร้อมจัดเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งในโครงการ -สำนักงานขาย พื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ทุก 1-2 ชั่วโมง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนในโครงการ ตลอดจนป้อมรปภ. ห้องพักแม่บ้าน ห้องและบ้านตัวอย่าง พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานนิติ สำนักงานช่าง นอกจากนี้ สำหรับสำนักงานขาย ทำความสะอาดพื้นที่ตลอดชุดโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อเตรียมรับลูกค้าใหม่ เสริฟน้ำขวดส่วนตัว และจัดแอลกอฮอลล์พกพาสำหรับพนักงานขาย เมื่อพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ 2.มาตรการดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแก่ลูกบ้านกับ Sansiri Privilege ยกระดับการให้บริการตั้งแต่ บริการทำความสะอาด การดูแลสุขภาพ และความสะดวกในการสั่งสินค้า Delivery ของ Sansiri Family ใน Home Service Application Virtual Hospital บริการปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์ฟรี จากโรงพยาบาลสมิติเวช พร้อมบริการส่งยาฟรีและส่วนลดค่ายา 20% ตลอดจนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในที่พักอาศัยพร้อมส่วนลด 5% และการจัดเตรียมตู้จำหน่ายสินค้าประจำแต่ละโครงการจำหน่ายเฉพาะสินค้าและของใช้จำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร เจลล้างมือ ปลากระป๋อง นม เป็นต้น 3.มาตรการรับมือ จัดมาตรการดูแลลูกค้าที่ต้องกักตัว 14 วันในที่พักอาศัยให้ใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องออกมาภายนอกที่พักอาศัยตลอดระยะเวลา เช่น จัดทำคู่มือ QR code  การดูแลตัวเองแก่ลูกบ้าน การอำนวยความสะดวกจัดส่งอาหาร การซื้อของจากซูเปอร์ หรือจัดส่งของอื่นๆไปยังหน้าห้องลูกบ้านแบบ Contactless Delivery 2 ช่วงเวลา เช้าและเย็น การจัดการเก็บขยะ วันละ 2 รอบ ให้กับลูกบ้านเพื่อลดอัตราความเสี่ยง   รวมถึง แจ้งเตือนลูกบ้านให้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหลังจากผ่านช่วงระยะเวลากักตัว 14 วัน อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนหากต้องการพบแพทย์ ตั้งแต่การจัดการลิฟท์ และทำความสะอาดลิฟท์ทันทีหลังจากลูกบ้านใช้บริการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ป่วยหากพบการติดเชื้อ 4 แผนเชิงรุกมาตรการดูแลลูกค้า นอกจากมาตรการเชิงรับ ที่แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้วางมาตรการร่วมกันแล้ว ยังได้วางมาตรการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ครบวงจร ตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สื่อบนหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเรียลดีมานด์รายใหม่ที่ยังรองรับในช่วงสภาวการณ์ COVID-19 รวมถึงช่วยเหลือลูกค้าให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายขึ้นอีกด้วย บริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าด้วยมาตรการความปลอดภัยสุงสุดแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและการขายที่สำนักงานขายในทุกวัน ด้วยมาตรการ Private Tour เยี่ยมชมโครงการ ไม่ปะปนกับลูกค้ารายอื่นโดยมีเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing” สำหรับ 4 มาตรการเชิงรุกรับมือไวรัสโควิด -19  ได้แก่ 1.Multi-channel and Online Booking ซื้อขายครบในทุกช่องทาง ผ่าน Virtual Sales ช่องทางในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมโครงการเสมือนลูกค้าได้ไปชมโครงการจริง อาทิ Sansiri LINE Official Account, Facebook @Sansiri PLC, เว็บไซต์ www.sansiri.com, และในช่องทางใหม่ “24 Hrs. Online Booking” พรีเซลแบบออนไลน์เรียลไทม์ 100%  ครั้งแรกในไทย 2.แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน  เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่าย ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนที่อยู่อาศัยได้นานตลอดระเวลา 2 ปี เพราะแสนสิริผ่อนให้ ทั้งต้น ทั้งดอก นานสูงสุด 24 เดือน (ตั้งแต่ 3   เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) ครอบคลุมถึง 62 โครงการพร้อมอยู่ ทั่วประเทศ พร้อมฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง พร้อมโปรโมชั่นในทุกโครงการ อาทิ ฟรีค่าส่วนกลางนานสูงสุด 1 ปี พร้อมรับ Gift Voucher สูงสุด 100,000 บาท สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม และฟรีค่าส่วนกลางนาน 2 ปี สำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ 3.กู้ง่าย ได้บ้าน ผนึกพันธมิตรทางการเงินชั้นนำ ให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน  เพื่อให้ลูกค้ามีบ้านได้เป็นของตัวเองง่ายขึ้น ตลอดจนวางแผนทางการเงินในการซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจากแสนสิริ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเคล็ดลับด้านการเงิน ที่ครบทุกด้านการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเตรียมตัวได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ที่รวบรวมเอาอินไซต์ข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาเพื่อดูแลอยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่วันแรกไปจนกระทั่งได้รับการอนุมัติการกู้จากธนาคาร 4.Private Tour มาตรการล่าสุดด้านความปลอดภัย สำหรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการแบบ By Appointment เยี่ยมชมโครงการที่สำนักงานขายดดยนัดหมายล่วงหน้า ยกระดับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยสูงสุด โดยมีเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing   ด้านการดูแลพนักงานของแสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่ SIRI CAMPUS สำนักงานใหญ่ ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน จุดคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน Work from Home หรือ Work from Site ใกล้บ้าน สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางสาธารณะ แบ่งช่วงเวลาการรับประมานอาหารเพื่อลดความหนาแน่น ตลอดจนช้อนและภาชนะแยกชุด   การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ (COVID-Info) เพื่อรับมือและให้คำปรึกษากับพนักงาน และพันธมิตรที่มีความกังวลอย่างทันท่วงที ตลอดจนการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมดูแลรักษาค่าพยาบาลให้ทั้งหมดหากพบพนักงานติดเชื้อ ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง  และการจัดตั้ง Sansiri Care Relief Fund โดยเงินบริจาคจากคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อการดูแลครอบครัวของพนักงานผู้ได้ผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือตกงานเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจ