Fd Feature

ไขทุกข้อสงสัย การโอน Crypto กับ E-Banking ต่างกันยังไง? [VDO]

Categories : Life+Style
Tags : , ,

ไขทุกข้อสงสัย การโอน Crypto

ในโลกการเงินดิจิทัล สิ่งหนึ่งที่มีการทำธุรกรรมเหมือนกับโลกการเงินปกติ คือ การโอนเงินระหว่างบุคคล หรือ การโอนเหรียญ หรือเงินดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้หลายคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเงินดิจิทัลมากนัก เกิดข้อสงสัยว่า หลักการโอนเงินของ Cryptocurrency มีหลักการอย่างไร? มีความแตกต่างจากการโอนเงินผ่านระบบ Digital Banking ที่ทางธนาคารมีให้โอนผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Application อย่างไร?

 

โดยจะขออธิบายให้เห็นถึงหลักการทำงานของทั้ง 2 ระบบ ว่ามีทั้งความเหมือน และความต่างกันอย่างไรบ้าง?

 

การโอนทั้ง 2 ระบบต้องใช้ Username-Password

เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจ ขอยกตัวอย่างดังนี้ คือ A ต้องการโอนเงินให้กับ B จำนวน 1,000 บาท สิ่งที่ A ต้องทำสิ่งแรก คือ A ต้อง Login เข้าไปในบัญชีธนาคารของ A ก่อน ซึ่งปกติต้องใช้ Username และ Password หลังจากนั้น A จะสามารถโอนเงินได้ โดย A ต้องมีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของ B

 

จากกรณีตัวอย่าง จะพบว่าลักษณะของข้อมูลมี 2 ชนิด ได้แก่

1.Private ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนของ A ได้แก่ Username และ Password

2.Public ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนของ B ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร

 

ลักษณะของข้อมูลดังกล่าว จะพบว่าข้อมูลแบบ Private ของ A ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของ A นั้น จะไม่สามารถบอกใครได้ หากคนอื่นรู้ข้อมูล ก็จะสามารถทำการ Login เข้ามาในบัญชีธนาคารของ A แล้วทำการโอนเงินออกไปได้ ในขณะที่ข้อมูลเลขที่บัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Public ที่สามารถนำเอาไปบอกคนอื่นได้ เช่น B ต้องการให้คนอื่นโอนเงินมาให้ B ก็ต้องบอกเลขที่บัญชีไป ไม่อย่างนั้น คนอื่นจะไม่สามารถโอนเงินมาหา B ได้ ดังนั้น ข้อมูลแบบ Public จึงบอกคนอื่นได้

 

จากกรณีตัวอย่าง หากมาลองพิจารณาข้อมูลของ A ในลักษณะที่เป็น ข้อมูล Private จะพบว่ามีคน 2 คนที่รู้ข้อมูล คือ A ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี และระบบของธนาคาร ดังนั้นตัวระบบของธนาคารจึงตกเป็นเป้าหมายของ Hacker ในการล้วงเอาข้อมูลพวก Username และ Password ของผู้ใช้งานออกไป

 

“การที่มีข้อมูลของเราไว้ในตัวของระบบธนาคาร ก็มีข้อดีอย่างหนึ่ง คือ ถ้า A ลืม Username หรือ Password A ก็ไปติดต่อกับธนาคร เพื่อขอกู้ Username กับ Password หรืออาจจะขอ Username หรือ Password อันใหม่มาใช้งานได้”

แล้ว Cryptocurrency มีหลักการโอนให้กันอย่างไร?

ขอยกกรณีตัวอย่างดังนี้ ถ้า A ต้องการโอน Bitcoin ให้ B สิ่งที่ A จะต้องทำ คือ A ต้อง Login เข้าไปในตัว  Wallet ของ A เอง ที่มีการเก็บตัว Bitcoin นี้ไว้ เพื่อเตรียมโอนให้ B ซึ่งการที่ A จะ Login เข้าไปใช้งานใน Wallet นี้ได้จะต้องใช้ตัวที่เรียกว่า Private Key หรือตัว Seed Phrase หรือเป็นวิธีการอื่น ๆ แล้วแต่ software ที่เราใช้งานในการสร้าง Wallet

 

หลังจาก A Login เข้าไปแล้ว A จะโอน Bitcoin ให้ B ก็ต้องทราบเลขที่บัญชีของ B ซึ่ง เลขที่บัญชีของ Cryptocurrency จะใช้ตัวที่ เรียกว่า Address

 

ข้อมูลพวก Private Key หรือ Seed Phrase เป็นข้อมูลที่ลักษณะ Private ซึ่ง A จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ให้ดี ถ้ามีใครรู้ข้อมูลนี้และนำไปใช้งาน ก็สามารถ Login เข้ามาใช้งานตัว Wallet นี้ได้ สามารถทำการโอนเหรียญต่าง ๆ ที่อยู่ใน Wallet นี้ออกไปได้ทั้งหมด

 

ส่วนข้อมูล Address เรียกว่าเป็นข้อมูล Public ซึ่งหลักการเหมือนกับเลขที่บัญชีธนาคาร ถ้า B ต้องการให้คนโอนเงินมาให้ ก็ต้องส่ง Address ให้ผู้ที่จะทำการโอนทราบ เพื่อส่งมาให้ถูก Address

 

พิจารณาข้อมูลในส่วน Private เนื่องจากระบบ Blockchain ไม่มีตัวกลางเหมือนธนาคาร ที่จะมาเก็บข้อมูลตัว Private Key หรือ Seed Phrase ดังนั้น A จะต้องจำข้อมูลในส่วน Private Keys หรือ Seed Phrase เอาไว้เอง ถ้า A  เกิดทำข้อมูลนี้สูญหาย A ก็จะไม่สามารถ Login เข้ามาใช้งานตัว Wallet นี้ได้ ซึ่งกรณี Private Key สูญหาย ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัว Bitcoin บางส่วนหายไปจากระบบ เนื่องจากเจ้าของทำข้อมูลส่วนนี้หายไป ทำให้ไม่สามารถโอน Bitcoin ออกมาจาก Wallet ที่เขาเคยมีได้

 

Web Crypto Exchange ใช้งานเหมือนหรือต่างอย่างไร?

หลายคนอาจเคยสงสัย Web Crypto Exchange ที่ต้องใช้ระบบ Username และ Password อยู่ มีความแตกต่าง หรือความเหมือนกับการใช้งานการโอน Cryptocurrency อย่างไรบ้าง?

“การใช้งานของ Web Crypto Exchange คือ
การเช่า Wallet ของ Web Crypto Exchange เพื่อใช้ในการซื้อขาย”

โดย Web Crypto Exchange จะเป็นผู้ครอบครอง Private Key และเก็บข้อมูล Username และ Password ไว้เช่นเดียวกับระบบธนาคารทั่วไป ดังนั้น Web Crypto Exchange จึงมีสิทธิ์ระงับการโอนเงินของเราได้เหมือนกับธนาคารทุกประการ เนื่องจากเราอยู่ในฐานะผู้เช่า Wallet แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ Wallet นั่นเอง

 

ความปลอดภัยด้วยระบบ Blockchain

มีคนสงสัยว่าตัว Private Key กับ Address มีความเกี่ยวข้องอะไรในระบบ Blockchain ที่นำมาใช้ในการโอนเงิน Cryptocurrency  ซึ่งในระบบ Blockchain จะมี 3 ตัวที่เรามักได้ยินเวลาพูดถึงการเข้ารหัส  ตัวแรกเป็น​ Private Key คือตัวที่เราเอาไว้ใช้ Login เข้าระบบ สำหรับการโอนเงิน การรับเงิน ตัวถัดมาคือ Public Key  และ Address

 

ในการสร้าง Wallet แต่ละครั้ง จะมีลำดับดังนี้

– ระบบ Blockchain จะสร้างตัว Private Key ขึ้นมาก่อนเป็นตัวแรก

– ถัดมา Blockchain จะใช้ตัว Private Key มาสร้าง Public Key ตัวที่ 2

– หลังจากนั้น Blockchain จะใช้ตัว Public Key สร้างตัว Address ออกมาเป็นตัวที่ 3

 

โดยมีหลักการสำคัญ คือ หน้าตาของรหัสทั้ง 3 ตัวนั้นแทบจะไม่เหมือนกันเลย และไม่สามารถนำมาคำนวณย้อนกลับไปหารหัสชุดก่อนหน้าได้ ซึ่งถือเป็นความปลอดภัยสูงสุดของระบบ Blockchain 

การปกป้องตัว Private Key ของ Blockchain
ทำให้การโอน Cryptocurrency
มีความปลอดภัยสูงนั่นเอง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

บทความ Life+Style ล่าสุด