Condo Reic

เมียนมา-อินเดีย มาแรงโอนคอนโดต่างชาติ ขนาดห้องใหญ่-ราคาเฉลี่ยสูงสุด

โอนคอนโด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์การโอนคอนโด (คอนโดมิเนียม) ของคนต่างชาติในไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวนหน่วยโอนฯ ขยายตัว 79.2% มูลค่าการโอนฯ ขยายตัว 67.6%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565

 

จับตาพื้นที่ชลบุรี ขยับสัดส่วนการโอนฯ คอนโดของคนต่างชาติขึ้นเป็นอันดับ 1 ครั้งแรก โดยมีสัดส่วน 42.4% ขณะที่กรุงเทพมหานครขยับลงมาเป็นอันดับ 2 ที่สัดส่วน 37.7% หลังจากครองแชมป์ยาวตั้งแต่ปี 2561-2565 การโอนฯคอนโดของคนต่างชาติเพิ่มสัดส่วนเป็น 15.9% ของจำนวนหน่วย และ  24.3% ของมูลค่า และยังคงเกาะกลุ่มที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท พบ “เมียนมา” ซื้อราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดที่ 6.5 ล้านบาท ขณะที่ “อินเดีย” ซื้อขนาดห้องเฉลี่ยใหญ่สุดที่ 77.7 ตร.ม.

โอนคอนโดต่างชาติขยับเป็น15.9%   

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC เปิดเผยถึงภาพรวมสถาณการณ์การโอนที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติไตรมาส 1 ปี 2566 ว่า จากการประมวลภาพของการโอนคอนโดให้คนต่างชาติทั้งหมด เห็นได้ว่าปริมาณทั้งในมิติของจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีข้อสังเกตต่อว่า ตัวเลขการโอนที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้ เกิดจากประเทศต่าง ๆ มีการเปิดให้ประชาชนของตนมีการเดินทางระหว่างกันได้ โดยเฉพาะประเทศจีน

การเปิดประเทศและเริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่ช่วยทำให้จำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ ที่มีการขายและโอนคอนโดให้คนต่างชาติมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มชาวยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย และ กลุ่มชาวเอเชีย แต่กลุ่มหลักยังคงเป็นชาวจีน

ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่มีการทำสัญญาซื้อขายก่อนหน้าสามารถกลับมารับโอนได้เพิ่มขึ้น และยังมีชาวต่างชาติอีกส่วนหนึ่ง ที่ซื้อคอนโดที่สร้างเสร็จเหลือขาย และคอนโดมือสองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนหน่วยโอนคอนโดต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นเป็น 15.9% จากเพียง 10.6% ในปี 2565 และสัดส่วนมูลค่าโอนคอนโดต่างชาติก็เพิ่มขึ้นเป็น 24.3% จาก 19.5% ในปี 2565

 

ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์การ โอนคอนโด ของคนต่างชาติทั่วประเทศในไตรมาส 1 ปี 2566 พบว่าทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยหน่วยโอนคอนโดของคนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน3,775 หน่วย ขยายตัว 79.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565

 

ส่วนมูลค่าการ โอนคอนโด ของคนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 17,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2565 ขณะที่พื้นที่โอนคอนโดให้คนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 168,664 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 73.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)

Reic Condo Tranfer (1)

 

ต่างชาติแห่ซื้อคอนโดมือสอง

การโอนคอนโดให้คนต่างชาติ มีสัดส่วนของจำนวนคอนโดใหม่ 59% คอนโดมือสอง 41% ส่วนมูลค่า มีการโอนคอนโดใหม่ สัดส่วน 70% คอนโดมือสอง สัดส่วน 30% และในด้านพื้นที่มีการโอนคอนโดใหม่ สัดส่วน​ 53% และคอนโดมือสองสัดส่วน 47%

 

โดยภาพรวมการโอนคอนโดมือสองมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และขนาดพื้นที่ โดยมีข้อสังเกตว่า คนต่างชาติอาจมีความต้องการคอนโดมือสองในบางทำเล เช่น ทำเลพื้นที่ชั้นใน หรือ พื้นที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจของเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีอุปทานให้เลือกน้อยลง ประกอบกับราคาคอนโดมือสองในทำเลเหล่านี้มีราคาที่ต่ำกว่าโครงการเปิดใหม่ คนต่างชาติจึงให้ความสนใจในการซื้อคอนโดมือสอง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อคอนโดของคนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อชาวจีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมัน ตามลำดับ

Reic Condo Tranfer

ต่างชาตินิยมซื้อคอนโดไม่เกิน 3 ล้าน

ในด้านของระดับราคาคอนโด พบว่า การโอนของคนต่างชาติในไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวนหน่วยมากที่สุดในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีการโอนฯ จำนวน 1,900 หน่วย มีมูลค่า 3,431 ล้านบาท มีสัดส่วนของหน่วยโอนฯสูงสุดถึง 50.3% แต่มีสัดส่วนมูลค่าโอนฯ เพียง 20.0% เท่านั้น ทั้งนี้พบว่า คอนโดราคาไม่เกิน 3  ล้านบาท เป็นระดับราคาที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมซื้อตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

 

สำหรับคอนโดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติน้อยสุดคือ ช่วงราคา 7.51 – 10​ ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุดทั้งจำนวนหน่วยเพียง 203 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5.4% และมีมูลค่า 1,729 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน10.1% แม้ว่า คอนโดที่ราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะมีจำนวน 303 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 8.0% แต่มีมูลค่าการโอนฯ สูงสุดถึง 5,475 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 32.0%

จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา รับโอนคอนโดสูงสุด

สำหรับสัญชาติของผู้รับโอนคอนโดมากที่สุด

  1. จีน โอนคอนโด จำนวน 1,747 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 46.3%
  2. รัสเซีย โอนคอนโด จำนวน 387 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน10.3%
  3. สหรัฐอเมริกา โอนคอนโด จำนวน 156 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 4.1%
  4. สหราชอาณาจักร โอนคอนโด จำนวน 146 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 3.9%
  5. เยอรมัน โอนคอนโด จำนวน 131 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 3.5%

ในส่วนของมูลค่าการโอนคอนโดทั่วประเทศให้คนต่างชาติในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – มีนาคม) จะพบว่า

  1. ชาวจีน โอนคอนโดเป็นมูลค่า จำนวน 8,191 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 47.8%
  2. รัสเซีย โอนคอนโดเป็นมูลค่า จำนวน 1,364 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.0%
  3. สหราชอาณาจักร โอนคอนโดเป็นมูลค่า จำนวน 703 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.1%
  4. สหรัฐอเมริกา โอนคอนโดเป็นมูลค่า จำนวน 653 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.8%
  5. เยอรมนี โอนคอนโดเป็นมูลค่า จำนวน 611 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.6%

ทั้งนี้ หากดูยอดจำนวนหน่วยการโอนคอนโดสะสมในระหว่างปี 2561 ถึง ปี 2565 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ ฝรั่งเศส แต่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 อันดับ 5 มีการเปลี่ยนแปลงจากสัญชาติฝรั่งเศส เป็น เยอรมนี

Reic Condo Tranfer (2)

เมียนมา โอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 6.5 ล้าน

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 คอนโดที่ชาวต่างชาติโอนมีพื้นที่เฉลี่ย 44.7 ตารางเมตร/หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.5 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 101,553 บาท สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนสูงสุด 10 ลำดับแรก พบว่า เมียนมาเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 6.5 ล้านบาทต่อหน่วย และอินเดีย เป็นสัญชาติที่โอนคอนโดขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 77.7 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนคอนโดมากที่สุด จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 4.7 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่คอนโดเฉลี่ย 38.8 ตารางเมตร/หน่วย

 

จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนคอนโดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ ชลบุรี มีจำนวน 1,601 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 42.4% และกรุงเทพฯ จำนวน 1,423 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 37.7%  ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง 80.1% ของทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ชลบุรีมีจำนวนหน่วยโอนคอนโดของคนต่างชาติมากกว่ากรุงเทพฯกรุงเทพฯเป็นครั้งแรกในไตรมาส 1 ปี 2566

 

ด้านจังหวัดที่มีจำนวนมูลค่าโอนคอนโดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 9,976 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58.2% และชลบุรี มีมูลค่า 4,557 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.6%  ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนมูลค่ารวมกันสูงถึง 84.8% ทั่วประเทศ เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า กรุงเทพฯ และชลบุรี ยังคงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนมูลค่าโอนคอนโดให้คนต่างชาติในสัดส่วนที่มากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนอันดับรองลงมาเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ภูเก็ตและเชียงใหม่ เป็นต้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องสถานการณ์โอนคอนโดต่างชาติ Q3 พร้อมลุ้นตลาดฟื้นตัวหลังจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค.นี้

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด