Lo Post 080719 Feature

เปิดข้อมูลดัชนีราคาบ้าน-คอนโดฯ Q2/2562

หลังจากมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน หรือ LTV เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายประเมินไว้ ว่าจะชะลอตัวลงเพราะผู้บริโภคยังกังวลใจต่อผลกระทบของมาตรการดังกล่าว  ทำให้ผู้ประกอบการต้องออกแคมเปญการตลาดมากระตุ้นยอดขาย แต่แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาฯ จะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนก่อนหน้านี้ แต่ราคาอสังหาฯ ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องของราคาต้นทุนที่ดิน ซึ่งล่าสุด ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ออกรายงาน ดัชนีราคาอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

ราคาบ้านใหม่ขยับ 2.8%

โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ระหว่างการขาย ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา มีค่าดัชนี 125.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้น 0.6%

 

ในเขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีราคาบ้านจัดสรรเท่ากับ 125.0 จุด เพิ่มขึ้น  2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีราคาบ้านจัดสรรเท่ากับ 126.5 จุด เพิ่มขึ้น  2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.7 จุด เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวมีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0 จุด เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  ส่วนพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.9 จุด เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น  0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้น  3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  และในพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 129.8 จุด เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

Lo Post 080719 01

จากที่บรรยากาศการซื้อขายอสังหาฯ ในภาพรวมได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการ LTV ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ส่งผลให้ผู้ประกอบการกระตุ้นตลาดด้วยแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งแคมเปญกระตุ้นยอดขายของโครงการบ้านจัดสรรใหม่  มากที่สุดอันดับ 1 คือ การให้ของแถม 52.4% เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาเป็นการช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง สัดส่วน 41.4% ส่วนอันดับ 3 เป็นการให้ส่วนลดเงินสด 6.3%

ขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2562 รายการส่งเสริมการขาย ซึ่งถูกนำมาใช้กระตุ้นตลาดมากที่สุด คือ  การช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง สัดส่วน 45.6% อันดับ 2 เป็นการให้ของแถม 36.0% และอันดับ 3 เป็นการให้ส่วนลดเงินสด 18.4%

 

คอนโดฯ ปรับราคาขึ้น 8.2%

 

สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม พบว่าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ผ่านมา มีดัชนีราคาห้องชุดคอนโดฯ ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้มปริมาณห้องชุดใหม่คงเหลือขายในตลาดที่เพิ่มขึ้น และอัตราดูดซับ (อัตราการขาย) ที่ลดลง

 

รวมทั้ง ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (Macroprudential)  ทำให้ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจ  ด้านผู้ประกอบการก็กระตุ้นตลาดและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ด้วยการเพิ่มรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 2 มากขึ้น ทำให้ดัชนีราคาห้องชุดในไตรมาส 2 จึงมีค่าดัชนีเท่ากับ 150.5 จุด (ปี 2555 = 100.0) เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ถ้าดูเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ จะพบว่าดัชนีราคาห้องชุดคอนโดฯ มีค่าเท่ากับ 151.9 จุด เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีห้องชุดคอนโดฯ เท่ากับ 143.7 จุด เพิ่มขึ้น 4.7%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

Lo Post 080719 02

อย่างที่รู้กันว่า ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาฯ เพราะการบังคับใช้มาตรการ LTV เริ่มต้นในไตรมาส 2  ผู้ประกอบการจึงต้องอัดแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขายกัน  โดยพบว่า รายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ มากเป็นอันดับ 1 ถึง 59.7% คือ  ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อันดับ 2  เป็นส่วนลดเงินสด 27.0% และอันดับ 3 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 13.3%  ขณะที่ในไตรมาสแรก รายการส่งเสริมการขาย ที่ทำกันมากสุดเป็นการให้ส่วนลดเงินสด 46.2% อันดับ 2 เป็นการ ให้ของแถม 38.5% และอันดับ 3 เป็นการช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 15.4%

 

สำหรับทำเลโครงการคอนโดฯ สร้างใหม่ ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ได้แก่ 1.พญาไท-ราชเทวี ปรับเพิ่มขึ้น 20.2% 2.บางซื่อ-ดุสิต ปรับเพิ่มขึ้น 19.2%  3.สุขุมวิทตอนปลาย ปรับเพิ่มขึ้น 16.2% 4.สุขุมวิทตอนต้น ปรับเพิ่มขึ้น 13.4% และ 5.ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 10.0%

Lo Post 080719 03

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด