Lo Land Korat Feature

ผลสำรวจที่อยู่อาศัยโคราช มีมูลค่ากว่า 7.7 หมื่นล้าน

จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นหนึ่งจังหวัดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการส่วนกลางเข้าไปเป็นจำนวนมาก กลายเป็นหนึ่งจังหวัดสำหรับที่พักอาศัยของคนกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 ไม่แพ้หลายจังหวัดทางชายทะเล ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ได้จัดทำรายงานผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งครอบคลุม 2 อำเภอสำคัญ ได้แก่ อำเภอเมืองนคราชสีมาและอำเภอปากช่อง

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลฯ​ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอปากช่องมีจำนวน 139  โครงการ มียูนิตในผังของทุกโครงการรวมกัน 16,882 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 77,338 ล้านบาท มียูนิตเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 6,939 ยูนิต หรือ  41.1% ของยูนิตในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ายูนิตเหลือขาย 32,840 ล้านบาท

Lo Land Korat 01

จำนวนโครงการทั้งหมด แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 97 โครงการ มีจำนวนยูนิต 11,789 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 47,016 ล้านบาท มียูนิตเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,775 ยูนิต หรือ 40.5% ของยูนิตในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด  คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 19,220 ล้านบาท โครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 28 โครงการ มีจำนวนยูนิต 4,562 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 15,812 ล้านบาท มียูนิตเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,881 ยูนิต หรือ 41.2% ของยูนิตในผังโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ายูนิตเหลือขาย 5,707 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 14 โครงการ มียูนิตในผังจำนวน 531 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 14,510 ล้านบาท ยูนิตเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 283 ยูนิต หรือ53.3% ของยูนิตในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ายูนิตเหลือขาย 7,913 ล้านบาท

Lo Land Korat 02

สำหรับ ยูนิตในผังโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม จำนวน 6,656 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด  52.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 – 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นคอนโดมิเนียม  28.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5 – 2 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า  7.1% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท เป็นทาว์เฮ้าส์  4.9% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านแฝด ตามลำดับ

Lo Land Korat 03

ส่วนทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อยูนิตทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1.ทำเลหัวทะเล ขายได้ 76.9% มูลค่าขายได้ 5,563 ล้านบาท  2.ทำเลในเมือง ขายได้ 69.4% มูลค่าที่ขายได้ 5,442 ล้านบาท 3.ทำเลสุรนารี-ปักธงชัย ขายได้ 64.7% มูลค่าที่ขายได้ 3,380 ล้านบาท 4.ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด ขายได้ 60.1% มูลค่าที่ขายได้ 6,667 ล้านบาท  และ 5.ทำเลกลางดง ขายได้ 57.8%มูลค่าที่ขายได้ 1,022 ล้านบาท

Lo Land Korat 04

ขณะที่ทำเลคอนโดมิเนียมในจังหวัดนครราชสีมาที่ขายดีมากที่สุด  โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อยูนิตทั้งหมดในโครงการ ได้แก่  1.ทำเลนิคมลำตะคอง ขายได้ 87.4% มูลค่าที่ขายได้ 543 ล้านบาท  2.ทำเลเขาใหญ่ ขายได้ 73.9% มูลค่าที่ขายได้ 7,100 ล้านบาท  3.ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด ขายได้ 58.2% มูลค่าที่ขายได้ 383 ล้านบาท 4.ทำเลกลางดง ขายได้ 45.8% มูลค่าที่ขายได้ 717 ล้านบาท และ 5.ทำเลในเมือง ขายได้ 42.5% มูลค่าที่ขายได้ 1,362 ล้านบาท

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด