Fd Bank รีไฟแนนซ์ Apr 1200x628

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด เมษายน 65

Categories : Life+Style
Tags : , , ,

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์

แม้ว่าช่วงต้นเดือนเมษายนของปีนี้ อากาศจะไม่ร้อนมากนัก แถมบางวันออกจะเย็นด้วยซ้ำ แต่ขึ้นชื่อว่าเดือนเมษายน อากาศยังไงก็น่าจะร้อนสุดของปีอยู่แล้ว แต่หากใครรู้สึกร้อนใจกว่าอากาศ โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่อาจจะรู้สึกว่ามีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่าง

Fd Bank รีไฟแนนซ์ Apr

ที่สำคัญการผ่อนบ้านหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งแต่ละเดือนอาจจะต้องเสียดอกค่อนข้างมาก หรือผ่อนต่อเดือนค่อนข้างเยอะ วิธีการหนึ่งที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีช่วงแบ่งเบา  คือ การรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโด เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง หรืออาจจะขอวงเงินเพิ่มเติม มาใช้จับจ่ายใช้สอยในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนี้

 

ใครที่คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ แล้วอยากจะลองรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโด ก็ต้องเลือกธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยถูกลง ซึ่ง Reviewyourliving ได้รวบรวมและอัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด ของเดือนเมษายน 2565 เอาไว้ให้แล้ว โดยภาพรวมส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเท่าไรนัก แล้วธนาคารไหนให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร ไปดูกัน

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด

1.ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับการธนาคารกรุงเทพ  มีสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่ให้บริการรีไฟแนนซ์บ้าน  กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของเดือนเมษายน 2565 ​นี้  ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

โดยมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกด้วยกัน 3 ทางเลือก  ได้แก่

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 กรณีทำประกัน Home 1st Plus ดอกเบี้ย 2.00% กรณีไม่ทำประกัน  อัตราดอกเบี้ย 2.25%

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 2.95% (MRR-3.00%)

หลังจากนั้น 4.45% ​(MRR-1.50%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.13-3.22%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.66-3.72%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 กรณีทำประกัน Home 1st Plus ดอกเบี้ย 2.325% (MRR-3.625%)  กรณีไม่ทำประกัน ดอกเบี้ย 2.575% (MRR-3.375%)

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 2.575% (MRR-3.375%)

หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย  4.45% (MRR-1.50%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.12-3.20%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.66-3.72%

ทางเลือกที่ 3 ฟรีค่าจดจำนอง

ปีที่ 1 กรณีทำประกัน Home 1st Plus ดอกเบี้ย 2.825% (MRR-3.125%) กรณีไม่ทำประกัน ดอกเบี้ย  3.075% (MRR-2.875%)

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 3.075% (MRR-2.875%)

หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 4.45%  (MRR-1.50%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.45-3.53%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.86-3.92%

หมายเหตุ

-MRR = 5.95% ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64

-วงเงินกู้สูงสุด เท่ากับ 100% ภาระหนี้คงค้าง และไม่เกินอัตราส่วนสินเชื่อสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

-ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี

-ค่าธรรมเนียม คิดค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210 บาท (ธนาคารจะคืนค่าสำรวจและค่าประเมินหลักประกันหลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติและเบิกใช้สินเชื่อแล้ว)

-อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลาดอายุสัญญาวงเงินกู้ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

-รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น โปรดสอบถามจากธนาคาร

-กรณีแสดงวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการต่อเติม/ซ่อมแซม/ตกแต่งที่พักอาศัย ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา หรือการจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว เป็นต้น​

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 – 31 มี.ค. 65 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจำนองภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ ลงนามในสัญญากู้

-อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 เท่ากับ 5.95% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ย กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากลูกค้ายกเลิก และไถ่ถอนหลักประกัน ก่อนระยะเวลา 3 ปี ไม่ว่ากรณีชำระหนี้ด้วยเงินสด หรือ รีไฟแนนซ์ธนาคารจะเรียกคืนค่าธรรมเนียมจดจำนองจากผู้กู้

-ธนาคารจะโอนเงินคืนค่าสำรวจและประเมินหลักประกันเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ลูกค้า ใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติและเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารแล้ว

พิเศษ รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% เพียงสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง)

-กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้

-กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

-ข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่เปลี่ยนแปลง , ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ก.พ.-31 มี.ค.65

Condo Bkk

2.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน แคมเปญครบรอบ 56 ปีของธนาคาร  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเดือนเมษายน​ มีการคิดอัตราดอกเบี้ย  ดังนี้

ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน กรณีฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้

แบบทำประกัน

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.56% ลดลง 0.19% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดอัตรา 0.75%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% =4.22% เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดMRR-2.60%=3.62

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  =3.00% เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 2.70%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.27% เพิ่มขึ้น 0.26% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 4.01%

ไม่ทำประกัน

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.81% (เดือนที่ 1-9=0.56% เดือนที่ 10-12=1.56%) ลดลง 0.19% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 1.0%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00=4.22% เพิ่มขึ้น 0.55% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด MRR-2.55%=3.67%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  = 3.08% เพิ่มขึ้น 0.28% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 2.80%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.30% เพิ่มขึ้น 0.25% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 4.05%

 

หมายเหตุ

-สามารถเลือกผ่อนชำระในอัตราล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในช่วงปีที่ 1 ได้

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

1.ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

2.ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้

3.ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
***อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)

-การเปรียบเทียบของเดือนเมษายเทียบกับเดือนมีนาคมในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่

-ยื่นสินเชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

3.ธนาคารกรุงศรี

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สำหรับธนาคารกรุงศรี มีแคมเปญการให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับลูกค้า คือ  ฟรี ค่าประเมินหลักทรัพย์ ฟรี ค่าจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 เมษายน​ 65  โดยอัตราดอกเบี้ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งคิดดอกเบี้ยตามรายละเอียด ดังนี้​

สำหรับวงเงินตั้งแต่ 1 -1.5 ล้านบาท

ทางเลือก 1

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.90%

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย MRR-3.15%=2.90%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.90%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.65%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.75%

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 4.20%

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-1.85%=4.2%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.05%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.66%

ทางเลือกที่ 3* ฟรีค่าจดจำนอง

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.50%

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 4.70%

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-1.35%=4.7%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.78%

สำหรับวงเงินตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.75%

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MRR-3.85%=2.2%

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-1.75% = 4.3%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.75%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.40%

ทางเลือก 2

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3.0%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.0%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.60%

ทางเลือก 3

ปีที่ 1-3  ดอกเบี้ย MRR-2.70% = 3.35%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.35%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.35%

ทางเลือก 4* ฟรีค่าจดจำนอง

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3.25%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.74%

ทางเลือกที่ 5 ฟรีค่าจดจำนอง

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.50%

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.25%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.05%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.61%

 

หมายเหตุ

-สินเชื่อฟรีค่าจดจำนอง เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนองได้โปรดอ้างอิงตาม Product Catalog_ประกัน (สาขากลาง) / Product Catalog_ประกัน(สาขาภูมิภาค) และ ใบข้อเสนอ (QE)

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 3 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA หาก ค่าเบี้ย MRTA/MLTA เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

-กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 3 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท) หรือทางเลือกที่ 4 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) ฟรีค่าจดจำนองตามเงื่อนไขที่กำหนด

-กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1-2 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท) หรือทางเลือกที่ 1-3(วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) หรือทางเลือกที่ 5(วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1

ทั้ง 2 กรณีลูกค้าต้องซื้อ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์​MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการได้แก่

MRTA : แผนกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรีเซฟตี้โลน 2

MLTA : กรุงศรีรักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรีรักบ้าน รักคุณ พลัส เท่านั้น

2.กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ต้องซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี

3.กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรืออย่างน้อย 50% ของวงเงินกุ้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

4.กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักคนเดียวได้ หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

-MRR =6.05% (ณ 21 พ.ค.63)

-ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.65 และจดจำนอง และเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 31 พ.ค. 65

-ธนาคารสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา)

-รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามได้จากธนาคาร​

Spali River Condo

4.ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกสิกรไทย  ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  โดยธนาคารกสิกรไทยมีบริการสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดังนี้

ปีที่ 1 MRR = 5.97%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.97%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.97%

หมายเหตุ

-MRR = 5.97% ( ณ วันที่ 22 พ.ค.63)

-สำหรับผู้ที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.65, ข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง

5.ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน มีแคมเปญ KKP Home Loan Refinance สำหรับลูกค้าบ้านรีไฟแนนซ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ในอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

ทางเลือก ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

แบบทำประกัน

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 2.59%

ปีต่อไป MLR-1.75% = 4.775%

แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 2.79%

ปีต่อไป MLR-1.75% = 4.775%

ทางเลือก ดอกเบี้ยแบบลอยตัว

แบบทำประกัน

ปีที่ 1-3  ดอกเบี้ย 2.79%

ปีต่อไป MLR-1.75% = 4.775%

แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1-3  ดอกเบี้ย 2.99%

ปีต่อไป MLR-1.75% = 4.775%

หมายเหตุ

1.อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง​ เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา​ (MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะประกาศไว้​ ณ สถานที่ทำการให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร

2.MLR ณ วันที 18 สิงหาคม​ 2563 เท่ากับ 6.525% ตอ่ ปี

3.เลือก​ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)​ ผ่านธนาคาร ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1​​0 ปี กรณีที่ระยะเวลาการกู้ไม่ถึง 10 ปีให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลาการกู้

4.กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ​ 3 ปีแรก คิดค่า Prepayment Penalty 3% ของเงินต้นคงค้าง​

5.กรณีเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง หากลูกค้า​ Re-Finance หรือชำระปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกกรณี ลูกค้าต้องชำระคืนค่าจดจำนองที่ธนาคารเคยสำรองจ่ายให้ แก่ธนาคาร​

6.ค่าประเมินหลักประกันเริ่มต้น​ 3,210 บาท ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ​ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน​ 10,000 บาท)

7.ค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้ : ค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

8.เบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โดยผู้กู้สามารถเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่น่าเชื่อถือใดก็ได้

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบี มี อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยประเภทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ และขอวงเงินเพิ่ม (กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่มมีอัตราดอกเบี้ยเฉพาะสอบถามได้จากทางธนาคาร) มีอัตราการคิดดอกเบี้ย ดังนี้

สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

แบบทำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  (MRR-3.66%) = 3.69%

ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย (MRR-2.00%) =5.35%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.69%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.93%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย   (MRR-3.36%) = 3.99%

หลังจากนั้น (MRR-2.00%) = 5.35%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.01%

สำหรับพนักงานเงินเดือน 15,000 บาท หรือเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป

ทางเลือก 2

แบบทำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR-3.36% = 3.99%

ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.00% = 5.35%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.01%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR-3.06% = 4.29%

ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.00% = 5.35%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.08%

หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (MRR=7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม สอบถามรายละเอียดกับทางธนาคารโดยตรง

7.ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบีมีแคมเปญสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ซึ่งเราได้อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ของธาคารสำหรับเดือนเมษายน ​โดยพบข้อมูลว่า ในเดือนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ทางเลือก 1

ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3.53% =2.75%

หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย (MRR-1.63%)=4.65%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75%

ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.02%

ทางเลือก 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.18%=3.1%

หลังจากนั้น (MRR-1.63%)= 4.65%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตรา 3.10%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.14%

ทางเลือก 3 (สมัครผลิตภัณฑ์ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท)

ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย (MRR-2.74%) = 3.54%

หลังจากนั้น ดอกเบี้ย 4.65% (MRR-1.63%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีดอกเบี้ย 3.54%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.29%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

1.สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส

2.สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนช าระสินเชื่อบ้าน

3.สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น ผ่อนต่อเดือนน้อยลง และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น เมื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับทีทีบี รับข้อเสนอพิเศษ ด้วยอัตราดอกเบี้ยให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นาน 3 ปี  ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท  ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง มูลค่า 1% ของเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท  ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

แบบที่ 2 สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

หมายเหตุ :

-อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

-MRR (Minimum Retail Rate: อัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายย่อยชั้นดี) = 6.28% ต่อปี ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

-การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ ทำเพื่อประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับผู้กู้ในขณะที่ยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้กู้และธนาคาร และไม่มีผลต่อการ พิจารณาสินเชื่อ

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.​-30 มิ.ย. 65 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ก.ค. 65

Home Loan

8.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินเชื่อทั่วไปที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น โดยเดือนมีนาคม 2565  ​ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.15%

ปีต่อไป MRR-0.72%= 5.275%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.15%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.242%

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.90%

ปีต่อไป MRR-0.72% = 5.275%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.90%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.174%

หมายเหตุ

-กรณีใช้ดอกเบี้ย​แบบทำประกัน​ Credit Life 70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำ​10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

​-ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทนเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

หากต้องการสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันภัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โท​ร.1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ​​ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุก​ ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ​การพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ 5.995% ต่อปี ​(ประกาศ ณ วันที่ 9 ส.ค.2564) ซึ่งอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร

-อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ระบุในตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ​ซึ่งอาจะมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีลูกค้าบอกเลือกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ​ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป  ตามประกาศธนาคาร ระยะเวลากู้ตามสัญญา วงเงิน ระยเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารปรกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

-ข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารยังไม่เปลี่ยนแปลง, ระยะเวลาขอสินเชื่อ 1 ม.ค.-31 มี.ค.65

9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ถือว่าเป็นธนาคารสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและคอนโด รวมถึงสินเชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีสินเชื่อให้เลือกมากมายหลายประเภท สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันการเงินอื่นก็เช่นกันมีหลากหลายประเภท โดยในส่วนสินเชื่อบ้านสุขสันต์ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรีไฟแนนซ์  โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเดือนเมษายน 2565 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ​​โดยมีรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.99%

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.16%= 2.99%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.65%=3.5%

หลังจากนั้น ดอกเบี้ย MRR-1.0%= 5.15%

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.09%

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย  MRR-3.06%= 3.09%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-2.55%=3.6%

หลังจากนั้น ดอกเบี้ย MRR-0.5%=5.65%

 

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

-ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-30 ธ.ค.​65 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน​ 30 ธ.ค.​​ 65 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

-MRR = 6.15% ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 64

10.ธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบี มีแคมเปญสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB Home Loan – รีไฟแนนซ์ ​วงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ (ส่วนสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคาร​)  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน 65 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า​ รายละเอียดดังนี้

ทางเลือก 1 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.89%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-4.46%)= 2.89%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.99%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-4.36%) = 2.99%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99% ลดลง

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.64%

ทางเลือก 3 แบบทำประกัน

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 1.99%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.36%) = 4.99%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

ทางเลือก 4 แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.09%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.26%) = 5.09%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.09%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.64%

หมายเหตุ

1.อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ​ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี

-ทุนประกันเต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ ​10 ปีหรือ​

-ทุนประกันขั้นต่ำ ​80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มระยะเวลากู้​

2.อัตราดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน​ 1 ล้านบาทอายุสัญญา​ 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับทำสัญญากู้ยืม​ของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย​

3.อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับวงเงินเพิ่มไม่เกิน​ 50% ของวงเงินกู้รวมทั้ง ทั้งนี้ไม่นับรวมวงเงินกู้สินเชื่ออื่นเพื่อชำระค่าเบี้ย​ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินชื่อ ​ (MRTA)

วงเงินกู้รีไฟแนนซ์สูงสุด รวมส่วนกู้เพิ่มต้องไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า / ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ ราคาหลักประกัน / จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า

วงเงินกู้รีไฟแนนซ์อนุมัติ รวมส่วนกู้เพิ่มต้องไม่เกินวงเงินกู้รีไฟแนนซ์

4.กรณีกู้โดยไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์และรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารโดยตรง

5.สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ ​1 เม.ย.​- 30 มิ.ย.​ 65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 27 ก.ค.​65

Home Loan 2

11.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มี อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ กับแคมเปญสินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.59% ต่อปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา โดยคิดดอกเบี้ยดังนี้

แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี

แบบที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.76% = 0.59%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.37% = 3.98%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.85%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.67%

แบบที่ 2

ปีที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ 0.79% หรือ ผ่อนล้านละ 3,5000 บาท

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยคงที่ MRR-3.32% = 4.03%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.95%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.74%

แบบที่ 3

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.35%=2.00%

ปีที่ 3 MRR-3.55%=3.80%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.60%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.57%

แบบที่ 4

ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ยคงที่ 2.10% หรือ ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-3.45% = 3.90%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64%

แบบที่ 5

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR-4.75% = 2.60%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.60%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.63%

แบบที่ 6

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ 2.80% หรือ ผ่อนล้านละ 3,500 บาท

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.80%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.76%

แบบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% ต่อปี

แบบที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.56% = 0.79%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.32% = 4.03%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.95%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.74%

แบบที่ 2

ปีที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ 0.99% หรือ ผ่อนล้านละ 3,5000 บาท

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยคงที่ MRR-3.27% = 4.08%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.05%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.81%

แบบที่ 3

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.25%=2.10%

ปีที่ 3 MRR-3.45%=3.9%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64%

แบบที่ 4

ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ยคงที่ 2.20% หรือ ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-3.35% = 4.00%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.80%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.70%

แบบที่ 5

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR-4.65% = 2.70%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.69%

แบบที่ 6

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ 2.90% หรือ ผ่อนล้านละ 3,500 บาท

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.90%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.82%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.65

2.วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)

3.อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์

4.กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใด ๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

5.กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

6.ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เท่านั้น

7.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.35% (ณ วันที่ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

8.อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Home 1

12 ธนาคารออมสิน

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สำหรับธนาคาออมสิน มีสินเชื่อเคหะ เพื่อซื้อ สร้างต่อเติม หรือ รีไฟแนนซ์ (นอกจากนี้ธนาคารยังมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมแคมเปญฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง สำหรับเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และแคมเปญกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคกับธนาคาร รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากทางธนาคาร) สำหรับอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนเมษายน สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการรีไฟแนนซ์ มีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

แบบทำประกัน

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.00%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.345% =2.9%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.6%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.126%

แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.250%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.72%) = 3.525%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.10%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.310%

 

หมายเหตุ

-ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 65 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค.65

-MRR=6.245% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

-ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามธนาคารกำหนด

-เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาครตามที่กำหนดแทนได้

-กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนองให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) และลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อนโดยธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของเงินค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนภายใน 30 วัน

-กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.0 ของยอดเงินคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ผู้กู้จะต้องชำระค่าจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน

-หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

 

 

ที่มา : Reviewyourliving รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคาร ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ Life+Style ล่าสุด