Fd Feature 4

ETFs แค่เข้าใจ ก็ลงทุน Bitcoin ได้ไม่ยาก [VDO]

Categories : Life+Style
Tags : , ,

ETFs แค่เข้าใจ ก็ลงทุน Bitcoin ได้ไม่ยาก

เชื่อว่าหลายคนคงมีความสนใจที่จะลงทุนใน Bitcoin และอาจจะรู้จักกับตัว Bitcoin เป็นอย่างดี แต่อาจจะมีเรื่องหนึ่ง คือ Bitcoin ETFs ที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร ขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางคนเช่นกัน ที่เข้าใจและคุ้นเคยกับ ETFs เป็นอย่างดี และมีความสนใจจะเข้าลงทุนใน Bitcoin

 

 

ทำความรู้จักกับ Bitcoin ETFs

สำหรับบทความครั้งนี้ จึงจะมาอธิบายกันว่า Bitcoin ETFs คืออะไร  แล้วทำไมจึงมีคำกล่าวที่ว่า หากกลต.ของสหรัฐอเมริกา อนุมัติตัว Bitcoin ETFs แล้ว ราคาของ Bitcoin จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

 

เริ่มแรกจะขออธิบาย ETFs ก่อนว่าคืออะไร?

ETFs เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า Exchange Trade Funds หมายถึง กองทุนที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุน อย่างเช่น ถ้ากอง ETFs กองหนึ่งเข้าไปลงทุนในหุ้นปตท.และ BTS โดยผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน จะขึ้นกับราคาหุ้น และการปันผลของหุ้นปตท.และ BTS

 

โดยปกติแล้ว ETFs จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนรายย่อยให้เข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัวได้ โดยใช้เงินลงทุนที่ต่ำ ในอัตราหลักพันบาทก็สามารถลงทุนได้แล้ว โดยเป็นการลงทุนผ่านตัวหน่วยลงทุนหรือหุ้นของ ETFs ที่มีสภาพคล่องสูง

 

สำหรับ Bitcoin ETFs ก็เช่นเดียวกัน การลงทุนใน Bitcoin ETFs นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งก็คือตัว Bitcoin นั่นเอง

 

ตัวหุ้นของกอง ETFs มีลักษณะกลไก
เหมือนกับการซื้อขายหุ้น
โดยทั่วไปที่ส่วนใหญ่คุ้นเคย

ลงทุน Bitcoin แบบไม่ต้องรู้เทคโนโลยี

หลายคนที่มีความสนใจลงทุน แต่อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ไม่รู้เรื่อง Private key, Address รวมถึงการเก็บรักษา Cryptocurrency ก็จะสามารถลงทุนผ่านตัว Bitcoin ETFs ได้ เนื่องจากว่า ตัวหุ้นของกอง ETFs มีลักษณะกลไกลเหมือนกับการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป ที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน

 

โดยกลไกลการทำงานของ Bitcoin ETFs มีลักษณะดังนี้ คือ หากมีบริษัทจัดการกองทุนบริษัทหนึ่ง มีความต้องการตั้งกอง Bitcoin ETFs บริษัทนี้ต้องยื่นขออนุญาตกับทางกลต.ก่อน ซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว จะดำเนินการจัดตั้งกองทุนและทำการรวบรวมตัว Bitcoin โดยอาจจะซื้อผ่าน Crypto Exchange  แล้วนำตัว Bitcoin ที่ได้มาฝากกับผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือ Custodian Bank หลังจากนั้น ผู้รับฝากหลักทรัพย์ จะออกตัวใบหุ้นของกองทุนนี้ โดยหุ้นนี้จะออกเสนอขายให้กับนักลงทุนได้

 

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อ ETFs ต้องการขายตัวหุ้นเพื่อทำกำไร ในทางทฤษฎี นักลงทุนสามารถนำใบหุ้นมาขายคืนให้กับ Custodian Bank เพื่อจะไถ่ถอนตัว Bitcoin ออกมา แล้วนำไปขายใน Crypto Exchange อีกที แต่ในทางปฏิบัติ ปกตินักลงทุนที่ลงทุนใน ETFs เขาจะนำหุ้นของกองทุนไปขายใน Stock Exchange เลย โดยปกติตัวมูลค่าหุ้นของกอง ETFs จะมีมูลค่าหุ้นเท่ากับตัวมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองนี้เข้าไปลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งก็คือ Bitcoin

 

สรุปหลักการทำงานของ Bitcoin ETFs จากที่ได้อธิบายมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ถ้า Bitcoin ETFs สำเร็จขึ้นมา นักลงทุนที่อยากลงทุน Bitcoin แต่ไม่มีความรู้เรื่อง Private key, Address รวมถึงการเก็บรักษา Cryptocurrency ก็จะสามารถลงทุนผ่านตัว Bitcoin ETFs ได้ เนื่องจากว่า ตัวหุ้นของกอง ETFs มีลักษณะกลไกเหมือนกับการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป ที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน

 

จึงมีการคาดการณ์ว่า ถ้าตัว Bitcoin ETFs อนุมัติแล้ว จะมีเม็ดอีกจำนวนมหาศาลเข้าสู่ Cryptocurrency จึงเป็นประเด็นน่าติดตามว่า Bitcoin ETFs จะมีผลต่อตลาด Cryptocurrency อย่างไร เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

บทความ Life+Style ล่าสุด