มองภาวะตลาดอสังหาฯ ภาคเหนือปี 64 & อินไซต์ข้อมูลปี 63

ติดต่อโครงการ


Reic Real Estate North 2021

มองภาวะตลาดอสังหาฯ ภาคเหนือปี 64 & อินไซต์ข้อมูลปี 63

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ 4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก ในปี 64 ยังต้องเผชิญความท้าทาย กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดอีก 1-3 ปี ตลาดถึงจะกลับมาฟื้นตัว ขณะที่ซัพพลายช่วงปี 63 ยังเหลือขายกว่า 16,499 ยูนิต

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยถึงผลการสำรวจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัดสำคัญ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก ช่วงครึ่งหลังปี 2563 พบว่า ​มีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี 2563 (Total Supply) ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570  ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร  354 โครงการ  15,644  ยูนิต มูลค่า 59,432 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) จำนวน  53 โครงการ   2,926 ยูนิต มูลค่า  8,679  ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวมียูนิตเหลือขายจำนวน  16,499  ยูนิต และในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่จำนวน  2,071 ยูนิต

Riec Vichai 2

สรุปภาวะตลาดอสังหาฯ จ.เชียงใหม่ ครึ่งหลังปี 63

-จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายทั้งสิ้น 10,955 ยูนิตลดลง 4.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 ยูนิต หรือสัดส่วน 78.1% เป็นโครงการอาคารชุด 2,395 ยูนิต หรือสัดส่วน 21.9%

-จำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย เป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 เพียง 1,239 ยูนิต มีอัตราลดลง 20.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2562

-ช่วงครึ่งหลังปี 63 จ.เชียงใหม่​ มียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 9,501 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น  3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

-ช่วงครึ่งหลังปี 63 มียูนิตขายได้ใหม่จำนวน 1,454 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลงถึง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

-สำหรับยูนิตเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 ยูนิต จากจำนวนยูนิตเหลือขาย 9,501 ยูนิต และสัดส่วน 79.1% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

-เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมด

-ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 517 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 35.55%

Reic Chingmai Re 2021 3 1

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ จ.เชียงใหม่ ปี 64

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ ของจ.เชียงใหม่ในปี 2564 ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก โควิด-19 ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ได้ทำให้ตลาดทั้งปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวครึ่งหลัง แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้าซัพลลายใหม่ปรับตัวลงคาดว่า ซัพพลายเหลือขายจะทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียงเล็กน้อย

สรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ จ.เชียงราย ครึ่งหลังปี 63

-จังหวัดเชียงรายมีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายรวม 3,337 ยูนิต เพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 ยูนิต หรือสัดส่วน 97.9% เป็นโครงการอาคารชุด 69 ยูนิต หรือสัดส่วน 2.1%

-โครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 มีเพียง 738 ยูนิต มีอัตราลดลง 40.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 -มียูนิตขายได้ใหม่จำนวน 437 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 46.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

-มียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 2,900 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

-สำหรับยูนิตเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 2,864 ยูนิต จากจำนวนยูนิตเหลือขาย 2,900 ยูนิต และสัดส่วน 98.8% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

-เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 1,111 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 38.31% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมด

-ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 139 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 31.8%

Reic Chingrai Re 2021 3 1

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ จ.เชียงรายปี 64

ในปี 2564 แนวโนมตลาดอสังหาฯของ จ.เชียงราย ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก โควิด-19 ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ได้ทำให้ตลาดทั้งปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวครึ่งหลัง แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้าซัพพลายใหม่ปรับตัวลงคาดว่า ซัพพลายเหลือขายจะลดลง จากปี 2563

สรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ครึ่งหลังปี 63

-จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายรวม 3.422 ยูนิต เพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,076 ยูนิต หรือสัดส่วน 89.9% เป็นโครงการอาคารชุด 346 ยูนิต หรือสัดส่วน 10.1%

-จำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย แบ่งเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 จำนวน เพียง 194 ยูนิต ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

-สำหรับยูนิตขายได้ใหม่ มีจำนวน 142 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

-มียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 3,280 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

-สำหรับยูนิตเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนทั้งสิ้น 3,280 ยูนิต จากจำนวนยูนิตเหลือขาย 2,955 ยูนิต และสัดส่วน 90.1% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

-เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 1,171 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 35.70% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมด

-ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 60 ยูนิต

Reic Phitsanulok Re 2021

ทิศทางตลาดอสังหาฯ จ.พิษณุโลก ปี 64

ทิศทางตลาดอสังหาฯ ในปี 2564 ของ พิษณุโลก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจากโควิด-19 ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ได้ทำให้ตลาดทั้งปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวครึ่งหลัง แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้าซัพพลายใหม่ปรับตัวลงคาดว่าซัพพลายเหลือขายจะลดลง จากปี 2563

สรุปภาวะตลาดอสังหาฯ จ.ตาก ครึ่งหลังปี 63

-จังหวัดตากมีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายรวม 856 ยูนิต เพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2562  ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 740 ยูนิต หรือ 86.4% เป็นโครงการอาคารชุด 116 ยูนิต หรือสัดส่วน 13.6%

-จำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายในครึ่งหลังปี 2563 มีโครงการเปิดขายใหม่ เพียง 27 ยูนิต มีอัตราลดลง 89.8% จากช่วงเดียวกันของปี 2562

-ช่วงครึ่งหลังปี 63 มียูนิตขายได้ใหม่จำนวน 38 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

-มียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 818 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

-สำหรับยูนิตเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดตาก มีจำนวนทั้งสิ้น 856 ยูนิต จากจำนวนยูนิตเหลือขาย 740 ยูนิต และสัดส่วน 86.4% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

-เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 290 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 35.45% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมด

-ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 17 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 2.07%

Reic Tak Re 2021

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ จ.ตาก ปี 64

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในปี 2564 ของ จ.ตาก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก โควิด-19 ได้ทำให้ตลาดทั้งปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด