Svr Cover

สิวารมณ์ วาง 5 กลยุทธ์เติบโตต่อเนื่อง จับลูกค้าบ้าน 8-12 ล้าน-ปิดโปรเจ็กต์ใน 3 ปี

สิวารมณ์​วาง 5 กลยุทธ์เติบโตต่อเนื่อง ขยับจับตลาดลูกค้ากลุ่มบน ต้องการบ้านราคา 8-12 ล้าน เน้นสปีดปั้นโปรเจ็กต์จบใน 3 ปี พร้อมระดมทุน 130 ล้าน หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มั่นใจตลาดอสังหาฯ เติบโต จากเรียลดีมานด์ หลังโควิด-19 ส่งผลให้คนต้องการบ้านแนวราบเพิ่มขึ้น

 

หลังจาก “สิวารมณ์ เรียลเอสเตท” ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 1.00 บาท และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สิวารมณ์ ก็ได้เริ่มเดินหน้านำเสนอข้อมูลนักลงทุน (โรดโชว์) เพื่อประกาศศักดาความพร้อมในการระดมทุนครั้งนี้

 

สำหรับเป้าหมายของการระดมทุนในครั้งนี้ ต้องการนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ใน 3 เรื่องหลัก คือ

  1. ซื้อที่ดิน สำหรับการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง และรับรู้รายได้ในปี 2567-2568
  2. ชำระหนี้เงินกู้
  3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

Svr (1)

สิวารมณ์วาง 5 กลยุทธ์เติบโตปี 66 

โดยนับตั้งแต่วันแรกที่บริษัทจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ได้มีความตั้งใจแรก คือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีการวางโครงสร้างธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปีหน้าทางบริษัทคงทำได้ตามแผนงานที่วางเอาไว้

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2562 มีรายได้รวม 243 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 557 ล้านบาท กำไรสุทธิ 42 ล้านบาทปี 2564 มีรายได้จากการขาย 576 ล้านบาท กำไรสุทธิ 64 ล้านบาท ส่วนช่วง​ 9 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ในระดับต่ำ โดย ณ 9 เดือนแรกปี 2565 D/E เพียง 1.39 เท่า และบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรง D/E ก่อน IPO 3:1 และหลัง IPO 2:1

 

โดยภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดเป็นที่เรียบร้อย เงินทุนที่นำมาต่อยอดธุรกิจ จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญช่วงสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 กลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ คือ

Svr

1.ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 4 “S” SMART 

กลยุทธ์หลักของ สิวารมณ์ ที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ คือแนวคิด “Best Smart Living” ที่ขับเคลื่อนด้วย 4 “S” SMART ซึ่งประกอบด้วย

-ทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ (SMART Location)

ทำเลหลักที่พัฒนาจะเป็นในจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และชลบุรี ทั้งทำเลใกล้กับแหล่งงาน นิคมอุตสาหกรรม ระบบคมนาคม รถไฟฟ้าทั้งที่เปิดดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาในเส้นทางส่วนต่อขยาย โดยในปี 2566 สิวารมณ์ จะขยายทำเลที่ตั้งในการพัฒนามายังพื้นที่ใกล้ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ​ และจังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสร้างการเติบโตจากการดำเนินธุรกิจ ​

-การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย (SMART Function)

มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับออกแบบรูปแบบบ้าน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย

-ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (SMART Value)

สิวารมณ์ไม่ได้เน้นการขายบ้านในราคาถูกกว่าคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน แต่เน้นความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับพื้นที่ของบ้านเป็นหลัก ​

-ความทันสมัยและความสะดวกสบาย (SMART Home)

มีการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย  ภายใต้สโลแกน “ควบคุมง่ายๆ อยู่ที่ไหนก็สั่งได้”

2.ขยายฐานลูกค้าบ้าน 8-12 ล้าน

สิวารมณ์ เริ่มต้นการพัฒนาโครงการบ้านแนวราบ ด้วยการจับตลาดกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 1-7 ล้านบาท ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นคนที่ต้องการบ้านจริง ๆ และเป็นกลุ่มฐานใหญ่ของตลาดที่มีจำนวนมาก แต่จากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยลบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อโดยตรง ทำให้มีหนี้เสียหรือการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารค่อนข้างเยอะ ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อน้อยกว่า และยังเป็นกลุ่มที่ต้องการอยู่อาศัยจริง ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งต้องการอยู่อาศัยบ้านแนวราบมากกว่าคอนโดมิเนียม ถือเป็นอีกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้วย

Svr (3)

นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภค หันมาเน้นให้ความสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบมากขึ้น และเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ( Real Demand) จะเลือกซื้อโครงการจากพื้นที่ใช้สอย และฟังก์ชั่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่บ้าน ด้วยระดับราคาที่คุ้มค่าน่าซื้อ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ครบทุกมิติ ทำให้ที่อยู่อาศัยแนวราบ ย่านกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในระดับราคาไม่เกิน 5-7 ล้านบาท จึงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

3.ปั้นโครงการจบเร็วใน 3 ปี

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คือ การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่ กระแสเงินสดจึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้บริษัทได้วางกลยุทธ์การพัฒนาโครงการให้สามารถปิดได้อย่างรวดเร็วภายในระยะ 3 ปี ด้วยการซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการขนาดไม่เกิน 50 ไร่เท่านั้น

4.ทำตลาดออนไลน์

จากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกกิจกรรมของชีวิต ทำให้การทำตลาดของบริษัทจะเน้นไปทั้งการตลาดออนไลน์ เพื่อสื่อสารและทำตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันยังทำตลาดออฟไลน์ควบคู่กันไปด้วย

5.บริหารต้นทุนสู้ปัจจัยลบ

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในปี 2566 มีแนวโน้มส่งผลให้ต้นทุนสินค้า และการดเนินธุรกิจต่าง ๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลการดำเนินงาน และอัตรากำไรอาจลดลงได้ ซึ่งบริษัทได้วางแนวทางการบริหารจัดการภายใน การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปีหน้า

Svr (2)

จากความต้องการของผู้บริโภคในโครงการบ้านแนวราบ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2565 ตลาดอสังหาฯ มีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 4.5% จากปี 2564 จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ สิวารมณ์ มีการเร่งพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการ โดยจะเห็นได้จากในช่วงปี 2562 มีการพัฒนาโครงการจำนวน 2 โครงการ เพิ่มขึ้นเป็น 9 โครงการ ในปี 2565  มีมูลค่าประมาณ 4,600 ล้านบาท โดยปิดโครงการไปแล้ว 2 โครงการมูลค่าประมาณ​ 1,000 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด