45ffb8b0 A265 42d8 B092 36079ac80bff

เปิด 10 อันดับต่างชาติโอนคอนโด Q2/65 จีนยังครองเบอร์ 1 ทั้งปริมาณและมูลค่า ​

ต่างชาติโอนคอนโด

จีนยังครองเบอร์ 1 ทั้งปริมาณและมูลค่า ​ต่างชาติโอนคอนโดมากที่สุดในช่วงไตรมาส 2 ขณะที่ชาวอินเดีย มาแรงติดอันดับ Top 5 ซื้อจำนวนมากที่สุด

 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย นอกจากลูกค้าหลักจะเป็นคนไทยในประเทศ ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นหนึ่งฐานลูกค้าสำคัญ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถซื้อและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ในสัดส่วน 49% ของจำนวนยูนิตในโครงการ แต่หากเป็นการซื้อผ่านการจัดตั้งนิติบุคคล ก็สามารถขยายขอบเขตไปได้ถึงบ้านแนวราบ และยังไม่นับรวมกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ จึงถือว่ากลุ่มชาวต่างชาติเป็นหนึ่งฐานลูกค้าสำคัญของตลาดอสังหาฯ ไทย

 

แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดลูกค้าต่างชาติ หายออกไปจากตลาดจนเกือบจะเป็นศูนย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เป็นฐานลูกค้าหลักของตลาดคอนโด เพราะครองสัดส่วนการซื้อประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด

 

แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ ทำให้ยอดการซื้อคอนโดใหม่ แทบจะไม่เกิดขึ้น แต่ในด้านการโอนกรรมสิทธิ์ จากการซื้อคอนโดไว้ก่อนหน้า ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของไทย ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น เพราะต้องยอมรับอสังหาฯ ไทย มีศักยภาพทางด้านการตลาด มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย ที่สำคัญ ประเทศไทยมีศักยภาพและความน่าสนใจหลายด้าน เหมาะแก่การท่องเที่ยหรือพักผ่อนระยะยาว

 

โดยข้อมูลล่าสุดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือ REIC ได้รายงานตัวเลขข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565   ยังพบว่า  มีจำนวน 4,433 ยูนิต เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน  4,370 ยูนิตมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดคนต่างชาติ จำนวน  22,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 20,472 ล้านบาท

จีนเบอร์ 1 โอนคอนโด

แม้ว่าที่ผ่านมาชาวจีนไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่การโอนคอนโดก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชาวจีนถือเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่โอนคอนโดมากที่สุด โดยในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวจีนยังคงยังครองแชมป์ เป็นผู้นำกลุ่มต่างชาติโอนคอนโด เหมือนช่วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านจำนวนและมูลค่า ขณะที่ชาวต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ ก็มีการโอนคอนโดที่ซื้อไว้ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ดังนี้ ​

ต่างชาติโอนคอนโด จำนวนมากที่สุด

โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาต่างชาติที่โอนคอนโดมากสุด 5 อันดับแรก  ได้แก่

  1. จีน จำนวน 1,124 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 48% มีราคาเฉลี่ย 5.3 ล้านบาทต่อยูนิต
  2. รัสเซีย จำนวน 129 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 6% มีราคาเฉลี่ย 3.2 ล้านบาทต่อยูนิต
  3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 116 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 5% มีราคาเฉลี่ย 5.5 ล้านบาทต่อยูนิต
  4. เยอรมัน  จำนวน 80 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 3% มีราคาเฉลี่ย 3.3 ล้านบาทต่อยูนิต
  5. อินเดีย จำนวน 79 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 3% มีราคาเฉลี่ย 4.5 ล้านบาทต่อยูนิต

5a3ebdca D378 44b7 8d15 7673623937fa

ต่างชาติโอนคอนโด มูลค่ามากที่สุด

ส่วนต่างชาติที่มีมูลค่าการโอนคอนโดมากที่สุด ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. จีน มูลค่า 5,931 ล้านบาท สัดส่วน 49%
  2. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 643 ล้านบาท สัดส่วน 5%
  3. ฝรั่งเศส มูลค่า 571 ล้านบาท สัดส่วน 5%
  4. รัสเซีย มูลค่า 415 ล้านบาท สัดส่วน 3%
  5. กัมพูชา มูลค่า 382 ล้านบาท สัดส่วน 3%

Ec474552 5e4a 4302 9412 7a94cf479de0

อินเดีย มาแรงขึ้นติด Top 5

สำหรับข้อมูลล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา พบว่า มีกลุ่มชาวอินเดีย ที่ถือว่าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาฯ ไทย อย่างโดดเด่น สามารถขึ้นมาติดอันดับ 5 ด้านจำนวน และอันดับ 7 ในด้านมูลค่า ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มชาวอินเดียเข้ามาซื้ออสังหาฯ ของไทย เป็นเพราะนโยบายการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มชาวต่างชาติของไทย และชาวอินเดียเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ในธุรกิจต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ รวมถึงชาวอินเดียก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ที่ภาครัฐเข้าไปส่งเสริมและดึงดูดให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วย

 

เมื่อชาวอินเดียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จึงทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัย เป็นความต้องการที่ขยายตัวมาจากการเข้ามาลงทุน รวมถึงประเทศอินเดียมีจำนวนประชากรมหาศาล และมีฐานคนรวยอยู่จำนวนมาก ที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการซื้ออสังหาฯ ของไทย แม้ว่าจำนวนอาจจะยังไม่มากหากเทียบกับชาวจีน แต่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีอนาคตและสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ต่างชาติยึดหัวเมืองหลักซื้อคอนโด

สำหรับจังหวัดหลักที่ต่างชาตินิยมซื้อคอนโด และมีการโอนคอนโดมากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดหัวเมืองหลักของไทย โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดหลักที่ต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด โดยเฉพาะชาวจีน เพราะมีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวจีนได้ครบถ้วน

 

โดยข้อมูลของทาง REIC ยังเปิดเผยรายละเอียดของชาวต่างชาติที่โอนคอนโด ใน 5 อันดับแรก ว่าได้ซื้อคอนโดในจังหวัดใดบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

11 จังหวัดที่ชาวจีนโอนคอนโด

9fdb7125 20c4 4c81 96d0 C1a5250e3db2

5 จังหวัดที่ชาวรัสเซีย โอนคอนโด

17ee4c39 Afcb 43a1 Acba A0206db50dd8

8 จังหวัดทีชาวสหรัฐอเมริกา โอนคอนโด

E8b1968a E60e 45de Ad98 02a80d0da11c

11 จังหวัดที่ชาวเยอรมัน โอนคอนโด

2a5868b0 2d8c 4a82 950a 4c2284b1a3c4

5 จังหวัดที่ชาวอินเดีย โอนคอนโด

B546dc2d Aa48 423d 8691 Dabae7ef1b2c

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

REIC เผย ยอดโอนคอนโดต่างชาติ Q1/65 ลดทั้งจำนวน-มูลค่า เหตุลูกค้าจีนยังปิดประเทศ  

พิษโควิด-19 ทุบยอดโอนคอนโดต่างชาติลด “จีน” ยังครองเบอร์1 มูลค่า 17,800 ล้าน

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด