Ryl Info Q&a Home 1200x628

9 คำถามบ่อย ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ใช้ลดหย่อนภาษียังไง​?

Categories : Life+Style
Tags : , , ,

ลดหย่อนภาษี

ตอนนี้ก็ถึงฤดูกาลเสียภาษีประจำปี 2565 กันแล้ว ซึ่งกรมสรรพากรให้ทุกคนที่มีรายได้ สามารถนำเอาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน แต่หลายคนก็มักจะมีคำถามที่สงสัยว่าจะเอามาคิดค่าลดหย่อนได้ยังไง และเท่าไรกันบ้าง วันนี้ Reviewyourliving รวบรวมคำถามและคำตอบมาให้แล้ว กับ ​9 คำถามบ่อย ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ใช้ลดหย่อนภาษียังไง​?

Home Loan 2

1.กู้ซื้อบ้านแบบไหน ลดหย่อนภาษี ได้บ้าง?

การกู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงิน หรือกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน เพื่ออยู่อาศัยทุกประเภท นำดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้มาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท การกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านเอง บนที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของคนอื่น เช่น ของบิดา หรือมารดา ที่มีการให้ความยินยอมในการปลูกสร้าง  นำเอาดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.กู้ซื้อบ้านลดหย่อนได้เท่าไร?

ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ตลอดปี 2565  แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3.ต้องกู้เงินกับแบงก์ ถึงจะลดหย่อนได้ใช่ไหม?

ไม่ใช่ เพราะความจริงแล้ว การกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัย ไม่จำเป็นต้องกู้กับธนาคารเท่านั้น สามารถกู้กับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย และตามที่กรมสรรพากรรับรอง มีดังนี้

  • บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
  • บริษัทประกันชีวิต
  • สหกรณ์
  • นายจ้างที่จะมีกองทุนจัดสรรไว้สำหรับลูกจ้าง
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

Home Loan

4.กู้ซื้อบ้านมากกว่า 1 หลัง ลดหย่อนได้เท่าไร​

ถ้ากู้ซื้อบ้านมากกว่า 1 หลัง ให้เอาดอกเบี้ยที่จ่ายไปจริงในทุกหลังมาคิดรวมกัน โดยลดหย่อนตามเกณฑ์ คือ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

5.กู้ร่วมหลายคน​ ลดหย่อนได้เท่าไร?

ตามที่จ่ายตามจริง โดยหารตามจำนวนผู้กู้ร่วม แต่รวมกันทุกคนได้ไม่เกิน 100,000 บาท  เช่น กู้ร่วมกับพี่น้อง รวมทั้งหมด 4 คน ในปีนี้เสียดอกเบี้ย 120,000 บาท ซึ่งตามหลักการแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้น ต้องเอาดอกเบี้ยมาคิดแค่ 100,000 บาท แล้วหาร 4 คน ทำให้แต่ละคนมีสัดส่วนค่าลดหย่อนคนละ 25,000 บาทเท่านั้น ​

6.สามีหรือภรรยา คิดค่าลดหย่อนยังไง?

กรณีที่จดทะเบียนสมรส ไม่ว่าจะจดมาก่อนหน้าที่จะซื้อ หรือระหว่างปีภาษี มีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าลดหย่อนภาษี ดังนี้

  • กู้ร่วมกัน ยื่นภาษีคนเดียว จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • กู้ร่วมกัน ยื่นภาษีสองคน จ่ายตาม​จริงคนละครึ่ง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

7.จ่ายดอกเบี้ยไม่ครบ 1 ปี ลดหย่อนได้เท่าไร

เริ่มตั้งแต่วันที่จ่ายจนถึงสิ้นปี ตามที่จ่ายจริง ​สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  เช่น เริ่มกู้ซื้อบ้าน และเริ่มผ่อนชำระเดือนสิงหาคม ก็จะนำเอาดอกเบี้ยที่จ่ายไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม มาใช้เป็นส่วนลดหย่อน

8.บ้านที่รีไฟแนนซ์ ลดหย่อนได้ไหม?

สามารถนำดอกเบี้ยมาใช้เป็นค่าลดหย่อนปกติ แต่ต้องวงเงินหนี้เท่าเดิม ไม่มีการกู้เงินเพิ่ม มีหลักคิดเช่นเดียวกันการกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยทั่วไป คือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

9.ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมมี 2 อย่าง คือ สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน และหนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่กู้ ​

 Home Loan 22

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อสงสัย และข้อข้องใจของใครหลายคน เกี่ยวกับการนำเอาดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน มาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีประจำปี หวังว่าการทุกท่านจะสามารถยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2565 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ที่สำคัญสามารถยื่นได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ใครจะยื่นไปได้เลยที่นี่ https://www.rd.go.th/272.html

 

ที่มา : กรมสรรพากร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารทีทีบี, REIC

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด เดือนมกราคม 2566

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนมกราคม 2566 แบงก์ไหนให้ดอกต่ำสุด

บทความ Life+Style ล่าสุด