Fd Post 030822 1200x628

อัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนสิงหาคม 2565

Categories : Life+Style
Tags : , , , ,

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

ตอนนี้เราเหลือเวลาของปี 2565 อีกไม่กี่เดือนแล้ว แต่สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ก็ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เรายังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดต่อไป แต่หลายคนก็ฉีดวัคซีนป้องกันไปหลายเข็มแล้ว บางคนถึงเข็มที่ 5-6 แล้วก็มี แต่บางคนซึ่งคาดว่าจะเป็นจำนวนน้อยมาก ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

 

อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องปรับตัวและอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือคงต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งการวางแผนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

 

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันก็น่าจะเรียกได้ว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว และกำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ผู้ประกอบการหลายรายก็สามารถฟันฝ่าวิกฤตและปัจจัยลบต่าง ๆ เติบโตมาได้ด้วยดี ทำให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันราคาบ้านก็มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มสูงขึ้น จากต้นทุนต่าง ๆ ที่จ่อขึ้นราคา ใครที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีความพร้อมในด้านการเงิน คงต้องรีบคิดต้องรีบวางแผนกันด่วน เพราะเชื่อว่าในอนาคตราคาบ้านจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้าน ที่ธนาคารต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

แต่สำหรับรอบเดือนสิงหาคมนี้ อัตราดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม ในภาพรวมแล้วยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละธนาคารมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไรบ้างนั้น เราได้อัปเดตอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เอาไว้ให้แล้ว ดังนี้

อัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด

Fd Post 030822 01

1.ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับธนาคารกรุงเทพ มีสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่ให้บริการลูกค้า 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าพนักงานที่มีรายได้ประจำ และลูกค้าทั่วไป  โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านและคอนโด ประจำเดือนสิงหาคม 2565  ข้อมูลภายในเว็บไซต์ของธนาคารยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเดือนที่ผ่านมา มีการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท  (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.95% (MRR-1.00%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.65%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1-3  อัตราดอกเบี้ย 4.2% (MRR-1.75%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.65%

อัตราดอกเบี้ยเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.45% (MRR-1.50%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2% (MRR-0.75%)

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1-3  อัตราดอกเบี้ย 4.075% (MRR-1.875%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48%

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.95% (MRR-1.00%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.45%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.87%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.45%(MRR-1.50%)

หลังจากนั้น 5.45%  (MRR-0.50%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.45%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.9%

ลูกค้าทั่วไปวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี)

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.00%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.7%(MRR-1.25%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.57%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.075%(MRR-1.875%)

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 4.075% (MRR-1.875%)

หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย 5.2%

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.58%

 

-กรณีวงเงิน ตั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก MRR-1.20% หลังจากนั้น​คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีวงเงินต่ำกว่า ​500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีหลักประกันสิทธิการเช่า ​คิดอัตราดอกเบี้ย​ MRR-0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-กรณีหลักประกันที่ดินเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ย ​MRR-0.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่  10 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อ​และจดทะเบียนจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรกหรือทั้งหมดภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ​

-พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง พนักงานที่มีรายได้หลัก หรือ มีความสามารถในการชำระคืนหลัก จากรายได้ประจำ

-รูปแบบการชำ​ระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก/รูปแบบการผ่อนชำ​ระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือกที่ 1

-อัตราส่วนวงเงินกู้สูงสุดและมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64 เท่ากับ 5.95% ต่อปี

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

-ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ในเว็บไซต์ธนาคารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงRatchayothin Wat Phra Si Mahathat Condo Update Per1

2.ธนาคารกรุงไทย

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด สำหรับธนาคารกรุงไทย ในเดือนสิงหาคม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่าน​มา โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ​​ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 แบบทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.77% (MRR-3.45%)

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2.77% (MRR-3.45%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.77%

ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา 4.22%

ทางเลือกที่ 2 แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.87% (MRR-3.35%)

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2.87% (MRR-3.35%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.30%

ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา 4.24%

ทางเลือกที่ 3 แบบทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.75%

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3.92% (MRR-2.30%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.88%

ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา 4.23%

ทางเลือกที่ 4 แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.00%

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3.97% (MRR-2.25%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.98%

ดอกเบี้ยจริงตลอดอายุสัญญา 4.27%

 

หมายเหตุ :

1.การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ *ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้

-ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

(การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ)

2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)**คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน MRR = 6.22% ต่อปี

3.สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค / ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย /ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

4.เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรี มีสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่/บ้านมือสอง) สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยมีแคมเปญฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจ และค่าประเมินอัตราดอกเบี้ยยังคงเท่าเดิมจากเดือนที่ผ่านมา โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สำหรับการกู้ในวงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.9% ( MRR-3.15%)

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.05% (MRR-2.00%)

ปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.95% (MRR-1.10%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.97%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.39%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.50% เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย MRR-1.60%

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.7% (MRR-1.35%)

ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 4.95% (MRR-1.10%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.21%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.52%

สำหรับการกู้เงินในวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.55%  (MRR-3.50%)

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.3%  (MRR-2.75%)

ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 4.7% (MRR-1.35%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.52%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.02%

ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.25% เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย 4.1% (MRR-1.95%)

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.3% (MRR-1.75%)

ปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.7%  (MRR-1.35%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.89%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.23%

 

หมายเหตุ

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี ในกรณีที่ลูกค้า ซื้อ MRTA/MLTA หากค่าเบี้ย MRTA/MLTA เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

-รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

ลูกค้าต้องซื้อ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการได้แก่ MRTA : แผนกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA : กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรี รักบ้าน รักคุณ พลัส เท่านั้น

2.กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ ประจำ​ต้องซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี

3.กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี 4.กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้ หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่ อนุมัติ MRTA/MLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTA/MLTA

-ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.​​​– 31 ส.ค. 65 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

-การพิจารณา อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และไม่เกินกว่า วงเงินกู้สูงสุดต่อมูลค่าหลักประกัน (ราคาซื้อขาย) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิด ภาระหนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา) คิดเป็น 3% ของยอดหนี้คงเหลือReal Estate Bangkok Condo

4.ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย มีสินเชื่อกู้ซื้อบ้านสำหรับบ้านใหม่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีรายได้ประจำ และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ซึ่งเดือนนี้อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ระจำ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = n.a.

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.72%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 7.72%

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย = n.a.

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.22%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 8.22%

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.65 โดยสามารถยื่นกู้ได้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า

-รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-กรณียื่นกู้บ้านในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน ธนาคารฯมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ต่อ 887

5.ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน มีสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (KKP Home Loan เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย) กรณี บ้านใหม่ : ซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยธนาคารเกียรตินาคินมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

แบบทำประกัน

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.4-2.75% เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาคิด 2.79%

ปีต่อไป 5.025% (MLR-1.50%)

แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.5-2.75% เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมากคิด 2.99%

ปีต่อไป 5.025% (MLR-1.50%)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

แบบทำประกัน

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.7-3.062% เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาคิด 2.59%

ปีต่อไป 5.025% (MLR-1.50%)

แบบไม่ทำประกัน

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.75-3.2%  เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาคิด 2.79%

ปีต่อไป 5.025% (MLR-1.50%)

 

หมายเหตุ
1.อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว  โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการและ​เว็บไซต์ของธนาคาร

2.MLR ณ วันที่​ 18 สิงหาคม 2563 เท่กับ​ 6.525% ต่อปี

3.เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ​(MRTA)ผ่านธนาคาร ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี กรณีที่ระยะเวลาการกู้ไม่ถึง 10 ปี ให้ระยะเวลาเอา​​​​​​ประกันภัยเท่ากับระยะเวลาการกู้

4.กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปี แรก คิดค่า​ Prepayment Penalty 3% ของเงินต้นคงค้าง

5.​กรณีเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง ​​หากลูกค้า Re-Finance หรือชำระปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าต้องชำระค่าจดจำนองที่ธนาคาร เคยสำรองจ่ายให้แก่ธนาคาร​

6.ค่าประเมินหลักประกันเริ่มต้น 3,210 บาท  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
7.เบี้ยประกันอัคคี ​เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ​โดยผู้กู้สามารถเลือกทำประกันกับบริษัทที่น่าเชื่อถือใดก็ได้ ​
a.อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุด ต่อหลักประกัน 100% ของราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ยกเว้นธนาคารมีกำหนดเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ สำหรับบางโครงการ อาจจะได้รับอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน​ 100%

b.ระยะเวลากู้สูงสุด ​30 ปี (อายุผู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว)

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบี สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู  ให้กับพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เท่ากับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารซีไอเอ็มบี มีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท หรือเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท

ประเภททำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.25% (MRR-3.1%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.07%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.55% (MRR-2.8%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.55%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.15%

หมายเหตุ

-สำหรับซื้อบ้านและคอนโดจากโครงการทั่วไป

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (MRR=7.35% ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

-ธนาคารยังมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 30,000-50,000 หรือเจ้าของกิจการรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปไว้พิจารณาด้วย รวมถึงสินเชื่อสำหรับโครงการที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนHome Loan 2

7.ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบี มีสินเชื่อบ้านใหม่ สำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดจากโครงการทั่วไป ภายใต้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.05% ต่อปี จะได้รับฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดทะเบียนจำนอง และค่าประเมินหลักทรัพย์ ซึ่งอัปเดตอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ของเดือนสิงหาคม ยังคงใช้ในอัตราเท่ากับเดือนที่ผ่านมา  โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ทางเลือก 1

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.05% (MRR-2.23%)

หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 4.65% (MRR-1.63%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.05%

ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.46%

ทางเลือก 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.4% (MRR-1.88%)

หลังจากนั้น 4.65% (MRR-1.63%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.4%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.57%

ทางเลือก 3 (ไม่สมัครผลิตภัณฑ์ครบ 3 รายการ) 

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.65% (MRR-1.63%)

หลังจากนั้น ดอกเบี้ย 4.65% (MRR-1.63%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 4.65%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา ดอกเบี้ย 4.65%

รายละเอียดเงื่อนไข

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

1.สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สไมล์โฮม หรือ สไมล์โฮม พลัส ​

2.สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

3.สมัครบัตรเดบิต ttb (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต ttb แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

กู้ซื้อบ้าน คอนโดใหม่ กับทีทีบี รับข้อเสนอพิเศษ ด้วยอัตราดอกเบี้ย ให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

-รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน 3 ปี

-ฟรีประกันอัคคีภัยมูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

-ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท

-ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรม จำนอง

แบบที่ 2 สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท​

-ฟรีประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

-ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรม จำนอง

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อทำเพื่อประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับผู้กู้ในขณะที่ยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้กู้และธนาคาร และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

-ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ในกรณีที่ธนาคารเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองหลักประกันแทนผู้กู้หากผู้กู้มีความประสงค์จะไถ่ถอนหลักประกันและชำระหนี้คืนทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบิกใช้เงินกู้ ครั้งแรก ผู้กู้ตกลงคืนเงินค่าธรรมเนียมจดจำนองหลักประกันตามจำนวนเงินที่ธนาคารได้ช าระไปให้แก่ธนาคาร ในวันที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น (ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)

-กค้าต้องสำรอง จ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง

-MRR = 6.28% ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 30 มิ.ย. 65 และจดจำนอง ภายใน 31 ก.ค.​65

-ข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคาร ณ วันที่ 3 ส.ค.​65

8.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับช่วงเดือนที่ผ่านมา  คิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.995%

ปีต่อไป MRR = 5.995%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.995%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.995%

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.95%

ปีต่อไป MRR = 5.995%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.95%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.983%

หมายเหตุ

-กรณีใช้ดอกเบี้ย​แบบทำประกัน​ Credit Life 70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10  ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำ​10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

​-ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทนเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

หากต้องการสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันภัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โท​ร. 1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ​​ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุก​ ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ​การพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ 5.995% ต่อปี ​(ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) ซึ่งอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร

-อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ระบุในตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ​ซึ่งอาจะมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีลูกค้าบอกเลือกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ​ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป  ตามประกาศธนาคาร ระยะเวลากู้ตามสัญญา วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารปรกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ ธอส. มีสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านหลากหลายประเภท โดยประเภทสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 ​มีการคิดอัตราดอกเบี้ย ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากแคมเปญสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565  โดยมีดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ดังนี้

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.15%

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.9% (MRR-2.25%)

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.75% (MRR-1.4%)

หลังจากนั้น ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา  5.4%

หมายเหตุ

-ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-30 ธ.ค.65   (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเติมวงเงินของโครงการแล้ว)

-อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.15% ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกันHome Loan 3

10.ธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบี มีสินเชื่อบ้านสำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป  โดยอัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ดังนี้

ทางเลือก 1 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.55% (MRR-3.8%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.55%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.87%

ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.75%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย  3.75%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.95%

ทางเลือกที่ 3 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.0%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย  4.95%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.65%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.88%

ทางเลือกที่ 4 ไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.2%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 5.15%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.85%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.96%

หมายเหตุ

-ขอสินเชื่อตั้งแต่ 1  ก.ค.-30 ก.ย.65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายใน 31 ต.ค. 65

-อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผ่านธนาคารยูโอบี

>ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

>ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ​(Re-finance) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก นับจากวันที่กู้ จะมีค่าปรับ 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง (เฉพาะวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้น)​

-การอนุมัติสินเชื่อ​เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร​

-เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันเท่ากับ  7.35% ต่อปี ​(ตามประกาศธนาคารณ วันที่  9 ก.ค. 64) อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย​ MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้​

-อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ​เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้  และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร​

-ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย ​(ใบอนุญาตประกันชีวิต​เลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัย​ เลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น  รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ​จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

11.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.9% หรือผ่อนล้านละ 3,500 บาท โดยเดือนนี้ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้​

แบบที่ 1

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย  1.9% ลดลง 0.1% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย 2.00%

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.85% เพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย 3.80%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.55% ลดลง 0.05% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย 2.60%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.54% ลดลง 0.03% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 3.57%

แบบที่ 2

ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ยคงที่ 2.0% ลดลง 0.1% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย  2.10%  (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก)

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.25% เพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย  4.20%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 2.80%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.65% ลดลง 0.04% จากเดือนที่ผ่านมาคิดดอกเบี้ย  3.69%

แบบที่ 3

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย  2.55%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.50% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 2.55%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.57% ลดลง 0.08% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดอัตราดอกเบี้ย 3.63%

แบบที่ 4

ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 2.75% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 3 ปีแรก)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.7% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย  2.75%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.69% ลดลง 0.07% จากเดือนก่อนหน้าที่คอกเบี้ย  3.76%

เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร :

1.กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใด ๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

2.กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

หมายเหตุ

-โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*

-ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท

-ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท  กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่**

-ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***

-ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****

-วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1) ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.75% = 4.60% หรือ 2) ไม่ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.25% = 5.10% , หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR = 7.35% *****

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.35% (ณ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่าง ๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ย. 65Home Loan 33

12.ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อเคหะ สำหรับให้บริการผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือคอนโด  โดยฟรีค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา สำหรับยื่นกู้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ​ดังนี้​

กรณีทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.95% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิด 2.0%

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.875% ลดลง 0.025% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 2.9% ​

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.5% ลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 2.6%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.085% ลดลง 0.041% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.126%

กรณีไม่ทำประกัน

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 2.20% ลดลง 0.05% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 2.25%

ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3.625% เพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 3.525%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ลดลง 1.845% จากเดือนก่อนหน้าคิดดอกเบี้ย 4.995%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.327% เพิ่มขึ้น 0.017% จากเดือนก่อนหน้าที่คิดดอกเบี้ย 4.31%

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

-ปีที่ 1 ผ่อนชำระ 2,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 ผ่อนชำระ 4,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 3 ผ่อนชำระ 5,500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ

-การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

-เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

-*กรณี ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดิน ไปก่อน ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินที่จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง โดยธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ

-กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน

-หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ Reviewyourliving รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคาร ณ​ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนกรกฎาคม 2565

บทความ Life+Style ล่าสุด