Tag : Hotel

72 ผลลัพธ์
เคาะราคา IPO หุ้น AWC ของลูกสาวเสี่ยเจริญ เปิดขาย 6 บาท ทุบสถิติระดมทุนสูงสุด

เคาะราคา IPO หุ้น AWC ของลูกสาวเสี่ยเจริญ เปิดขาย 6 บาท ทุบสถิติระดมทุนสูงสุด

หลังจากบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาสักพักหนึ่ง  ถึงวันนี้ (11 กันยายน 2562) หุ้นของ AWC ก็พร้อมเปิดราคา IPO ออกมาแล้ว ว่าจะเปิดขายที่ 6.00 บาท โดยมีจำนวนหุ้นที่ออกขายจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 6,957 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น   คำนวณราคาและมูลค่าดูแล้ว AWC จะมีมูลค่าการระดมทุนมากสุด นับตั้งแต่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์​ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF เมื่อปี 2556  ซึ่งครั้งนั้นระดมทุนไปมูลค่า 62,510.4 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกในเวลานั้น   แต่หาก AWC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะกลายเป็นบริษัทที่มี Market Cap. หรือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ทะลุไปถึง 200,000 ล้านบาทได้ เพราะทุบสถิติทุกบริษัทที่จดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันถ้าคิดมูลค่าสินทรัพย์ของ AWC ปัจจุบันมีอยู่ถึง 92,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 115,000 ล้านบาท เมื่อมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างนำเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอีก 12 โรงแรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  24,000  ล้านบาท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 32,000 ล้านบาท ภายหลังจากขายหุ้น IPO แล้ว     นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า AWC ได้รับการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดย AWC พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,957 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 22.47% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)   นอกจากนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Option หรือ Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น โดยนำเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไปใช้ในกลไกการรักษาระดับราคาหุ้น (Stabilization) เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพของราคาหุ้นในช่วง 30 วันแรกหลังเข้าจดทะเบียนซื้อขาย   ทั้งนี้ AWC ได้ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ที่ราคา 6.00 บาทต่อหุ้น     โดยได้มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและในต่างประเทศประเภท Cornerstone Investor จำนวน 13 ราย ได้แก่ บลจ.บัวหลวง บลจ.กรุงไทย บลจ.กสิกรไทย บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.ธนชาต บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.วรรณ บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต Affin Hwang Asset Management Berhad, Maitri Asset Management และ GIC Private Limited ได้ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นจำนวนรวม 3,454 ล้านหุ้น หรือประมาณ 50% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ที่ราคา 6.00 บาทต่อหุ้น   โดย AWC ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร  ในประเทศไทย บนทำเลที่ดี แบ่งเป็น 1. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ซึ่งมีเครือข่ายพันธมิตรผู้บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำถึง 6 กลุ่ม  มีฐานลูกค้าทั่วโลกกว่า 300 ล้านราย 2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า  คอมมูนิตี้ชอปปิงมอลล์และคอมมูนิตี้มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์เกทเวย์ พันธุ์ทิพย์ และตะวันนา   นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานแบบมิกซ์ยูส (Mixed-Use) ระดับเกรดเอ เมื่อพิจารณาจากพื้นที่เช่าสุทธิ  AWC ยังมีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ecosystem ของ TCC Group ที่จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาว   ในอนาคต AWC มีแผนจะเข้าลงทุนในกิจการเจ้าของทรัพย์สินรวม ทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อซื้อและพัฒนากิจการ โดยมีโครงการเด่น ๆ อาทิ โครงการที่เปิดดำเนินการแล้วอย่าง โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์  โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา  โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ในยางบีช  และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรสส์ กรุงเทพ สาทร     นอกจากนี้ ยังรวมถึงโครงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบรนด์สากล อาทิ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  โรงแรมแกรนด์ โซเล่ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเป็นแบรนด์ Melia อีกทั้งยังมีโครงการโรงแรมที่จะพัฒนาใหม่ อาทิ โรงแรมเจริญกรุง 93 โรงแรมอีสต์ เอเชีย โรงแรมบันยันทรี จอมเทียน พัทยา โครงการในพัทยา ประเภทมิกซ์ยูส ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนโรงแรม ค้าปลีก และกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย รวมพื้นที่จัดประชุมและงานอีเวนท์ขนาดใหญ่บนหาดพัทยา ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะทยอยเปิดให้ดำเนินการระหว่างปี 2564 – 2567   ในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า บริษัทฯ มีแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูส อันประกอบด้วย โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ส่วนต่อขยาย (เฟส 2) โรงแรมแบงค็อกแมริออท ดิ เอเชียทีค และโรงแรมเจริญกรุง 93  บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ เป็นรูปแบบอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส หรือรูปแบบอื่นๆ และมีแผนเพิ่มทางเลือกด้านความบันเทิงและสันทนาการรูปแบบใหม่ให้กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้พื้นที่ของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด   “ภายหลังการเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว AWC จะมีโครงการในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการรวม 27 โครงการ จากปัจจุบันมี 14 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 10 แห่ง และอีก 4 แห่ง ตามสัญญาซื้อขายหุ้นปี 2562 และโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือมีแผนการพัฒนาจำนวน 13 แห่ง ป็นโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือแผนในการพัฒนา 11 แห่ง และ โครงการอสังหาริมทรัพย์ Mixed-use อีก 2 แห่ง”   โดยภายใน 5 ปีข้างหน้า AWC จะมีห้องพักโรงแรมรวม  8,506 ห้อง ส่วนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า  บริษัทฯ จะมีพื้นที่เช่าสุทธิรวม 415,481 ตารางเมตร จากโครงการทั้งหมด 11 โครงการ โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 9 โครงการ รวม 1 โครงการ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อบันทึกตกลงสัญญาว่าจ้างบริหารเกทเวย์ เอกมัย และเพื่อพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการเกทเวย์ เอกมัย ปี 2562 และอีก 2 โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง และที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบความพร้อมต่าง ๆ  พร้อมกับเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานอีก 4 แห่ง ด้วยพื้นที่เช่าสุทธิรวม 270,594 ตารางเมตร   สำหรับผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2562  บริษัทมีรายได้ 6,442 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 3,114 ล้านบาท  
ถอด 3 กลยุทธ์ “ศรีพันวา” รับมือกับในภาวะตลาดนักท่องเที่ยวจีนลดลง

ถอด 3 กลยุทธ์ “ศรีพันวา” รับมือกับในภาวะตลาดนักท่องเที่ยวจีนลดลง

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด ในเวลานี้ต้องยกให้กับ “ชาวจีน” จากแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีตัวเลขมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีน จะส่งสัญญาณว่ามีตัวเลขลดลงมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดเหตุเรือฟินิกซ์ล่ม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ไม่เฉพาะตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่เป็นไปในภาพรวมของประเทศด้วย   สาเหตุสำคัญเป็นเพราะเรื่องความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  แต่ไม่เพียงเท่านั้นยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มาทำให้ตลาดจีนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าโลก นโยบายการส่งเสริมให้คนจีนเที่ยวภายในประเทศ และภาวะค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท และการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวแทบทั้งสิ้น     นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารโรงแรมศรีพันวา และบาบา บีช คลับ เปิดเผยว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หาดป่าตองขณะนี้ น่าจะมีตัวเลขลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปจากตลาด ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนมากที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยมีสัดส่วนประมาณ ​25% ส่งผลทำให้ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวลดลง “ประเทศจีนมีนโยบายส่งเสริมการเที่ยวในประเทศจีนเอง คาดว่าภายใน 2 ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะหายจากตลาดไปเป็นจำนวนมาก” ​ อย่างไรก็ตาม มองว่าตลาดจีนน่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่คงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี และแม้ว่าปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศอื่นๆ จะยังไม่ได้หายไปจากตลาดภูเก็ต แต่ถือว่ามีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน   สำหรับแนวทางการรับมือ กับภาวะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง บริษัทได้วาง 3 กลยุทธ์เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไป และสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   1.ปรับโครงสร้างการขายใหม่ บริษัทมีพนักงานขายรวม 23 คน  ซึ่งปัจจุบันพนักงานขายแต่ละราย  จะถือพอร์ตลูกค้าเฉพาะในแต่กลุ่มตลาดหรือประเทศ ต่อไปจะปรับการทำงานและวิธีการทำงาน ให้พนักงานขายแต่ละคน มีพอร์ตลูกค้าหลากหลาย เพื่อสามารถจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นการบริหารความเสี่ยงทางการตลาด 2.สร้างตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ บริษัทจะสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ที่ชื่นชอบงานปาร์ตี้ดนตรีในแนวอันเดอร์กราวน์ ด้วยการจัดมิวสิคเฟสติวัลหรือเทศกาลดนตรีริมหาดขึ้นที่โรงแรมบาบา บิช คลับ ภูเก็ต ซึ่งวางเป้าหมายให้เป็นหนึ่งในมิวสิคเดสทิเนชั่น ที่ให้ทุกคนได้สัมผัสเทศกาลดนตรีระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Music Lovers Hotel ซึ่งได้พันธมิตรระดับโลกอย่าง Circoloco นักจัดปาร์ตี้ชื่อดัง จากอิบิซา เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มาร่วมจัดเทศกาลดนตรี  ซึ่งเคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา     สำหรับแผนการจัดเทศกาลดนตรี บริษัทจะจัดขึ้นประมาณ 6 ครั้งในช่วงต้นปีหน้า ในระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงมีนาคม 2563 โดยจัดขึ้นทั้งที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและนาใต้ จังหวัดพังงา มีเป้าหมายคนเข้าร่วมงาน 1,500-3,000 คนต่องาน เป้าหมายทำรายได้เฉลี่ยคนละ 2,000 บาท   นายวรสิทธิ กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดเทศกาลดนตรีในโรงแรมของบริษัทแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างวางแผนเซ็นต์สัญญาเพื่อบริหารโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอป่าตอง เป็นโรงแรมขนาด 100 ห้อง ซึ่งหมดสัญญากับเชนโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล  มาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว  ภายหลังบริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมดังกล่าว จะปรับปรุงพื้นที่พร้อมกับวางตำแหน่งใหม่ให้เป็น Party Hotel เพื่อใช้ในการจัดเทศกาลดนตรีด้วย 3.สร้างรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทได้เซ็นต์สัญญากับบริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จำกัด  บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 1 ใน 50 ชั้นนำของประเทศจีน ในการออกแบบโรงแรม เรสซิเดนซ์ รวมถึงการบริหารงานและการบริการทั้งหมด กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลไห่หนาน ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่าหมื่นล้านบาท  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 129 ไร่   ในเฟสแรกจะเป็นการพัฒนาโรงแรมขนาด 60 ยูนิต รูปแบบห้องพลูสวีท ใช้งบประมาณลงทุนประมาณ​ 600-700 ล้านบาท ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ภายในปลายปี 2563 ส่วนในเฟส 2 จะพัฒนาเป็นวิลล่า จำนวน 100 หลัง มีบ้านพัก 6 ขนาด   นอกจากกลุ่มทุนจากประเทศจีนแล้ว ขณะนี้ยังมีนักธุรกิจชาวแคนนาดา เจ้าของแอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการรถแท็กซี่  ซึ่งเพิ่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยต้องการให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ  และอาจจะนำแบรนด์ของบริษัทไปใช้  รวมถึงบริหารงานขาย ขณะนี้มีความเป็นไปได้กว่า 90% คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในกลางปีหน้า  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มจากการบริหารเข้ามามากขึ้นด้วย   นายวรสิทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทยังได้ลงทุนต่อเนื่องภายในพื้นที่โรงแรมศรีพันวา ด้วยการพัฒนาเป็นวิลล่า 30 ยูนิต และคอนเวนชั่นฮอลล์ เพื่อจังตลาดงานแต่งงาน ซึ่งใช้งบลงทุนประมาณ 1,000  ล้านบาท รองรับจำนวนผู้ร่วมงานได้ 200 ที่นั่ง โดยคาดว่าภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้สามารถเพิ่มจำนวนการจัดงานแต่งได้ถึง 80 งานต่อปี จากปกติที่มีผู้เข้ามาจัดงานแต่งงาน 60 งานต่อปี โดยพื้นที่ในโครงการยังมีเหลืออีกประมาณ 5 ไร่สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องด้วย ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พฤกษาวาง 5 กลยุทธ์ ลุยปัจจัยลบ ถอดกลยุทธ์ “เอสซี แอสเสท” ใช้ความยืดหยุ่น สร้างพอร์ตธุรกิจให้เติบโต พร้อมเพิ่มรายได้ประจำ 7 ไฮไลท์แผนธุรกิจ PF-GRAND สู่เป้าหมายรายได้ 22,000 ล้าน  
“ออเนอร์ กรุ๊ป”  ทุ่ม 2,000 ล้าน ปั้นโปรเจ็กต์ ONCE PATTAYA มั่นใจทำเลพัทยาไปได้อีกไกล 

“ออเนอร์ กรุ๊ป” ทุ่ม 2,000 ล้าน ปั้นโปรเจ็กต์ ONCE PATTAYA มั่นใจทำเลพัทยาไปได้อีกไกล 

ออเนอร์ กรุ๊ป ทุ่มงบ 2,000 ล้าน ปั้นโปรเจ็กต์ "วันส์ พัทยา" ก่อนปลายปีผุดโคงการมิกซ์ยูส ทั้งโรงแรมและพื้นที่รีเทลต่อเนื่อง  พร้อมเตรียมแบรนด์คอนโดฯ ใหม่ "MOTION" ออกทำตลาดจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปีหน้า   นางสาวธิดา เชิดสุริยา ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ออเนอร์ เอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ได้ทุ่มงบประมาณ 2,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการวันส์ พัทยา (ONCE PATTAYA) ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Lifestyle Mixed Use” เป็นคอนโดมิเนียม ขนาดความสูง 32 ชั้น  จำนวน 427 ยูนิต มีห้อง 4 แบบ ได้แก่ แบบ Studio  แบบ 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ ห้องแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  และห้องแบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 28.00-59.80 ตารางเมาตร ราคาขายตั้งแต่ 2.85-22 ล้านบาท หรือราคาขายเฉลี่ย 130,000 บาทต่อตารางเมตร   ปัจจุบันโครงการมียอดขายแล้ว 43%  แบ่งเป็นคนไทยกว่า 70% และที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่เริ่มกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย​​์ของไทยมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ทางโครงการ ได้เริ่มเปิดขายพรีเซลล์ครั้งแรก  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จ่าจะทำยอดขายได้ถึง 80% และในช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2565     นางสาวธิดา กล่าวว่า  โครงการคอนโดฯ ​ ในโซนพัทยาเหนือ  ถือว่ามีซัพพลายไม่มากมีเพียง 2-3 โครงการ  ในราคาระดับเฉลี่ยกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร  เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินให้เช่าระยะยาว ถ้าที่ดินติดหาดจะเหลือเพียงโซนหาดวงศ์อมาตย์ แต่รูปแบบที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินหน้าแคบและมีราคาสูง  ปัจจุบันราคาที่ดินในเมืองพัทยารพุ่งสูงสุดประมาณตารางวาละ  1 ล้านบาท   สำหรับ ที่ดินของโครงการวันส์ พัทยา เป็นที่ดินที่ซื้อไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เป็นที่ดินหน้ากว้าง อยู่บนถนนพัทยาสาย 3 ที่ในอนาคตเขตทางจะขยายความกว้างเป็น 30 เมตรจากปัจจุบันกว้าง 20 เมตร เป็นเส้นทางในข่ายพิจารณาการพัฒนาระบบรถไฟรางเบาชลบุรี-พัทยา ที่จะเชื่อมรถไฟความเร็วสูง  ที่ตั้งโครงการยังอยู่ใกล้กับสถานีของโครงการรถไฟความเร็วสูง และใกล้กับมอเตอร์เวย์   นางสาวธิดา กล่าวอีกว่า แผนธุรกิจในอนาคต บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการมิกซ์ยูส (Mixed-use) บนที่ดินกว่า 2 ไร่ ติดกันกับโครงการวันส์ พัทยา มูลค่า 1,000 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 25 ชั้น แบ่งเป็นพื้นที่รีเทลชั้น 1-7 และชั้น 8 ขึ้นไปจะเป็นโรงแรมประมาณ 300 ห้อง เพื่อจับตลาดกลุ่มสัมมนา และนักท่องเที่ยวทั่วไป คาดว่าจะมีอัตราห้องพักตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป คาดว่าโครงการมิกซ์ยูสจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 หรือหลังจากการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมไปแล้ว 1 ปี    "แผนต่อไปบริษัทจะเปิดตัวโครงการคอนโดฯ แบรนด์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ MOTION ใน 2 ทำเลด้วยกัน ซึ่งมีจุดเด่นที่ทำเลอยู่ในโซนสีแดงของผังเมืองใหม่พัทยา ใกล้โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยา โดยจับกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีราคาจะต่ำกว่าแบรนด์ วันส์ เล็กน้อย"     สำหรับ “ออเนอร์​ กรุ๊ป” (Honour Group)  เริ่มธุรกิจแรก ด้วยการเปิดร้านจำหน่ายทอง ภายใต้ชื่อ "ร้านทองแม่ทองสุก เยาวราช พัทยา" ตั้งแต่ปี 2528 ก่อนจะหันมาทำธุรกิจโรงแรมในปี 2547  ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงแรมเดอะไซมีส พัทยา (The Siamese Hotel ) โรงแรม ที พัทยา (T Pattaya Hotel) โรงแรม เอ็กซ์คิว พัทยา (XQ Pattaya Hotel) และโรงแรม สวีท เซนส์ จอมเทียน (Sweet Sense Jomtien Hotel) จนล่าสุด ได้เข้ามาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ในรูปแบบคอนโดฯ ภายใต้โครงการวันส์ พัทยาเป็นโครงการแรก ​ 
เพราะ 3 เหตุผลหลักที่ “พราว กรุ๊ป” ยอมทุ่ม 7,000 ล้าน  ปักหมุด 2  โปรเจ็กต์ในจังหวัดภูเก็ต

เพราะ 3 เหตุผลหลักที่ “พราว กรุ๊ป” ยอมทุ่ม 7,000 ล้าน ปักหมุด 2 โปรเจ็กต์ในจังหวัดภูเก็ต

พราว กรุ๊ป เตรียมรุกภูเก็ต ทุ่มงบกว่า 7,000 ล้านบาท ผุด 2 โปรเจ็กต์ ‘อันดามันดา’ แหล่งพักผ่อน สวนน้ำ และความบันเทิงบนเนื้อที่ 58 ไร่ ตั้งเป้าเป็น Integrated Entertainment and Resort Destination ใหญ่ที่สุดในไทย เปิดบริการต้นปี 64 และ ‘โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท’  มั่นใจตลาดภูเก็ตยังมีดีมานด์   หลังจากพัฒนาโครงการสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน และโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จนประสบความสำเร็จ  พราว กรุ๊ป เจ้าของโครงการ จึงได้เดินหน้าพัฒนาโปรเจ็กต์ต่อเนื่องในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ต โดยครั้งนี้ได้ประกาศแผนการลงทุนมากถึง 7,000 ล้านบาทกับ 2 โปรเจ็กต์สำคัญ  ทั้งโรงแรมและสวนน้ำ     นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร พราว กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ พราว กรุ๊ป ที่มีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวที่หัวหิน  ทำให้บริษัทลงทุนต่อเนื่องมูลค่า 7,000 ล้านบาท พัฒนา 2 โครงการในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1.โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท และ 2.โครงการอันดามันดา (ANDAMANDA) โครงการมิกซ์ยูส มูลค่า 4,500 ล้านบาท   สำหรับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหาดป่าตอง ริมหาดกมลา บนเนื้อที่ 23 ไร่ มีห้องพักจำนวน 221 ห้อง โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายสำคัญของโรงแรมจะมีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางโดยตนเอง และกลุ่มอบรมสัมมนา หรือตลาด MICE   ส่วนโครงการ อันดามันดา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 58 ไร่ ว่าประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1.สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต มี 37 สไลด์เดอร์  มีเครื่องเล่น 19 เครื่อง ทะเลเทียมขนาดใหญ่ (Wave Pool) บนเนื้อที่กว่า 16,000 ตารางเมตร และชายหาดยาวกว่า 300 เมตร เขาตะปูจำลอง  ซึ่งมีความสูงกว่า  23 เมตร  2.โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ อันดามันดา ภูเก็ต ขนาด300 ห้อง  และ  3.แหล่ง “hangout” ใหม่ ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โชว์น้ำพุ  มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยทีม Wet Design เจ้าของผลงานน้ำพุชื่อดังระดับโลก     โดยโครงการยังมีพื้นที่เหลืออีก 5 ไร่ ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการที่เหมาะสมได้ในอนาคต คาดว่าโครงการจะเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2564 ส่วนราคาค่าใช้บริการอยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะมีระดับราคาเริ่มต้น 1,500 บาท  และคาดว่าในปีแรกที่เปิดให้บริการจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 700,000 คน   3 เหตุผลทำไมต้อง “ภูเก็ต”   1.จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเกือบ 20 ล้านคน แม้ว่าช่วงปีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดจำนวนลงบ้าง 19% แต่ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ เช่น นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งเติบโตถึง 42% ช่วยทำให้ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังเติบโตได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต   2.รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์ระบบรถไฟฟ้าขนส่งรางเบา โครงการทางพิเศษกระทู้ป่าตอง และแผนสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น   3.นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท มุ่งสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยเป็นโครงการที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน หรือการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่อยู่ในตลาด ซึ่งในตลาดภูเก็ตยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว หรือ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็น Attraction ประกอบกับการได้กลุ่ม InterContinental Hotel Group เข้ามาเป็นพันธมิตร ทำให้มั่นใจในการขยายธุรกิจ   แผนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจครั้งนี้ พราว กรุ๊ป ตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นผู้นำในการบริการ Integrated Entertainment and Resort Destination ภายในปี 2565 ด้วยผู้ใช้บริการของทั้งสองสวนน้ำ วานา นาวา และอันดามันดา ที่จะมีจำนวนรวมมากกว่า 1 ล้านคน และมีห้องพักให้บริการกว่า 1,000 ห้อง จากทั้งหมด 4 โรงแรมที่อยู่ในมือ    
6 ไฮไลท์ “เซ็นทารา เรสซิเดนซ์ฯ” โรงแรมน้องใหม่ในศรีราชา

6 ไฮไลท์ “เซ็นทารา เรสซิเดนซ์ฯ” โรงแรมน้องใหม่ในศรีราชา

พูดถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  ทุกคนคงนึกถึงสถานที่เดียวกัน คือ “พัทยา” เพราะเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และครบทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวที่พัทยากันไม่ขาดสาย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีเลย  ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดชลบุรีซึ่งก็หมายความรวมถึงเมืองพัทยามีมากถึง 16 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว  ความสำคัญของจังหวัดชลบุรียังมีในเรื่องเศรษฐกิจอีกด้วย  เพราะรัฐบาลคาดหวังว่าจังหวัดชลบุรีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้ถึง 5% จากเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตในอัตรา 3-4% เท่านั้น  ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าการจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญเอามากๆ   เมื่อจังหวัดชลบุรีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างนี้  รัฐบาลจึงพยายามผลักดันและกระตุ้นให้จังหวัดชลบุรีมีการเติบโตไปในทุกๆ เรื่อง และหาแม่เหล็กด้านการท่องเที่ยวเข้ามาดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะเมืองพัทยาเท่านั้น  หนึ่งในนั้น คือ อำเภอศรีราชา ที่ตอนนี้ถูกวางโพสิชั่นนิ่งให้เป็นเมือง “ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์” ซึ่งอนาคตคาดว่าจะมีโฉมหน้าไม่ต่างจากฮ่องกง   อำเภอศรีราชา ในอดีตที่ผ่านมาแม้เป็นเมืองทางผ่าน  เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปเมืองพัทยา หรือไม่ก็จังหวัดระยองเลย แต่ก็อาจจะมีแวะพักเที่ยวบ้างตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สวนเสือศรีราชา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน แม้ว่าจะไม่ใช่แหล่งพักค้างคืนหลักของนักท่องเที่ยว แต่ต้องยอมรับว่าอำเภอศรีราชาได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ล โอซาก้า” หรือ “ลิตเติ้ล เจแปนนิส” เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น  ซึ่งมาตั้งฐานการผลิตสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก พนักงานและผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจึงอยู่กันอย่างหนาแน่น  ในอดีตมีมากถึง 15,000 ครอบครัว หากนับสมาชิกในครอบครัวคราวๆ สักครอบครัวละ 3 คน ก็มีจำนวนชาวญี่ปุ่นถึง 45,000 คนเลยทีเดียว แม้ว่าปัจจุบันจะมีแรงงานชาวญี่ปุ่นถูกส่งกลับประเทศไปบ้าง  จนตัวเลขแรงงานญี่ปุ่นอยู่ประมาณ​10,000 ครอบครัว แต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร   ชาวญี่ปุ่นที่มีอยู่ในอำเภอศรีราชาจำนวนมากเช่นนี้ ทำให้ดีเวลลอปเปอร์มองเห็นเป็นโอกาสทางการตลาด พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของแรงงานเหล่านี้ แต่ไม่เพียงการเติบโตของตลาดคอนโดฯ เท่านั้น  กลุ่มโรงแรมก็เติบโตตามมาด้วย เพราะอำเภอศรีราชากำลังขยายตัว และเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเมืองพัทยาหรือชลบุรีไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือคอนโดฯ ตลาด​เริ่มจะแน่นแล้ว ดีเวลลอปเปอร์จึงต้องมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แน่นอนอำเภอศรีราชานี่แหละเป็นที่หมายสำคัญ  ซึ่งอนาคตจะมีการเปิดตัวโรงแรมใหญ่ๆ เกิดขึ้นอีกหลายแห่ง     ล่าสุด โรงแรม“เซ็นทารา เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา” ในเครือเซ็นทารา ได้เปิดตัวโรงแรมแห่งแรกของเซ็นทาราในอำเภอศรีราชา ด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 145 ห้อง บนเนื้อที่รวม 4 ไร่ ติดริมทะเล ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งเดียวในปัจจุบันของอำเภอศรีราชาที่ติดทะเล  ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของโรงแรมแห่งนี้เลยทีเดียว   โรงแรมเซ็นทารา เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา ยังมี 6 ไฮไลท์และจุดเด่น สำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว   1.ทำเลที่ตั้ง ติดชายหาดศรีราชา นับเป็นจุดต้นทางสำหรับการท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง อาทิ ตัวเมืองพัทยาที่อยู่ห่างไปเพียง 40 นาทีโดยรถยนต์ หรือแหล่งรวมสนามกอล์ฟชั้นนำของประเทศที่ตั้งอยู่รายรอบพื้นที่ รวมทั้งชายหาดอันมีชื่อเสียง อาทิ ชายหาดบางแสนและอ่างเก็บน้ำบางพระ ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ หากเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังโรงแรมใช้ระยะเวลาประมาณ 90 นาทีเท่านั้น   2.การออกแบบให้ทันสมัยมีบรรยากาศผ่อนคลายเป็นส่วนตัว สามารถมองเห็นวิวและเดินถึงชายหาดเลียบท้องทะเลอ่าวไทยตอนบนได้เพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งโรงแรมเซ็นทารา เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา ได้รับการออกแบบมาให้โดดเด่นด้วยโทนสีขาวสว่างตา ผสานเข้ากับสีฟ้าครามอันสดใส ทำให้นึกถึงประกายและสีสันของน้ำทะเลในอำเภอศรีราชาของอ่าวไทย ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านประมงที่มีวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม ปัจจุบันยังมีชาวบ้านบางส่วนทำประมงแบบดั้งเดิมให้เห็นด้วย   3.มีห้องพักหลากหลายรูปแบบไว้คอยบริการ -ห้องพักประเภทซูพีเรีย ดีลักซ์ และดีลักซ์ซีวิว ที่เหมาะสำหรับแขกผู้เข้าพักจำนวนไม่เกินสองท่าน -ห้องพักประเภทแฟมิลี่ เรสซิเดนซ์ และห้องสวีทแบบสองห้องนอน ที่สามารถรองรับครอบครัวใหญ่ที่มีขนาดสี่ถึงห้าคน รวมทั้งแขกผู้เข้าพักระยะยาว เพราะมีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องที่กว้างขวางถึง 64 ตารางเซนติเมตร ภายในห้องพักประเภทเรสซิเดนซ์นั้น มีทั้งอุปกรณ์เครื่องครัว และเตียงสองชั้นสำหรับเด็ก   ห้องพักทุกห้องในโรงแรมแห่งนี้ จะมีพื้นที่ระเบียง พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสมาร์ททีวีภายในห้อง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และมอบความสะดวกสบายแก่แขกผู้เข้าพักทุกคน   4.การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย โดยมีการนำเสนอตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลากหลายทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งบริการอาหารเสิร์ฟถึงภายในห้องพัก -ห้องอาหาร “อูมิ” ซึ่งอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ที่นำเสนอทั้งเมนูอาหารญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ อาทิ ราเมนและเทปันยากิ รวมถึงเมนูทั้งไทยและยุโรป   -ร้าน “ซิงก์” คาเฟ่ ในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม ที่มีเมนูเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างชานมไข่มุกและชาเขียวมัทฉะพร้อมเสิร์ฟตลอดวัน ทั้งยังมีเมนูเครื่องดื่มร้อน ขนมอบและเบเกอรี่ต่างๆ ให้เลือกลิ้มลองได้อย่างเต็มอิ่ม คาเฟ่ซิงก์แห่งนี้ ถือเป็นมุมแห่งการพักผ่อน นั่งชิลล์ หรือเพลิดเพลินไปกับเมนูมื้อกลางวันที่หลากหลาย อาทิ แซนด์วิช ขนมขบเคี้ยว หรือเมนูสลัดผักสดเพื่อสุขภาพให้เลือกสรร   -ทรอปิคาน่า พูล บาร์ ที่ตั้งอยู่ข้างริมสระน้ำใกล้กับ “สกายบาร์” ที่สามารถเลือกอร่อยกับเมนูอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค็อกเทล   5.พื้นที่รองรับการจัดงานอีเวนท์และสัมมนา โดยภายในโรงแรมเซ็นทารา เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา ยังเหมาะที่จะเป็นสถานที่ในการจัดงานของลูกค้ากลุ่มองค์กร เพราะมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานและแผนผังงานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทาราคอยดูแลให้คำปรึกษา เพื่อให้การจัดงาน   6.พื้นที่รองรับกิจกรรมสำหรับครอบครัว ภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำเด็ก และสวนน้ำสำหรับเด็ก มีพื้นที่สำหรับเด็ก และ E-Zone บริการสปา ออนเซ็น และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก   ดร. ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ กรรมการบริษัทสไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ในฐานะเจ้าของโรงแรม เปิดเผยว่า ได้ลงทุนมูลค่า 500 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาโรงแรมแห่งนี้ ต่อจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่เดียวกัน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นชาวไทยและนักท่องท่องเที่ยว ซึ่งต้องการพักผ่อนและท่องเที่ยวในอำเภอศรีราชา คาดว่าภายในระยะ 3 ปีจะถึงจุดคุ้มทุน จากปกติการลงทุนโรงแรมจะใช้ระยะเวลา 7 ปี เนื่องจากมองว่าศักยภาพแข็งแกร่งของแบรนด์เซ็นทารา และทำเลที่ตั้ง รวมถึงการทำตลาดต่างๆ ซึ่งโรงแรมได้เริ่มต้นเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีลูกค้าให้การตอบรับมีอัตราการเข้าพักมากถึง 30%   แผนในอนาคตบริษัทยังเตรียมลงทุนพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 2 ในอำเภอศรีราชา ขนาด 121 ห้อง ใช้งบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มเซ็นทารา เพื่อนำแบรนด์เข้ามาบริหาร   “ปัจจุบันศรีราชาเริ่มมีปริมาณโรงแรมจำนวนมากกว่า 10,000 ห้อง และจะมีเชนโรงแรมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโนโวเทลและฮอลิเดย์อินท์เข้ามาเปิดบริการ แสดงให้เห็นว่าตลาดศรีราชามีศักยภาพ แต่อาจจะต้องรอระยะเวลาอีก 3-4 ปีเพื่อให้ดีมานด์และซัพพลายสอดคล้องกัน แต่ถือว่าเป็นตลาดมีอนาคตเพราะจมีการลงทุนจากภาครัฐเข้ามาอีกมาก ทำให้เอกชนกล้าลงทุนเพราะเชื่อในนโยบายของภาครัฐ”  
“วัน แบงค็อก” เผยโฉมมาสเตอร์แพลน บิ๊กโปรเจ็กต์ 120,000 ล้าน

“วัน แบงค็อก” เผยโฉมมาสเตอร์แพลน บิ๊กโปรเจ็กต์ 120,000 ล้าน

วัน แบงค็อก (One Bangkok) ของตระกูล “สิริวัฒนภักดี” โปรเจ็กต์อสังหาริมทรัพย์ของเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย  ด้วยมูลค่าการลงทุนถึง 120,000 ล้านบาท  บนถนนพระราม 4 ที่มีนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เป็นผู้บริหาร ได้ฤกษ์เปิดตัวมาสเตอร์แพลนของโครงการครั้งแรกอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะชนแล้ว จากก่อนหน้าที่ได้เปิดตัวโครงการ (ข่าวเปิดตัวโครงการ)  และเปิดตัวเชนโรงแรมลักชัวรี่อย่าง “เดอะ ริทซ์คาร์ลตัน"  ที่จะเข้ามาเปิดภายในโครงการ   นายปณต กล่าวว่า  วัน แบงค็อก จะสร้างนิยามใหม่และพลิกโฉมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในฐานะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ความมุ่งมั่นของเราคือการเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดหลักความยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ "เราเชื่อมั่นว่า วัน แบงค็อกจะมอบสิ่งที่คู่ควรกับกรุงเทพฯ พร้อมชูให้ประเทศไทยโดดเด่นเป็นสง่าในเวทีโลก และเติบโตในฐานะศูนย์กลางของประเทศอาเซียนต่อไป”   สำหรับโฉมหน้ามาสเตอร์แพลนของโครงการ วัน แบงค็อก ล้วนแต่ผสานความเป็นที่สุดไว้ด้วยกันมากมาย   -การเชื่อมต่อของ 4 บริเวณถึงกัน โดยมีใจกลางของโครงการอยู่ที่ Civic Plaza พื้นที่สันทนาการขนาด 10,000 ตารางเมตร รอบล้อมด้วยพื้นที่รีเทลและพื้นที่ไลฟ์สไตล์บริเวณส่วนล่างของตึก ส่วนพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยจะอยู่ส่วนบนของตึก   -ทางเข้าออกโครงการมี 6 จุด อยู่รอบโครงการ ไม่ว่าจะมาจากฝั่งถนนวิทยุ หรือถนนพระราม 4 รวมถึง ทางเชื่อมโดยตรงกับทางด่วนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ ที่สำคัญทางเข้าออกเชื่อมต่อโดยตรงกับชั้นใต้ดินซึ่งทำให้ถนนหลักภายในโครงการปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า มีการออกแบบให้ถนทุกสายและทุกซอยเชื่อมต่อกัน   -ภายในโครงการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร มีพื้นที่รวมกันกว่า 500,000 ตารางเมตร รองรับพนักงานบุคลากรขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ได้มากกว่า 50,000 คน ออกแบบตามมาตรฐาน LEED และ WELL ติดตั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   -มีพื้นที่รีเทล 4 โซน ที่มีความแตกต่างกันและเชื่อมต่อถึงกัน พร้อมด้วยร้านค้าและร้านอาหารรวมกันกว่า 450 ร้าน บนพื้นที่ 180,000 ตารางเมตร รังสรรค์ประสบการณ์รีเทลที่แปลกใหม่และแตกต่าง ภายในที่แห่งเดียว ถือเป็นครั้งแรกของกรุงเทพฯ     -พื้นที่ในโครงการยังมีโรงแรม 5 แห่งภายใน วัน แบงค็อก ทั้งหมดจะเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับกรุงเทพฯ  ครอบคลุมตั้งแต่ระดับบูทีคโฮเทล โรงแรมเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงระดับซูเปอร์ลักชัวรี่  รวมกว่า 1,100 ห้อง  โดยโรงแรมลักชัวรี่แห่งแรกคือ The Ritz-Carlton, Bangkok ที่จะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566   -มีพื้นที่ส่วนพักอาศัยระดับลักชัวรี่ 3 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ เพื่อความสงบและความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย เปิดรับวิวทั้งจากฝั่งถนนวิทยุและฝั่งสวนลุมพินี สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติของสวนลุมพินี และวิวกรุงเทพฯ แบบพาโนรามาไร้สิ่งบดบัง ซึ่งที่พักอาศัยโครงการแรกจะตั้งอยู่เหนือโรงแรม The Ritz-Carlton, Bangkok  ประกอบด้วยห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราขนาด 2-4 ห้องนอน จำนวน 110 ห้อง พื้นที่เริ่มต้นที่ 130 ตารางเมตร พร้อมเปิดตัวช่วงต้นปี 2563   -มีอาคารสูงสุดในประเทศไทย “Signature Tower” สูงกว่า 430 เมตร ซึ่งจะเป็น 1 ใน 10 ตึกที่สูงที่สุดของอาเซียน โดดเด่นเป็นสง่าเติมเต็มเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ภายในประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานและโรงแรมหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ พร้อมมอบที่สุดแห่งประสบการณ์การชมวิวแบบพาโนราม่า สวยงามแบบ ไร้ขอบเขตจากยอดตึก   -พื้นที่สีเขียวมากถึง 50 ไร่ จากพื้นที่โครงการรวม 104 ไร่ ซึ่งได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้ผู้คนได้มาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งรวมถึง Civic Plaza ที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร สามารถเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงระดับนานาชาติและงานเทศกาลต่างๆ ของไทยได้ และสวนรอบโครงการทั้งทางฝั่งถนนวิทยุและถนนพระราม 4 ที่กว้างกว่า 40 เมตร ร่มรื่นด้วยต้นไม้ เปรียบเป็นส่วนต่อขยายของสวนลุมพินี   -มีระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางสุดล้ำสมัย ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเอกชน ประกอบด้วยระบบทำความเย็น ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ระบบการจัดการน้ำและพลังงาน ควบคุมดูแลโดยศูนย์ข้อมูล (District Command Centre) และเซ็นเซอร์อันชาญฉลาดมากกว่า 250,000 ตัว ที่คอยบริหารจัดการทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   -โครงการให้ความสำคัญกับงานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดในโครงการจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยงานศิลปะตามแนวคิดพหุประสาทสัมผัส เพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสกับศิลปะรอบตัว นอกจากนี้ ยังมีฮอลล์เอนกประสงค์สำหรับจัดการแสดง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้งปี สำหรับควาบคืบหน้าของการก่อสร้าง  ได้มีการลงงานเสาเข็มของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยโครงการพร้อมเปิดเฟสแรกในปี 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2569
CI ขน 12 โครงการจัด “กรี๊ดเดย์ Great Deal”กระตุ้นตลาดอสังหาฯ [PR News]

CI ขน 12 โครงการจัด “กรี๊ดเดย์ Great Deal”กระตุ้นตลาดอสังหาฯ [PR News]

ชาญอิสสระ เตรียมจัดงานใหญ่ ขน 12 โครงการในเครือจัด Charn Issara Day แคมเปญ “กรี๊ดเดย์ Great Deal” อัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม กระตุ้นตลาดครึ่งปีหลัง   นายดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อป  เมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและสร้างความคึกคักให้กับแวดวงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมหนุนผู้ที่ต้องการมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ และผู้ที่มองหาสถานที่พักผ่อนตากอากาศในราคาสุดคุ้ม บริษัทฯ จึงตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นการตลาดภายใต้แคมเปญ Charn Issara Day “กรี๊ดเดย์ Great Deal”  ขน 12 โครงการในเครือ ร่วมจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มูลค่าสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยวสุดหรู บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม และโรงแรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับโครงการในเครือชาญอิสสระด้วยดีเสมอมา   สำหรับโครงการที่นำมาร่วมจัดแคมเปญ Charn Issara Day “กรี๊ดเดย์ Great Deal” ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ใจกลางเมือง อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9  มีเพียง 20 หลัง ราคาเริ่มต้น 100 ล้านบาท  โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูบนทำเลย่านบางนา บ้านอิสสระ บางนา มีจำนวน 44 หลังราคาเริ่มต้น 38 ล้านบาทโครงการบ้านสีตวัน ปากช่อง – เขาใหญ่  โครงการบ้านพักตากอากาศ  ราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท   ขณะที่ในส่วนของคอนโดมิเนียมได้นำ โครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร โลว์ไรส์  คอนโดมิเนียม ระดับลักชัวรี่ จำนวน 33 ยูนิต เข้าร่วมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในครั้งนี้ด้วย ในราคาเริ่มต้นที่ 18.9 ล้านบาท และได้นำเอาโครงการคอนโดมิเนียมต่างจังหวัดภายใต้อาณาจักรทิวทะเลเอสเตท ชะอำ-หัวหิน มาร่วมแคมเปญด้วย  โดยโครงการที่นำมาร่วมจัดแคมเปญในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการบ้านทิวทะเล บลูแซฟไฟร์ (Blue Sapphire) โลว์ไรส์ และไฮไรส์ คอนโดมิเนียม 4 ชั้น 2 อาคาร และ 15 ชั้น 1 อาคาร พร้อมทั้ง Clubhouse อยู่หน้าหาด จำนวน 421 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 3.XX ล้านบาท  โครงการบลู (Blu) ไฮไรส์ คอนโดมิเนียม วิวทะเล สูง 21 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 491 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 2.XX ล้านบาท  ในส่วนของ Baba Beach Club Residences Phase 2   จำนวนเพียง 7 หลัง ในราคาเริ่มต้น 33.9 ล้านบาท มาจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาท พร้อม Fully Furnished   นอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียม ดิ อิสสระ เชียงใหม่ โลว์ไรส์ คอนโดมิเนี่ยม 7 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 265 ยูนิต ที่ออกแบบในสไตล์รีสอร์ท ราคาเริ่มต้น 2.85 ล้านบาท ส่วนของโรงแรมในเครืออย่าง Sri Panwa Phuket จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ลดราคาห้องพักสูงสุดถึง 60% พร้อมข้อเสนอของแถมให้ได้เลือกอีกมากมาย  ด้านโรงแรม Baba Beach Club Phuket ชูโปรโมชั่นแพคเกจราคาห้องพัก 1 คืน เริ่มต้นที่ 5,500 บาท จากราคาปกติ 16,478 บาท ขณะที่แพคเกจราคาห้องพัก 2 คืน เริ่มต้นที่ 12,600 บาท จากราคาปกติ 32,956 บาท ​  โรงแรม Baba Beach Club Hua Hin รับโปรโมชั่นพิเศษ Super-Hot Deal​ ด้วย​ราคาเริ่มต้น​ 7,500​ บาทต่อคืน​ (จากราคาปกติ​ 18,800บาท) ขณะที่โปรโมชั่นพัก​ 2​ คืนขึ้นไป​ รับทันที​ ชุดอาฟเตอร์นูนที​ และสิทธิพิเศษ​อื่นๆ   สำหรับโครงการ Baba Beach Club Residences Phuket บ้านพักตากอากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคาเริ่มต้น 29 ล้านบาท จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท พร้อมการันตีมอบผลตอบแทนจากการบริหารจัดการด้านการลงทุนโดยทีมงานศรีพันวาสูงถึง 5% ใน 3 ปีแรก พร้อมรับแพคเกจที่พัก​สุดหรู โรงแรม Baba Beach Club Phuket 3​ วัน​ 2 คืน​ รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ​ พร้อมรถรับส่งจากสนามบิน​ ​   โดบลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงาน Charn Issara Day “กรี๊ดเดย์ Great Deal” รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 100,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่ถือบัตร Charn Issara Menber Card เพียงแสดงบัตรภายในงานรับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก 10,000 บาท โดยส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆ ของแต่ละโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ  
สรุปข่าวรอบสัปดาห์ 15-21 กรกฎาคม 2562

สรุปข่าวรอบสัปดาห์ 15-21 กรกฎาคม 2562

เอช เอสเตท เปิดโปรเจ็กต์ Arti Sukhumvit 71 นายณัฐพล จินตนา กรรมการบริหาร บริษัท เอซ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ได้เปิดขายโครงการ ‘Arti Sukhumvit 71’ เป็นคอนโดมิเนียมแบบ High rise ติดถนนสุขุมวิท 71 ความสูง 21 ชั้น จำนวนเพียง 115 ยูนิต   มีขนาดห้อง Studio, ห้อง 1 bedroom และ Loft ที่ให้พื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น รวมถึงแบบ 2 ห้องนอน และ Penthouse ขนาดกว่า 100 ตร.ม. รองรับลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นคอนโดที่เหมาะกับคนอายุ 28-40 ปี หรือกลุ่ม Young Adult ราคาเริ่ม 2.69  ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการ 525 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยมีบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย   ออริจิ้น จับมือวิทยาลัยดุสิต เพิ่มทักษะแม่บ้าน นายธนา ต่อสหะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า  ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุสิตธานี จัดการอบรมหลักสูตร “ทักษะการทำความสะอาด และการบริการมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว” เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับทีมพนักงานทำความสะอาดหรือทีมแม่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว  ซึ่งบริษัทยังมีแผนงานฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ให้กับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลและบริการลูกค้าตลอดปี 2562  เพื่อนำร่องเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านงานบริการอย่างครบวงจร  (Service Excellence) ของบริษัทต่อไป   เคาะราคา IPO อินเด็กซ์ฯ 22 บาท นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า หลังจากสำรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)  จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันถึง 8 เท่า ที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 22 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตที่ดีในอนาคต ดังนั้นจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 22 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้   รีจัส เปิดขายแฟรนไชส์ co-working space นาย แมทธิว เจมส์ เคนลีย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ของ IWG เปิดเผยว่า รีจัส (Regus) ผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงาน หรือ เวิร์คสเปซ ระดับโลก ประกาศเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ในงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2019 (TFBO) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่ผ่านมา โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่ รีจัส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้าถึงโมเดลการทำธุรกิจการให้บริการเวิร์คสเปซ ที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบันได้เป็นครั้งแรก และธุรกิจนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการขยายเครือข่ายรีจัสในระดับโลกอีกด้วย   โฮมโปรจัดงานแฟร์ พร้อมโปรสูงสุด 70% นางสาวสิริวรรณ เสริมชีพ ผู้จัดการทั่วไปสายสื่อสารการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เปิดเผยว่า ได้จัดงานโฮมโปรแฟร์ ขึ้เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซปต์ ช้อป ชิม ชิลล์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 -29 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีโปรโมชั่นสุดโดน ลดราคาสูงสุด 70% และมีการจัดพื้นที่ไลฟ์สไตล์โซน ‘ช้อป กิน ถิ่นสยาม’ ที่ขนขบวนสุดยอดอาหารร้านดังมามากกว่า 150 ร้านค้าทั่วไทย โดยตั้งเป้ายอดขายกว่า 550 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 11 วันของการจัดงาน   สเปซเซส จับมือ ฟิตเนส 24 เซเว่น ให้สิทธิพิเศษสมาชิก นายธารนที อัญญโพธิ์, ผู้ประสานงานฝ่ายขาย สเปซเซส เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ “ฟิตเนส 24 เซเว่น” (Fitness24Seven)  เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก สเปซเซส  โดยสามารถเข้าคลาสเรียนออกกำลังกายฟรี พร้อมได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกเข้าใช้บริการที่ ฟิตเนส 24 เซเว่นได้ทุกสาขา 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับฟิตเนส 24 เซเว่น หนึ่งในผู้นำด้านฟิตเนสจากประเทศสวีเดน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ที่ประเทศสวีเดนเป็นที่แรก ปัจจุบันมีสาขากว่า 230 แห่งทั่วโลกที่เปิดให้บริการ ไม่วาจะเป็นประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โคลอมเบีย และไทย และมีแผนขยายไปยังประเทศอื่น ๆ อีกในอนาคต  
“ฮาบิแทท” รุกอสังหาฯ เพื่อการลงทุน รับตลาดท่องเที่ยวพัทยาโต

“ฮาบิแทท” รุกอสังหาฯ เพื่อการลงทุน รับตลาดท่องเที่ยวพัทยาโต

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ ที่มีผลกระทบจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินค้า การกำหนดมาตรการกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาค่าเงินบาท ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์  ไม่เฉพาะกลุ่มคนไทยเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติก็เช่นกัน  ต่างก็ชะลอตัวและเฝ้ามองดูความชัดเจนของภาพรวมเศรษฐกิจและปัญหาต่างๆ ด้วย  แต่ในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการยังต้องเดินหน้าสร้างการเติบโต  ทำให้ต้องมองหาโอกาสทางการตลาด และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อเข้ามาให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้   นายชนินทร์ วานิชวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาฯ ที่จับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่หวือหวาเท่ากับตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม โดยเฉพาะตลาดในพัทยาที่ถือว่าภาวการณ์ท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักมากที่สุดในประเทศกว่า 87% ทำให้บริษัทจึงมีแผนขยายการลงทุนธุรกิจอสังหาฯ จับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบของโรงแรมและวิลล่า ด้วยรูปแบบธุรกิจการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง   โดยล่าสุด บริษัทได้เปิดขายโครงการรามาด้า บาย วินด์ดัม มิรา นอร์ท พัทยา โครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 339 ยูนิต มูลค่า 1,500 ล้านบาท ราคาขายเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท ในรูปแบบคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ต 5 ดาว ตั้งอยู่ในพื้นที่พัทยาเหนือ บนพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายปี 2564 โดยบริษัทจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน 6% ใน 3 ปีแรก หลังจากนั้นจะเป็นการแบ่งกำไรให้นักลงทุน 70% จากอัตรากำไรต่อปี และเจ้าของห้องสามารถเข้าพักห้องได้ 4 วันต่อปี โดยจะเป็ดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-21 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการ ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์  โครงการในรูปแบบลักชัวรีพูลวิลล่ารีสอร์ต จำนวน 59 หลัง มูลค่า 800 ล้านบาท บริเวณ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ก่อนหน้าได้เปิดขายและมียอดขายแล้วกว่า 80% หรือ 45 ยูนิต  ปัจจุบันให้บริการอย่างไม่เป็นทางการแล้ว และจะเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งโครงการนี้บริษัทผลตอบแทนจากการลงทุน 6% ช่วง 3 ปีแรก โดยมีราคาวิลล่าเริ่มต้น 14.9 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเป็นการแบ่งกำไรจากผลประกอบกร   “ตลาดคอนโดฯ พัทยา ถ้าราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทยังไปได้เรื่อยๆ ถ้ามีจุดขายที่ดี มีแบรนด์ มี Investment Program โดยเฉพาะอสังหาฯ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อปล่อยเช่า”     สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศในอัตรา 5-7% ทุกปี ขณะเดียวกันพัทยายังได้รับอานิสงค์จากการพัฒนาสาธารณูปโภค และโคงการอีอีซี ที่จะทำให้เกิดระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ  ทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่น หรือนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนได้มากขึ้นด้วย นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า ในปีหน้าบริษัทยังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในพัทยาอีก 1 โครงการ ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ​ ในปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 1 โครงการ โดยเป็นโครงการในรูปแบบที่บริษัทยังไม่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน และจะมีพันธมิตรต่างชาติเข้ามาร่วททุนพัฒนาด้วย แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ธุรกิจโรงแรมสดใส 7 โรงแรมกลุ่มเพอร์เฟค คาดเติบโต 20%

ธุรกิจโรงแรมสดใส 7 โรงแรมกลุ่มเพอร์เฟค คาดเติบโต 20%

กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เผยพอร์ตโรงแรมกลุ่มเพอร์เฟค รวม 7 แห่ง เติบโตได้ดี คาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,200 ล้าน คิดเป็น 20% ของรายได้รวม เพราะอานิสงส์จากท่องเที่ยวเติบโต เผยแผนใน 2 ปีหน้า ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มเป็น 5,300 ล้าน   นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เผยเกี่ยวกับธุรกิจด้านโรงแรมของกลุ่มบริษัทว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ยังคงเติบโต มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพ ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว โอกาสทางการท่องเที่ยว และด้านที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทในปีนี้มีแนวโน้มของผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยคาดว่าจะมีรายได้ 4,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44% จากปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นรายได้จากโรงแรมในประเทศ ภายใต้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,739 ล้านบาทในปีก่อน และอีก 1,200 ล้านบาท มาจากโรงแรมต่างประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาทำได้ 1,175 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของรายได้รวมของบริษัท เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็น 14.8%  นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 2564 เป็น 5,300 ล้านบาท   ลูกค้าโรงแรมของกลุ่มบริษัท 5 อันดับแรกเป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ จีนซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยว รองลงมาเป็นญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ สหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มประชุม อินเดียที่นิยมมาจัดงานแต่งงาน และชาวเกาหลี ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มธุรกิจและท่องเที่ยวในสัดส่วนเท่าๆ กัน   “ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพ ที่มีการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท มีการเปิดรูฟท็อปบาร์ มีอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องเพิ่มขึ้น บวกกับการปรับกลยุทธ์มาขยายฐานลูกค้ากลุ่มไมซ์ (MICE) หรือกลุ่มธุรกิจและการประชุมมากขึ้น ซึ่งโรงแรมของเรามีความพร้อมสำหรับการจัดประชุมอยู่แล้ว ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งและสถานที่จัดประชุม ทำให้สัดส่วนระหว่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจและกลุ่มท่องเที่ยว เพิ่มเป็น 55:45 ช่วยเพิ่มรายได้ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มให้กับโรงแรม โดยนักเดินทางกลุ่มไมซ์ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อีกมาก”   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโรงแรมทั้งหมด 7 แห่ง รวม 2,077 ห้องพัก บริหารงานโดยกลุ่มแมริออท และไฮแอท เป็นโรงแรมในประเทศ 5 แห่ง รวม 1,655 ห้องพัก ได้แก่ เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, รอยัล ออคิด เชอราตัน, ไฮแอท รีเจนซี่  กรุงเทพ สุขุมวิท, เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ส่วนโรงแรมต่างประเทศ มี 2 แห่ง รวม 422 ห้องพัก คือ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท และ เดอะ คิโรโระ อะ ทรีบิวต์ พอร์ตโฟลิโอ ฮอกไกโด นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างโรงแรมแห่งใหม่บริเวณหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยอง ในแบบมิกซ์ยูสประกอบด้วยโรงแรมขนาด 201 ห้องพัก คอนโดมิเนียม และพูลวิลล่า    
เปิดแผน “สิงห์ เอสเตท” ลุย 3 ธุรกิจ เดินหน้าสู่ “โกลบอล​ โฮลดิ้ง คัมปานี”

เปิดแผน “สิงห์ เอสเตท” ลุย 3 ธุรกิจ เดินหน้าสู่ “โกลบอล​ โฮลดิ้ง คัมปานี”

เป้าหมายการเติบโตสำคัญของ “สิงห์ เอสเตท” หรือ บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) คือ การสร้างตัวเลขรายได้ให้ถึง 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2563 ด้วยโครงสร้างธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง กับ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก  และธุรกิจที่พักอาศัย  แต่สำคัญกว่าตัวเลขรายได้ คือ การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรระดับ “โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี”  โดยมีความท้าทายที่เป็นโจทย์ยาก คือ เติบโตด้วยความยั่งยืน   และแม้ว่าวันนี้หากดูพอร์ตฟอลิโอธุรกิจ จะเห็นการไปปักหมุดทำธุรกิจแล้วในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ  มัลดีฟส์  ฟิจิ และมอริเชียส  ถือเป็นการประกาศความพร้อมสำคัญ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพฝีมือการบริหารงานของกลุ่มคนไทย แต่อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับ “สิงห์ เอสเตท” ในการก้าวไปสู่เป้าหมาย ยังคงต้องเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปในอีกหลายประเทศที่มีศักยภาพ  เพื่อสร้างการเติบโตแบบ “มั่นคง” และ “ยั่งยืน” นั่นเอง   เล็ง “เมียนมา-เวียดนาม” ขยายอสังหาฯ   นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการติดต่อจากนักธุรกิจชาวเมียนมา เพื่อให้เข้าไปร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเมียนมา หลังจากเขาได้เห็นโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการมิกซ์ยูสระดับลักชัวรี่ บริเวณแยกเพชรบุรี-อโศก โดยนักธุรกิจดังกล่าวเป็นเจ้าของเหมืองหยกและทับทิมขนาดใหญ่ในเมียนมา มีที่ดินจำนวนมากกระจายอยู่ในหลายเมือง   อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังเป็นเพียงการเจรจาพูดคุย  ยังไม่ได้ทำการศึกษาในรายละเอียด แต่บริษัทก็มีความสนใจจะเข้าไปพัฒนาโครงการในเมียนมาด้วยเช่นกัน  เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแรงงานจำนวนมาก มีทรัพยากรธรรมชาติ และมีการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากเข้าไปพัฒนาจะจับตลาดพรีเมียมเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสนใจในการขยายตลาดไปยังหลายประเทศในภูมิภาคที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนาม เนื่องจากเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของบริษัท ในการกระจายความเสี่ยงจากตลาดอสังหาฯ ภายในประเทศ และเป็นการก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น "โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี” (Global Holding Company) ด้วย   "ปัจจุบัน สิงห์ เอสเตท มีการทำธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำบริษัทก้าวสู่การเป็น โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การสร้างแบรนด์ในระดับพรีเมียม การปรับองค์กรให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม"   เตรียมหมื่นล้านลุยธุรกิจ สำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 บริษัทได้วางงบลงทุนไว้ 8,000-10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ รูปแบบต่างๆ โดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ เตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ซอยรางน้ำ มูลค่า 4,500 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 3 การก่อสร้างอาคารสำนักงาน Oasis บนถนนวิภาวดี-รังสิต  ส่วนธุรกิจโรงแรมปัจจุบันสิงห์มีเปิดให้บริการ 37 แห่ง ใน 5 ประเทศ จำนวน 4,271 ห้อง โดยจะเปิดให้บริการอีก 2 แห่ง ในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ รวม 376 ห้อง จากแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ สิงห์ เอสเตท ก้าวขึ้นเป็น “โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี” อย่างสมบูรณ์แบบในปีนี้   ส่วนโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น THE ESSE ASOKE ซึ่งมีการทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการ THE ESSE @SINGHA COMPLEX จะมีการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องให้ลูกค้าในไตรมาส 3 ปีนี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการอื่นๆ ที่ทยอยรับรู้รายได้อีกอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2562 และที่เหลือในปี 2563   “ถึงแม้ว่าตลาดอสังหาฯ จะมีการปรับตัวจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เช่น เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และนโยบายกำกับดูแลสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน แต่ สิงห์ เอสเตท ยังคงเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโครงการตามแผนที่วางไว้ โดยมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมรับความท้าทายของตลาดอสังหาฯ นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย” เดินหน้าเป้าหมายรายได้ 20,000 ล้าน   สำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท สูงขึ้นมากกว่า 160% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และมีกำไรสุทธิ 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว   โดยปี 2562 ยังคงเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวรายได้จากการลงทุนในกิจการกลุ่มเอาท์ริกเกอร์ ที่มีโรงแรม 6 แห่ง และอาคารสำนักงานสิงห์ คอมเพล็กซ์ (The Office at SINGHA COMPLEX) ที่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และเริ่มรับรู้รายได้จาก โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์  นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังมีแผนนำธุรกิจโรงแรมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ โดยใช้ชื่อ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)       โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 และช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ของการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ The Esse Asoke  โครงการ The Esse at Singha Complex  และการรับรู้รายได้ของอาคารสำนักงานสิงห์ คอมเพล็กซ์  หากเป็นไปตามแผนธุรกิจ และไม่มีอะไรผิดพลาด ในปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าบริษัทอาจจะมีรายได้ถึง 20,000 ล้านบาท เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ว่าจะทำรายได้ดังกล่าวในปี 2563  ซึ่งเป็นผลจากทุกธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เป้าหมายที่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่นั้น  ต้องรอลุ้นกันอีกทีในช่วงปลายปีนี้
มีทุนแค่ 2 ล้าน ก็ลงทุนอสังหาฯ​ในอังกฤษได้

มีทุนแค่ 2 ล้าน ก็ลงทุนอสังหาฯ​ในอังกฤษได้

การซื้อโครงการคอนโดมิเนียม นอกจากอยู่อาศัยเองแล้ว ส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจซื้อเพื่อลงทุนโดยตรง หรือผลประโยชน์ทางอ้อมจากการปรับขึ้นของราคาคอนโดฯ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้ซื้อได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น​ การเข้ามาลงทุนในตลาดคอนโดฯ​ หลายปีที่ผ่านมาจึงคึกคักพอสมควร เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่มีการเติบโตสูง จึงเห็นมีกลุ่มนักลงทุนเข้ามาในตลาดจำนวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากการปล่อยเช่า หรือการลงทุนจากการขายต่อแล้วได้ส่วนต่างของราคา   แต่โอกาสการลงทุนในคอนโดฯ ไม่ใช่มีเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์  ในเมืองไทยเท่านั้น ตลาดต่างประเทศหลายแห่งก็เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการเข้าไปลงทุน ที่เริ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มคนไทยเพิ่มมากขึ้น  คงเป็นตลาดอสังหาฯ ในประเทศอังกฤษ เห็นได้จากเริ่มมีตัวแทนหรือเอเยนซี่ เอาโครงการหลากหลายประเภทเข้ามานำเสนอให้คนไทยได้เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของและลงทุน   นางสาวดาว ไวรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการภูมิภาคสหราชอาณาจักร บริษัท พี เอ็น เอ็น แค็ปปิตอล จำกัด (PNN) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาฯ ในประเทศอังกฤษ เป็นตลาดที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะเป็นตลาดที่อยู่ตัวแล้ว มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือครองอสังหาฯ ได้อย่างถูกต้อง 100%  มีการจัดการที่โปร่งใส ที่สำคัญผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง “ปลายปีแล้วบริษัทได้เริ่มนำโครงการ ELIZABETH มาแนะนำในตลาดไทย ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมีคนไทยซื้อ 6 ยูนิต คนเอเชียซื้อ 4 ยูนิต รวมมูลค่าประมาณ​100 ล้านบาท และมีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง”   ลงทุน 2 ล้านได้ผลตอบแทนสูงสุด 10%   ในปีนี้บริษัทจึงได้นำโครงการอสังหาฯ​ ในประเทศอังกฤษเข้ามาแนะนำให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนเพิ่ม โดยมีอสังหาฯ ประเภทอื่นนอกจากโครงการคอนโดฯ ด้วย ทั้งหุ้นกู้ อพาร์ตเม้นท์  ที่พักนักศึกษา  และโรงแรม มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ล้านบาท ไปจนถึง 100 ล้านบาท  เป็นโครงการที่อยู่ในเมืองที่กำลังเติบโตและมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  มีผลตอบแทนการลงทุนอยู่ในระดับ 6.5%-10% ต่อปี  ได้แก่ 1.โครงการ Elizabeth Tower คอนโดหรู 52 ชั้น ตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ มีระดับราคาเริ่มต้นยูนิตละ 2 ล้านบาท ซึ่งนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณปีละ ​7% หรือ มูลค่าอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้น 20-25%   2.โครงการ Vita Cardiff ที่พักนักศึกษาที่ถือได้ว่ามีอัตราการจองล่วงหน้าเป็นอันดับต้นๆของอังกฤษ ซึ่งผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่พักนักศึกษามาแล้วกว่า 20 แห่ง และจะเลือกพัฒนาในพื้นที่มีนักศึกษาอยู่หนาแน่นไม่ต่ำกว่า 30,000 คน โครงการสามารถขายต่อได้ง่ายและได้กำไรในอัตรา 10% และโครงการยังการันตรีผลตอบแทนในอัตรา 6.5% ในระยะ 3 ปี สำหรับกลุ่มนักลงทุน และหากซื้อยกชั้นผลตอบแทนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุน 7% ซึ่งราคาขายยูนิตละ 5-6 ล้านบาท ส่วนค่าเช่าสำหรับนักศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน   3.โครงการ Moseley Garden คอนโดหรูกลางใจเมืองเบอร์มิงแฮม ที่กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน   4.โครงการ No7. by La Tour โรงแรมติดชายหาด ในเมือง Black Pool เมืองตากอากาศตอนกลางถึงตอนเหนือของอังกฤษ โครงการนี้สามารถลงทุนโดยได้รับโฉนดห้อง มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ​10% ต่อปี ผู้ซื้อสามารถขายคืนให้กับดีเวลลอปเปอร์ได้เมื่อถืออายุครบ 5 ปี   5.โครงการ Bolton Studio, Kensington Chelsea, London อพาร์ทเม้นท์ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ใน Residential Zone เป็นสถานที่น่าอยู่ในลำดับต้น ๆ ของลอนดอน เหมาะสำหรับการซื้อเพื่อให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อที่อิมพีเรียล คอลเลจ หรือการปล่อยเช่า หุ้นกู้อีกทางเลือกลงทุนระยะสั้นเพียง 1 ปี   นอกจากการลงทุนในอสังหาฯ ประเภทต่างๆ แล้ว ในประเทศอังกฤษ นักลงทุนยังสามารถลงทุนในรูปแบบหุ้นกู้กับดีเวลลอปเปอร์ได้ด้วย โดยจะได้รับผลตอบแทน 12-15% อายุสัญญา 1 ปี การที่ดีเวลลอปเปอร์มีการออกหุ้นกู้นั้น เป็นกระบวนการกู้เงินกับสถาบันการเงิน และการขอใบอนุญาตพัฒนาโครงการมีขั้นตอนล่าช้า และต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายอย่าง  ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ  จึงหันมาออกหุ้นกู้โดยตรง ซึ่งบริษัทมีหุ้นกู้จากดีเวลลอปเปอร์ที่พัฒนาโครงการ 3 รูปแบบ ได้แก่ พัฒนาโรงแรม สนามบิน และระดมเงินเพื่อซื้อที่ดิน   โดยบริษัทเตรียมจัดสัมมนา “The UK Property” Investment Seminar 2019 หัวข้อ “ลงทุนต่างประเทศให้ผลตอบแทนไม่ต่างจากการลงทุนในไทย…จริงหรือ?” และ “ลงทุนเมืองอะไร และควรลงทุนแบบไหน ถึงได้ผลตอบแทนคุ้มค่า...มากที่สุด” พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเอเจนซี่และนักลงทุน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถทำยอดขายได้ 300-500 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการอสังหาฯ​ ที่นำเข้ามาขาย 1,500 ล้านบาท    
เสน่ห์ของวันวาน Kanvela House

เสน่ห์ของวันวาน Kanvela House

  ใครจะคิดว่าอาคารเก่าโบราณริมคลองกรุงเกษม จะกลายมาเป็น Hostel x Cafe สุดชิคที่ยังคงกลิ่นอายของวันวานไว้อย่างเต็มเปี่ยมอย่าง “Kanvela House” ซึ่งไม่ว่าใครที่ผ่านมาเห็นก็คงสะดุดตาจนนึกอยากรู้ว่าหลังประตูบานเฟี้ยมสีเขียวเข้มนี้ มีอะไรบ้างที่ทำให้ดึงดูดความสนใจเราได้มากขนาดนี้   เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ “คุณแมค - ภีระสิทธิ์ สีมูลเสถียร” หนึ่งในเจ้าของ และผู้ที่เป็นหัวเรือในการทำให้อาคารเก่าที่ปิดร้างไว้นานหลังนี้ ได้ย้อนเวลากลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง จากภาพเดิมที่เป็นห้องเสื้อตัดสูท กรุตู้ไม้แบบ built-in สำหรับแขวนเสื้อสูท และเก็บผ้าไว้รอบด้าน บวกกับสภาพที่ปิดร้างมานาน ทำให้บรรยากาศภายในทรุดโทรมจนแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะต้องเริ่มต้นทางไหน แต่พอตัดสินใจรื้อบรรดาตู้ไม้ ฝ้าเพดาน และโครงพื้นไม้เก่าออกทั้งหมดแล้ว บรรดากระเบื้องเดิมๆ โครงสร้างอาคารเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ก็ทำให้ภาพของ Kanvela House ของคุณแมคเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ   สงบ เงียบ ไร้กาลเวลา พื้นที่บริเวณชั้น 1 เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ของคาเฟ่ชื่อ “Buddha & Pals” ที่เสิร์ฟกาแฟรสเยี่ยม และอาหารแบบ All Day Dinning ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิคของอาคารเก่า ซึ่งไม่ว่าใครก็ต้องอดไม่ได้ รีบถ่ายรูปเช็คอินบน Instagram กันรัวๆ เสน่ห์ของอาคารนี้อยู่ที่โครงการสร้างเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพไว้อย่างดี จนคุณแมคแทบจะไม่ได้แตะต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นพื้นปูกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องโบราณที่มีมาแต่แรก และยังอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงโครงสร้างอาคารปูน ตั้งแต่คาน เสา และผนังก่ออิฐมอญ ที่ปูนอาจจะกระเทาะหลุดบ้าง มีคราบสีที่ไม่สม่ำเสมอบ้าง แต่กลับกลายเป็นร่องรอยของกาลเวลา ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ไม่สามารถเลียนแบบได้ เพียงแค่แต่งเติมบางส่วนให้แข็งแรงขึ้น และขัดแต่งให้สวยงามอีกหน่อย ก็กลายเป็นคาเฟ่เก๋ๆ ที่อยู่เหนือกาลเวลาไปโดยปริยาย       ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมด คุณแมคบอกว่ามีทั้งที่เป็นของเก่าจริงๆ และของใหม่ที่ทำเลียนแบบของเก่า ซึ่งกว่าจะได้แต่ละชิ้นมาก็มีเรื่องเล่ามากมาย บางชิ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คุณแมคไปเจอโดยบังเอิญ และซื้อเก็บไว้เองนานแล้ว โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ทำอะไรดี แล้วพอถึงเวลาที่ต้องตกแต่ง Kanvela House บรรดาข้าวของเหล่านี้ก็ถูกหยิบมาจัดวางไว้ตามมุมต่างๆ ผสมผสานจนกลายเป็นสไตล์การตกแต่งแบบ Rustic + Vintage ได้อย่างลงตัว   จากร่องรอยต่างๆ ในตัวอาคาร เราจะเห็นได้ว่า การรีโนเวทอาคารเก่าในครั้งนี้แทบจะไม่ได้แตะต้องตัวโครงสร้างเดิมเลย ฝ้าเพดานที่เดิมอาจจะถูกตีไว้ค่อนข้างเตี้ย ทำให้บ้านเก่าๆ มักจะดูแคบและอึดอัด พอรื้อฝ้าออกแล้วบรรยากาศโดยรวมก็ดูโล่ง โปร่งมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มเฟรมเหล็กกรุกระจกตลอดทั้งแนวด้านหน้าอาคาร เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ รอยอดีตต่างๆ ภายในอาคารก็ปรากฏความสวยงามให้เห็นได้เต็มตามากขึ้น จนเรายังอดทึ่งไม่ได้กับไอเดีย และความพิถีพิถันในรายละเอียดต่างๆ ที่คุณแมคใส่ใจดูแลด้วยตัวเองทุกส่วนอย่างแท้จริง   ค้ามคืนไปกับ Kanvela House จากคาเฟ่อันแสนชิวผ่านประตูไม้บานเลื่อนด้านหลังไปก็จะพบกับความสงบ ร่มรื่น ที่เหมือนแยกตัวออกมาจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง พื้นที่ตรงกลางที่เป็นรอยต่ออาคารส่วนหน้ากับส่วนหลัง ถูกเปิดโล่งให้รับแสงได้มากขึ้น การเพิ่มต้นไม้เข้ามาในบริเวณนี้ทำให้ได้บรรยากาศคล้าย Glass House เล็กๆ มีทั้งไม้ดอก และไม้ใบที่ให้ความสดชื่นสบายตาไปอีกแบบ ก่อนขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นโซนของห้องพัก เราต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ก่อนตามแบบธรรมเนียมบ้านไทย พื้นที่ชั้นบนถูกแบ่งออกเป็นห้องพักทั้งหมด 11 ห้อง โดยมีทั้งแบบดอร์ม และห้องเดี่ยว โดยห้องทั้งหมดนี้ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ผสานกับพื้นไม้ ฝ้าเพดาน และผนังไม้เดิมๆ ได้เป็นอย่างดี จนเราแอบทึ่งไอเดียที่คุณแมคดัดแปลงบ้านเก่าให้มีความร่วมสมัย พร้อมฟังก์ชั่นการใช้สอยที่พอเหมาะพอดีได้ขนาดนี้     ห้องแบบดอร์มจะเป็นห้องพักรวม แต่สเปซภายในห้องก็กว้างมากพอให้ทุกๆ เตียงมีพื้นที่ส่วนตัวและมีล็อคเกอร์ขนาดใหญ่มากพอที่จะใช้เก็บกระเป๋าหรือแบ็คแพ็คใบใหญ่ได้จริง เตียงสองชั้นโครงเหล็กถูกยึดกับโครงสร้างอาคารไว้เป็นอย่างดี แล้วใช้สีแดงสดมาช่วยสร้างมิติให้กับห้องมากขึ้น จนแทบจะลืมภาพห้องไม้โบราณไปได้เลย   ในขณะที่ห้องเดี่ยว ก็มีให้เลือกทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ขนาดห้องกำลังพอดีและเป็นส่วนตัว โทนการตกแต่งจะคงบรรยากาศเดิมของบ้านไม้ไว้มากกว่าห้องแบบดอร์ม ด้วยโทนสีที่สุขุมมากกว่า ประดับเพิ่มด้วยภาพวาดเก่า และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ อีกเล็กน้อยก็ลงตัว ได้กลิ่นอายบ้านไทยสมัยรัชกาล 5 อย่างเต็มเปี่ยม     ชานกว้างหน้าห้องพักบนชั้นสอง มีมุมพักผ่อนนั่งเล่นเยอะเลยค่ะ ทั้งมุมระเบียงที่ปลูกต้นไม้ไว้มากมาย หลายต้นสวยแปลกตาดี ในขณะที่ชานบ้านบริเวณนี้เปิดโล่งรับลมธรรมชาติเอื่อยๆ ได้เป็นอย่างดี มีชุดเก้าอี้หวาย และเก้าอี้ไม้สำหรับการหย่อนใจได้ตามต้องการ เหมาะกับการมาซึมซับความเรียบง่ายสไตล์ไทยๆ ที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา     Kanvela House ยังคงขับเคลื่อนตัวเอง และแต่งแต้มสีสันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยเจตนาที่ต้องการจะอนุรักษ์อาคารเก่าแก่นี้ไว้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้ถูกกลืนหายไปตามกระแสนิยม ในอนาคตพื้นที่ชั้นล่างจะมีร้านส้มตำสุดแซ่บเพิ่มเข้ามา แล้วคาเฟ่ชิคๆ ตอนกลางวัน จะเปลี่ยนเป็นแจ๊สบาร์แสนชิลในตอนกลางคืน ในขณะที่ห้องพักก็จะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบมากขึ้น หลายๆ อย่างเป็นความตั้งใจของคุณแมคที่อยากให้ Kanvela House และ Buddha & Pals เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆ ที่คนจะได้มาแฮงค์เอ้าท์หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิคโดยมีฉากหลังเป็นร่องรอยของอดีตอันสวยงาม แล้ว Kanvela ก็คงจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป   Kanvela House Address :  716 Krungkasem Road, Wat Sommanat, PomPrap SattruPhai, Bangkok, Thailand Tel. : 061 585 9283 Facebook : https://www.facebook.com/kanvelahouse/
“เสี่ยเจริญ” จัดพอร์ตธุรกิจอสังหาฯ ส่ง AWC เข้าตลาด ลบภาพธุรกิจครอบครัวสู่มาตรฐานมืออาชีพ

“เสี่ยเจริญ” จัดพอร์ตธุรกิจอสังหาฯ ส่ง AWC เข้าตลาด ลบภาพธุรกิจครอบครัวสู่มาตรฐานมืออาชีพ

“เสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี” มีธุรกิจในมือมากมายที่สร้างความร่ำรวย และมีมูลค่ามหาศาล  หนึ่งในนั้น คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งมีทั้งกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์  แต่อีกหนึ่งจิ๊กซอร์สำคัญขนาดใหญ่  ที่มาต่อเติมความมั่งคั่งของตระกูล  คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เรียกได้ว่ามีอยู่ในมือครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สำนักงานให้เช่า ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ประชุม สนามกอล์ฟ และโครงการที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ  ซึ่งกระจายอยู่ทุกมุมเมืองทั่วประเทศ นี่ยังไม่นับที่ดินเปล่าในพอร์ตอีกมหาศาลไม่รู้กี่แสนไร่   ทั้งขนาดความใหญ่และจำนวนธุรกิจที่มีมากมายมหาศาลของตระกูลสิริวัฒนภักดี  การสร้างการเติบโตและความยั่งยืน โจทย์สำคัญที่ “เสี่ยเจริญ” มอบหมายให้ทายาทที่ดูแลธุรกิจอสังหาฯ  คือ การสร้างมาตรฐานการบริหารงานแบบมืออาชีพ และไม่ยึดติดกับความเป็นธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้ ยังต้องการให้ทายาทแต่ละคนดูแลรับผิดชอบธุรกิจอสังหาฯ ในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน  แนวทางหนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้ คือ การนำเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และการจัดกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ แต่ละประเภท ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของแต่ละบริษัทอย่างชัดเจน   นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ  AWC บุตรสาวคนที่ 2 ของเสี่ยเจริญ  เปิดเผยว่า ได้นำบริษัทยื่นแบบไฟลิ่งแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องการระดมทุน นำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตให้กับบริษัท  ชำระหนี้ การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและชุมชน   “การเข้าตลาดฯ เป็นการสร้างมาตรฐานและความยั่งยืน  ผู้บริหารและพนักงานจะอยู่ในระบบธรรมาภิบาล  ซึ่งดีกว่าอยู่ในระบบครอบครัว เป็นการสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ”   สำหรับ AWC จะมุ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนในอสังหาฯ ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงภายใต้แบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักระดับสากล อาทิ แมริออท, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, โอกุระ, บันยันทรี, ฮิลตัน และเชอราตัน และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building)   “คุณเจริญ อยากทำให้ธุรกิจครอบครัวสู่ระบบมาตรฐาน ไม่อยากให้ลูกหลานไปยึดติดกับธุรกิจครอบครัว”   นางวัลลภา ยังกล่าวย้ำอีกว่า การยื่นไฟลิ่งของบริษัทครั้งนี้  ถือเป็นการจัดพอร์ตและภาพธุรกิจอสังหาฯ ของ AWC ให้มีความชัดเจน โดยจะเน้นเฉพาะธุรกิจโรงแรมและบริการ  กับธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์​  โดยไม่มีธุรกิจอสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย (Residential) ส่วนบริษัทอสังหาฯ ในกลุ่มทีซีซี ใครมีความรับผิดชอบในส่วนไหนก็ดูแลธุรกิจนั้นไป ถือเป็นการสร้างความชัดเจนในพอร์ตธุรกิจอสังหาฯ   ขนอสังหาฯ ทำเงินเข้าพอร์ต โครงการอสังหาฯ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ AWC ถูกคัดสรรและพิจารณาว่าเป็นโครงการคุณภาพ สามารถสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ มีแบรนด์ที่บริหารอยู่ 15 แบรนด์  อาทิ แมริออท,อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, โอกุระ, บันยันทรี, ฮิลตัน และเชอราตัน ซึ่งมีโรงแรมดำเนินการอยู่ปัจจุบัน 10 แห่ง จำนวน 3,432 ห้อง อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาอีก 5 แห่ง จำนวน 1,528 ห้อง นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการทำสัญญาซื้อกิจการโรงแรมใหม่อีก 12 แห่ง เป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 4 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือมีแผนพัฒนาอีก 8 แห่ง ซึ่งจะทำให้ภายในระยะ 5 ปี AWC จะมีโรงแรมบริหารรวม 8,000 ห้อง จากปัจจุบันมีอยู่ 4,960 ห้อง   ส่วนโรงแรมทั้ง 12 แห่งที่คาดว่าจะเข้ามาอยู่ในพอร์ตธุรกิจ ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร, โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์, โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช, แกรนด์โซเล่, โครงการหัวหิน บีชฟรอนท์, อิมพีเรียลแม่ปิง, โรงแรมบันยันทรี จอมเทียน พัทยา, พัทยา มิกซ์ยูส รีเทล แอนด์ โฮเทล ดีเวลล็อปเมนต์, โรงแรมเจริญกรุง 93, โรงแรม อีสต์ เอเชีย และ พรพิงค์ ทาวเวอร์   สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจโรงแรมที่ AWC จะมีด้วยกัน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มตลาด MICE กลุ่มพักผ่อน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มนักธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์สำคัญ คือ การใช้เครือข่ายพันธมิตรโรงแรมภายใต้แบรนด์โรงแรมชั้นนำ ที่ช่วยทำให้ AWC   ออกแบบและพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และการมีเครือข่ายสมาชิกกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก   ส่วนกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์ มี 2 กลุ่มบริหารงานอยู่ ได้แก่ 1.อสังหาฯ เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้ชอปปิงมอลล์ คอมมูนิตี้ มาร์เก็ต และอสังหาฯ เพื่อประกอบกิจการการค้าส่ง โดยอสังหาฯ เพื่อประกอบกิจการการค้ามีโครงการที่มีชื่อเสียงคือ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการเกทเวย์ แอท บางซื่อ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ และโครงการตะวันนา บางกะปิ   ปัจจุบันบริษัทมีโครงการเปิดำเนินการแล้ว 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โครงการคอมมูนิตี้มาร์เก็ตบางกะปิ และโครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งโครงการทั้งหมดมีพื้นที่เช่ารวมกว่า 3.4 แสนตารางเมตร 2.อาคารสำนักงาน (Office) ที่บริษัทเป็นเจ้าของอยู่อีก 4 แห่ง ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ อาคาร 208 วายเลสโร้ด  และอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  โดยมีพื้นที่เช่ารวมกว่า 2.7 แสนตารางเมตร   3ปี รายได้โตเฉลี่ย 15% สำหรับผลประกอบการของ  AWC มีรายได้รวมในปี 2561 มูลค่า 12,415.64 ล้านบาท (เฉพาะธุรกิจหลักมีรายได้กว่า 10,998.64 ล้านบาท)  โดยสัดส่วน 60% รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ ส่วนอีก 40% เป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 489.04 ล้านบาท   ส่วนปี 2560 มีรายได้รวม 11,207.55 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,372.07 ล้านบาท และปี 2559 มีรายได้รวม 9,411.25 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,890.73 ล้านบาท ซึ่งหากมองย้อนหลังกลับไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้ของ AWC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 15%   ขณะที่แนวทางสร้างการเติบโตของ AWC จะใช้กลยุทธ์หลัก ได้แก่ -การขยายความเป็นผู้นำในโครงการหลักที่ดำเนินการอยู่ ด้วยการจับตลาดกลุ่มกลางถึงบนเป็นทั้งในและต่างประเทศ -การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยโครงการไพร์มโลเกชั่น และโครงการในลักษณะฟรีโฮล์ -โครงการที่พัฒนาต้องสามารถแข่งขันได้ระดับโลกได้ -การสร้างทีมงานและบุคลากรให้แข็งแกร่ง   ส่วนแผนการลงทุนภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น  บริษัทยังไม่มีแผนที่ชัดเจน แต่ยังคงวางนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังเตรียมคัดโครงการอสังหาฯ ในตระกูลสิริวัฒนภักดี ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทีซีซี โดยจะเลือกโครงการมีคุณภาพและสามารถสร้างการเติบโตได้เข้ามาในพอร์ตเพิ่มมากขึ้น และเป็นโครงการประเภทโรงแรมหรืออสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์   “เราลงทุนขนาดใหญ่และจะลงทุนขนาดใหญ่ต่อเนื่อง  เพราะประเทศไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโต  ในอนาคตจะคัดอสังหาฯ ที่อยู่ในไพร์มโลเกชั่นเข้ามา หรือโครงการในกลุ่มทีซีซีที่พร้อมให้ผลตอบแทนเข้ามาในพอร์ต”  
Rosewood Hotels&Resorts เตรียมเปิดตัวใจกลางเพลินจิต

Rosewood Hotels&Resorts เตรียมเปิดตัวใจกลางเพลินจิต

Rosewood Hotels&Resorts โรงแรมอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ใจกลางย่านเพลินจิต พร้อมเปิดจองห้องพักได้แล้ววันนี้ พร้อมนำเสนอแคมเปญโซเชียลมีเดียก่อนการเปิดตัวโรงแรมอย่างเป็นทางการ 31 มีนาคม 2562   โรสวูด กรุงเทพฯ โรงแรมอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ ดีไซน์สถาปัตยกรรมสะดุดตา ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและร้านค้าบนถนนเพลินจิตจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวโรงแรมแห่งที่สองในประเทศไทย สำหรับ โรสวูด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (Rosewood Hotels&Resorts) โดยมีโรงแรมในเครืออีกแห่งคือ โรสวูด ภูเก็ต ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2560 โรงแรมโรสวูดกรุงเทพฯได้ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีไทยไว้อย่างลงตัว โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ ได้นำปรัชญา A Sense of Place® ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โรสวูด เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในตลอดจนถึงประสบการณ์การรับประทานอาหารและการผ่อนคลายภายในสปาที่ได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ผู้สนใจเข้าพักสามารถจองห้องพักได้แล้ววันนี้ที่ rosewoodhotels.com พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวของโรงแรมอย่างเป็นทางการ   โครงสร้างสามสิบชั้นของโรงแรมพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นจะปรับเส้นขอบฟ้าของมหานครกรุงเทพฯ ด้วยอาคารสูงระฟ้าที่ประกอบจากอาคารทั้งสองฝั่งซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นรูป “ไหว้” เพื่อเพิ่มความตราตรึงให้กับทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานคร โดยการเสริมแทรกวัฒนธรรมไทยไว้ภายใต้ความทันสมัยของการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม การไหว้ เป็นแรงบันดาลใจหลักของดีไซน์ การประนมมือสองข้างเป็นเอกลักษณ์อันอ่อนน้อมของคนไทยที่ใช้ในการทักทาย กล่าวสวัสดีและการต้อนรับ นอกจากนี้ โรสวูด กรุงเทพฯ ยังเชื่อมติดสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ท่ามกลางสถานฑูตนานาประเทศ ตึกสำนักงานที่ทันสมัย และห้างสรรพสินค้าอันหรูหรา   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว โรงแรมโรสวูล กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางกา ภายใต้ชื่อ @rosewoodbangkok อีกหนึ่งช่องทางหลักในการแชร์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม โดยทั้งสองบัญชีจะเปิดตัวพร้อมแคมเปญ #WaiBangkok ซึ่งมุ่งเน้นการแสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตภายในกรุงเทพมหานคร โดยแคมเปญดังกล่าวจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้แบ่งปันมุมมองใหม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเปิดตัวของโรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ ในมหานครแห่งนี้   มร.โธมัส ฮาร์แลนเดอร์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ กล่าวว่า “โรสวูด กรุงเทพฯ นำเสนอการบริการอัลตร้าลักซ์ชัวรี่รูปแบบใหม่ และต้องการเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางสำหรับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในภูมิภาค” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “ปรัชญา A Sense of Place® ของแบรนด์โรสวูด ได้ถูกนำมาจำกัดความในรูปแบบทันสมัย แต่ในขณะเดียวกันให้คงไว้ถึงวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง โดยทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของโรงแรม จนไปถึงรูปแบบการให้บริการที่มีความใส่ใจ และมีความอ่อนน้อม” โดยคุณโธมัส กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องการนำเสนอความร่วมสมัยที่ถูกกลั่นกรองมาให้สอดคล้องกับความเป็นไทยมากที่สุดเรามุ่งหวังที่จะเป็นประตูซึ่งนำพาผู้เข้าพักไปพบกับความน่าอัศจรรย์ของกรุ งเทพมหานครและวัฒนธรรมไทย”   แคมเปญ #WaiBangkok จะเปิดตัววันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตลอดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ โดยนอกจากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสุนกแล้ว ยังจะแสดงซีรี่ส์ภาพถ่ายจากช่างภาพชื่อดังสองท่านได้แก่ ตั้ม ชนิพล กุศลชาติธรรม และ สก็อต วูดวาร์ด โดยตั้ม หรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างในนาม Rockkhound เป็นช่างภาพแนวสตรีทระดับแถวหน้าของประเทศไทยจะร่วมเปิดตัวแคมเปญด้วยการนำเสนอเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ผ่านภาพถ่ายของเขา ส่วนทางด้านสก็อต วูดวาร์ด ช่างภาพสารคดีชาวแคนาดาผู้มักแสดงผลงานบนนิตยสารระดับโลกอย่าง National Geographic และ   Condé Nast Traveler ไปจนถึงสื่อหนังพิมพ์ชื่อดังอย่าง New York Times จะมาแสดงให้เห็นความน่าหลงใหลของกรุงเทพมหานครผ่านซีรี่ส์ภาพถ่ายในครั้งนี้อีกด้วย   แคมเปญภาพถ่ายอันงดงามในครั้งนี้ ต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันมนต์เสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในเชิงร่วมสมัย พร้อมนำเสนอมุมมองหรือสถานที่ที่พวกเขาชอบที่สุดในกรุงเทพฯ เพื่อประกอบเป็นเหตุผลว่า“ทำไม” พวกเขาถึงรักมหานครแห่งนี้ โดยเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมสนุกโพสต์ภาพถ่ายมุมมองใหม่ที่น่าสนใจของกรุงเทพฯบนหน้าเฟซบุ๊คของ โรสวูด กรุงเทพฯ หรืออินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมเขียนแฮชแทค #WaiBangkok และแทค @RosewoodBangkok โดยผู้ชนะจะได้รับบัตรรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ภายในโรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ    
เปิดตัวโรงแรมสุดหรู 5 ดาว “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา”

เปิดตัวโรงแรมสุดหรู 5 ดาว “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา”

เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่!  “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา” โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว–แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองศรีราชา   “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา” โรงแรมหรูที่ได้รับการดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Modern Oriental Style” พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ  ชูจุดเด่นโรงแรมที่สูงที่สุด! บนทำเลที่ดีที่สุด! รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีห้องพักหลากหลายให้เลือก ทั้งวิวเมือง–วิวภูเขา–วิวทะเลอ่าวไทย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำที่ยาวถึง 25 เมตรในบรรยากาศสวยที่สุดในศรีราชา พร้อมพาโนรามาวิวที่มองเห็นทะเลแบบเต็มๆ ห้องเกมส์ ห้องคาราโอเกะ ห้องเด็กเล่น ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และบ่อน้ำร้อนออนเซ็นต้นตำรับแท้ๆ จากญี่ปุ่นรายแรกในศรีราชา  ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยมาตรฐานบริการระดับโลก   นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด (VMPC) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อขายและให้เช่า ในฐานะผู้พัฒนาโรงแรม “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา” (Oakwood Hotel & Residence Sri Racha) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดของรัฐบาล ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการลงทุน เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาว   ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโอ๊ควู๊ด  โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา โรงแรมระดับ 5 ดาวสูง 48 ชั้น บนเนื้อที่ 12 ไร่ ใจกลางอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “Modern Oriental Style”  เริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2560 ด้วยมาตรฐานบริการจาก “Oakwood” ซึ่งเป็นเชนโรงแรมระดับโลกและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้เข้าพักมากที่สุดในพื้นที่ศรีราชา ปัจจุบัน โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์บนทำเลที่ดีที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางศรีราชา และเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในวันที่ 19 มกราคม 2562 พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ด้วยห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 458 ห้อง รวมถึงห้องประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยงต่างๆ จำนวน 6 ห้องที่สามารถรองรับคนได้ถึง 700 ท่าน พร้อมอาคารจอดรถมากถึง 400 คัน     “นอกจากความโดดเด่นของโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแล้ว ยังแวดล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น เกาะลอยศรีราชาที่สามารถเดินเท้าจากโรงแรมไปได้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงแรม และเจพาร์คศรีราชาซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา ยังได้รับการออกแบบโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัยและสิทธิของผู้ใช้รถเข็น ล่าสุดได้รับรางวัลโรงแรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำ Infinity Pool บรรยากาศซีวิว (Sea View) แบบพาโนรามาที่มีความยาวถึง 25 เมตรสามารถมองเห็นวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงบ่อน้ำร้อนออนเซ็น (Real Onsen) ต้นตำรับแท้ๆ จากญี่ปุ่นซึ่งน้ำออนเซ็นจะเป็นแบบ Silk Bath เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่เพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลาย ห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย  ห้องเด็กเล่นที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ  ห้องคาราโอเกะ และมุมถ่ายรูปสวยๆ อีกมากมาย รวมถึง Atara Mall คอมมูนิตี้มอลล์ด้านหน้าโรงแรมที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน” นายปริญญา กล่าว   ด้าน นายดีน ชไรเบอร์ (Mr.Dean Schreiber) กรรมการผู้จัดการ โอ๊ควู๊ด เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ VMPC ภายใต้การบริหารงานของคุณปริญญา เธียรวร ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ โดยได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ดีจากคุณปริญญาเสมอมา โดยโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา ยังเป็นโครงการที่ทำให้แบรนด์ Oakwood กลายเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยในเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 เดือนเท่านั้น นับตั้งแต่วันที่โรงแรมเริ่มเปิดให้บริการช่วง Soft Opening เมื่อปลายปี 2560 โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา ได้ขึ้นแท่นโรงแรมอันดับหนึ่งที่มีผู้แนะนำให้เข้าพักมากที่สุดในศรีราชาจาก TripAdvisor นอกจากนี้โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา ยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศ Best Serviced Apartment และ Best MICE Venue จากเวที  HRM Asia Reader’s Choice Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์  และล่าสุดกับรับรางวัลโรงแรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การให้ความสำคัญสูงสุดในการทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกเป็นมิตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและบริการที่แสนประทับใจด้วยมาตรฐานบริการระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ   นางสาวลีน่า อับดุลลาห์ (Ms.Lina Abdullah) ผู้จัดการทั่วไป โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา กล่าวว่า  ความสำเร็จและรางวัลทั้งหมดของเรา ในช่วงระยะเวลาเพียงหนึ่งปีของการดำเนินงาน ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจ และด้วยความทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานของพนักงานผู้อยู่เบื้อหลังความสำเร็จนี้ทุกคน     สำหรับผู้สนใจสามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่  “โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา” โรงแรมระดับ 5 ดาว บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางเมืองศรีราชา หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 038 327 999  หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/OakwoodSriRacha/            
แสนสิริหนุนโรงแรม The Standard สยายปีก 15 สาขาทั่วโลกภายใน 5 ปี  พร้อมเปิดตัว One Night แอปฯ จองโรงแรมปฏิวัติวงการครั้งแรกในเอเชีย

แสนสิริหนุนโรงแรม The Standard สยายปีก 15 สาขาทั่วโลกภายใน 5 ปี พร้อมเปิดตัว One Night แอปฯ จองโรงแรมปฏิวัติวงการครั้งแรกในเอเชีย

แสนสิริประกาศเปิดตัวโรงแรมเดอะสแตนดาร์ด (The Standard Hotel) และสแตนดาร์ด เรซิเดนซ์ (Standard Residences) ในประเทศไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายสาขาทั่วโลก พร้อมเปิดตัววัน ไนท์ (One Night)แอปพลิเคชั่นจองโรงแรมภายในวันเดียวกับที่พัก ซึ่งขยายขอบข่ายการบริการสู่เอเชียเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เพื่อต่อยอดหลังการประกาศวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ระดับโลกผ่านการลงทุนมูลค่า 80 ล้านดอลล่าร์ หรือ 2,640 ล้านบาท ในหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับโลก     การสยายปีกของ The Standard และOne Night สู่เอเชียครั้งนี้เป็นผลจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วหลังการร่วมลงทุน ของแสนสิริเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  โดย Standard International ตั้งเป้าขยายสาขาโรงแรมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 5 สาขาในปัจจุบันเป็น 10 สาขาภายใน 1 ปี และขยายเพิ่ม 2 เท่าอีกครั้งเป็น 20สาขาภายใน 5 ปี ขณะที่ One Night เริ่มรุกสู่ตลาดเอเชียซึ่งมีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเริ่มเปิดให้บริการที่กรุงเทพฯ แล้วเป็นแห่งแรก     นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2560 เราได้ประกาศแผนการลงทุนในแบรนด์ระดับโลกมากมาย ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ การลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานความรู้และการสร้างพันธมิตรในประเภทธุรกิจอื่นที่หลากหลายออกไปนอกเหนือจากด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี การลงทุนครั้งนี้ได้ช่วยขับเคลื่อนให้ The Standardและแอปพลิเคชั่น One Night เติบโตในอัตราที่รวดเร็ว ซึ่งวันนี้ทั้งสองแบรนด์พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชียอย่างแข็งแกร่ง โดยมีประเทศไทยเป็นเป้าหมายแห่งแรก”      The Standard แบรนด์ที่กล่าวได้ว่ามีอิทธิพลที่สุดในธุรกิจบูทีคโฮเทล ได้วางแผนขยายสาขาโรงแรมเพิ่มขึ้นสองเท่า ทั่วโลกหลังจากที่แสนสิริเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 35% ในบริษัทแม่ คิดเป็นมูลค่า 58 ล้านดอลล่าร์ หรือกว่า 1,900 ล้านบาท The Standardตั้งเป้าขยายสาขาสู่ตลาดใหม่ๆ โดยอาศัยทีมงานที่เปี่ยมคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ  ในการสร้างสรรค์โปรแกรมและกิจกรรมที่เน้นการสะท้อนวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ การคัดสรรพาร์ทเนอร์  และการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสังคมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วโลก เข้าด้วยกัน The Standard ได้ปักหมุดขยาย 10 สาขาทั่วโลกโดยมี 2 สาขาที่ประเทศไทย ที่จะเปิดบริการภายในอนาคตอันใกล้     ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ 5 ปีที่จะขยายสาขาให้ครบ 20 แห่ง ทั้งในโลเคชั่นที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง และเมืองตากอากาศชั้นนำทั่วโลก อันได้แก่ ลอนดอน ซึ่งจะเปิดในไตรมาส 1 ปี 2562ตามด้วย ปารีส มิลาน เบอร์ลิน ลิสบอน ปราก แมดริด ชิคาโก ลาสเวกัส  นิวออร์ลีนส์ แอตแลนต้า ดูไบ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน กรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน จาการ์ตา และบาหลี โดยเมืองเป้าหมายทั้งหมดข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นทำเลที่ The Standardมีแผนดำเนินการพัฒนาโรงแรมที่เป็นรูปธรรมแล้ว หรือมีความคืบหน้าในขั้นตอนเจรจาตกลง     อามาร์ ลาลวานี ซีอีโอ สแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “การขยายแบรนด์ The Standard ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของเราสู่ผู้คนอีกมากมาย เราสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรรมเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่ ผ่านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการสร้างประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นให้กับทั้งแขกที่มาพักและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ    The Standardยังตั้งใจสร้างแบรนด์ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางของพลังแห่งความสร้างสรรค์และการร่วมกันทำกิจกรรมแสนสนุกสนาน ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ The Standard สาขา High Line ซึ่งเป็นโรงแรมแฟล็กชิพของเราที่นิวยอร์ก ที่นับได้ว่าเป็นเครื่องมือบุกเบิกการพลิกโฉมพื้นที่ซึ่งอดีตเป็นย่านโรงงานเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นทำเลซึ่งเป็นที่น่าสนใจที่สุดของแห่งหนึ่งของเมือง และดึงดูดให้เกิดสถานที่ซึ่งมีความน่าสนใจ และผู้ประกอบการใหม่ๆ เข้ามาในย่าน   ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทนีย์ (Whitney Museum) เทสลา (Tesla) และซัมซุง(Samsung)นอกจากนี้นับตั้งแต่ The Standard ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในย่าน ยังส่งผลให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนี้มีมูลค่าสูงขึ้นราวสองเท่าเมื่อเทียบกับอสังหาฯ ในบริเวณที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่บล็อกจากโรงแรม และเราเชื่อมั่นว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันเมื่อเราเปิดโรงแรม The Standard สาขาใหม่แห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา ที่ลอนดอน ในย่านคิงส์ครอส และในพื้นที่ใหม่ๆ ทั่วโลกอีกมากมาย”       “สำหรับประเทศไทย เรามีแผนเปิดโรงแรม The Standard แห่งแรกที่ภูเก็ต ซึ่งนอกจากโรงแรมแล้ว ยังมี Standard Residences ซึ่งเราพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ความร่วมมือกับแสนสิริ ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่ามาเยี่ยมเยือน รวมถึงจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ The Standard ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นในด้านอาหารการกินชั้นเลิศ แวดวงแฟชั่น และศิลปะ เมื่อประกอบเหตุผลต่างๆ เข้าด้วยกัน เราจึงตัดสินใจเลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ประจำภูมิภาคของเราเพื่อดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง”      ด้วยจำนวนโรงแรมทั้งหมด 6 แห่งในปัจจุบันและห้องพักรวมกันกว่า 1,200 ห้อง (รวมโรงแรมแห่งใหม่ที่จะเปิดในลอนดอน) The Standard สามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 200 ล้านดอลล่าร์ หรือ6,600 ล้านบาท มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 85% มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเติบโต 121% โดยทุกสาขามีอัตราที่ใกล้เคียงกัน  The Standard ยังมีสัดส่วนการจองห้องพักจากลูกค้าโดยตรงและการกลับมาใช้บริการซ้ำของแขกที่สูงเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยสะท้อน  ความแข็งแกร่งของแบรนด์ซึ่งโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ     จิมมี่ ซูฮ์ ประธานบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง One Night กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น One Night ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจสู่เอเชียเป็นครั้งแรก กรุงเทพฯ คือเมืองที่ไม่เคยหลับ ผู้คนเปี่ยมพลัง  ในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับOne Night แอปพลิเคชั่นจองโรงแรมในวันเดียวกับการเข้าพัก ที่มอบตัวเลือกโรงแรมอิสระชื่อดังซึ่งล้วนคัดสรรมาเพื่อประสบการณ์สุดพิเศษด้วยราคาที่ดีที่สุด”   “แอปพลิเคชั่น One Night เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการบริการที่สั่งได้ทันทีอย่างใจ (on-demand service) ผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันให้การพักในโรงแรมกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจำวันที่จำเจ ตามเทรนด์ Staycation ที่กำลังมาแรง นอกจากนั้นตัวแอปฯ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมอีกด้วย”     สำหรับ One Night ที่เปิดตัวในกรุงเทพฯ ได้รวบรวมโรงแรมอิสระที่ดีที่สุด 16 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมอาคิระ สุขุมวิท, โรงแรมอาคิระ ทองหล่อ, แบงค็อก ริเวอร์ไซด์, ปาเฮ่า เกสต์เฮาส์ เยาวราช, โรงแรมคาโบชอง, โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ, ริว่าอรุณ, ริวา เซอร์ยา, เซี่ยงไฮ้แมนชั่น, เดอะสยาม, สยามแอทสยาม, โรงแรมสุโขทัย, โรงแรม เดอะ สุโกศล, 137 พิลล่าร์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นซ์, โรงแรมอำแดง, จอช โฮเทล และวันเดย์ โฮสเทล ลูกค้าแสนสิริสามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับการจองโรงแรมในกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชั่น One Night ได้ระหว่างวันนี้ – 30พฤศจิกายน 2561 ด้วยส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท สำหรับลูกค้า Sansiri Family และส่วนลด 1,500บาทสำหรับลูกค้า Siri Priority     นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ปัจจุบัน One Night ได้เปิดให้บริการแล้วในอีก 15 เมืองหลักในสหรัฐอเมริกา และลอนดอน ครอบคลุมโรงแรมอิสระกว่า 170แห่ง และมีแผนขยายขอบข่ายให้ครอบคลุม 30เมืองทั่วโลก รวมทั้งในเอเชีย  และยุโรป ภายในสิ้นปี 2563 “การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น จะช่วยส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการจากผู้นำธุรกิจระดับโลกอย่างแท้จริง การเปิดตัวThe Standard และ One Night ในประเทศไทยคืออีกก้าวสำคัญของเรา ที่จะนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ อีกมากมายในอนาคต" นายอภิชาติกล่าว    
โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เปิดเฟสใหม่ ยกระดับประสบการณ์ท่องโลกเหนือจินตนาการ ชูจุดเด่น แห่งแรก! ในไทยกับ Wibit แอดเวนเจอร์ในสระว่ายน้ำ

โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เปิดเฟสใหม่ ยกระดับประสบการณ์ท่องโลกเหนือจินตนาการ ชูจุดเด่น แห่งแรก! ในไทยกับ Wibit แอดเวนเจอร์ในสระว่ายน้ำ

โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน (SO Sofitel Hua Hin) บริหารโดยแอคคอร์โฮเทล เปิดเฟสใหม่ อย่างเป็นทางการ ยกระดับโรงแรมเป็น the Next Level of Imaginative Escape อีกขั้นเหนือจินตนาการแห่งการพักผ่อน ตอบโจทย์ นักเดินทางทั้งธุรกิจและพักผ่อน เป็นโรงแรมแห่งแรก! ในไทยที่มี Wibit แอดเวนเจอร์เครื่องเล่นเป่าลมลอยน้ำขนาดใหญ่ ในสระว่ายน้ำ 16 x 60 เมตร หวังเจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทยและคนต่างชาติในไทย 60% นักเดินทางในเอเชียจากเกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซียและไต้หวัน 30% และอีก 10% จากภาคพื้นไกล เช่นยุโรป ออสเตรเลีย คาดอัตรา เข้าพัก 63 -65% ในปี 2562   มร.ยานิค เมนาร์ด รองประธานฝ่ายขาย การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย แอคคอร์โฮเทล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือและมัลดีฟส์ เผยว่า "โซ โซฟิเทล เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่มีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา ที่สร้างความรู้สึกสนุกร่วมไปกับที่พัก และยังคงไว้ซึ่งโพสิชั่นระดับลักซ์ชัวรี่ของโซฟิเทล เพื่อมอบนิยามใหม่ของการพักผ่อนรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน     แบรนด์โซ โซฟิเทล ในไทย มี 2 แห่ง คือ โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก และโซ โซฟิเทล หัวหิน และมีแผนจะเปิดที่เกาะสมุยในปี 2563 แต่ละแห่งจะมีคอนเซ็ปต์บ่งบอกเรื่องราวของตัวตนผสานกับดีไซน์หรูฝรั่งเศส ที่ให้ความสำคัญกับแฟชั่น พร้อมกับมีความร่วมมือกับซิกเนเจอร์ดีไซเนอร์หรือนักออกแบบแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำ และจากการเปิดเฟสใหม่โซ โซฟิเทล หัวหิน เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ความสุขเหนือจินตนาการ และเป็นต้นแบบรีสอร์ทโมเดลให้กับโซในภาคพื้นอื่นๆ ทั่วโลก   นางสาวชิดชนก พศินพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เผยว่า "การเปิดเฟสใหม่ได้เพิ่มห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องพักจาก 78 เป็น 109 ห้อง มีห้องพักที่เชื่อมกับสระว่ายน้ำ, สระว่ายน้ำ signature pool ขนาด 16 x60 เมตร พร้อมเพิ่มกิจกรรมเติมเต็มให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่น Wibit เครื่องเล่นเป่าลมลอยน้ำที่มีความยาว 40 เมตรมี 9 ฐานผจญภัย ที่เด็กๆ สามารถปีนป่าย ฝึกความไวและการทรงตัว มีไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัย นับเป็นโรงแรมแห่งแรกในไทยที่มี Wibit ในสระว่ายน้ำ มี Kids Tent เป็นจุดรวมพลังของเหล่าสิงสาราสัตว์ โดยแบ่งเป็นโซนห้องเล่นแต่ละกลุ่มวัย มีเพลย์กราวน์พื้นที่ที่ปลอดภัยต่อการเล่นของเด็ก และ SO Sundaeร้านขนมสุดชิลล์ริมสระน้ำ   นอกจากนี้ยังมีมินิกอล์ฟ 18-หลุมในธีมวันเดอร์แลนด์ คอร์ตเทนนิสและบาสเกตบอล คอร์ตพิคเคิลบอล จะเปิดบริการในวันที่ 1 ธันวาคมศกนี้ สำหรับลู่จักรยานรอบรีสอร์ทยาว 627 เมตรพร้อมเปิดให้บริการช่วงสิ้นปี และหวังว่าเสน่ห์ที่มีชีวิตชีวาของโซ โซฟิเทล หัวหิน จะช่วยเนรมิตความสุขให้ผู้ใช้บริการได้ครบ 360 องศา มีโมเมนต์สำหรับแชร์ดิจิทัล กับการเป็นนักเล่าเรื่อง ถ่ายรูป และบอกเล่าเรื่องราวในสไตล์คุณ   ล่าสุดโรงแรมเห็นแนวโน้มของการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น จากกลุ่ม MICE โดยเฉพาะจากบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มองหา ที่พักทันสมัย สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร และยังเป็นรีสอร์ทที่กลุ่มเวดดิ้งของอินเดียให้ความสนใจ เพราะห้องพัก 109 ห้อง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป จะมีชาวอินเดียปิดโรงแรมจัดเวดดิ้ง มี 4-5 กรุ๊ป ยอดรายได้ราว 4 ล้านต่อกลุ่ม"     "ในประเทศไทย แอคคอร์โฮเทล เป็นเครือข่ายโรงแรมที่ครองอันดับ 1 ด้วยจำนวนโรงแรม 81 แห่งภายใต้ 11 แบรนด์โรงแรม และด้วยความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย แอคคอร์โฮเทลมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเดินทางทุกกลุ่ม โดยมีโครงการที่จะเปิดโรงแรมอีก 20 แห่งภายในปี 2563 ในกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต" กล่าวเสริมโดย มร.เมนาร์ด   โปรโมชั่นช่วงแนะนำเฟสใหม่ weekend getaway เริ่มต้นที่ 4,500 บาท++ รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงมีนาคม 2562 สำรองที่พัก h9649-RE@sofitel.com หรือโทร +66 32 709 555 หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.so-sofitel-huahin.com    
แอคคอร์โฮเทล เปิดคอนเซ็ปต์ 2 แบรนด์โรงแรม ในตึกเดียวกัน โนโวเทล และไอบิส สไตล์

แอคคอร์โฮเทล เปิดคอนเซ็ปต์ 2 แบรนด์โรงแรม ในตึกเดียวกัน โนโวเทล และไอบิส สไตล์

แอคคอร์ (AccorHotels) เปิดโรงแรมโนโวเทล และโรงแรมไอบิส สไตล์ คอนเซ็ปต์ 2 แบรนด์ ในตึกเดียวกันใจกลางเมือง ย่านสุขุมวิท เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมศกนี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเดินทางภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส นานาและเพลินจิต เดินทางสะดวก และใกล้ทางด่วนที่สามารถเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อย่างสะดวกอีกด้วย นายแพทริค บาสเซ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แอคคอร์โฮเทล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและมัลดีฟส์ กล่าวว่า "เป็นโรงแรมแบรนด์รวมแห่งที่สองในกรุงเทพฯ ที่เปิดตัวร่วมกับ ดิเอราวัณกรุ๊ป สำหรับคอนเซ็ปต์ 2 แห่งในตึกเดียว นำความโดดเด่นของสองแบรนด์มาไว้บนตึกเดียว เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก ระหว่างโรงแรมโนโวเทล ดีไซน์อย่างทันสมัยในสไตล์ที่เรียบหรู และไอบิสสไตล์แบรนด์ โดดเด่นในความคิดสร้างสรรค์ ราคาประหยัด" ด้าน นายยูเซฟ เอลคอมริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า "เป็นการเปิดตัวโรงแรมสองแบรนด์ในตึกเดียวกัน แห่งที่ 2 หลังจากที่เราได้ร่วมงานกับแอคคอร์ โฮเทล ในการเปิดคอนเซ็ปต์ 2 แบรนด์ในตึกเดียวกันมาแล้ว จึงพร้อมจะมอบประสบการณ์การบริการที่แตกต่าง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับการบริการของเรา โดยคาดหวังส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและช่วยเพิ่มประสบการณ์ทรงคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการตลอดการเข้าพัก" โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 4 เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ประกอบด้วยห้องพัก 185 ห้อง ออกแบบในสไตล์ไทยสมัยใหม่ มีห้องพักที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ห้อง N 'Room (เอ็นรูม) ห้องพักแนวคิดใหม่เรียบง่ายและใช้ประโยชน์ได้ดีจากแสงธรรมชาติ ตกแต่งศิลปะผนังห้องที่สะท้อนความเป็นตัวตน สมาร์ททีวี 49 นิ้วและแผงเชื่อมต่อพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ทุกห้องพักตกแต่งภายใต้ระบบ LIVE N DREAM เตียงนอนที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมผ้าปูที่นอนคุณภาพสูงผลิตจากขวดรีไซเคิล 100% และฐานเตียงผลิตจากไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเตียง LIVE N DREAM ช่วยให้หลับสบายตลอดคืน   โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 มอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างคุ้มค่ากับโรงแรมระดับ 3 ดาว อย่างมีสีสัน ห้องพักและห้องสวีทมาตรฐาน 133 ห้อง ทีวี 42 นิ้ว ตู้เย็นขนาดย่อม ไวไฟ เครื่องชงชา-กาแฟ พร้อมอาหารเช้า นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารให้ผู้ใช้บริการได้เลือกอิ่มอร่อย อิ่มตา อิ่มใจกับทัศนียภาพเมืองที่งดงามบนห้องอาหารเรดสแควร์รูฟท็อปบาร์ บนชั้นดาดฟ้า 25 ที่บริการอาหารรสเลิศพร้อมกับความบันเทิงและชมทัศนียภาพเมือง ที่งดงาม และสระว่ายน้ำแบบพาโนรามา หรือห้องอาหารนานาชาติ ฟู้ดเอ็กซ์เชนจ์ เปิดบริการตลอดวันบริเวณ ล็อบบี้โรงแรม โรงแรมโนโวเทลไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 4 ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย 4 เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีนานาหรือเพลินจิตห่างจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองประมาณ 24.6 กิโลเมตรและสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 29.2 กิโลเมตร   โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับสมาชิกเลอ คลับ แอคคอร์โฮเทล รับส่วนลดห้องพักเป็น 15% พร้อมออนท็อป 10% สำหรับแอคคอร์พลัส ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก ที่ www.accorhotels.com, email: Novotel.Erawan@accor.com โทร 0-2659-2888
“ออริจิ้น” เปิดตัว “วัน ออริจิ้น” ติดเครื่องธุรกิจโรงแรมและมิกซ์ยูส  ตั้งเป้า 5 ปี ลงทุน 2 หมื่นล้าน พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ออริจิ้น” เปิดตัว “วัน ออริจิ้น” ติดเครื่องธุรกิจโรงแรมและมิกซ์ยูส ตั้งเป้า 5 ปี ลงทุน 2 หมื่นล้าน พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  “กมลวรรณ วิปุลากร” มือทองธุรกิจโรงแรม เปิดตัว “วัน ออริจิ้น” สร้างศักราชใหม่ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนเครือ “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” กางมาสเตอร์แพลน 5 ปี ลงทุน 2 หมื่นล้าน ลุย 3 กลุ่มธุรกิจ Accommodation-Office & Retail-Foods เกาะแนวกรุงเทพฯ-อีอีซี-เมืองท่องเที่ยว คาดสร้าง Market Value กว่า 30,000 ล้าน เล็งเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์   นางกมลวรรณ วิปุลากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วัน ออริจิ้น จะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียน (Recurring Income Business) ทั้งหมดให้แก่เครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ และจะเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่ภาพรวมของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในช่วง 5 ปีจากนี้ (พ.ศ.2561-2565) บริษัทจะเดินหน้าลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนด้วยงบลงทุนไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท   ทั้งนี้ บริษัทแบ่งประเภทธุรกิจที่จะลงทุนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม Accommodation เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 2.กลุ่มสำนักงานให้เช่าและค้าปลีก (Office & Retail) และ 3.กลุ่มธุรกิจอาหาร (Foods) โดยจะให้น้ำหนักกับกลุ่มธุรกิจ Accommodation 70% และอีก 2 กลุ่มที่เหลือรวมกัน 30%   “เราตั้งเป้าว่าทรัพย์สินจากการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้าง Market Value ให้กับเราประมาณ 30,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จะช่วยสร้างยอดขายรวมในช่วงแผน 5 ปีนี้ให้กับเราประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้เราขึ้นแท่นเป็น ท็อป 5 ในวงการธุรกิจโรงแรมและมิกซ์ยูส” นางกมลวรรณ กล่าว   นางกมลวรรณ กล่าวอีกว่า เงินทุนที่ใช้ลงทุนในช่วง 3-5 ปีแรก จะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1.เงินทุนจากบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2.เงินทุนจากการร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลก เช่น บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) ซึ่งเคยประกาศไปแล้ว ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รวมถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุนเพิ่มเติม อันจะเป็นผลดีต่อการขยายธุรกิจในระยะยาวด้วย   “ประเภทธุรกิจต่างๆ ภายใต้ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียน จะทำให้เราเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งการทำงาน การพักผ่อนของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว” นางกมลวรรณ กล่าว   ด้านนางจตุพร ผิวขาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการของวัน ออริจิ้น จะเน้นเกาะทำเลกรุงเทพฯ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็น 2 ทำเลศักยภาพที่ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นทำเลที่มีความต้องการของผู้บริโภคที่มีศักยภาพในหลายเซ็กเมนท์ ขณะเดียวกัน ยังวางแผนเข้าไปลงทุนในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อีกด้วย รูปแบบการพัฒนาเปิดกว้างทั้งการพัฒนาในลักษณะมิกซ์ยูส และการพัฒนาโครงการแต่ละประเภทแบบสแตนด์อโลน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทำเลและที่ดินแต่ละแปลง “กลยุทธ์การเติบโตจะมีทั้งการจ้างเชนระดับโลกเข้ามาบริหาร การสร้างแบรนด์ของตัวเอง ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และความต้องการของฐานลูกค้า กลยุทธ์ทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และทำให้วัน ออริจิ้น สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว” นางจตุพร กล่าว   เบื้องต้น คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี จะมีการพัฒนาโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 15 แห่ง ทั้งในกลุ่มลูกค้า corporate และ leisure รวมจำนวนห้องพักกว่า 4,000 ห้อง ส่วนของอาคารสำนักงานและร้านค้าอีก 10 แห่ง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50,000 ตร.ม.   ที่ผ่านมา บริษัทได้เซ็นสัญญาและนำแบรนด์ของเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (ไอเอชจี) เข้ามาบริหารโรงแรม 3แห่ง ได้แก่ 1.สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) 2.สเตย์บริดจ์ สวีท ชลบุรี ศรีราชา (Staybridge Suites Chonburi Siracha) และ 3.ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง (Holiday Inn Suites Siracha Laemchabang) โดยจะทยอยเปิดให้บริการจนครบทั้ง 3 แห่งภายในปี 2564 โดยการนำแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท (Staybridge Suites) เข้ามานั้น ถือเป็นการนำแบรนด์ดังกล่าวเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก   ทั้งนี้ การใช้แบรนด์ระดับโลกจากต่างชาติ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากแบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับอยู่แล้วในระดับโลก
ศรีพันวา ลุยขยายงานโรงแรมรับนักท่องเที่ยว ส่ง “บาบา บีช คลับ หัวหิน” & “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” จับกลุ่มไฮเอนด์

ศรีพันวา ลุยขยายงานโรงแรมรับนักท่องเที่ยว ส่ง “บาบา บีช คลับ หัวหิน” & “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” จับกลุ่มไฮเอนด์

ศรีพันวาลุยเปิด 2 โรงแรมและเรสซิเดนส์สุดหรู มูลค่าโครงการกว่า 4,700 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “บาบา บีช คลับ หัวหิน” และ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” รองรับตลาดท่องเที่ยวบูม ชูจุดเด่นในสไตล์บีชคลับริมทะเลหัวหิน และหาดนาใต้ภูเก็ต จับกลุ่มนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตุลาคมนี้ มั่นใจตลาดท่องเที่ยวไทยขยายตัวต่อเนื่อง นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และหัวหิน ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตยังมีแนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก รวมถึงการขยายเที่ยวบินของจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ จากภาครัฐ ที่มีนโยบายออกมากระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หัวหิน ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับภาคการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาที่พักอาศัยในเขตพื้นที่หัวหิน ที่มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มทางด่วนยกระดับพระราม 2 ลอยฟ้ากรุงเทพ-ราชบุรี และ ทางด่วนใหม่เชื่อมพระราม 3-วงแหวน และรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหินประกอบกับทำเลหัวหินที่ยังคงมีเอกลักษณ์ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงความสะดวกสบายด้านการเดินทางพักผ่อนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวหัวหิน เติบโตได้อย่างรวดเร็ว “ปัจจัยที่เห็นได้ชัดที่สะท้อนถึงการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต หัวหิน นอกจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม คอนโด ก็มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน รวมถึงปัจจัยด้านการคมนาคม การขนส่งทางบกและทางทะเล สนามบินนานาชาติ ที่จะส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต” นายสงกรานต์ กล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ล่าสุดโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ได้ขยายแบรนด์โรงแรมสุดหรู 2 แห่ง จับตลาดท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต และหัวหิน ภายใต้แบรนด์ “บาบา บีช คลับ หัวหิน” และ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” ซึ่งจะให้บริการในส่วนของโรงแรม และเรสซิเดนส์ โดยมีทีมงานจากโรงแรมศรีพันวา เข้ามาบริหารเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการอย่างเหนือระดับ ซึ่งจะเปิดให้บริการพร้อมกันในเดือนตุลาคมนี้ ด้าน นายดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด กล่าวถึงความโดดเด่นของโรงแรม “บาบา บีช คลับ หัวหิน” และ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” ว่าทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นโรงแรม และเรสซิเดนส์ ในสไตล์บีชคลับสุดหรู ที่มาในคอนเซ็ปต์ Music Lovers Hotel โดยไฮไลท์ของบาบา บีช คลับ คือมีความเป็นธรรมชาติ Entertainment Pool ติดชายหาด และ Beach Club สุดเอกซ์คลูซีฟ ที่จะมีกิจกรรม Entertainment ทุกเดือน เน้นให้แขกที่เข้าพักได้พักผ่อนริมทะเลไปพร้อมกับเสียงเพลงและสนุกสนาน นอกจากนี้ในแต่ละโลเคชั่น ยังมีการนำเอกลักษณ์การออกแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นมาใช้ในงานดีไซน์อีกด้วย โดยในส่วนของ “บาบา บีช คลับ หัวหิน” เป็นโครงการการร่วมทุนระหว่างบริษัท บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 1,700 ล้านบาท ในการพัฒนาโรงแรม และเรสซิเดนส์ สไตล์บีชคลับ ริมทะเลหัวหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ในทิวทะเลเอสเตท มีหน้าหาดทอดยาวกว่า 160 เมตร เปิดให้บริการห้องพักวิวทะเลแบบพาโนรามา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว จำนวน 18 ห้อง และเรสซิเดนส์พูลวิลล่า จำนวน 11 หลัง โดยมีให้เลือกหลายสไตล์ เริ่มจากห้องพักแบบ บีชฟรอนท์ พูลสวีท (Beachfront Pool Suite), บีชฟรอนท์ พูลสวีท กราวน์ฟลอร์ (Beachfront Pool Suite Ground Floor), เพนท์เฮาส์ (Penthouse), พูลวิลล่า แบบ 3 และ 5 ห้องนอน เน้นจับตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางถึงไฮเอนด์ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นเจนเอ็กซ์ เจนวาย และมิลเลนเนียลส์ โดยใช้เสียงเพลงถ่ายทอดความประทับใจสะท้อนเอกลักษณ์ของบาบา บีช คลับ “บาบา บีช คลับ หัวหิน” ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพอันงดงามของชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้การบริการระดับ 5 ดาว และสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องอาหารและบาร์ริมทะเล (Baba Beach Bar & Baba Beach Restaurant), Entertainment Pool, ฟิตเนสระดับพรีเมี่ยมสปาส่วนตัวจากคูลสปาสระว่ายน้ำ และบ้านโชค (Baan Chok) ซึ่งเป็นห้องอาหาร แกลอรี่ และสถานที่จัดงานอีเวนท์ริมทะเล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการได้ที่เว็ปไซด์ www.bababeachclub.com” นายดิฐวัฒน์ กล่าว ขณะที่ นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด และ บริษัท อิสสระจุนฟา จำกัด กล่าวว่าในส่วนของ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” เป็นโครงการการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จุนฟา เรียล เอสเตท จำกัด จากประเทศจีน ภายใต้ชื่อ บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 3,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโรงแรม และเรสซิเดนส์ ในสไตล์บีชคลับระดับลักซ์ชัวรี่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 42 ไร่ ริมชายหาดภูเก็ตนาใต้ ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 20 นาที โดยมีจุดเด่นที่ตั้งอยู่ติดริมชายหาดยาวถึงเกือบ 200 เมตร ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่กว้างไกล สร้างบรรยากาศความเป็นส่วนตัวให้กับแขกที่เข้ามาพักผ่อน พร้อมการออกแบบผสมผสานการตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตุกีส (Chino-Portuguese) อันเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต เข้ากับรูปแบบสีสันสดใสของสไตล์แบบเซี่ยงไฮ้แทง (Shanghai Tang) กลายเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล (Modern Tropical) ในแบบฉบับของ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต ซึ่งมอบไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับลักซ์ชัวรี่ให้แก่ลูกค้า “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” ประกอบด้วยโรงแรมจำนวน 16 ยูนิต  และบ้านพักตากอากาศที่เป็นบีชฟร้อนท์วิลล่าขนาด 5 ห้องนอน (Five Bedroom Beachfront Villa) พื้นที่ใช้สอย 1,100 ตารางเมตร จำนวน 6 หลัง พูลวิลล่าขนาด 2 ห้องนอน (Two Bedroom Pool Villa) จำนวน 18 หลัง  และอีก 37 ยูนิต สำหรับบาบา สวีท (One Bedroom Baba Suite) หรือ พูลสวีท (One Bedroom Baba Pool Suite) ขนาด 1 ห้องนอน และเพนท์เฮ้าส์ขนาด 2 ห้องนอน (Two Bedroom Baba Penthouse) “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” ได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยพลัง   สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ประกอบด้วยฟิตเนส สปา สระว่ายน้ำ ร้านอาหารและบาร์ (Baba Beach Restaurant, Baba Beach Bar, Sushi Bar & International Cuisine) ที่ตกแต่งในรูปแบบที่กลมกลืนไปกับท้องทะเล เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และมอบรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบทรอปิคอลสุดหรูอย่างแท้จริง นายวรสิทธิ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการบริหารงานของทั้ง 2 โครงการนี้ ได้ใช้ทีมงานบริหารรจากโรงแรมศรีพันวา เข้ามาช่วยบริหารจัดการทั้งหมด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระดับเวิลด์คลาส รวมถึงการบริหารดูแลด้านการลงทุนปล่อยเช่าเรสซิเดนส์ให้กับลูกค้าอีกด้วย “ที่ผ่านมาเรามีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อมารองรับการขยายธุรกิจด้านการโรงแรม โดยในส่วนของโรงแรมศรีพันวาได้จัดทำโครงการ Sri panwa Academy ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนสำหรับจัดเทรนนิ่งให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ ด้านการโรงแรม เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการในแบบฉบับของศรีพันวา พร้อมให้บุคลากรโรงแรมศรีพันวาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสายงาน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่พนักงานในแต่ละระดับการทำงาน ซึ่งมั่นใจว่าการให้บริการของทั้ง 2 โรงแรมแห่งใหม่นี้ จะสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้เข้าพักอย่างแน่นอน” นายวรสิทธิ กล่าว
สิงห์ เอสเตท จับมือ ฮาร์ด ร็อค ผุดธีม โฮเทล ในโปรเจกต์ยักษ์ที่มัลดีฟส์

สิงห์ เอสเตท จับมือ ฮาร์ด ร็อค ผุดธีม โฮเทล ในโปรเจกต์ยักษ์ที่มัลดีฟส์

สิงห์ เอสเตท จับมือ ฮาร์ด ร็อค เปิดตลาดใหม่มัลดีฟส์ เพิ่มทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ และตลาดครอบครัว ได้มากกว่าการฮันนีมูน หรือความโรแมนติก ผุดธีม โฮเทล ที่จะนำสีสัน และความสนุกตื่นเต้นมาเสิร์ฟถึงกลางทะเล โดยนำร่องเป็นโรงแรมแห่งแรก ภายในโปรเจกต์ยักษ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 9 เกาะ โดยเชื่อมั่นว่า เมกะโปรเจกต์นี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลระดับเวิลด์คลาสสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั่วโลก นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท ในฐานะผู้บริหารจัดการ โครงการเมกะโปรเจกต์ที่มัลดีฟส์ ซึ่งล่าสุดได้รับความร่วมมือจากเครือ ฮาร์ด ร็อค โฮเทล เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเมกะโปรเจกต์ลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ประกอบด้วยเกาะ 9 เกาะในประเทศมัลดีฟส์นั้น เรามุ่งมั่นในการสร้างทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ ที่อาจมิได้มีเพียงแค่ทะเลและท้องฟ้าแบบเดิม หรือเป็นสถานที่สำหรับคู่รักเท่านั้น แต่จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่คุณจะได้รับประสบการณ์หลากหลายระดับเวิลด์คลาส ที่เต็มไปด้วยความสนุก สีสัน ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมไปถึงตลาดครอบครัว ตัวโครงการประกอบด้วย ยอร์ช มารีน่า, แหล่งช้อปปิ้ง, ร้านอาหารชื่อดัง, บีช คลับ, ที่พัก ฯลฯ ซึ่งในส่วนของที่พัก ล่าสุดได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับเครือฮาร์ด ร็อค ที่จะเข้ามาพร้อมประสบการณ์ สีสัน และความตื่นเต้นใหม่ๆ โดยจะเป็นโรงแรมแห่งแรกของเฟสที่หนึ่ง “เรามีความรู้สึกยินดี และภูมิใจอย่างยิ่งที่ โรงแรมในเครือฮาร์ด ร็อค ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาเป็น Strategic partner ที่จะมาร่วมพัฒนาโรงแรมแรกในโครงการเมกะโปรเจกต์นี้กับเรา ซึ่งเราเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์ มาตรฐานการทำงาน และมุมมองธุรกิจในระดับโลกของ ฮาร์ด ร็อค จะช่วยเพิ่มสีสีน และประสบการณ์ใหม่ๆ ของโครงการ และทำให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเวิล์ดคลาสที่นักท่องเที่ยวทุกๆ กลุ่ม ใฝ่ฝันที่จะมาเยือน”  นายนริศ กล่าวเสริม ด้านนายเหลียง วี จุน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม ภูมิภาคเอเซีย และอินเดีย โรงแรมในเครือฮาร์ด ร็อค กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นความร่วมมือก้าวสำคัญของเรา และบมจ.สิงห์ เอสเตท ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของเมกะโปรเจกต์ กลางมหาสมุทรในประเทศมัลดีฟส์ โดยความร่วมมือนี้คือการพัฒนาโรงแรมในแบบของ ฮาร์ด ร็อค ที่แสดงถึงเอกลัษณ์เฉพาะตัว มีสีสัน ความรื่นเริง เปรียบได้กับเกาะแห่งสนุกความสดใส โดยเรามั่นใจว่า โครงการเมกะโปรเจกท์ที่กำลังจะเปิดเฟสแรกขึ้นในปี 2018 นี้ จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก และทำให้เราจะก้าวไปประสบความสำเร็จร่วมกัน”
MQDC เปิดตัว ยู เขาใหญ่ จับมือกลุ่ม ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม

MQDC เปิดตัว ยู เขาใหญ่ จับมือกลุ่ม ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม

กรุงเทพฯ - 11 มกราคม 2560  –  MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เข้าสู่ภาคธุรกิจโรงแรมด้วยการเปิดตัว“ยู เขาใหญ่”บูติคโฮเทลหรูมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท โดยแต่งตั้งให้กลุ่มยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เป็นผู้บริหารโครงการ “ยู เขาใหญ่” ถูกพัฒนาขึ้นเป็นรีสอร์ทหรูเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการวันพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ และเป็นส่วนขยายของโครงการบ้าน “แมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี เขาใหญ่” ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ “ยู เขาใหญ่” เป็นรีสอร์ทสไตล์ชาโตซ์ของฝรั่งเศสท่ามกลางวิวทิวเขาอันสวยงาม และอากาศที่สดชื่นตลอดทั้งปีของเขาใหญ่ โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก 63 ห้อง ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงสไตล์เฟรนช์คันทรี่ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และสปาหรู เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้พบกับสุนทรีย์แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง MQDC เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญการสร้างคุณค่าพิเศษให้กับโครงการในลักษณะ มิกซ์ยูส  โดยการสร้าง “ยู เขาใหญ่” ที่เปิดใหม่ และโครงการบ้าน “แมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี เขาใหญ่” จะช่วยส่งเสริมกันและกัน ทั้งบรรยากาศไลฟ์ไตล์อันหรูหราแบบเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสที่เชื่อมต่อกันของสองโครงการ ไปจนถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีเพิ่มเติมจากเดิมอย่างครบครัน นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า “การจับมือกับพันธมิตรมืออาชีพอย่างกลุ่มยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งบริหารแบรนด์นี้ขึ้นมาจนเป็นหนึ่งในบูติคโฮเทล ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเอเชีย ตะวันออกกลาง อินเดียและยุโรปมาแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญของเราในการก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจโรงแรม   MQDC ต้องการให้ “ยู เขาใหญ่” เป็นรีสอร์ทเพื่อวันพักผ่อน ที่เติมความรื่นรมย์และสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับลูกค้าของเรา  รีสอร์ทแห่งนี้ถูกออกแบบให้ผสมผสานไลฟ์สไตล์ยุโรป เข้ากับกลิ่นอายความเป็นเขาใหญ่ได้อย่างกลมกลืน โดยมีธรรมชาติอันตระการตาเป็นฉากหลัง” ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา MQDC ได้ลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท ในโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งประกอบด้วย โครงการ ไอคอนสยาม  โครงการวิสซ์ดอม 101  โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด  และโครงการแมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี เขาใหญ่ “โรงแรมถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างคุณค่าพิเศษให้กับโครงการมิกซ์ยูส และ MQDC จะยังคงเดินหน้าในการสร้างคุณค่าพิเศษให้กับโครงการต่าง ๆ ของเราต่อไปในอนาคต” นายวิสิษฐ์ กล่าวในที่สุด นาย โจนาธาน วิกลีย์ ซีอีโอ ของ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา โดยมีโรงแรมที่ใช้แบรนด์นี้จำนวนมากในหลายประเทศ ทางทีมงานรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาบริหาร ยู เขาใหญ่ของทาง MQDC และร่วมเป็นเพื่อนบ้านของโครงการบ้านพักตากอากาศหรู อย่างแมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี เขาใหญ่”
ทรัสต์ SRIPANWA รับการท่องเที่ยวภูเก็ตบูม หนุนศักยภาพธุรกิจโรงแรม ดันอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี

ทรัสต์ SRIPANWA รับการท่องเที่ยวภูเก็ตบูม หนุนศักยภาพธุรกิจโรงแรม ดันอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 ธันวาคมนี้  หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา นักลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของเจ้าของทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์และนักลงทุนสถาบัน ที่ราคาหน่วยละ 10.80 บาท มั่นใจกองทรัสต์จะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจจากศักยภาพทรัพย์สินที่โดดเด่น ทั้งทำเลที่ตั้ง ชื่อเสียงการบริการและความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม แถมได้รับแรงหนุนจากภาพรวมธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตที่เติบโตได้ดีและโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด     นางสาววรดา ตั้งสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กองทรัสต์ ‘SRIPANWA’ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา เปิดเผยว่า หน่วยลงทุนของทรัสต์  SRIPANWA ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ ซึ่งด้วยศักยภาพของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของทรัสต์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (กองทุนรวม SPWPF) นักลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของเจ้าของทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์และนักลงทุนสถาบัน ในราคาหน่วยละ 10.80 บาท  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SPWPF กับหน่วยทรัสต์ SRIPANWA จากการแปลงสภาพกองทุนรวม SPWPF เป็นกองทรัสต์ SRIPANWA โดยมูลค่ากองทรัสต์ SRIPANWA ณ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ที่  11.3121 บาทต่อหน่วย เท่ากับ 3,157 ล้านบาท ทั้งนี้ SRIPANWA ถือเป็นทรัสต์กองแรกที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มาเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยได้แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม SPWPF เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์หรือขยายขนาดสินทรัพย์ เพิ่มผลตอบแทนและเพิ่มสภาพคล่องของกองทรัสต์ โดยได้เข้าซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกในกองทุนรวม SPWPF ได้แก่ โครงการโรงแรมส่วนที่ 1 จำนวน 45 ยูนิต ที่ประกอบด้วยบ้านพักแบบวิลล่าหรูและห้องพักโรงแรมหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมทั้งเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้แก่ โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นห้องพักโรงแรมหรู 2 อาคาร จำนวน 30 ห้องพัก ในอาคารเดอะฮาบิตะ และบ้านพักตากอากาศ X29 ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น บนที่ดินรวม 6 ไร่ 50.6 ตารางวา ในจังหวัดภูเก็ต “เชื่อว่าทรัสต์ SRIPANWA จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เนื่องจากทรัพย์สินของโครงการโรงแรมศรีพันวาที่ทรัสต์ได้เข้าไปลงทุนนั้น จัดอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร จึงมีโอกาสที่มูลค่าทรัพย์สินจะปรับเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต โดย ณ ราคาเสนอขายที่หน่วยละ 10.80 บาท มีประมาณการอัตราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับร้อยละ 6.75” นางสาววรดา กล่าว นายวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้ง ทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า  บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพและความโดดเด่นของทรัพย์สินที่ทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุน ซึ่งบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรม โดยทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้แก่ ห้องพักโรงแรมแบบพูลสวีทและเพนท์เฮาส์ จำนวน 30 ห้องพัก มีจุดเด่นที่มองเห็นวิวทะเลอันดามันได้ทุกห้อง  ส่วนบ้านพักตากอากาศ X29 ขนาด 5 ห้องนอน เน้นความหรูหราและเป็นส่วนตัว จึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อระดับบน นอกจากนี้ ยังประเมินว่าทรัพย์สินที่ทรัสต์เข้าลงทุนนั้น มีศักยภาพเติบโตจากปัจจัยเกื้อหนุนจากภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต โดยพบว่าในปีที่ผ่านมาอัตราเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 5 ดาวในภูเก็ต เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 71 (ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 69) ส่วนปี 2559 นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ขณะที่ภาครัฐมีโครงการและแผนลงทุน อาทิ การลงทุนขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตระยะที่ 2 เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี จากเดิม 6.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ต