“ประจิน” เดินหน้าตาม นโยบายปรับค่าแท็กซี่ระยะสองอีก 5% ตามแผนกำหนดปรับเดือนกรกฎาคมนี้ ด้านปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการแท็กซี่สนามบินมีลุ้นบังคับใช้ต่ำกว่าการ ศึกษา อัตรารถเก๋ง 60 บาท รถแวน 80 บาท รอเสนอ”ปรีดิยาธร”เห็นชอบ เริ่มได้ทันที

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินหน้าตามนโยบายการปรับโครงสร้างราคาแท็กซี่ช่วงที่ 2 ตามนโยบายให้ปรับราคาแท็กซี่เพิ่มขึ้นอีก 13% แบ่งเป็นระยะแรกปรับไปแล้ว 8% และระยะที่ 2 อีก 5% โดยให้มีการประเมินผลภายใน 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดและปรับรอบใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2558 ส่วนการปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการแท็กซี่สนามบิน (เซอร์ชาร์จ) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองนั้น มีข้อเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น แต่อัตราการปรับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและสรุปเสนอมาอีกครั้ง จากนั้นจะนำไปหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ก่อนจะประกาศเป็นนโยบายให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“คณะทำงาน 3 ชุดคือ คณะทำงานที่ศึกษาเรื่องต้นทุนแท็กซี่ คณะทำงานการปรับค่าเซอร์ชาร์จ และคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ได้ส่งผลสรุปแล้ว ขั้นต่อไปจะนำผลสรุปของคณะทำงานมอบให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณาเสนอแนวทางและความเหมาะสม ก่อนนำไปหารือรองนายกรัฐมนตรี” พล.อ.อ.ประจินกล่าว

พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการปรับค่าเซอร์ชาร์จนั้น อาจจะไม่ได้ปรับตามที่คณะทำงานเสนอมาคือ จากปัจจุบัน 50 บาท เป็น 75 บาท (รถเก๋ง) และ 95 บาท (รถแวน) แต่อาจจะปรับขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า คือ 60 บาท (รถเก๋ง) และ 80 บาท (รถแวน) โดยข้อสรุปที่ชัดเจนจะต้องรอให้มีการพิจารณาในรายละเอียดก่อน ส่วนกรณีที่จะให้ ทอท.รับภาระส่วนต่างค่าเซอร์ชาร์จที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้น หาก ทอท.ไม่เห็นด้วยก็ต้องอธิบายด้วยเหตุผล และต้องนำไปพิจารณาหารือกันในฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก่อนกำหนดออกมาเป็นมติ

“การรับภาระส่วนต่างค่าเซอร์ชาร์จของ ทอท.นั้น จะไปถามเด็กเล็กๆ ใน ทอท.คงไม่ได้ ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง ต้องรอให้ฝ่ายบริหารและบอร์ดมีมติออกมาก่อน จึงจะเป็นคำตอบ” พล.อ.อ.ประจินกล่าว นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า หาก พล.อ.อ.ประจินเห็นชอบให้ปรับค่าเซอร์ชาร์จ ต้องลงนามในประกาศกฎกระทรวง โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากเคยอนุมัติกรอบการปรับค่าเซอร์ชาร์จไว้ไม่เกิน 100 บาท ยกเว้นปรับเกิน 100 บาท จะต้องขออนุมัติ ครม.ใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์