วันที่ 11 ธ.ค.นี้ มีจัดกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" ที่ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศจะได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ "พ่อของแผ่นดิน" และถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์แสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับใครที่เดินทางกันตรวจสอบข่าวสารก่อนออกจากบ้านนะคะ รถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการตามปกติ

ช่วงเวลาการปิดการจราจร

บริเวณรอบพื้นที่จัดขบวนจักรยาน 14 สาย ปิดการจราจรเวลาเวลา 09.00–22.00 น. ได้แก่

1. ถ.ศรีอยุธยา แยก พล.1-แยกสี่เสาเทเวศร์ 2. ถ.พิษณุโลก แยกวังแดง-แยกสวนมิสกวัน-แยกพาณิชยการ-แยกยมราช 3. ถ.ราชดำเนินนอก แยกสวนมิสกวัน-แยกมัฆวาน-แยก จปร.-แยกผ่านฟ้าลีลาศ 4. ถ.ราชดำเนินกลาง แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกป้อม–มหากาฬ-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-แยกคอกวัว-แยกผ่านพิภพลีลา 5. ถ.ราชดำเนินใน แยกผ่านพิภพลีลา-แยกป้อมเผด็จ 6. ถ.หน้าพระลาน แยกป้อมเผด็จ-หน้าประตูวิเศษฯ 7. ถ.หน้าพระธาตุ หน้าประตูวิเศษฯ-อนุสาวรีย์ทหารอาสา 8. ถ.ราชินี อนุสาวรีย์ทหารอาสา-แยกผ่านพิภพลีลา 9. ถ.สามเสน แยกสี่เสาเทเวศร์-แยกเทเวศร์-แยกบางขุนพรหม-แยกบางลำพู 10. ถ.จักรพงษ์ แยกบางลำพู-แยกตัด ถ.ข้าวสาร 11. ถ.พิษณุโลก แยกตัด ถ.สามเสน-แยกวังแดง 12. ถ.พระรามที่ 5 แยกวัดเบญจฯ-แยกพาณิชยการ 13. ถ.นครสวรรค์ แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกจักรพรรดิพงษ์-แยกเทวกรรม-แยกนางเลิ้ง และ 14. ถ.หลานหลวง แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกหลานหลวง-แยกสะพานขาว- แยกยมราช

ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจักรยาน 24 สาย ปิดการจราจรเวลา 12.00–22.00 น. ได้แก่

1. ถ.ศรีอยุธยา แยกพระรูป ร.5-แยกมักกะสัน 2. ถ.ราชปรารภ แยกมักกะสัน-แยกประตูน้ำ 3. ถ.ราชดำริ แยกประตูน้ำ-แยกศาลาแดง 4. ถ.พระราม 1 แยกราชประสงค์-แยกปทุมวัน 5. ถ.พญาไท แยกปทุมวัน-แยกสามย่าน 6. ถ.พระรามที่ 4 แยกสามย่าน-แยกวิทยุ 7. ถ.สีลม แยกศาลาแดง-แยกบางรัก 8.ถ.เจริญกรุง แยกบางรัก-แยกตัด ถ.ตรีมิตร (วงเวียนโอเดียน) 9. ถ.ตรีมิตร (วงเวียนโอเดียน) 10.ถ.เยาวราช วงเวียนโอเดียน-แยกวัดตึก 11.ถ.จักรวรรดิ์ 12.สะพานพระปกเกล้า 13. ถ.ประชาธิปก 14. บริเวณวงเวียนโอเดียน 15. ถ.อรุณอัมรินทร์ แยกตัด ถ.ประชาธิปก-สะพานพระราม 8 16. ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม-แยก จปร. (สะพานพระราม 8) 17. ถ.บรมราชชนนี แยกอรุณอัมรินทร์ ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-แยกผ่านพิภพลีลา 18. ถ.ราชดำเนินกลาง 19. ถ.ราชดำเนินนอก 20. ถ.เพลินจิต แยกราชประสงค์-แยกเพลินจิต 21. ถ.วิทยุ แยกเพลินจิต-แยกวิทยุ (ตัด ถ.พระรามที่ 4 ) 22. ถ.สาทรใต้ แยกวิทยุ ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 23. ถ.กรุงธนบุรี สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-แยกตากสิน และ 24. ถ.สาทรเหนือ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-แยกวิทยุ

ซึ่งเมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านไปแล้ว จะเปิดการจราจรในถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยาน

หมายเหตุ (สีเหลือง:ทางจักรยาน สีแดง:ทางตัดผ่าน)

ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกองบังคับการตำรวจจราจรและไทยรัฐ