คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(Home Builder Association) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ,สมาชิกของสมาคมฯร่วมในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 12 ปี” การก่อตั้งสมาคมฯ ในการนี้ได้มอบเงินบริจาคให้กับ “มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ” โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิมารับบริจาค