นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอลดเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อโครงการ "บ้าน ธอส.เพื่อสานรักปี 2558" ให้ผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เหลือ 7 หมื่นราย จาก 9.9 หมื่นราย เนื่องจากราคาบ้าน 1.5 ล้านบาทในตลาดมีน้อย ต้องขอขยายวงเงินปล่อยกู้เป็น 2 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2558 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 31,647 ล้านบาท ส่งผลยอดรวมของสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 804,992 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวจากปี 2557 แค่ 1.35% ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 853,102 ล้านบาท ยอดเงินฝาก 677,339 ล้าน ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 44,411 ล้านบาท คิดเป็น 5.52% ของสินเชื่อรวม

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เผยว่า การปล่อยกู้ของธอส. ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีปัญหา ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากราคาบ้านที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงกว่า 1.5 ล้านบาท ทำให้ปล่อยกู้ไม่ได้ สามารถส่งเรื่องขอปรับวงเงินเป็น 2 ล้านบาทได้

 

ที่มา : www.home.co.th