บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพวาดเชิงอนุรักษ์ จิตรกรรมไทยประเพณี “มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รู้รักษ์ ศิลป์ ไทย” โดยมี คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในการจัดงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้ง 8 ท่าน มอบเงินรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 550,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เยาวชนในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเยาวชนให้รู้รักษ์ศิลปะของไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ บมจ. มั่นคงเคหะการ (1)

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. มั่นคงเคหะการ กล่าวว่า “การจัดการประกวด “มั่นคงอวอร์ดส์” ในครั้งนี้ ทางบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจในศิลปะวัฒนะธรรมไทย  อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะไทยได้แสดงฝีมือของตนเอง จากการจัดการประกวดฯในครั้งนี้ทำให้เราทราบว่ายังมีเยาวชนไทยอีกไม่น้อยที่มีฝีมือและมีใจรักศิลปะไทย เรามีความยินดีที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปะไทยถึงคนรุ่นใหม่ต่อไป”

การจัดการประกวดภาพวาด “มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1” เป็นการประกวดภาพวาดเชิงอนุรักษ์ จิตรกรรมไทยประเพณีภายใต้คอนเซ็ปต์ “รู้รักษ์ ศิลป์ ไทย” โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการให้เยาวชนไทย และคนในชาติได้รู้รักษ์ศิลป์ไทย โดยมีเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกจำนวน 21 ภาพ และจะประกาศผลโดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ, รางวัลดีเด่น 3 รางวัลและรางวัลส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป์ไทย 5 รางวัล สำหรับผู้ชนะการประกวด “มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1” ได้แก่

พงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ “มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1”

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 150,000 บาท, โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม จากวิทยาลัยเพาะช่าง               ชื่อผลงาน ผจญมาร

ปฐมพงศ์ พึ่งศรี เยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท, โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
นายปฐมพงศ์ พึ่งศรี จากวิทยาลัยเพาะช่าง                  ชื่อผลงาน มายาอสุรา

เยาวชนที่ได้รับรางวัลในการประกวด มั่นคงอวอร์ดส์ (1)

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 50,000 บาท, โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- นายอนุชาติ ชมพุรัตน์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง              ชื่อผลงาน ปู่เจ้าลาวลงจากดาวดึงส์
- นายทวิภาค อมรสัมพันธ์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง          ชื่อผลงาน อมรรัตนโกสินทร์
- นายเสียงหลิง จัง จากวิทยาลัยเพาะช่าง                    ชื่อผลงาน รามเกียรติ์ ตอน นาคบาศ

รางวัลส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป์ไทย 5 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

- นายณัฐพงศ์ ขุนสนธิ จากวิทยาลัยเพาะช่าง               ชื่อผลงาน โนราห์
- นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม จากวิทยาลัยเพาะช่าง             ชื่อผลงาน มหาภิเนษกรม
- นายปฐมพงศ์ พึ่งศรี จากวิทยาลัยเพาะช่าง                ชื่อผลงาน ศึกรณพักตร์
- น.ส.สมฤทัย วงศ์ใหญ่ จากวิทยาลัยศิลปากร             ชื่อผลงาน แดนพระนิพพาน
- นายชนสรณ์ โออวด จากวิทยาลัยเพาะช่าง                ชื่อผลงาน ครอบเทริดโนราห์

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล และผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะจัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2559 ณ โถงชั้น L
และชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mk.co.th

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงาน (1)

คณะกรรมการตรวจผลงาน

เยาวชนที่ได้รับรางวัลในการประกวด มั่นคงอวอร์ดส์ (2)

เยาวชนที่ได้รับรางวัล มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์, รศ.สน สีมาตรัง ร่วมถ่ายภาพเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.สน สีมาตรัง อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาศิลปะ ออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวแทนคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพวาดเชิงอนุรักษ์ จิตรกรรมไทยประเพณี “มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รู้รักษ์ ศิลป์ ไทย” พร้อมมอบเงินรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 550,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เยาวชนในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเยาวชนให้รู้รักษ์ศิลปะของไทย โดย นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อผลงาน “ผจญมาร” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวานก่อน