กรุงเทพฯ  (15 ก.ค. 59) - เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย และผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัย คว้ารางวัล “CEO ยอดเยี่ยม ประจำปี 2016” สาขาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ IAA ในงานประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies เพื่อมอบรางวัลให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่น โดยการรับรางวัล Best CEO Award ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่คุณอนุพงษ์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในฐานะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ที่สามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ถือหุ้นได้ โดยพิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้น ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

1

(ที่ 3 จากซ้าย) คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (ที่ 1 จากซ้าย) คุณรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์ เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (ที่ 2 จากซ้าย) คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในงานประกาศรางวัลของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

2

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ภายในงานประกาศรางวัลของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

4

ภาพบรรยากาศภายในงานประกาศรางวัลของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ