นักวิศวกรฮอนด้าได้ทดลองสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ขนานนามว่า ฮอนด้าสมาร์ทโฮม ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเดวิสของแคลิฟอร์เนีย 

ตามนโนบายสีเขียวของแคลิฟอร์เนีย ภายในปี2020 บ้านที่สร้างขึ้นใหม่ในแคลิฟอร์เนียนั้น ต้องสามารถผลิตพลังงานตามที่พวกเขาบริโภคในแต่ละปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการพลังงานศูนย์สุทธิ นั่นเป็นเหตุผลที่ฮอนด้าเข้ามาเปิดตลาดที่นี่ เพื่อสร้างช่องทางทางธุรกิจในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของแคลิฟอร์เนีย

แบบบ้านมีขนาดสองชั้น ด้วยกำลังไฟจากแผงโซลาเซลล์ 9.5 กิโลวัตต์ จะให้กระแสไฟ DC โดยตรง เพดานและพื้นมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยความร้อนใต้พิภพ และใช้ไฟ LED ทั่วทั่งบ้าน  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังไฟ 10 กิโลวัตต์จะใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของฮอนด้า  ควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถส่งพลังงานส่วนเกินความต้องการ ไปเก็บยังพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในยามกลางคืนได้ นี่เป็นสิ่งที่เทสลาหวังให้ประสบผลสำเร็จในโครงการโรงงานแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ด้วยเช่นกัน

2

ฮอนด้าคาดว่าสมาร์ทโฮม จะสามารถสร้างกำไรสุทธิของ 2.6 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี เมื่อเทียบกับการสูญเสีย 13.3 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง จากบ้านร่วมสมัยที่คล้ายกัน ทางฮอนด้านั้นยังไม่ได้วางเรื่องราคาของบ้าน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการออกแบบและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ  รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

3

ที่มา : http://www.energysavingmedia.com/