กรุงเทพฯ (16 ก.พ. 59) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานในโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2016 – ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี” ที่จะได้มาฝึกอบรม และเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงแบบเจาะลึกกับเอพี ภายใต้ “เอพี อะคาเดมี่” (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย

นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มฝึกงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกรกฎาคม 2559 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยหลักสูตรในโครงการฝึกงาน เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2016 ประกอบด้วย 16 องค์ความรู้ ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจ และได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ และนิสิตนักศึกษาจำนวน 3 คนที่มีผลการฝึกงานอันโดดเด่นที่สุด จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอพีด้านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าสำหรับคนเมือง เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการการก่อสร้างภายใต้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเพื่อพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

นิสิตนักศึกษาทั้ง 30 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 600 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ของเอพี จนได้รับการคัดเลือกในการฝึกงานกับเอพี

2

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “โครงการ ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์’ ภายใต้สถาบัน ‘เอพี อะคาเดมี่’ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝนความคิดและทักษะ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา เพราะหัวใจสำคัญในการจะพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และประเทศก็คือ ‘คน’ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์จึงช่วยยกระดับการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของวงการวิศวกรไทย และจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์โครงการคุณภาพ รวมทั้งสร้างมาตรฐานให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยสู่มาตราฐานระดับสากล”

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการสถาบันเอพี อะคาเดมี่ ให้รายละเอียดว่า “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ ได้วางโครงสร้างหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาได้เจาะลึกในทุกกระบวนการทำงานจริงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้ 1) เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เริ่มต้นจากที่ดินเปล่าไปจนถึงตึกสูงระฟ้า 2) ลงมือทำจริง ด้วยการเข้าอบรมและลงพื้นที่ไซต์งานจริง เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของทีมวิศวกรในโครงการต่างๆ ของเอพีตลอดระยะเวลา 2 เดือน และ 3) มีเมนเทอร์ส่วนตัว (Personal Mentor) เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Senior Engineer) ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่จะทำหน้าที่ลงหน้างานจริงกับนิสิตนักศึกษา เพื่อดูแลและให้ความรู้ด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ (Feasibility) การคำนวณราคาก่อสร้าง การเตรียมที่ดิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารสูง การตรวจและควบคุมคุณภาพ ตลอดจน
การส่งมอบโครงการสู่มือของลูกค้า โดยเมนเทอร์ 1 ท่านจะดูแลนิสิตนักศึกษาไม่เกิน 8 คน”

นายณัชพล ธนสถิตย์ ชั้นปีที่ 4 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในนิสิตนักศึกษา 30 คนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “ตั้งแต่ที่มีการจัดโรดโชว์ที่มหาวิทยาลัย ผมก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพราะการได้เข้าร่วมฝึกงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เห็นกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ ตอนทำข้อสอบก็พยายามทำอย่างตั้งใจ ตอนทำกิจกรรมเราก็เต็มที่ เมื่อผลประกาศออกมา ก็ดีใจมากที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานครั้งนี้ ผมมุ่งหวังที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ ตั้งแต่กระบวนการทำงานในภาพกว้างไปจนถึงการเจาะลึกเฉพาะเรื่อง และการได้เห็นไซต์งานจริง โดยส่วนตัวมองว่าการได้ลงมือทำจริงและได้เห็นของจริงย่อมดีกว่าการเรียนรู้จากในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวครับ”

ในขณะที่ นางสาวกัลยรัตน์ ศรีภูทอง ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กล่าวเสริมว่า “ความรู้สึกแรกคือดีใจมากค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะติด 1 ใน 30 คน เพราะเห็นว่าจำนวนผู้เข้าสมัครเยอะ แต่เราก็ทำสุดความสามารถค่ะ และชอบที่โครงการนี้ใส่ใจนักศึกษาฝึกงานในปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาเห็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขึ้น เพราะว่าทุกวันนี้เรียนแค่ในห้องเรียน ไม่เคยได้เห็นหน้างานจริง โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ค่ะ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ ได้เห็นการทำงานจริง และที่สำคัญคือได้ลงมือทำจริง ตั้งแต่การประเมินราคา ออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ฯลฯ สิ่งที่คาดหวังก็คือ ความรู้ที่อัดแน่นและประสบการณ์ใหม่ๆ ในการฝึกงานครั้งนี้ค่ะ”

เอพี (ไทยแลนด์) จัดตั้ง ‘เอพี อะคาเดมี่’ สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ด้วยงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงสร้างหลัก 3 ส่วนดังนี้ 1) เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือบุคลากรเอพี เพื่อสร้างความพร้อม พัฒนาบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างมีระบบ 2) เอพี ซิมโพเซียม คือ เวทีเสวนางานดีไซน์ที่เอพีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ 3) เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ คือ การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้มาฝึกอมรม เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงแบบเจาะลึกกับเอพี

โดย เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2016 นี้ มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้และทฤษฎีทั้งหมดในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่จริง และยิ่งไปกว่านั้นคือการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ที่สำคัญคือมิตรภาพความเป็นพี่น้องของทีมงานเอพี และมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ ว่าที่วิศวกรของประเทศไทย

5

6

3

4