นักออกแบบนามว่า ดาเนียลลี โทรฟี่ ได้เปิดตัวโคมไฟ LED ที่ส่องสว่างจากทรายที่ร่วงหล่นลง

โดยโคมไฟรูปแบบนาฬิกาทรายนี้ มี 2 ขนาดด้วยกัน นั่นคือขนาดตั้งพื้นและขนาดตั้งโต๊ะ โดยขนาดตั้งพื้นนั้นมีความสูง 4 ฟุต หลักการทำงานอาศัยการควบคุมของพลังงานจลน์จากเม็ดทรายที่ร่วงหล่น เปรียบดั่งระบบเปิดปิดใช้งานด้วยการหมุนกลับด้าน  สำหรับรูปแบบตั้งโต๊ะนั้นมีรูปร่างเฉียงลดหลั่นลงมา และออกแบบมาให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและทิศทางแสงให้ได้ดีที่สุด

นอกจากแนวคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ในการออกแบบ จุดมุ่งหมายของการนำนาฬิกาทรายเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจคือ ต้องการให้เป็นตัวแทนการสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงแหล่งพลังงานที่กำลังหมดไป ดังเช่นเม็ดทรายที่ร่วงหล่นลงไปทุกที

785fb12e
ที่มา : www.energysavingmedia.com