Fd Feature 9

Chainlink กับบทบาทและความสำคัญในโลกการเงินดิจิทัล [VDO]

Categories : Life+Style
Tags : , , ,

Chainlink กับบทบาทและความสำคัญในโลกการเงินดิจิทัล

Chainlink คือ Decentralized Oracle Network ซึ่ง Oracle คือ ตัวกลางที่จะส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องไปยังอีกฝั่งหนึ่ง Chainlink จะทำหน้าที่เป็นตัว Oracle หรือตัวกลาง ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Off-chain จะหมายถึงเหตุการณ์ หรือตัวข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการขึ้นนอกระบบ Blockchain เช่น ผลการแข่งขันฟุตบอล หรือ ตัวอุณหภูมิที่จะมีการเกิดขึ้นอยู่นอกระบบ Blockchain และการบันทึกข้อมูล ส่วนแรก ก็มักจะอยู่นอก Blockchain ในขณะที่อีกด้าน คือ ฝั่ง On-chain ซึ่งก็คือ ตัวระบบ Blockchain รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ บนระบบ Blockchain เช่น ตัว Smart Contract ของ Ethereum ซึ่งตัว Chainlink จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลาง หรือ Oracle ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Off-chain กับ On-chain

 

OFF-CHAIN หมายถึงเหตุการณ์ หรือตัวข้อมูลต่างๆ ที่มีการขึ้นนอกระบบ Blockchain

On-chain คือ ตัวระบบ Blockchain รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ บนระบบ Blockchain 

Chainlink ตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูล

พอมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่า แล้วการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Off-chain กับ On-chain มันมีความสำคัญอย่างไร ทำไมตัว Chainlink จึงมีความสำคัญขึ้นมาได้ มาดูตัวอย่างนี้กัน

 

ฝั่ง On-chain เขียน Smart contract ขึ้นมา ซึ่งเป็น Smart contract ที่เอาไว้ทายผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ หรือ EPL Champion โดย Smart contract จะทำงานโดยมีคน 3 คน คือ A, B และ C ทายผลมาใครจะเป็นแชมป์ พรีเมียร์ลีก โดยแต่ละคนใส่เงินมาเท่า ๆ กัน เข้ามาใน Smart contract นี้ ถ้าใครทายถูกก็จะได้เงินไป แต่ถ้าไม่มีใครทายถูกเลย ตัวเงินจะถูกคืนไปที่ 3 คนเท่า ๆ กัน ตามที่แต่ละคนใส่เงินเข้ามาตอนแรก

 

โดย A ทาย Liverpool จะได้แชมป์ B ทาย Mancity จะได้แชมป์ C ทาย Chelsea จะได้แชมป์ แล้วตัวกลไกลของ Smart contract จะ Ticker หรือทำงานเมื่อได้ข้อมูลว่า ใครเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ถ้าเราสังเกตว่า ข้อมูลนี้จะบอกว่าใครเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ จะได้ไม่เกิดขึ้นบน Blockchain แต่เกิดขึ้นบนสนาม หรือตารางคะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลอยู่นอก Blockchain ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง Liverpool ได้แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ แต่ตัว Smart contract จะยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับ A ที่ทายว่า Liverpool ได้แชมป์ได้ทันที จะต้องมีการส่งข้อมูลจาก Off-chain เข้าสู่ On-chain ก่อน ตัว Smart contract จึงจะทำงานได้

 

Fd Post Info 2 1

 

แล้วมาถึงคำถามที่ว่า แล้วตัว Smart contract จะไปเอาข้อมูลไหนดี ที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ถ้าตัว Smart contract ได้ข้อมูลผิด ๆ ก็จะทำงานผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิม จากข้อมูลที่ Liverpool ได้แชมป์ แต่ถ้ามีคนขี้โกงใส่ข้อมูลมาว่า Chelsea เป็นแชมป์แทนที่เงินจะไปที่ C ซึ่งตรงนี้แหละ ตัว Chainlink จะเข้ามาทำหน้าหน้าที่เป็น Oracle การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องไปให้ Smart contract บนระบบ Blockchain ทำงานได้ถูกต้อง

 

ลักษณะการทำงานของ Chainlink

เริ่มต้นจากการดูฝั่ง On-chain ที่มีตัว Smart contract อยู่ด้วยกัน 3 ตัว คือ Oracle contract, Link contract และ User contract โดยตัว User contract เป็น Smart contract ที่เป็นผู้ต้องการใช้งาน Data หรือตัวข้อมูลจาก Off-chain มาทำงาน ขณะที่ตัว Oracle contract เป็นตัว Smart contract ที่มีทางกลุ่มผู้พัฒนาพัฒนาในการเรียกใช้ตัวข้อมูล จาก Off-chain มาใช้งานกับตัว User contract ของตัวเองได้

 

ในขณะที่ตัว Link contract หรือตัว Contract ของ Chainlink จะเป็นตัว Contract ที่คอยควบคุมการทำงานของตัว Oracle contract กับตัว User contract ให้ทำงานกับตัว Link token ได้

 

สำหรับฝั่ง Off-chain ก็จะมีตัว Node X คือ คนที่จะไปถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ Off-chain มาให้กับทาง Oracle contract และมีตัว Pool data ของข้อมูล

 

Fd Post Info 2 2

 

ขั้นตอนการทำงานในภาพรวม

1.เริ่มต้นแรก ตัว User contract โดย User contract จะต้องทำการ Sent Request หรือทำการส่งคำสั่ง ขอข้อมูลกับทาง Oracle contract

2.ตัว Oracle contract รับตัว Request

3.หลังจากตัว Oracle contract ได้ตัว Request แล้ว ก็จะทำการ Sent job คล้าย ๆ กับการส่งใบงานไปยัง Node X หลังจาก Node X ได้รับใบงานแล้ว ก็จะทำการดึงข้อมูลมา

4.Node X จะทำการส่งข้อมูลไปยัง Oracle contract ตามตัว Job ที่ได้รับมา โดยขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Full fill request

5.หลังจากตัว Oracle contract ได้ข้อมูลจาก Node X แล้วจะทำการส่งข้อมูลไปยังUser contract โดยขั้นตอนนี้ เรียกว่า Deliver result

 

Link token บทบาทและความสำคัญในระบบ Chainlink

ที่เราได้เห็นไป คือ ขั้นตอนการทำงานในภาพรวม แต่เรายังไม่ได้พูดถึงตัว Link token ว่าตัว Link token เข้ามามีบทบาทอย่างไร ตอนไหน ให้สังเกตตอนที่ Sent request ไปหา Oracle contract ได้ ตัว User contract จะต้องทำการส่งตัว Link token ด้วย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกขอใช้ Data นี้

 

Fd Post Info 2 3

 

ขั้นตอนที่ 2 ตัว Oracle contract  จะทำการส่งตัว Link token ไปให้ตัว Node X เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการดึงข้อมูลของ Node X นอกจากนี้ ตัว Node X จะเป็นบริการข้อมูล มายังตัว Oracle contract ได้ ตัว Node X ต้องทำการฝากตัว Link token ไว้ที่ตัว Oracle contract คล้าย ๆ กับเป็นหลักประกัน  หรือ Collateral เมื่อตัว Node X สามารถทำการส่งตัว Request ได้ หรือทำการส่งตัวข้อมูลได้หรือตัว Node X มีการส่งข้อมูลที่ผิด ๆ มายัง Oracle contract ซึ่ง Oracle contract ก็จะทำการยึดตัว Link token ที่ทาง Node X เอามาฝากไว้เป็นหลักประกัน นี่เป็นกลไกของ Chain Link ที่ป้องกันการที่ Node ซึ่งอยู่บน Off-chain ทำการจะทำการส่งข้อมูลที่ผิด ๆ มาอย่าง Smart contract บน Blockchain

 

นอกจากนี้ ตัวระบบ Chain Link มีความเป็น Decentralize เนื่องจากตัว User contract ไม่จำเป็นต้องติดต่อมาทาง Oracle contract หรือ Node X เพียง Node เดียว ตัว User contract จะทำการส่ง Request ไปยังหลาย Oracle ได้ นอกจากนี้ ตัว Oracle contract ก็ไม่จำเป็นต้องไปส่ง Job ให้กับทาง Node เพียง Node เดียว ตัว Oracle contract ทำการ Sent Job ไปยังหลาย Node ได้ ซึ่งวิธีการนี้ ก็จะตอบโจทย์การเป็น Decentralize หรือการไม่พึ่งพิงตัวกลางรายใดรายหนึ่ง

 

โดยวิธีการนี้ จะเป็นการคัดข้อมูลที่ถูกต้องจาก Off-chain มา Smart contract บน Blockchain ได้ แล้วตัว Link token จะมีมูลค่ามากขนาดไหน ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง และประเภทของการใช้งานจริง มีการเดิมพันความถูกต้องของข้อมูลมากขนาดไหน เช่น พวกการพนัน หรือการประกันภัย แน่นอน ความถูกต้องของข้อมูลจะมีมูลค่าสูงมาก

 

 

หมายเหตุ : ประวัติผู้ออก ChainLink -ในปี 2014 บริษัท SmartContract.com ได้ถูกก่อตั้งโดย Sergey Nazarov เป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางให้ข้อมูลภายนอกแก่ Blockchain ซึ่งในขณะนั้น Oracle ยังดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย Centralized อยู่ ต่อมาในปี 2017 ทางทีมได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท Chainlink และพัฒนา Oracle Network ให้เป็น Decentalized โดย Oracle Network เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Smart Contract เพื่อดึงข้อมูลจากภายนอกมายัง Blockchain และยังอนุญาตให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลเข้ามายัง Blockchain ได้อีกด้วย  นอกจากนั้นได้มีการระดมทุน ICO เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านดอลลาร์สำหรับพัฒนาโปรเจคต์ (ที่มา-Zipmex)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

บทความ Life+Style ล่าสุด