รายได้เสริมแบบไหน ใช้กู้บ้านได้

รายได้เสริมแบบไหน ใช้กู้บ้านได้

Categories : Infographic
Tags : , ,

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีหลายคนมองหารายได้เพิ่มหรืออาชีพเสริมทำควบคู่ไปพร้อมกับงานประจำ นั่นอาจเป็นเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น การมีรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่าย หรือเพราะอยากทำในสิ่งที่ชอบแถมมีรายได้เพิ่มด้วย ซึ่งในบางครั้งรายได้ที่มาจากการทำอาชีพเสริมอาจจะได้มากกว่างานประจำเสียอีก เชื่อว่ามีหลายๆ คนสงสัยว่า เราสามารถนำรายได้เสริมเหล่านี้มายื่นกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบคมาให้ครับ

 

 

รายได้เสริมต้องได้รับเป็นประจำสม่ำเสมอ 

ก่อนที่จะนำรายได้เสริมต่างๆ ไปแสดงกับธนาคารเพื่อยื่นกู้ ต้องดูว่ารายได้เสริมนั้น เราได้รับเป็นประจำสม่ำเสมอหรือไม่ เพราะรายได้ที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ปกติแล้วต้องเป็นรายได้ที่ได้รับเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ เดือน นั่นหมายถึงว่าเราจะมีเงินจากรายได้เสริมไปชำระค่าผ่อนบ้านได้ทุกๆ เดือนเช่นกันครับ หากใครที่มีรายได้เสริมแบบบางเดือนได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาจจะยากสักหน่อยที่ธนาคารจะนำรายได้ในส่วนนี้ไปพิจารณาการยื่นกู้ซื้อบ้านครับ

มีเอกสารแสดงรายได้เสริมอย่างชัดเจน

เมื่อเรามีรายได้เสริมแล้ว ต้องแสดงให้ได้ครับว่ารายได้เสริมที่ได้รับในทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อให้ธนาคารนำไปประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สำหรับเอกสารที่สามารถใช้ยืนยันรายได้เสริมต่างๆ ขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ

– รายได้เสริมจากการรับจ้างอิสระ เช่น สอนพิเศษตามโรงเรียนสอนพิเศษ รับจ้างทำบัญชี ขายประกัน ซึ่งบริษัทที่จ้างเราทำงานจะต้องมีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิให้ครับ โดยจะแสดงประเภทรายได้ และจำนวนเงินที่เราได้รับจากการจ้างทำงาน รวมทั้งรายการเดินบัญชี (Statement) ที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเป็นค่าจ้างให้กับเรา หรือหากรับเป็นเงินสดก็ควรนำเงินเข้าบัญชีก่อนแล้วค่อยถอนออกมาใช้จ่ายครับ

– รายได้เสริมจากกิจการส่วนตัว เช่น ทำเบเกอรี่ขาย ขายเสื้อผ้า ขายของออนไลน์ เอกสารแสดงรายได้ของการทำกิจการส่วนตัวที่ต้องใช้คือ รายการเดินบัญชี (Statement) ครับ หากใครที่ได้รับเงินจากลูกค้าเป็นเงินสดควรนำเงินเข้าบัญชีก่อนแล้วค่อยถอนออกมาใช้จ่ายตามลักษณะของกิจการ เช่น ได้รับเงินทุกวัน ก็ควรนำเงินเข้าบัญชีทุกวัน นอกจากนี้ต้องมีเอกสารที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่าเราทำกิจการอะไร เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายออนไลน์ หรือสัญญาเช่าพื้นที่ขายของ เป็นต้น

– รายได้เสริมจากการให้เช่า เช่น ให้เช่าบ้าน คอนโด หรือที่ดินเปล่า เอกสารแสดงรายได้สำหรับการให้เช่า ได้แก่ สัญญาเช่าและรายการเดินบัญชี (Statement) ที่ผู้เช่าโอนเข้าบัญชีให้กับเรา

การมีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากงานประจำจะช่วยแบ่งเบาภาระผ่อนหนี้บ้านในแต่ละเดือนให้กับเราได้ครับ ดังนั้นหากใครที่มีรายได้มาจากการทำอาชีพเสริมต่างๆ ก็ควรทำอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ จะได้มีเงินเพิ่มไว้ผ่อนบ้านได้อย่างสบายๆ

 

รายได้เสริมแบบไหน ใช้กู้บ้านได้

บทความ Infographic ล่าสุด