Brick Wall 610x336

ก่อผนัง.. ต้องใช้วัสดุเท่าไหร่? คำนวนได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

Categories : Infographic
Tags : , ,

ก่อผนัง ต้องใช้วัสดุเท่าไหร่? คำนวนได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านแต่ละครั้ง อะไรที่ประหยัดได้ เราก็อยากจะประหยัดจริงมั้ยครับ พอได้แบบบ้านและตกลงพื้นที่การใช้วัสดุต่างๆ ตามแบบแล้ว เรื่องต่อมาที่ต้องคำนวณก็คือ จำนวนวัสดุก่อสร้างที่เราต้องใช้ เพื่อจะได้สั่งซื้อได้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาของขาดหรือสั่งมาเป็นจำนวนมาเกินจำเป็น และช่วยควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้อีกด้วย

 

การก่อผนังบ้านเป็นส่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นโครงการหลักๆ ของตัวบ้าน รวมถึงเป็นส่วนที่จะใช้แบ่งพื้นที่ห้องต่างๆ ภายในบ้านด้วย ซึ่งการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดก็มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป หลายคนไม่รู้ว่าจะต้องสั่งซื้อ อิฐ ปูน หิน และทรายในปริมาณเท่าไหร่ดี เราเลยเอาวิธีการคำควณแบบเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้เองง่ายๆ มาฝากกันครับ

 

การคำนวณขั้นต้นนี้เป็นประโยชน์ทั้งในกรณีที่เราต้องเป็นคนสั่งซื้อของเอง หรือเอาไว้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอีกที ทั้งนี้ในหน้างานจริงอาจจะต้องใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่สูตรคำนวณ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่าง และปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม

ก่อผนัง ต้องใช้วัสดุเท่าไหร่? คำนวนได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

Brick Wall

1. ผนังก่ออิฐมอญ 120-150 ก้อน / ตร..

*คำนวณจากอิฐมอญขนาด หนา 3-3.5 ซม. กว้าง 6-6.5 ซม. ยาว 14.5-15 ซม.

ปูนสำหรับงานก่ออิฐมอญ

  • ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก.  ก่อได้ 1-1.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.)
  • ปูนก่อผสม 1 ถุง 50 กก. ก่อได้ 2.4-3.6 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.) โดยใช้ปูนซีเมนต์ ผสม ทรายหยาบ อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5-3

ปูนสำหรับงานฉาบผิว

  • ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 2-2.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.)
  • ปูนฉาบผสม 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 4-4.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.) โดยใช้ปูนซีเมนต์ ผสมทรายละเอียด อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5-3

2. ผนังก่ออิฐบล็อก 12.5 ก้อน / ตร..

*คำนวณจากอิฐบล็อกขนาด หนา 6.5-7 ซม. กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม.

ปูนสำหรับงานก่ออิฐบล็อก

  • ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ก่อได้ 2-2.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.)
  • ปูนก่อผสม 1 ถุง 50 กก. ก่อได้ 4.8-6 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.) โดยใช้ปูนซีเมนต์ ผสม ทรายหยาบ อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5-3

ปูนสำหรับงานฉาบผิว

  • ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 2-2.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.)
  • ปูนฉาบผสม 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 4-4.5 ตร.. (หนา 1-1.5 ซม.) โดยใช้ปูนซีเมนต์ ผสมทรายละเอียด อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5-3

3. ผนังก่ออิฐมวลเบา 8.3 ก้อน / ตร..

*คำนวณจากอิฐมวลเบาขนาด หนา 7.5 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม.

ปูนสำหรับงานก่ออิฐมวลเบา

  • ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ก่อได้ 38-40 ตร.. (หนา 2-3 มม.)

ปูนสำหรับฉาบอิฐมวลเบา

  • ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 2-2.5 ตร.. (ฉาบหนา 1-1.5ซม.)

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความ Infographic ล่าสุด